کنکور اینفو

بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

خبر های داغ کنکور
آخرین مقالات
آزمون های آزمایشی
جزوه ریاضی رشته تجربی

جزوه ریاضی رشته تجربی

جزوه ریاضی رشته تجربی

جزوه ریاضی رشته تجربی برای داوطلبان و دانش آموزان این رشته تهیه شده است.

شما عزیزان می توانید جزوه این درس را برای پایه دهم، یازدهم و دوازدهم رشته تجربی از طریق فایل های زیر دانلود کنید.

جزوه ریاضی دهم تجربی

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه دهم تجربی، مجموعه کاملی از جزوه ریاضی دهم تجربی را آماده کرده ایم که می توانید به صورت رایگان از سایت رسمی کنکور اینفو، دانلود کنید.

ریاضی دهم رشته تجربی شامل هفت فصل می باشد که سر فصل های آن به شرح زیر است.

سرفصل های ریاضی دهم تجربی به شرح زیر می باشد:

فصل اول (مجموعه، الگو، دنباله) : فصل اول ریاضی دهم تجربی در مورد الگو و دنباله می باشد که با مجموعه های متناهی و نامتناهی شروع می شود و با دنباله های حسابی و هندسی به پایان می رسد. هر ساله از این فصل، یک سوال در کنکور سراسری مطرح می شود.

فصل دوم (مثلثات) : فصل دوم ریاضی دهم تجربی به مباحث نسبت های مثلثاتی، دایره مثلثاتی و روابط بین نسبت های مثلثاتی پرداخته است. مثلثات همیشه یکی از فصل های سخت و پر چالش برای کنکوری ها محسوب می شود و دارای بیشترین تعداد سوال در کنکوری سراسری، یعنی ۴ سوال است.

فصل سوم (توان های گویا و عبارت های جبری) : این فصل یکی از راحت ترین فصول ریاضی دهم تجربی می باشد که سوال مستقیمی از آن در کنکور سراسری مطرح نمی شود. این فصل دارای چهار درس می باشد. درس اول (ریشه و توان) درس دوم (ریشه n ام) درس سوم (توان های گویا) و درس چهارم (عبارت های جبری) می باشد.

فصل چهارم (معادله ها و نامعادله ها) : فصل چهارم ریاضی دهم تجربی، به مبحث معادله ها و نامعادله ها پرداخته است. این فصل نیز شامل سه درس با عنوان های درس اول (معادله درجه دوم و روش های مختلف حل آن) و درس دوم ( سهمی) و درس سوم (تعیین علامت) می شود.از این فصل در کنکور سراسری ۴ سوال مطرح می شود.

فصل پنجم (تابع) : فصل پنجم ریاضی دهم تجربی، به مبحث تابع پرداخته است. این فصل نیز دارای سه درس با عنوان های درس اول (مفهوم تابع و بازنمایی های آن) و درس دوم ( دامنه و برد تابع) و درس سوم (انواع تابع) می شود.از این فصل در کنکور سراسری ۲ سوال مطرح می شود این فصل نیز مانند فصل دوم، برای کنکوری ها پرچالش می باشد.

فصل ششم (شمارش بدون شمردن) : فصل ششم ریاضی دهم تجربی، به مبحث شمارش بدون شمردن یا ترکیبیات پرداخته است. این فصل نیز دارای سه درس با عنوان های درس اول (شمارش) و درس دوم ( جایگشت) و درس سوم (ترکیب) می شود.از این فصل در کنکور سراسری ۱ سوال مطرح می شود.

فصل هفتم (احتمال و آمار) : فصل هفتم ریاضی دهم تجربی، به مبحث آمار و احتمال پرداخته است. این فصل نیز دارای سه درس با عنوان های درس اول (احتمال یا اندازه گیری شانس) و درس دوم ( مقدمه ای بر علم آمار، جامعه، نمونه) و درس سوم (متغیر و انواع آن) می شود.از این فصل در کنکور سراسری نیز ۱ سوال مطرح می شود.

دانلود سوالات امتحانی ریاضی پایه دهم تجربی

جزوه ریاضی یازدهم تجربی

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه یازدهم تجربی، مجموعه کاملی از جزوه ریاضی یازدهم تجربی را آماده کرده ایم که می توانید به صورت رایگان از سایت رسمی کنکور اینفو، دانلود کنید.

ریاضی یازدهم رشته تجربی شامل هفت فصل می باشد که سر فصل های آن به شرح زیر است.

سرفصل های ریاضی یازدهم تجربی به شرح زیر می باشد:

فصل اول (هندسه تحلیلی و جبر) : فصل اول ریاضی یازدهم تجربی در مورد هندسه تحلیلی می باشد که در این فصل درباره نظریه های معادله نیز توضیحاتی داده می شود. از این فصل در کنکور سراسری ۳ سوال مطرح می شود.

فصل دوم (هندسه) : فصل دوم ریاضی یازدهم تجربی به مباحث ترسیم های هندسی، قضیه تالس و تشابه مثلث ها پرداخته است. این فصل دارای بیشترین تعداد سوال در کنکوری سراسری، یعنی ۴ سوال است.

فصل سوم (تابع) : تابع نیز یکی از فصول با اهمیت در ریاضی کنکور تجربی می باشد که این فصل با توضیح درباره انواع توابع شروع شده و با اعمال جبری روی توابع به پایان می رسد. از این فصل در کنکور سراسری نیز ۲ سوال مطرح می شود.

فصل چهارم (مثلثات) : فصل چهارم ریاضی یازدهم تجربی دارای سه درس می باشد. درس اول واحد های اندازه گیری زاویه، درس دوم روابط بین نسبت های مثلثاتی، درس سوم توابع مثلثاتی. این فصل در کنکور دارای بیشترین تعداد سوا یعنی ۴ سوال می باشد.

فصل پنجم (لگاریتم) : فصل پنجم ریاضی یازدهم تجربی، به مبحث توابع نمایی و لگاریتم پرداخته است. این فصل نیز دارای سه درس با عنوان های درس اول (تابع نمایی و ویژگی های آن) و درس دوم (تابع لگاریتمی) و درس سوم (نمودار ها و کاربرد های توابع نمایی و لگاریتمی) می شود.از این فصل در کنکور سراسری ۲ سوال مطرح می شود.

فصل ششم (حدوپیوستگی) : فصل ششم ریاضی یازدهم تجربی، به مبحث حدوپیوستگی پرداخته است. این فصل نیز دارای سه درس با عنوان های درس اول (فرایند های حدی) و درس دوم ( محاسبه حد توابع) و درس سوم (پیوستگی) می شود.از این فصل در کنکور سراسری ۴ سوال مطرح می شود.

فصل هفتم (آمار و احتمال) : فصل هفتم ریاضی یازدهم تجربی، به مبحث آمار و احتمال پرداخته است. این فصل نیز دارای دو درس با عنوان های درس اول (احتمال شرطی و پیشامد های مستقل ) و درس دوم (آمار توصیفی) می شود.از این فصل در کنکور سراسری نیز ۳ سوال مطرح می شود.

دانلود سوالات امتحانی ریاضی پایه یازدهم تجربی

جزوه ریاضی دوازدهم تجربی

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه یازدهم تجربی، مجموعه کاملی از جزوه ریاضی دوازدهم تجربی را آماده کرده ایم که می توانید به صورت رایگان از سایت رسمی کنکور اینفو، دانلود کنید.

ریاضی دوازدهم رشته تجربی شامل هفت فصل می باشد که سر فصل های آن به شرح زیر است.

سرفصل های ریاضی دوازدهم تجربی به شرح زیر می باشد:

فصل اول (تابع) : فصل اول ریاضی دوازدهم تجربی در مورد توابع می باشد که در این فصل درباره انواع تابع نیز توضیحاتی داده می شود. از این فصل در کنکور سراسری ۲ سوال مطرح می شود.

فصل دوم (مثلثات) : فصل دوم ریاضی دوازدهم تجربی به مباحث تانژانت و معادلات مثلثاتی پرداخته است. این فصل دارای بیشترین تعداد سوال در کنکوری سراسری، یعنی ۴ سوال است.

فصل سوم (حد بی نهایت و حد در بی نهایت) : این فصل به توضیحاتی درباره حد در بی نهایت پرداخته است که از آن در کنکور سراسری ۴ سوال مطرح می شود.

فصل چهارم و پنجم (مشتق و کاربرد مشتق) : این فصل یکی از پر سوال تترین فصول در ریاضی دوازدهم تجربی می باشد که دارای پنج درس می باشند. از این فصل در کنکور سراسری به طور مشترک، ۵ سوال مطرح می شود.

فصل ششم (هندسه) : فصل ششم ریاضی دوازدهم تجربی، به مبحث هندسه پرداخته است. این فصل دارای دو درس با عنوان های درس اول (مقاطع مخروطی) و درس دوم (دایره) می شود.از این فصل در کنکور سراسری ۴ سوال مطرح می شود.

فصل هفتم ( احتمال) : فصل هفتم ریاضی دوازدهم تجربی، به مبحث احتمال پرداخته است. این فصل نیز دارای یک درس با عنوان درس اول (قانون احتمال کلی) می باشد.از این فصل در کنکور سراسری نیز ۲ سوال مطرح می شود.

دانلود سوالات امتحانی ریاضی پایه دوازدهم تجربی

به نظرت شما بهترین انتشارات برای کتاب فیزیک کنکور چیه؟

نمایش نتیجه نظرسنجی

Loading ... Loading …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
Scroll to Top