کنکور اینفو

بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

جزوه حسابان رشته ریاضی

جزوه حسابان رشته ریاضی

جزوه حسابان رشته ریاضی

جزوه حسابان رشته ریاضی برای داوطلبان و دانش آموزان رشته ریاضی تهیه شده است.

شما عزیزان می توانید جزوه این درس را برای هر دو پایه یازدهم ، دوازدهم رشته ریاضی به صورت فصل به فصل از طریق فایل های زیر دانلود کنید.

باتوجه به بودجه بندی ریاضی کنکور نظام جدید، داوطلبان باید به ۲۰ سوال حسابان در کنکور سراسری پاسخ دهند. بدین معنی است که این بخش دارای یک تراز ۳۶ درصدی برای داوطلبان است. اگر داوطلبان بتوانند به سوالات درس حسابان به درستی پاسخ دهند یک تراز ۳۶ کسب می کنند. در واقع می توان گفت حسابان ، بیشترین سوالات ریاضی را در کنکور سراسری دارد.

توان گویا :۱ سوال

مجموعه ، الگو ودنباله : ۲ سوال

تابع : ۲ سوال

حد و پیوستگی : ۴ سوال

مشتق و کاربرد مشتق : ۵ سوال

مثلثات : ۳ سوال

معادله و نا معادله : ۲ سوال

تابع لگاریتمی : ۱ سوال

جزوه حسابان یازدهم ریاضی

حسابان یازدهم تقریبا ۸ یا ۹ سوال در کنکور در بر می گیرد. حسابان یازدهم در مباحث تابع ،مثلثات و مشتق تابع پایه ای است برای حسابان سال دوازدهم بنابر این مطالب این درس را باید به صورت کامل یاد بگیرید.

حسابان یازدهم ریاضی شامل پنج فصل می شود،که ما برای شما جزوات فصل به فصل یعنی جزوه حسابان یازدهم فصل اول (جبر و معادله) و جزوه فصل دوم (تابع) و جزوه فصل سوم (توابع نمایی و لگاریتمی) و جزوه فصل چهارم (مثلثات) و جزوه فصل پنجم (حد و پیوستگی) آماده کرده ایم که می توانید به صورت رایگان ازسایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

جزوه فصل اول حسابان یازدهم

فصل اول حسابان یازدهم ریاضی به مبحث جبر و معادله پرداخته است.این فصل شامل پنج درس با عنوان های درس اول ( مجموعه جملات دنباله های حسابی و هندسی ) ودرس دوم ( معادلات درج دوم) و درس سوم (معادلات گویا و گنگ) و درس چهارم (قدر مطلق و ویژگی های آن) ودرس پنجم (آشنایی با هندسه تحلیلی) می شود . شما داوطلبان عزیز میتوانید جزوه فصل اول حسابان یازدهم رشته ریاضی از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

جزوه فصل دوم حسابان دوازدهم

فصل دوم حسابان یازدهم ریاضی به مبحث تابع پرداخته است.این فصل شامل چهار درس با عنوان های درس اول (آشنایی بیشتر با تابع ) ودرس دوم (انواع تابع) و درس سوم (وارون تابع) و درس چهارم (اعمال روی تابع) می شود . از این فصل تقریبا ۲ سوال در کنکور مطرح می شود.شما داوطلبان عزیز میتوانید جزوه فصل دوم حسابان یازدهم رشته ریاضی از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

جزوه فصل سوم حسابان دوازدهم

فصل سوم حسابان یازدهم ریاضی به مبحث توابع نمایی و لگاریتمی پرداخته است.این فصل شامل سه درس با عنوان های درس اول (تابع نمایی ) ودرس دوم (تابع لگاریتمی و لگاریتم) و درس سوم (ویژگی های لگاریتمی و حل معادلات لگاریتمی) می شود . از این فصل تقریبا ۱ سوال در کنکور سراسری مطرح می شود.شما داوطلبان عزیز میتوانید جزوه فصل سوم حسابان یازدهم رشته ریاضی از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

جزوه فصل چهارم حسابان یازدهم

فصل چهارم حسابان یازدهم ریاضی به مبحث مثلثات پرداخته است.این فصل شامل چهار درس با عنوان های درس اول (رادیان ) ودرس دوم (نسبت های مثلثاتی برخی زوایا) و درس سوم (توابع مثلثاتی) و درس چهارم (روابط مثلثاتی مجموع و تفاضل زوایا) می شود . از این فصل تقریبا ۳ سوال در کنکور مطرح می شود.شما داوطلبان عزیز میتوانید جزوه فصل چهارم حسابان یازدهم رشته ریاضی از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

جزوه فصل پنجم حسابان یازدهم

فصل پنجم حسابان یازدهم ریاضی به مبحث حد و پیوستگی پرداخته است.این فصل شامل پنج درس با عنوان های درس اول (مفهوم حد و فرآیندهای حدی) ودرس دوم (حد های یک طرفه و حد چپ و حد راست) و درس سوم (قضایای حد) و درس چهارم (محاسبه حد توابع کسری) درس پنجم (پیوستگی) می شود . از این فصل تقریبا ۴ سوال در کنکور مطرح می شود و یکی از پر چالش ترین فصل ها برای کنکور سراسری است.شما داوطلبان عزیز میتوانید جزوه فصل پنجم حسابان یازدهم رشته ریاضی از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

سوالات امتحانی حسابان پایه یازدهم ریاضی

جزوه حسابان دوازدهم ریاضی

حسابان دوازدهم ریاضی شامل پنج فصل می شود،که ما برای شما جزوات فصل به فصل یعنی جزوه حسابان دوازدهم فصل اول (تابع) و جزوه فصل دوم (مثلثات) و جزوه فصل سوم (حدهای نا متناهی -حد در بی نهایت) و جزوه فصل چهارم (مشتق) و جزوه فصل پنجم (کاربرد های مشتق) آماده کرده ایم که می توانید به صورت رایگان ازسایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

جزوه فصل اول حسابان دوازدهم

فصل اول حسابان دوازدهم ریاضی به مبحث تابع پرداخته است.این فصل شامل دو درس با عنوان های درس اول (تبدیل نمودار توابع ) ودرس دوم ( تابع درجه سوم ، توابع یکنواخت) می شود . شما داوطلبان عزیز میتوانید جزوه فصل اول حسابان دوازدهم رشته ریاضی از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

جزوه فصل دوم حسابان دوازدهم

فصل دوم حسابان دوازدهم ریاضی به مبحث مثلثات پرداخته است.این فصل شامل دو درس با عنوان های درس اول (تناوب و تانژانت ) ودرس دوم (معادلات مثلثاتی ) می شود . شما داوطلبان عزیز میتوانید جزوه فصل دوم حسابان دوازدهم رشته ریاضی از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

جزوه فصل سوم حسابان دوازدهم

فصل سوم حسابان دوازدهم ریاضی به مبحث حدهای نامتناهی – حد در بی نهایت پرداخته است.این فصل شامل دو درس با عنوان های درس اول (حدهای نامنتاهی ) ودرس دوم (حد در بی نهایت) می شود . شما داوطلبان عزیز میتوانید جزوه فصل سوم حسابان دوازدهم رشته ریاضی از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

جزوه فصل چهارم حسابان دوازدهم

فصل سوم حسابان دوازدهم ریاضی به مبحث مشتق پرداخته است.این فصل شامل سه درس با عنوان های درس اول (آشنایی با مفهوم مشتق ) ودرس دوم (مشتق پذیری و پیوستگی) درس سوم (آهنگ متوسط تغییر و آهنگ لحظه ای تغییر) می شود . یکی از تست خیز ترین فصل ها برای کنکور سراسری است .شما داوطلبان عزیز میتوانید جزوه فصل چهارم حسابان دوازدهم رشته ریاضی از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

جزوه فصل پنجم حسابان دوازدهم

فصل پنجم حسابان دوازدهم ریاضی به مبحث کاربرد های مشتق پرداخته است.این فصل شامل سه درس با عنوان های درس اول (اکسترمم های یک تابع و توابع صعودی و نزولی ) ودرس دوم (جهت تقعر نمودار یک تابع و نقطه عطف آن) درس سوم (رسم نمودار تابع ) می شود . شما داوطلبان عزیز میتوانید جزوه فصل پنجم حسابان دوازدهم رشته ریاضی از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

سوالات امتحانی حسابان پایه دوازدهم ریاضی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
Scroll to Top