کنکور اینفو

بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

خبر های داغ کنکور
آخرین مقالات
آزمون های آزمایشی
جزوه زیست رشته تجربی

جزوه زیست رشته تجربی

جزوه زیست رشته تجربی

جزوه زیست رشته تجربی برای داوطلبان و دانش آموزان این رشته تهیه شده است.

شما عزیزان می توانید جزوه این درس را برای پایه دهم، یازدهم و دوازدهم رشته تجربی از طریق فایل های زیر دانلود کنید.

بودجه بندی زیست کنکور تجربی

 مباحثسال ۱۴۰۰
زیست شناسی ، دیروز ، امروز و فردا۰ سوال
گوارش و جذب مواد۳ سوال
تبادلات گازی۲ سوال
گردش مواد در بدن۳ سوال
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد۳ سوال
از یاخته تا گیاه۳ سوال
جذب و انتقال مواد در گیاهان۲ سوال
تنظیم عصبی۳ سوال
حواس۳ سوال
دستگاه حرکتی۲ سوال
تنظیم شیمیایی۰ سوال
ایمنی۳ سوال
تقسیم یاخته۱ سوال
تولیدمثل۳ سوال
تولید مثل نهاندانگان۲ سوال
پاسخ گیاهان به محرکها۱ سوال
مولکول های اطلاعاتی۲ سوال
جریان اطلاعات در یاخته۳ سوال
انتقال اطلاعات در نسلها۳ سوال
تغییر در اطلاعات وراثتی۲ سوال
از ماده به انرژی۱ سوال
از انرژی به ماده۲ سوال
فناوری های نوین زیستی۱ سوال
رفتارهای جانوران-۲ سوال
ترکیبی۰ سوال

جزوه زیست دهم تجربی

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه دهم تجربی، مجموعه کاملی از جزوه زیست دهم تجربی را آماده کرده ایم که می توانید به صورت رایگان از سایت رسمی کنکور اینفو، دانلود کنید.

زیست دهم رشته تجربی شامل هفت فصل می باشد که سر فصل های آن به شرح زیر است.

سر فصل های زیست دهم تجربی به شرح زیر می باشد:

فصل اول (دنیای زنده) : فصل اول زیست دهم، در رابطه با موضوع زیست شناسی می باشد. بررسی هویت زیست از سال های قبل به امروز و بحث زیست شناسی نوین و خدمتی که زیست شناسی به بشر کرده است، در این مبحث گنجانده شده است.

فصل دوم (گوارش و جذب مواد) : فصل دوم زیست دهم، گوارش و جذب مواد می باشد که از فصل اول اهمیت بسیار بیشتری دارد. در این فصل ابتدا به یاخته و بافت جانوری پرداخته می شود و سپس ساختار عمکلرد لوله گوارش و در دو بخش انتهایی، جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش و تنوع گوارش در جانداران پرداخته و این فصل را به پایان می رساند

فصل سوم (تبادلات گازی) : فصل سوم زیست دهم در رابطه با تبادل گازها می باشد؛ که در ابتدا ساز و کار دستگاه تنفسی بدن را توضیح می دهد. در ادامه به بحث تهویه ی شش ها می پردازد. در انتها هم تنوع تبادلات گازی را مورد بررسی قرار می دهد. این فصل مانند فصل های دیگر زیست دهم نکات زیاد و مهمی دارد.

فصل چهارم (گردش مواد در بدن) : فصل چهارم زیست دهم در رابطه با گردش مواد در بدن می باشد. در این فصل ابتدا به قلب می پردازد. در بخش دوم این فصل به رگ ها می پردازد این بخش هم از اهمیت زیادی برخوردار است. در ادامه به خون یعنی همونی که از قلب به رگ ها پمپاژ می شود می پردازد که باز هم از اهمیت به سزایی برخوردار است. و در انتها هم به تنوع گردش مواد در جانداران می پردازد که باز هم از اهمیت بالایی برخوردار است.

فصل پنجم (تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد) : فصل پنجم زیست دهم به مبحث تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد می پردازد. در بخش اول این فصل به هم ایستایی و کلیه ها می پردازد. در بخش دوم فرایند تشکیل ادرار و تخلیه آن را به صورت کامل شرح می دهد.

فصل ششم (از یاخته تا گیاه) :فصل ششم زیست دهم به مبحث از یاخته تا گیاه می پردازد. بخش اول آن به ویژگی های یاخته های گیاهی می پردازد. در ادامه به سامانه بافتی و بخش مهم ساختار گیاهان می پردازد. این فصل از کتاب زیست دهم از فصل های مهم و پر اهمیت این کتاب می باشد.

فصل هفتم (جذب و انتقال مواد در گیاهان) : فصل هفتم زیست دهم در رابطه با جذب و انتقال مواد در گیاهان می باشد. در بخش اول این فصل به تغذیه گیاهی و در ادامه به جانداران موثر در تغذیه گیاهی می پردازد. در ادامه انتقال مواد در گیاهان را به صورت کامل شرح می دهد. این فصل از کتاب زیست دهم از فصل های تقریبا سخت کتاب می باشد.

دانلود سوالات امتحانی زیست دهم تجربی

جزوه زیست یازدهم تجربی

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه یازدهم تجربی، مجموعه کاملی از جزوه زیست یازدهم تجربی را آماده کرده ایم که می توانید به صورت رایگان از سایت رسمی کنکور اینفو، دانلود کنید.

زیست یازدهم رشته تجربی شامل نه فصل می باشد که سر فصل های آن به شرح زیر است.

سر فصل های زیست یازدهم تجربی به شرح زیر می باشد:

فصل اول (تنظیم عصبی) :فصل اول زیست یازدهم تجربی، به موضوع تنظیم عصبی و نحوه عملکرد آن، پرداخته است.

فصل دوم (حواس) : فصل دوم زیست یازدهم تجربی، به موضوع حواس، گیرنده های حسی، حواس ویژه و گیرنده های حسی جانوران می پردازد و نکاتی را در خصوص آن ها در جزوات، ذکر می شود.

این فصل شامل سه موضوع اصلی می باشد: ۱. گیرنده های حسی اعم از: حواس پیکری و حواس ویژه. ۲. بیماری های دستگاه چشم، شنوایی، تعادل و بویایی. ۳. گیرنده های حسی جانوران و نحوه کارکرد آن ها.

فصل سوم (دستگاه حرکتی) : این فصل یکی از فصول مهم می باشد که دارای نکات مفهومی در کنکور سراسری می باشد.

فصل چهارم (تنظیم شیمیایی) : فصل چهارم زیست یازدهم به موضوع تنظیم شیمیایی در بدن می پردازد و شامل دو گفتار می باشد. در گفتار اول راجع به ارتباط شیمیایی اعم از: پیک های شیمیایی، پیک های کوتاه برد، پیک های دوربرد و غدد بدن اشاره شده است. در گفتار دوم موضوع تنظیم شیمیایی در خصوص غده های دورن ریز که شامل غده ریز مغزی، بخش پیشین، بخش پسین، غده فوق کلیه و روابط تنظیم ترشح غدد توضیحاتی درج شده است.

فصل پنجم (ایمنی) : موضوع ابتدایی که در فصل ایمنی به آن اشاره شده است، خط دفاعی است که در این بخش در خصوص خط دفاعی اول و نحوه عملکرد آن توضیح داده شده است و در قسمت بعدی درباره خط دفاعی بدن و ساز و کار دفاعی بدن در مقابل حملات، توضیحاتی ارائه شده است.

فصل ششم (تقسیم یاخته) : موضوع اصلی فصل ششم ساختار سلولی و کروموزوم ها می باشد، که در خصوص نحوه شکل گیری و کارکرد آن ها توضیحاتی تشریحی درج شده است.

فصل هفتم (تولید مثل) : در فصل هفتم آموزش گام به گام تولید مثل قرار گرفته است، اعم از توضیحاتی در خصوص دستگاه تولید مثل در مرد و زن، رشد و نمو جنین و تولید مثل در جانوران.

فصل هشتم (تولید مثل نهاندانگان) : در فصل هشتم به مباحث مربوط به گیاه پرداخته است. به اهمیت و نقش میوه در گیاهان نهان دانه و نحوه رشد گیاه نیز پرداخته شده است.

فصل نهم (پاسخ گیاهان به محرک ها) : این فصل نیز یکی دیگر از فصل های گیاهی زیست یازدهم می باشد که اهمیت به سزایی در کنکور دارد.

دانلود سوالات امتحانی زیست یازدهم تجربی

جزوه زیست دوازدهم تجربی

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه دوازدهم تجربی، مجموعه کاملی از جزوه زیست دوازدهم تجربی را آماده کرده ایم که می توانید به صورت رایگان از سایت رسمی کنکور اینفو، دانلود کنید.

زیست دوازدهم رشته تجربی شامل هشت فصل می باشد که سر فصل های آن به شرح زیر است.

سر فصل های زیست دوازدهم تجربی به شرح زیر می باشد:

فصل اول (مولکول های اطلاعاتی) : فصل اول زیست دوازدهم تجربی، به موضوع مولکول های اطلاعاتی پرداخته است و عده ای از دانش آموزان به دلیل اینکه از این فصل سوالات کمتری در کنکور مطرح می شود،؛ زمان زیادی برای مطالعه آن نمی گذارند اما تجربه نشان داده است که هیچ چیز قابل پیش بینی نیست پس توصیه می شود که دانش آموزان به تمامی فصول مسلط باشند.

فصل دوم (جریان اطلاعات در یاخته) : این فصل در کنکوری سراسری دارای ۳ سوال می باشد و به طبع یکی از مهم ترین فصل ها است.

فصل سوم (انتقال اطلاعات در نسل ها) : این فصل دارای دو گفتار اصلی: ۱. مفاهیم پایه ۲. انواع صفات می باشد. که در جزوه آن توضیحات بیشتری برای شما دانش آموزان گفته شده است.

فصل چهارم (تغییر در اطلاعات وراثتی) : این فصل یکی از فصل های مهم و پر سوال کنکور رشته تجربی می باشد و پیشنهاد می کنیم جزوه فصل چهارم را چندین بار به صورت مفهومی و با تمرکز مطالعه نمایید.

فصل پنجم (از ماده به انرژی) : موضوع ابتدایی که در فصل پنجم به آن اشاره شده است، تامین انرژی می باشد و در ادامه با تبادل گاز ها به پایان می رسد.

فصل ششم (از انرژی به ماده) : فصل ششم زیست دوازدهم از لحاظ اهمیت، رتبه اول را دارا می باشد و هر ساله تعداد قابل توجهی سوال از این فصل در کنکور تجربی آمده است. پس برای موفقیت و درصد قبولی بالا، شما دانش آموزان عزیز باید توجه ویژه ای به این فصل زیست داشته باشید.

فصل هفتم (فناوری های نوین زیستی) :این فصل در خصوص کاربرد های زیست فناوری میباشد.

فصل هشتم (رفتار های جانوران) :فصل هشتم که در خصوص رفتار های جانوران می باشد به دو قسمت گیاهی و جانوری تقسیم شده است که می توانید از طریق فایل زیر جزوه آن را دانلود کنید.

دانلود سوالات امتحانی زیست دوازدهم تجربی

به نظرت شما بهترین انتشارات برای کتاب فیزیک کنکور چیه؟

نمایش نتیجه نظرسنجی

Loading ... Loading …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
Scroll to Top