بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

جزوه علوم و فنون رشته انسانی

جزوه علوم و فنون دهم، یازدهم، دوازدهم انسانی

جزوه علوم و فنون دهم، یازدهم و دوازدهم رشته انسانی مخصوص دانش آموزان و داوطلبان کنکوری رشته انسانی برای ۲۰ گرفتن در امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۳

جزواتی که در ادامه مشاهده می کنید کامل ترین جزوات علوم و فنون هستند که هر دانش آموز انسانی در پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم باید داشته باشد.
این جزوات به لحاظ محتوایی شامل درسنامه فراتر از سطح کتاب درسی، نمونه سوالات تستی و تشریحی همراه با تحلیل سوال از برترین دبیران کشور می باشد.
درسنامه مختصر اما مفید و سطح بالای جزوات علوم و فنون به شما کمک می کند تا در کمترین زمان، بیشترین یادگیری و تسلط را در مباحث این درس تاثیرگزار داشته باشید.
یکی از مهم ترین ویژگی های این جزوات، تنوع بالای نمونه سوالات تالیفی دبیران الیت کشور است که سبب آشنایی شما با انواع سوالات در تمام بخش های کتاب درسی می شود. با مطالعه جزوات این درس به حدی از یادگیری و تسلط می رسید که می توانید سخت ترین سوالات امتحان نهایی علوم و فنون در خرداد ۱۴۰۳ را به راحتی پاسخ دهید.

جزوه علوم و فنوم پایه دهم انسانی

فصل اول

درس اول: مبانی تحلیل متن

دانلود جزوه درس اول علوم و فنون دهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۹ صفحه، درسنامه و ۷ سوال تشریحی با پاسخ)
دانلود جزوه درس اول علوم و فنون دهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۷ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس اول علوم و فنون دهم انسانی (نمونه شماره ۳، شامل ۲ صفحه، خلاصه نویسی کوتاه)
دانلود جزوه درس اول علوم و فنون دهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۶ صفحه، درسنامه جامع)
دانلود جزوه درس اول علوم و فنون دهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۵ صفحه، درسنامه)

درس دوم: سازه ها و عوامل تاثیر گذار در شعر فارسی

دانلود جزوه درس دوم علوم و فنون دهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۲ صفحه، خلاصه نویسی کوتاه)
دانلود جزوه درس دوم علوم و فنون دهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۱ صفحه، خلاصه نویسی کوتاه)
دانلود جزوه درس دوم علوم و فنون دهم انسانی (نمونه شماره ۳، شامل ۴ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس دوم علوم و فنون دهم انسانی (نمونه شماره ۴، شامل ۲ صفحه، خلاصه نویسی کوتاه)
دانلود جزوه درس دوم علوم و فنون دهم انسانی (نمونه شماره ۵، شامل ۳ صفحه، خلاصه نویسی کوتاه همراه با ۲ سوال تشریحی با پاسخ)

درس سوم: واج آرایی، واژه آرایی

دانلود جزوه درس سوم علوم و فنون دهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۵ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس سوم علوم و فنون دهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۵ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس سوم علوم و فنون دهم انسانی (نمونه شماره ۳، شامل ۹ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس سوم علوم و فنون دهم انسانی (نمونه شماره ۴، شامل ۵ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس سوم علوم و فنون دهم انسانی (نمونه شماره ۵، شامل ۳ صفحه، خلاصه نویسی کوتاه و ۷ سوال تشریحی با پاسخ)

فصل دوم

درس چهارم: تاریخ ادبیات پیش از اسلام و قرن های اولیه هجری

دانلود جزوه درس چهارم علوم و فنون دهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۱۲ صفحه، درسنامه مفصل)
دانلود جزوه درس چهارم علوم و فنون دهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۷ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس چهارم علوم و فنون دهم انسانی (نمونه شماره ۳، شامل ۵ صفحه، درسنامه و ۱۲ سوال تکمیلی)
دانلود جزوه درس چهارم علوم و فنون دهم انسانی (نمونه شماره ۴، شامل ۱۵ صفحه، درسنامه مفصل)

درس پنجم: هماهنگی پاره های کلام

دانلود جزوه درس پنجم علوم و فنون دهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۵ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس پنجم علوم و فنون دهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۵ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس پنجم علوم و فنون دهم انسانی (نمونه شماره ۳، شامل ۵ صفحه، درسنامه و ۲۲ سوال تکمیلی)

درس ششم: سجع و انواع آن

دانلود جزوه درس ششم علوم و فنون دهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۲ صفحه، خلاصه نویسی کوتاه)
دانلود جزوه درس ششم علوم و فنون دهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۷ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس ششم علوم و فنون دهم انسانی (نمونه شماره ۳، شامل ۹ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس ششم علوم و فنون دهم انسانی (نمونه شماره ۴، شامل ۷ صفحه، درسنامه)

فصل سوم

درس هفتم: سبک و سبک شناسی

دانلود جزوه درس هفتم علوم و فنون دهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۴ صفحه، خلاصه نویسی کوتاه)
دانلود جزوه درس هفتم علوم و فنون دهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۴ صفحه، خلاصه نویسی کوتاه)
دانلود جزوه درس هفتم علوم و فنون دهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۲ صفحه و ۲۱ سوال تشریحی با پاسخ)

درس هشتم: وزن شعر فارسی

دانلود جزوه درس هشتم علوم و فنون دهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۳ صفحه، خلاصه نویسی کوتاه)
دانلود جزوه درس هشتم علوم و فنون دهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۶ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس هشتم علوم و فنون دهم انسانی (نمونه شماره ۳، شامل ۱۰ صفحه، درسنامه)

درس نهم: موازنه و ترصیع

دانلود جزوه درس نهم علوم و فنون دهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۱ صفحه، خلاصه نویسی کوتاه)
دانلود جزوه درس نهم علوم و فنون دهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۴ صفحه، خلاصه نویسی کوتاه)

فصل چهارم

درس دهم: زبان و ادبیات فارسی در سده های پنجم و ششم و ویژگی های سبکی آن

دانلود جزوه درس دهم علوم و فنون دهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۷ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس دهم علوم و فنون دهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۱۰ صفحه، درسنامه مفصل)
دانلود جزوه درس دهم علوم و فنون دهم انسانی (نمونه شماره ۳، شامل ۴ صفحه، خلاصه نویسی کوتاه)
دانلود جزوه درس دهم علوم و فنون دهم انسانی (نمونه شماره ۴، شامل ۱۳ صفحه، درسنامه مفصل)

درس یازدهم: قافیه

دانلود جزوه درس یازدهم علوم و فنون دهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۲۷ صفحه، درسنامه مفصل)
دانلود جزوه درس یازدهم علوم و فنون دهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۹ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس یازدهم علوم و فنون دهم انسانی (نمونه شماره ۳، شامل ۱۲ صفحه، درسنامه مفصل)
دانلود جزوه درس یازدهم علوم و فنون دهم انسانی (نمونه شماره ۴، شامل ۱۰ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس یازدهم علوم و فنون دهم انسانی (نمونه شماره ۵، شامل ۲ صفحه، خلاصه نویسی کوتاه)

درس دوازدهم: جناس و انواع آن

دانلود جزوه درس دوازدهم علوم و فنون دهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۱ صفحه، خلاصه نویسی کوتاه)
دانلود جزوه درس دوازدهم علوم و فنون دهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۱۲ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس دوازدهم علوم و فنون دهم انسانی (نمونه شماره ۳، شامل ۶ صفحه، درسنامه)

کتاب درسی علوم و فنون دهم انسانی

دانلود کتاب درسی علوم و فنون دهم انسانی

سوالات امتحانی علوم و فنون دهم انسانی

دانلود سوالات امتحانی علوم و فنون دهم انسانی

جزوه علوم و فنون پایه یازدهم انسانی

دانلود جزوه علوم و فنون یازدهم انسانی

فصل یکم

درس اول: تاریخ ادبیات فارسی در قرن های هفتم، هشتم و نهم

دانلود جزوه درس اول علوم و فنون یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۲ صفحه، خلاصه نویسی کوتاه)
دانلود جزوه درس اول علوم و فنون یازدهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۱۱ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس اول علوم و فنون یازدهم انسانی (نمونه شماره ۳، شامل ۱۱ صفحه، درسنامه و ۸ سوال تشریحی با پاسخ)

درس دوم: پایه های آوایی

دانلود جزوه درس دوم علوم و فنون یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۸ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس دوم علوم و فنون یازدهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۴ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس دوم علوم و فنون یازدهم انسانی (نمونه شماره ۳، شامل ۱۱ صفحه، درسنامه)

درس سوم: تشبیه
دانلود جزوه درس سوم علوم و فنون یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۸ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس سوم علوم و فنون یازدهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۳۰ صفحه، درسنامه مفصل)

فصل دوم

درس چهارم: سبک شناسی قرن های هفتم، هشتم و نهم (سبک عراقی)

دانلود جزوه درس چهارم علوم و فنون یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۵ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس چهارم علوم و فنون یازدهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۶ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس چهارم علوم و فنون یازدهم انسانی (نمونه شماره ۳، شامل ۲ صفحه، خلاصه نویسی کوتاه)
دانلود جزوه درس چهارم علوم و فنون یازدهم انسانی (نمونه شماره ۴، شامل ۸ صفحه، درسنامه)

درس پنجم: پایه های آوایی همسان (۱)

دانلود جزوه درس پنجم علوم و فنون یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۶ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس پنجم علوم و فنون یازدهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۹ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس پنجم علوم و فنون یازدهم انسانی (نمونه شماره ۳، شامل ۷ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس پنجم علوم و فنون یازدهم انسانی (نمونه شماره ۴، شامل ۹ صفحه، درسنامه)

درس ششم: مجاز

دانلود جزوه درس ششم علوم و فنون یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۸ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس ششم علوم و فنون یازدهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۹ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس ششم علوم و فنون یازدهم انسانی (نمونه شماره ۳، شامل ۴ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس ششم علوم و فنون یازدهم انسانی (نمونه شماره ۴، شامل ۶ صفحه، درسنامه و ۵ سوال تشریحی)
دانلود جزوه درس ششم علوم و فنون یازدهم انسانی (نمونه شماره ۳، شامل ۱۲ صفحه، درسنامه)

فصل سوم

درس هفتم: تاریخ ادبیات فارسی در قرن های دهم و یازدهم

دانلود جزوه درس هفتم علوم و فنون یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۶ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس هفتم علوم و فنون یازدهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۴ صفحه، خلاصه نویسی کوتاه)
دانلود جزوه درس هفتم علوم و فنون یازدهم انسانی (نمونه شماره ۳، شامل ۳ صفحه، خلاصه نویسی کوتاه)
دانلود جزوه درس هفتم علوم و فنون یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۷ صفحه، درسنامه)

درس هشتم: پایه های آوایی همسان(۲)

دانلود جزوه درس هشتم علوم و فنون یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۵ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس هشتم علوم و فنون یازدهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۵ صفحه، درسنامه)

درس نهم: استعاره

دانلود جزوه درس نهم علوم و فنون یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۲۲ صفحه، درسنامه مفصل)
دانلود جزوه درس نهم علوم و فنون یازدهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۸ صفحه، درسنامه)

فصل چهارم

درس دهم: سبک شناسی قرنهای دهم و یازدهم (سبک هندی)

دانلود جزوه درس دهم علوم و فنون یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۶ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس دهم علوم و فنون یازدهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۹ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس دهم علوم و فنون یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۵۰ صفحه، درسنامه مفصل)
دانلود جزوه درس دهم علوم و فنون یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۸۷ صفحه، درسنامه مفصل)

درس یازدهم: پایه های آوایی همسان دو لختی

دانلود جزوه درس یازدهم علوم و فنون یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۶ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس یازدهم علوم و فنون یازدهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۷ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس یازدهم علوم و فنون یازدهم انسانی (نمونه شماره ۳، شامل ۵ صفحه، درسنامه)

درس دوازدهم: کنایه

دانلود جزوه درس دوازدهم علوم و فنون یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۱۳ صفحه، درسنامه مفصل)
دانلود جزوه درس دوازدهم علوم و فنون یازدهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۱۰ صفحه، درسنامه مفصل)

کتاب درسی علوم و فنون یازدهم انسانی

دانلود کتاب درسی علوم و فنون یازدهم انسانی

سوالات امتحانی علوم و فنون یازدهم انسانی

دانلود سوالات امتحانی علوم و فنون یازدهم انسانی

جزوه علوم و فنون پایه دوازدهم انسانی

فصل اول

درس اول: تاریخ ادبیات قرن های دوازدهم و سیزدهم (دوره بازگشت و بیداری)

دانلود جزوه درس اول علوم و فنون دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۹ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس اول علوم و فنون دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۲ صفحه، خلاصه نویسی کوتاه)
دانلود جزوه درس اول علوم و فنون دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۳، شامل ۲۳ صفحه، درسنامه مفصل)
دانلود جزوه درس اول علوم و فنون دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۴، شامل ۱۳ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس اول علوم و فنون دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۵، شامل ۱۱ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس اول علوم و فنون دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۶، شامل ۸ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس اول علوم و فنون دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۷، شامل ۲۳ صفحه، درسنامه مفصل)

درس دوم: پایه های آوایی ناهمسان

دانلود جزوه درس دوم علوم و فنون دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۱۳ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس دوم علوم و فنون دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۷ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس دوم علوم و فنون دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۳، شامل ۱۳ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس دوم علوم و فنون دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۴، شامل ۹ صفحه، درسنامه)

درس سوم: مراعات نظیر، تلمیح و تضمین

دانلود جزوه درس سوم علوم و فنون دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۳۵ صفحه، درسنامه مفصل همراه با مثال و حل سوال)
دانلود جزوه درس سوم علوم و فنون دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۹ صفحه، درسنامه)

فصل دوم

درس چهارم: سبک شناسی قرن های دوازدهم و سیزدهم (دوره بازگشت و بیداری)

دانلود جزوه درس چهارم علوم و فنون دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۷ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس چهارم علوم و فنون دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۷ صفحه، درسنامه)

درس پنجم: اختیارات شاعری (۱): زبانی

دانلود جزوه درس پنجم علوم و فنون دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۱۸ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس پنجم علوم و فنون دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۹ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس پنجم علوم و فنون دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۳، شامل ۱۲ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس پنجم علوم و فنون دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۴، شامل ۹ صفحه، درسنامه)

درس ششم: لف و نشر، تضاد و متناقض نما

دانلود جزوه درس ششم علوم و فنون دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۱۰ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس ششم علوم و فنون دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۱۶ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس ششم علوم و فنون دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۳، شامل ۱۷ صفحه، درسنامه)

فصل سوم

درس هفتم: تاریخ ادبیات قرن چهاردهم ( دوره معاصر و انقلاب اسلامی)

دانلود جزوه درس هفتم علوم و فنون دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۱۲ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس هفتم علوم و فنون دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۸ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس هفتم علوم و فنون دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۳، شامل ۴۱ صفحه، درسنامه مفصل)
دانلود جزوه درس هفتم علوم و فنون دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۴، شامل ۱۴ صفحه، درسنامه)

درس هشتم: اختیارات شاعری (۲): وزنی

دانلود جزوه درس هشتم علوم و فنون دوازهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۱۷ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس هشتم علوم و فنون دوازهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۲۸ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس هشتم علوم و فنون دوازهم انسانی (نمونه شماره ۳، شامل ۲ صفحه، خلاصه نویسی کوتاه)
دانلود جزوه درس هشتم علوم و فنون دوازهم انسانی (نمونه شماره ۴، شامل ۱۱ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس هشتم علوم و فنون دوازهم انسانی (نمونه شماره ۵، شامل ۱۴ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس هشتم علوم و فنون دوازهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۶ صفحه، خلاصه نویسی کوتاه)

درس نهم: اغراق ، ایهام و ایهام تناسب

دانلود جزوه درس نهم علوم و فنون دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۶ صفحه، خلاصه نویسی کوتاه)
دانلود جزوه درس نهم علوم و فنون دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۵ صفحه، خلاصه نویسی کوتاه)
دانلود جزوه درس نهم علوم و فنون دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۳، شامل ۱۲ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس نهم علوم و فنون دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۴، شامل ۲ صفحه، خلاصه نویسی کوتاه)
دانلود جزوه درس نهم علوم و فنون دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۵، شامل ۱۱ صفحه، درسنامه)

فصل چهارم

درس دهم: سبک شناسی دوره معاصر و انقلاب اسلامی

دانلود جزوه درس دهم علوم و فنون دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۹ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس دهم علوم و فنون دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۲۰ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس دهم علوم و فنون دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۳، شامل ۱۳ صفحه، درسنامه)

درس یازدهم: وزن در شعر نیمایی

دانلود جزوه درس یازدهم علوم و فنون دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۲ صفحه، خلاصه نویسی کوتاه)
دانلود جزوه درس یازدهم علوم و فنون دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۱۸ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس یازدهم علوم و فنون دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۳، شامل ۵ صفحه، خلاصه نویسی کوتاه)
دانلود جزوه درس یازدهم علوم و فنون دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۴، شامل ۱۳ صفحه، درسنامه)

درس دوازدهم: حسن تعلیل، حس آمیزی و اسلوب معادله

دانلود جزوه درس دوازدهم علوم و فنون دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۲ صفحه، خلاصه نویسی کوتاه)
دانلود جزوه درس دوازدهم علوم و فنون دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۱۵ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس دوازدهم علوم و فنون دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۳، شامل ۸ صفحه، درسنامه)
دانلود جزوه درس دوازدهم علوم و فنون دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۴، شامل ۱۷ صفحه، درسنامه)

کتاب درسی علوم و فنون دوازدهم انسانی

دانلود کتاب درسی علوم و فنون دوازدهم انسانی

سوالات امتحانی علوم و فنون دوازدهم انسانی

دانلود سوالات امتحانی علوم و فنون دوازدهم انسانی

11 دیدگاه دربارهٔ «جزوه علوم و فنون دهم، یازدهم، دوازدهم انسانی»

 1. سلام و خسته نباشید
  تشکر بابت مطالب مفیدی که برای ما دانش آموزا میذارید و دلسوزانه به فکر ما هستید
  خدا قوت بهتون

 2. سلام من رشتم انسانیه
  خیلی دنبال جزوه کامل برای علوم و فنون و عربی گشتم هیچ جا پیدا نکردم
  تا اینکه سایت شما رو دیدم
  خیلی حال کردم با سایتتون اینقدر ک کامل همه جزوه هارو میذارید

 3. من هیچ سایتی رو ندیدم مثل سایت شماه که جزوه برای هرسه پایه رو بذاره
  اینجوری کار ما دانش آموزا رو راحت تر کردین برای پیدا کردن جزوه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
Scroll to Top