کنکور اینفو

بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

خبر های داغ کنکور
آخرین مقالات
آزمون های آزمایشی
جزوه جامعه شناسی

جزوه جامعه شناسی

جزوه جامعه شناسی

جزوه جامعه شناسی رشته انسانی برای داوطلبان و دانش آموزان این رشته تهیه شده است.

شما عزیزان می توانید جزوه این درس را برای پایه دهم، یازدهم و دوازدهم رشته انسانی از طریق فایل های زیر دانلود کنید.

جزوه جامعه شناسی پایه دهم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه دهم انسانی، مجموعه کاملی از جزوه جامعه شناسی دهم انسانی را آماده کرده ایم که می توانید به صورت رایگان از سایت رسمی کنکور اینفو، دانلود کنید.

جامعه شناسی دهم رشته انسانی شامل شانزده درس می باشد که سر فصل های آن به شرح زیر است.

سرفصل های جامعه شناسی دهم انسانی به شرح زیر می باشد:

درس اول (کنش های ما) : عنوان درس اول جامعه شناسی دهم انسانی، کنش های ما، است. در این درس به دو موضوع با عنوان های (کنش ما انسان ها چه ویژگی هایی دارد؟) و (کنش ما چه آثار و پیامد هایی دارد؟) پرداخته است. جزوه کامل درس اول جامعه شناسی دهم انسانی را می توانید از طریق فایل زیر دانلود کنید.

درس دوم (پدیده های اجتماعی) : عنوان درس دوم جامعه شناسی دهم انسانی، پدیده های اجتماعی، است. در این درس به دو موضوع با عنوان های (کنش اجتماعی چیست) و (پدیده های اجتماعی کدامند و چگونه شکل می گیرند) پرداخته است. جزوه کامل درس دوم جامعه شناسی دهم انسانی را می توانید از طریق فایل زیر دانلود کنید.

درس سوم (جهان اجتماعی) : عنوان درس سوم جامعه شناسی دهم انسانی، جهان اجتماعی، است. در این درس به دو موضوع با عنوان های (چه تصوری از جهان اجتماعی دارید) و (گستره جهان اجتماعی کجاست) پرداخته است. جزوه کامل درس سوم جامعه شناسی دهم انسانی را می توانید از طریق فایل زیر دانلود کنید.

درس چهارم (لایه های جهان اجتماعی) : عنوان درس چهارم جامعه شناسی دهم انسانی، لایه های جهان اجتماعی، است. در این درس به دو موضوع با عنوان های (جهان اجتماعی از چه اجزایی تشکیل شده) و (لایه های جهان اجتماعی کدامند) پرداخته است. جزوه کامل درس چهارم جامعه شناسی دهم انسانی را می توانید از طریق فایل زیر دانلود کنید.

درس پنجم (جهان های اجتماعی) : عنوان درس پنجم جامعه شناسی دهم انسانی، جهان های اجتماعی، است. در این درس به دو موضوع با عنوان های (جهان اجتماعی یا جهان های اجتماعی) و (آیا جهان های اجتماعی تاریخ های یکسانی دارند) پرداخته است. جزوه کامل درس پنجم جامعه شناسی دهم انسانی را می توانید از طریق فایل زیر دانلود کنید.

درس ششم (پیامد های جهان اجتماعی) : عنوان درس ششم جامعه شناسی دهم انسانی، پیامد های جهان اجتماعی، است. در این درس به سه موضوع با عنوان های (آیا جهان اجتماعی تابع خواست افراد است) و (پیامد های جهان اجتماعی فرصت اند یا محدودیت؟) و (فرصت ها و محدودیت های جهان متجدد کدامند؟) پرداخته است. جزوه کامل درس ششم جامعه شناسی دهم انسانی را می توانید از طریق فایل زیر دانلود کنید.

درس هفتم (ارزیابی جهان های اجتماعی) : عنوان درس هفتم جامعه شناسی دهم انسانی، ارزیابی جهان های اجتماعی، است. در این درس به سه موضوع با عنوان های (قلمرو واقعی و آرمانی جهان اجتماعی کدامند) و (قلمرو واقعی و آرمانی جهان اجتماعی را چگونه ارزیابی کنیم؟) و (آیا حق و باطل تابع جهان اجتماعی اند) پرداخته است. جزوه کامل درس هفتم جامعه شناسی دهم انسانی را می توانید از طریق فایل زیر دانلود کنید.

درس هشتم (هویت) : عنوان درس هشتم جامعه شناسی دهم انسانی، هویت، است. در این درس به سه موضوع با عنوان های (در مورد هویت چه میدانید) و (هویت فردی و اجتماعی چه نسبتی با هم دارند) و (خودآگاهی یا ناخودآگاهی) پرداخته است. جزوه کامل درس هشتم جامعه شناسی دهم انسانی را می توانید از طریق فایل زیر دانلود کنید.

درس نهم (بازتولید هویت اجتماعی) : عنوان درس نهم جامعه شناسی دهم انسانی، باز تولید هویت اجتماعی، است. در این درس به دو موضوع با عنوان های (جامعه پذیری چه نقشی در باز تولید هویت اجتماعی دارد؟) و (کنترل اجتماعی چه نقشی در باز تولید هویت اجتماعی دارد؟) پرداخته است. جزوه کامل درس نهم جامعه شناسی دهم انسانی را می توانید از طریق فایل زیر دانلود کنید.

درس دهم (تغییرات هویت اجتماعی) : عنوان درس دهم جامعه شناسی دهم انسانی، تغییرات هویت اجتماعی، است. در این درس به دو موضوع با عنوان های (تحرک اجتماعی چیست؟) و (فرصت ها و محدودیت های تغییرات هویتی کدامند؟) پرداخته است. جزوه کامل درس دهم جامعه شناسی دهم انسانی را می توانید از طریق فایل زیر دانلود کنید.

درس یازدهم (تحولات هویتی جهان اجتماعی) : عنوان درس یازدهم جامعه شناسی دهم انسانی، تحولات هویتی جهان اجتماعی، است. در این درس به دو موضوع با عنوان های (هویت جهان اجتماعی چیست؟) و (فرایند تحولات هویت جهان اجتماعی چگونه داست؟) پرداخته است. جزوه کامل درس یازدهم جامعه شناسی دهم انسانی را می توانید از طریق فایل زیر دانلود کنید.

درس دوازدهم (تحولات هویتی جهان اجتماعی) : عنوان درس دوازدهم جامعه شناسی دهم انسانی، تحولات هویتی جهان اجتماعی، است. در این درس به دو موضوع با عنوان های (ارتباط جهان های اجتماعی در چه صورتی به تحولات فرهنگی منجر می شود؟) و (از خود بیگانگی فرهنگی چیست؟) پرداخته است. جزوه کامل درس دوازدهم جامعه شناسی دهم انسانی را می توانید از طریق فایل زیر دانلود کنید.

درس سیزدهم (هویت ایرانی (۱)) : عنوان درس هشتم جامعه شناسی دهم انسانی، هویت ایرانی (۱)، است. در این درس به دو موضوع با عنوان های (هویت ایرانی در گذر زمان، چه تحولاتی به خود دیده است؟) و (انقلاب اسلامی چه تاثیری بر هویت ایرانی دارد؟) پرداخته است. جزوه کامل درس سیزدهم جامعه شناسی دهم انسانی را می توانید از طریق فایل زیر دانلود کنید.

درس چهاردهم (هویت ایرانی (۲)) : عنوان درس هشتم جامعه شناسی دهم انسانی، هویت ایرانی (۲)، است. جزوه کامل درس چهاردهم جامعه شناسی دهم انسانی را می توانید از طریق فایل زیر دانلود کنید.

درس پانزدهم (هویت ایرانی(۳)) : عنوان درس پانزدهم جامعه شناسی دهم انسانی، هویت ایرانی(۳)، است. در این درس به دو موضوع با عنوان های (چه رابطه ای میان جهان اجتماعی و نظام سیاسی آن وجود دارد؟) و (نظام های سیاسی چه انواعی دارند؟) پرداخته است. جزوه کامل درس پانزدهم جامعه شناسی دهم انسانی را می توانید از طریق فایل زیر دانلود کنید.

درس شانزدهم (هویت ایرانی(۴)) : عنوان درس پانزدهم جامعه شناسی دهم انسانی، هویت ایرانی(۴)، است. در این درس به دو موضوع با عنوان های (جمعیت هر جامعه چه رابطه ای با هویت آن دارد؟) و (منظور از هویت اقتصادی جامعه چیست؟) پرداخته است. جزوه کامل درس شانزدهم جامعه شناسی دهم انسانی را می توانید از طریق فایل زیر دانلود کنید.

بودجه بندی جامعه شناسی کنکور

 مباحثتعداد سوالات
دهم۶ سوال
یازدهم۷ سوال
دوازدهم۶ سوال
سوالات ترکیبی۲ سوال

دانلود سوالات امتحانی جامعه شناسی پایه دهم انسانی

جزوه جامعه شناسی پایه یازدهم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه یازدهم انسانی، مجموعه کاملی از جزوه جامعه شناسی یازدهم انسانی را آماده کرده ایم که می توانید به صورت رایگان از سایت رسمی کنکور اینفو، دانلود کنید.

جامعه شناسی یازدهم رشته انسانی شامل پانزده درس می باشد که سر فصل های آن به شرح زیر است.

سرفصل های جامعه شناسی یازدهم انسانی به شرح زیر می باشد:

درس اول (جهان فرهنگی) : عنوان درس اول جامعه شناسی یازدهم انسانی، جهان فرهنگی، است. جزوه کامل درس اول جامعه شناسی یازدهم انسانی را می توانید از طریق فایل زیر دانلود کنید.

درس دوم (فرهنگ جهانی) : عنوان درس دوم جامعه شناسی یازدهم انسانی، فرهنگ جهانی، است. جزوه کامل درس دوم جامعه شناسی یازدهم انسانی را می توانید از طریق فایل زیر دانلود کنید.

درس سوم (نمونه های فرهنگ جهانی ۱) : عنوان درس سوم جامعه شناسی یازدهم انسانی، نمونه های فرهنگ جهانی ۱، است. جزوه کامل درس سوم جامعه شناسی یازدهم انسانی را می توانید از طریق فایل زیر دانلود کنید.

درس چهارم (نمونه های فرهنگ جهانی ۲) : عنوان درس چهارم جامعه شناسی یازدهم انسانی، نمونه های فرهنگ جهانی ۲، است. جزوه کامل درس چهارم جامعه شناسی یازدهم انسانی را می توانید از طریق فایل زیر دانلود کنید.

درس پنجم (باور ها و ارزش های بنیادین فرهنگ غرب) : عنوان درس پنجم جامعه شناسی یازدهم انسانی، باور ها و ارزش های بنیادین فرهنگ غرب، است. جزوه کامل درس پنجم جامعه شناسی یازدهم انسانی را می توانید از طریق فایل زیر دانلود کنید.

درس ششم (چگونگی تکوین فرهنگ معاصر غرب) : عنوان درس ششم جامعه شناسی یازدهم انسانی، چگونگی تکوین فرهنگ معاصر غرب، است. جزوه کامل درس ششم جامعه شناسی یازدهم انسانی را می توانید از طریق فایل زیر دانلود کنید.

درس هفتم (جامعه جهانی) : عنوان درس هفتم جامعه شناسی یازدهم انسانی، جامعه جهانی، است. جزوه کامل درس هفتم جامعه شناسی یازدهم انسانی را می توانید از طریق فایل زیر دانلود کنید.

درس هشتم (تحولات نظام جهانی) : عنوان درس هشتم جامعه شناسی یازدهم انسانی، تحولات نظام جهانی، است. جزوه کامل درس هشتم جامعه شناسی یازدهم انسانی را می توانید از طریق فایل زیر دانلود کنید.

درس نهم (جهان دو قطبی) : عنوان درس نهم جامعه شناسی یازدهم انسانی، جهان دو قطبی، است. جزوه کامل درس نهم جامعه شناسی یازدهم انسانی را می توانید از طریق فایل زیر دانلود کنید.

درس دهم (جنگ ها و تقابل های جهانی) : عنوان درس دهم جامعه شناسی یازدهم انسانی، جنگ ها و تقابل های جهانی، است. جزوه کامل درس دهم جامعه شناسی یازدهم انسانی را می توانید از طریق فایل زیر دانلود کنید.

درس یازدهم (بحران های اقتصادی و زیست محیطی) : عنوان درس یازدهم جامعه شناسی یازدهم انسانی، بحران های اقتصادی و زیست محیطی، است. جزوه کامل درس یازدهم جامعه شناسی یازدهم انسانی را می توانید از طریق فایل زیر دانلود کنید.

درس دوازدهم (بحران های معرفتی و معنوی) : عنوان درس دوازدهم جامعه شناسی یازدهم انسانی، بحران های معرفتی و معنوی، است. جزوه کامل درس دوازدهم جامعه شناسی یازدهم انسانی را می توانید از طریق فایل زیر دانلود کنید.

درس سیزدهم (سرآغاز بیداری اسلامی) : عنوان درس سیزدهم جامعه شناسی یازدهم انسانی، سرآغاز بیداری اسلامی، است. جزوه کامل درس سیزدهم جامعه شناسی یازدهم انسانی را می توانید از طریق فایل زیر دانلود کنید.

درس چهاردهم (انقلاب اسلامی ایران؛ نقطه عطف بیداری اسلامی) : عنوان درس چهاردهم جامعه شناسی یازدهم انسانی، انقلاب اسلامی ایران؛ نقطه عطف بیداری اسلامی، است. جزوه کامل درس چهاردهم جامعه شناسی یازدهم انسانی را می توانید از طریق فایل زیر دانلود کنید.

درس پانزدهم (افق بیداری اسلامی) : عنوان درس پانزدهم جامعه شناسی یازدهم انسانی، افق بیداری اسلامی، است. جزوه کامل درس پانزدهم جامعه شناسی یازدهم انسانی را می توانید از طریق فایل زیر دانلود کنید.

دانلود سوالات امتحانی جامعه شناسی پایه یازدهم انسانی

جزوه جامعه شناسی پایه دوازدهم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه دوازدهم انسانی، مجموعه کاملی از جزوه جامعه شناسی دوازدهم انسانی را آماده کرده ایم که می توانید به صورت رایگان از سایت رسمی کنکور اینفو، دانلود کنید.

جامعه شناسی دوازدهم رشته انسانی شامل ده درس می باشد که سر فصل های آن به شرح زیر است.

سرفصل های جامعه شناسی دوازدهم انسانی به شرح زیر می باشد:

درس اول (ذخیره دانشی) : عنوان درس اول جامعه شناسی دوازدهم انسانی، ذخیره دانشی، است. جزوه کامل درس اول جامعه شناسی دوازدهم انسانی را می توانید از طریق فایل زیر دانلود کنید.

درس دوم (علوم اجتماعی) : عنوان درس دوم جامعه شناسی دوازدهم انسانی، علوم اجتماعی، است. جزوه کامل درس دوم جامعه شناسی دوازدهم انسانی را می توانید از طریق فایل زیر دانلود کنید.

درس سوم (نظم اجتماعی) : عنوان درس سوم جامعه شناسی دوازدهم انسانی، نظم اجتماعی، است. جزوه کامل درس سوم جامعه شناسی دوازدهم انسانی را می توانید از طریق فایل زیر دانلود کنید.

درس چهارم (کنش اجتماعی) : عنوان درس چهارم جامعه شناسی دوازدهم انسانی، کنش اجتماعی، است. جزوه کامل درس چهارم جامعه شناسی دوازدهم انسانی را می توانید از طریق فایل زیر دانلود کنید.

درس پنجم (معنای زندگی) : عنوان درس پنجم جامعه شناسی دوازدهم انسانی، معنای زندگی، است. جزوه کامل درس پنجم جامعه شناسی دوازدهم انسانی را می توانید از طریق فایل زیر دانلود کنید.

درس ششم (معنای زندگی) : عنوان درس ششم جامعه شناسی دوازدهم انسانی، قدرت اجتماعی، است. جزوه کامل درس ششم جامعه شناسی دوازدهم انسانی را می توانید از طریق فایل زیر دانلود کنید.

درس هفتم (نابرابری اجتماعی) : عنوان درس هفتم جامعه شناسی دوازدهم انسانی، نابرابری اجتماعی، است. جزوه کامل درس هفتم جامعه شناسی دوازدهم انسانی را می توانید از طریق فایل زیر دانلود کنید.

درس هشتم (سیاست هویت) : عنوان درس هشتم جامعه شناسی دوازدهم انسانی، سیاست هویت، است. جزوه کامل درس هشتم جامعه شناسی دوازدهم انسانی را می توانید از طریق فایل زیر دانلود کنید.

درس نهم (پیشینه علوم اجتماعی در جهان اسلام) : عنوان درس هشتم جامعه شناسی دوازدهم انسانی، پیشینه علوم اجتماعی در جهان اسلام، است. جزوه کامل درس نهم جامعه شناسی دوازدهم انسانی را می توانید از طریق فایل زیر دانلود کنید.

درس دهم (افق علوم اجتماعی در جهان اسلام) : عنوان درس دهم جامعه شناسی دوازدهم انسانی، افق علوم اجتماعی در جهان اسلام، است. جزوه کامل درس دهم جامعه شناسی دوازدهم انسانی را می توانید از طریق فایل زیر دانلود کنید.

دانلود سوالات امتحانی جامعه شناسی پایه دوازدهم انسانی

به نظرت شما بهترین انتشارات برای کتاب فیزیک کنکور چیه؟

نمایش نتیجه نظرسنجی

Loading ... Loading …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
Scroll to Top