بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

جزوه دین و زندگی دهم، یازدهم، دوازدهم تمام رشته ها

جزوه دین و زندگی

جزوات جامع درس دین و زندگی از پایه های دهم تا دوازدهم ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳ را می توانید در این صفحه مشاهده کنید.
جامع ترین جزوات دین و زندگی شامل آموزش و دسته بندی دقیق مباحث کتاب درسی از جمله پیام آیات، متن کتاب درسی و اشعار و احادیث است.
در این جزوه که به صورت خلاصه و مفید، مفاهیم کتاب درسی را در اختیار شما قرار داده است در سریع ترین زمان ممکن، بهترین نوع یادگیری را دارید. همچنین نمونه سوالات دین و زندگی انتخاب شده برای شما، تالیف دبیران تیزهوشان این درس است که شما را با بالاترین سطح از سوالات آشنا می کند تا معلومات خود در این درس را به بهترین شکل به چالش بکشید و در امتحانات نهایی دین و زندگی دهم یازدهم و دوازدهم خوش بدرخشید.

جزوه دین و زندگی پایه دهم مشترک تمام رشته ها به استثناء انسانی

درس اول: هدف زندگی

دانلود جزوه درس اول دین و زندگی دهم (نمونه شماره ۱، شامل ۲ صفحه خلاصه نویسی کوتاه)
دانلود جزوه درس اول دین و زندگی دهم (نمونه شماره ۲، شامل ۱۴ صفحه درسنامه مفصل)
دانلود جزوه درس اول دین و زندگی دهم (نمونه شماره ۳، شامل ۱۰ صفحه درسنامه مفصل)

درس دوم: پر پرواز

دانلود جزوه درس دوم دین و زندگی دهم (نمونه شماره ۱، شامل ۲ صفحه خلاصه نویسی کوتاه)
دانلود جزوه درس دوم دین و زندگی دهم (نمونه شماره ۲، شامل ۱۰ صفحه درسنامه مفصل)
دانلود جزوه درس دوم دین و زندگی دهم (نمونه شماره ۳، شامل ۲ صفحه خلاصه نویسی کوتاه)

درس سوم: پنجره ای به روشنایی

دانلود جزوه درس سوم دین و زندگی دهم (نمونه شماره ۱، شامل ۲ صفحه خلاصه نویسی کوتاه)
دانلود جزوه درس سوم دین و زندگی دهم (نمونه شماره ۲، شامل ۷ صفحه درسنامه)

درس چهارم: آینده روشن

دانلود جزوه درس چهارم دین و زندگی دهم (نمونه شماره ۱، شامل ۱۶ صفحه درسنامه مفصل)
دانلود جزوه درس چهارم دین و زندگی دهم (نمونه شماره ۲، شامل ۷ صفحه درسنامه + ۲۱ سوال تشریحی همراه با پاسخنامه)
دانلود جزوه درس چهارم دین و زندگی دهم (نمونه شماره ۳، شامل ۱۳ صفحه درسنامه)
دانلود جزوه درس چهارم دین و زندگی دهم (نمونه شماره ۴، شامل ۲ صفحه خلاصه نویسی کوتاه + ترجمه و نکات آیات درس چهارم)

درس پنجم: منزلگاه بعد

دانلود جزوه درس پنجم دین و زندگی دهم (نمونه شماره ۱، شامل ۹ صفحه درسنامه)

درس ششم: واقعه بزرگ

دانلود جزوه درس ششم دین و زندگی دهم (نمونه شماره ۱، شامل ۹ صفحه درسنامه + پاسخ اندیشه و تحقیق)
دانلود جزوه درس ششم دین و زندگی دهم (نمونه شماره ۱، شامل ۵ صفحه درسنامه)

درس هفتم: فرجام کار

دانلود جزوه درس هفتم دین و زندگی دهم (نمونه شماره ۱، شامل ۲ صفحه خلاصه نویسی کوتاه)
دانلود جزوه درس هفتم دین و زندگی دهم (نمونه شماره ۲، شامل ۲۲ صفحه درسنامه مفصل + پیام آیات)

درس هشتم: آهنگ سفر

دانلود جزوه درس هشتم دین و زندگی دهم (نمونه شماره ۱، شامل ۸ صفحه درسنامه مفصل + ۲۲ سوال تشریحی همراه با پاسخنامه)
دانلود جزوه درس هشتم دین و زندگی دهم (نمونه شماره ۲، شامل ۱ صفحه خلاصه نویسی کوتاه)

درس نهم: دوستی با خدا

دانلود جزوه درس نهم دین و زندگی دهم (نمونه شماره ۱، شامل ۳ صفحه خلاصه نویسی کوتاه)

درس دهم: یاری از نماز و روزه

دانلود جزوه درس دهم دین و زندگی دهم (نمونه شماره ۱، شامل ۱۹ صفحه درسنامه مفصل)
دانلود جزوه درس دهم دین و زندگی دهم (نمونه شماره ۲، شامل ۵ صفحه درسنامه)

درس یازدهم: فضیلت آراستگی

دانلود جزوه درس دوازدهم دین و زندگی دهم (نمونه شماره ۱، شامل ۶ صفحه درسنامه)

درس دوازدهم: زیبایی پوشیدگی

دانلود جزوه درس دوازدهم دین و زندگی دهم (نمونه شماره ۱، شامل ۱۸ صفحه درسنامه مفصل)
دانلود جزوه درس دوازدهم دین و زندگی دهم (نمونه شماره ۲، شامل ۲ صفحه خلاصه نویسی کوتاه + ترجمه و نکات آیات درس دوازدهم)

کتاب درسی دین و زندگی دهم تجربی، ریاضی، فنی و حرفه ای و کاردانش

دانلود کتاب درسی دین و زندگی دهم تجربی، ریاضی، فنی و حرفه ای و کاردانش

جزوه دین و زندگی پایه دهم رشته انسانی

درس اول: هدف زندگی
درس دوم: پر پرواز

درس سوم: خود حقیقی

دانلود جزوه درس سوم دین و زندگی دهم (نمونه شماره ۱، شامل ۳ صفحه خلاصه نویسی کوتاه + ۵ سوال تستی همراه با پاسخنامه)
دانلود جزوه درس سوم دین و زندگی دهم (نمونه شماره ۲، شامل ۸ صفحه درسنامه + ۲۳ سوال تشریحی همراه با پاسخنامه)
دانلود جزوه درس سوم دین و زندگی دهم (نمونه شماره ۳، شامل ۸ صفحه درسنامه)

جهت دانلود جزوات درس چهارم تا درس نهم دین و زندگی رشته انسانی پایه دهم، به جزوات دین و زندگی مشترک تمام رشته ها، در متن فوق، مراجعه کنید.

درس چهارم: پنجره ای به روشنایی
درس پنجم: آینده روشن
درس ششم: منزلگاه بعد
درس هفتم: واقعه بزرگ
درس هشتم: فرجام کار
درس نهم: آهنگ سفر

درس دهم: اعتماد بر او

دانلود جزوه درس دهم دین و زندگی دهم (نمونه شماره ۱، شامل ۸ صفحه درسنامه + ۲۴ سوال تشریحی همراه با پاسخنامه)
دانلود جزوه درس دهم دین و زندگی دهم (نمونه شماره ۲، شامل ۱ صفحه خلاصه نویسی کوتاه)

جهت دانلود جزوات درس یازدهم تا درس چهاردهم دین و زندگی رشته انسانی پایه دهم، به جزوات دین و زندگی مشترک تمام رشته ها، در متن فوق، مراجعه کنید.

درس یازدهم: دوستی با خدا
درس دوازدهم: یاری از نماز و روزه
درس سیزدهم: فضیلت آراستگی
درس چهاردهم: زیبایی پوششیدگی

کتاب درسی دین و زندگی دهم انسانی

دانلود کتاب درسی دین و زندگی دهم انسانی

سوالات امتحانی دین و زندگی پایه دهم

دانلود سوالات امتحانی دین و زندگی پایه دهم

جزوه دین و زندگی پایه یازدهم مشترک تمام رشته ها

دانلود جزوه تمام دروس دین و زندگی یازدهم
دانلود جزوه تمام دروس دین و زندگی یازدهم

درس اول: هدایت الهی

دانلود جزوه درس اول دین و زندگی یازدهم (نمونه شماره ۱، شامل ۲ صفحه خلاصه نویسی کوتاه)
دانلود جزوه درس اول دین و زندگی یازدهم (نمونه شماره ۲، شامل ۴ صفحه خلاصه نویسی کوتاه)
دانلود جزوه درس اول دین و زندگی یازدهم (نمونه شماره ۳، شامل ۴ صفحه خلاصه نویسی کوتاه + ترجمه و نکات درس اول)
دانلود جزوه درس اول دین و زندگی یازدهم (نمونه شماره ۴، شامل ۲ صفحه خلاصه نویسی کوتاه)

درس دوم: تداوم هدایت

دانلود جزوه درس دوم دین و زندگی یازدهم (نمونه شماره ۱، شامل ۳ صفحه خلاصه نویسی کوتاه + ترجمه و نکات درس دوم)
دانلود جزوه درس دوم دین و زندگی یازدهم (نمونه شماره ۲، شامل ۶ صفحه درسنامه)
دانلود جزوه درس دوم دین و زندگی یازدهم (نمونه شماره ۳، شامل ۳ صفحه خلاصه نویسی کوتاه)
دانلود جزوه درس دوم دین و زندگی یازدهم (نمونه شماره ۴، شامل ۱۱ صفحه درسنامه)

درس سوم: معجزه جاویدان

دانلود جزوه درس سوم دین و زندگی یازدهم (نمونه شماره ۱، شامل ۳ صفحه خلاصه نویسی کوتاه)
دانلود جزوه درس سوم دین و زندگی یازدهم (نمونه شماره ۲، شامل ۲ صفحه خلاصه نویسی کوتاه)
دانلود جزوه درس سوم دین و زندگی یازدهم (نمونه شماره ۳، شامل ۲ صفحه خلاصه نویسی کوتاه)
دانلود جزوه درس سوم دین و زندگی یازدهم (نمونه شماره ۴، شامل ۲ صفحه خلاصه نویسی کوتاه)
دانلود جزوه درس سوم دین و زندگی یازدهم (نمونه شماره ۵، شامل ۸ صفحه درسنامه)

درس چهارم: مسولیت های پیامبر

دانلود جزوه درس چهارم دین و زندگی یازدهم (نمونه شماره ۱، شامل ۳ صفحه خلاصه نویسی کوتاه + ترجمه و نکات آیات درس چهارم)
دانلود جزوه درس چهارم دین و زندگی یازدهم (نمونه شماره ۲، شامل ۷ صفحه درسنامه)
دانلود جزوه درس چهارم دین و زندگی یازدهم (نمونه شماره ۳، شامل ۷ صفحه درسنامه)
دانلود جزوه درس چهارم دین و زندگی یازدهم (نمونه شماره ۴، شامل ۲ صفحه خلاصه نویسی کوتاه)
دانلود جزوه درس چهارم دین و زندگی یازدهم (نمونه شماره ۵، شامل ۱۱ صفحه درسنامه)

درس پنجم: امامت، تداوم رسالت

دانلود جزوه درس پنجم دین و زندگی یازدهم (نمونه شماره ۱، شامل ۳ صفحه خلاصه نویسی کوتاه + ترجه و نکات آیات درس پنجم)
دانلود جزوه درس پنجم دین و زندگی یازدهم (نمونه شماره ۲، شامل ۶ صفحه درسنامه + ۴ سوال تشریحی)
دانلود جزوه درس پنجم دین و زندگی یازدهم (نمونه شماره ۳، شامل ۲ صفحه خلاصه نویسی کوتاه)
دانلود جزوه درس پنجم دین و زندگی یازدهم (نمونه شماره ۴، شامل ۹ صفحه درسنامه)

درس ششم: پیشوایان اسوه

دانلود جزوه درس ششم دین و زندگی یازدهم (نمونه شماره ۱، شامل ۳ صفحه خلاصه نویسی کوتاه + ترجه و نکات آیات درس ششم)
دانلود جزوه درس ششم دین و زندگی یازدهم (نمونه شماره ۲، شامل ۲ صفحه خلاصه نویسی کوتاه)

درس هفتم: وضعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مسلمانان، پس از رحلت رسول خدا

دانلود جزوه درس هفتم دین و زندگی یازدهم (نمونه شماره ۱، شامل ۱۳ صفحه درسنامه مفصل)
دانلود جزوه درس هفتم دین و زندگی یازدهم (نمونه شماره ۲، شامل ۲ صفحه خلاصه نویسی کوتاه)
دانلود جزوه درس هفتم دین و زندگی یازدهم (نمونه شماره ۳، شامل ۳ صفحه خلاصه نویسی کوتاه)

درس هشتم: احیای ارزش های راستین

دانلود جزوه درس هشتم دین و زندگی یازدهم (نمونه شماره ۱، شامل ۲ صفحه خلاصه نویسی کوتاه)
دانلود جزوه درس هشتم دین و زندگی یازدهم (نمونه شماره ۲، شامل ۱۳ صفحه درسنامه مفصل)
دانلود جزوه درس هشتم دین و زندگی یازدهم (نمونه شماره ۳، شامل ۳ صفحه خلاصه نویسی کوتاه)

درس نهم: عصر غیبت

دانلود جزوه درس نهم دین و زندگی یازدهم (نمونه شماره ۱، شامل ۱۲ صفحه درسنامه مفصل)
دانلود جزوه درس نهم دین و زندگی یازدهم (نمونه شماره ۲، شامل ۴ صفحه خلاصه نویسی کوتاه + ترجه و نکات آیات درس نهم)
دانلود جزوه درس نهم دین و زندگی یازدهم (نمونه شماره ۳، شامل ۴۰ صفحه درسنامه مفصل)
دانلود جزوه درس نهم دین و زندگی یازدهم (نمونه شماره ۴، شامل ۲ صفحه خلاصه نویسی کوتاه)
دانلود جزوه درس نهم دین و زندگی یازدهم (نمونه شماره ۵، شامل ۶ صفحه درسنامه)

درس دهم: مرجعیت و ولایت فقیه

دانلود جزوه درس دهم دین و زندگی یازدهم (نمونه شماره ۱، شامل ۱۳ صفحه درسنامه)
دانلود جزوه درس دهم دین و زندگی یازدهم (نمونه شماره ۲، شامل ۸ صفحه درسنامه)
دانلود جزوه درس دهم دین و زندگی یازدهم (نمونه شماره ۳، شامل ۵ صفحه درسنامه)

درس یازدهم: عزت نفس

دانلود جزوه درس یازدهم دین و زندگی یازدهم (نمونه شماره ۱، شامل ۳ صفحه خلاصه نویسی کوتاه + ترجمه و نکات آیات درس یازدهم)
دانلود جزوه درس یازدهم دین و زندگی یازدهم (نمونه شماره ۲، شامل ۷ صفحه درسنامه)
دانلود جزوه درس یازدهم دین و زندگی یازدهم (نمونه شماره ۳، شامل ۳ صفحه خلاصه نویسی کوتاه)

درس دوازدهم: پیوند مقدس

دانلود جزوه درس دوازدهم دین و زندگی یازدهم (نمونه شماره ۱، شامل ۸ صفحه درسنامه)
دانلود جزوه درس دوازدهم دین و زندگی یازدهم (نمونه شماره ۲، شامل ۸ صفحه درسنامه)
دانلود جزوه درس دوازدهم دین و زندگی یازدهم (نمونه شماره ۳، شامل ۵ صفحه درسنامه)

کتاب درسی دین و زندگی یازدهم تجربی،ریاضی، فنی و حرفه ای و کاردانش

دانلود کتاب درسی دین و زندگی یازدهم تجربی،ریاضی، فنی و حرفه ای و کاردانش

جزوه دین و زندگی پایه یازدهم رشته انسانی

درس اول: هدایت الهی
درس دوم: تداوم هدایت

درس سوم: آخرین پیامبر

دانلود جزوه درس سوم دین و زندگی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۱۰ صفحه درسنامه)
دانلود جزوه درس سوم دین و زندگی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۱ صفحه خلاه نویسی کوتاه درختی)

جهت دانلود جزوات درس چهارم تا درس دهم دین و زندگی رشته انسانی پایه یازدهم، به جزوات دین و زندگی مشترک تمام رشته ها پایه یازدهم، در متن فوق، مراجعه کنید.

درس چهارم: معجزه جاویدان
درس پنجم: مسئولیت های پیامبر
درس ششم: پیشوای اسوه
درس هفتم: امامت، تداوم رسالت
درس هشتم: جان و جانشین پیامبر

درس نهم: وضعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مسلمانان، پس از رحلت رسول خدا
درس دهم: احیای ارزش های راستین

درس یازدهم: جهاد در راستای ولایت ظاهری

دانلود جزوه درس یازدهم دین و زندگی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۱۱ صفحه درسنامه)
دانلود جزوه درس یازدهم دین و زندگی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۲ صفحه خلاصه نویسی کوتاه درختی)

درس دوازدهم: عصر غیبت امام زمان

درس سیزدهم: درانتظار ظهور

دانلود جزوه درس سیزدهم دین و زندگی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۱۰ صفحه درسنامه)

درس چهاردهم: مرجعیت و ولایت فقیه

درس پانزدهم: رهبری و مردم

دانلود جزوه درس پانزدهم دین و زندگی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۴ صفحه درسنامه)

درس شانزدهم: عزت نفس
درس هفدهم: زمینه های پیوند

درس هجدهم: پیوند مقدس

کتاب درسی دین و زندگی یازدهم انسانی

دانلود کتاب درسی دین و زندگی یازدهم انسانی

سوالات امتحانی دین و زندگی پایه یازدهم

دانلود سوالات امتحانی دین و زندگی پایه یازدهم

دین و زندگی پایه دوازدهم مشترک تمام رشته ها

درس اول: هستی بخش

دانلود جزوه درس اول دین و زندگی دوازدهم (نمونه شماره ۱، شامل ۳۱ صفحه درسنامه مفصل)
دانلود جزوه درس اول دین و زندگی دوازدهم (نمونه شماره ۲، شامل ۳ صفحه درسنامه)
دانلود جزوه درس اول دین و زندگی دوازدهم (نمونه شماره ۳، شامل ۵ صفحه درسنامه)
دانلود جزوه درس اول دین و زندگی دوازدهم (نمونه شماره ۴، شامل ۵ صفحه درسنامه)
دانلود جزوه درس اول دین و زندگی دوازدهم (نمونه شماره ۵، شامل ۶ صفحه درسنامه)

درس دوم: یگانه بی همتا

دانلود جزوه درس دوم دین و زندگی دوازدهم (نمونه شماره ۱، شامل ۹ صفحه درسنامه)
دانلود جزوه درس دوم دین و زندگی دوازدهم (نمونه شماره ۲، شامل ۲۱ صفحه درسنامه مفصل + سوالات تستی و تشریحی با پاسخنامه)
دانلود جزوه درس دوم دین و زندگی دوازدهم (نمونه شماره ۳، شامل ۳ صفحه خلاصه نویسی کوتاه درختی)
دانلود جزوه درس دوم دین و زندگی دوازدهم (نمونه شماره ۴، شامل ۷ صفحه درسنامه)

درس سوم: توحید و سبک زندگی

دانلود جزوه درس سوم دین و زندگی دوازدهم (نمونه شماره ۱، شامل ۳ صفحه خلاصه نویسی کوتاه درختی)
دانلود جزوه درس سوم دین و زندگی دوازدهم (نمونه شماره ۲، شامل ۷ صفحه درسنامه رنگی)
دانلود جزوه درس سوم دین و زندگی دوازدهم (نمونه شماره ۳، شامل ۱۳ صفحه درسنامه + ۱۸ سوال تشریحی با پاسخنامه)

درس چهارم: فقط برای تو

دانلود جزوه درس چهارم دین و زندگی دوازدهم (نمونه شماره ۱، شامل ۲۰ صفحه درسنامه)
دانلود جزوه درس چهارم دین و زندگی دوازدهم (نمونه شماره ۳، شامل ۷ صفحه درسنامه)

درس پنجم: قدرت پرواز

دانلود جزوه درس پنجم دین و زندگی دوازدهم (نمونه شماره ۱، شامل ۱۰ صفحه درسنامه)
دانلود جزوه درس پنجم دین و زندگی دوازدهم (نمونه شماره ۲، شامل ۴ صفحه خلاصه نویسی کوتاه رنگی)

درس ششم: سنت های خداوند در زندگی

دانلود جزوه درس ششم دین و زندگی دوازدهم (نمونه شماره ۱، شامل ۲۲ صفحه درسنامه مفصل)
دانلود جزوه درس ششم دین و زندگی دوازدهم (نمونه شماره ۲، شامل ۵ صفحه خلاصه نویسی کوتاه درختی)
دانلود جزوه درس ششم دین و زندگی دوازدهم (نمونه شماره ۳، شامل ۶ صفحه خلاصه نویسی کوتاه رنگی)

درس هفتم: بازگشت

دانلود جزوه درس هفتم دین و زندگی دوازدهم (نمونه شماره ۱، شامل ۹ صفحه درسنامه)
دانلود جزوه درس هفتم دین و زندگی دوازدهم (نمونه شماره ۲، شامل ۵ صفحه خلاصه نویسی کوتاه درختی)
دانلود جزوه درس هفتم دین و زندگی دوازدهم (نمونه شماره ۳، شامل ۱۵ صفحه درسنامه)
دانلود جزوه درس هفتم دین و زندگی دوازدهم (نمونه شماره ۴، شامل ۶ صفحه خلاصه نویسی کوتاه رنگی)

درس هشتم: زندگی در دنیای امروز و عمل به احکام الهی

دانلود جزوه درس هشتم دین و زندگی دوازدهم (نمونه شماره ۱، شامل ۳ صفحه خلاصه نویسی کوتاه درختی)
دانلود جزوه درس هشتم دین و زندگی دوازدهم (نمونه شماره ۲، شامل ۱۴ صفحه درسنامه + ۴۳ سوال تشریحی با پاسخنامه)

درس نهم: پایه های استوار

دانلود جزوه درس نهم دین و زندگی دوازدهم (نمونه شماره ۱، شامل ۳۵ صفحه درسنامه مفصل)
دانلود جزوه درس نهم دین و زندگی دوازدهم (نمونه شماره ۲، شامل ۳ صفحه خلاصه نویسی کوتاه درختی)
دانلود جزوه درس نهم دین و زندگی دوازدهم (نمونه شماره ۳، شامل ۱۲ صفحه درسنامه)
دانلود جزوه درس نهم دین و زندگی دوازدهم (نمونه شماره ۴، شامل ۵ صفحه خلاصه نویسی کوتاه درختی)

درس دهم: تمدن جدید و مسئولیت ما

دانلود جزوه درس دهم دین و زندگی دوازدهم (نمونه شماره ۱، شامل ۹ صفحه درسنامه)

کتاب درسی دین و زندگی دوازدهم تجربی، ریاضی، فنی و حرفه ای و کاردانش

دانلود کتاب درسی دین و زندگی دوازدهم تجربی، ریاضی، فنی و حرفه ای و کاردانش

جزوه دین و زندگی پایه دوازدهم رشته انسانی

جهت دانلود جزوات درس اول تا درس ششم دین و زندگی رشته انسانی پایه دوازدهم، به جزوات دین و زندگی مشترک تمام رشته ها پایه دوازدهم، در متن فوق، مراجعه کنید.

درس اول: هستی بخش
درس دوم: یگانه بی همتا
درس سوم: توحید و سبک زندگی
درس چهارم: فقط برای او
درس پنجم: قدرت پرواز
درس ششم: سنت های خداوند در زندگی

درس هفتم: در گرو کار خویش

دانلود جزوه درس هفتم دین و زندگی دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۹ صفحه درسنامه مفصل)

جهت دانلود جزوات درس هشتم تا درس سیزدهم دین و زندگی رشته انسانی پایه دوازدهم، به جزوات دین و زندگی مشترک تمام رشته ها پایه دوازدهم، در متن فوق، مراجعه کنید.

درس هشتم: بازگشت
درس نهم: احکام الهی در زندگی امروز
درس دهم : پایه های استوار
درس یازدهم: عصر شکوفایی
درس دوازدهم: نگاهی به تمدن جدید
درس سیزدهم: مسئولیت بزرگ ما

کتاب درسی دین و زندگی دوازدهم انسانی

دانلود کتاب درسی دین و زندگی دوازدهم انسانی

سوالات امتحانی دین و زندگی پایه دوازدهم

دانلود سوالات امتحانی دین و زندگی پایه دوازدهم

🔰 دانلود بهترین جزوه های دهم _ یازدهم _ دوازدهم 🔰

4 دیدگاه دربارهٔ «جزوه دین و زندگی دهم، یازدهم، دوازدهم تمام رشته ها»

  1. خیلی جالب و عالی هستن
    جزوه های مختلف و واقعا جامع
    مرسی از زمانی ک برای جمع‌آوری گذاشتین
    دستتون برسه به ضریح 👍🏻😘

  2. سلام من هر روز به سایتتون سر میزنم و همیشه هم جزوه های جدید می‌ذارید
    خدا خیرتون بده که به فکر ما دانش آموزان هستید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا