کنکور اینفو

بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

خبر های داغ کنکور
آخرین مقالات
آزمون های آزمایشی
جزوه عربی رشته انسانی

جزوه عربی رشته انسانی

جزوه عربی رشته انسانی

شما عزیزان می توانید جزوه این درس را برای پایه های دهم ، یازدهم ، دوازدهم رشته انسانی به صورت فصل به فصل از طریق فایل های زیر دانلود کنید.

عربی در گروه انسانی یک درس اختصاصی محسوب می شود و ۳ برابر دروس عمومی ضریب دارد.عربی تخصصی انسانی در کنکور سراسری از ۲۰ سوال تشکیل شده است . داوطلبان باید به این ۲۰ سوال به عنوان چهارمین درس دفترچه در کنکور سراسری پاسخ دهند. داوطلبان برای پاسخگویی تنها ۲۰ دقیقه زمان دارند. بدین معنی است که مدت زمان پاسخگویی به هر سوال در عربی تخصصی انسانی ۶۰ ثانیه است.

بودجه بندی عربی کنکور انسانی نظام جدید بر اساس عربی پایه دهم ، یازدهم و دوازدهم است. این بدین معنی است که داوطلبان باید این سه منبع را برای عربی کنکور مطالعه کنند.

بودجه بندی عربی کنکور انسانی نظام جدید۱۴۰۰
ترجمه۸ سوال
تحلیل صرفی۳ سوال
ضبط حرکات۱ سوال
قواعد۷ سوال
مفهوم۱ سوال

جزوه عربی پایه دهم انسانی

کتاب عربی دهم انسانی در هشت درس تالیف شده است .

درس اول عربی دهم انسانی

درس اول عربی دهم کتاب به قواعد در رابطه با افعال پرداخته است ؛ یعنی به عبارتی انواع فعل در زبان عربی را بررسی کرده است . همچنین به کاربرد اعداد شمارشی و ترتیبی در زبان عربی می پردازد. درس اول عربی دهم بسیار مهم است چون در پایه عربی شما بسیار تاثیر گذار است . شما داوطلبان عزیز میتوانید جزوه درس اول عربی دهم انسانی از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

درس دوم عربی دهم انسانی

درس دوم عربی دهم به مبحث اعداد می پردازد. این مبحث در اعداد درس اول می باشد. پیش نیاز این درس قطعا درس اول است ؛ پس حتما درس اول را مطالعه کنید و سپس به سراغ درس دوم برید. شما داوطلبان عزیز میتوانید جزوه درس دوم عربی دهم انسانی از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

درس سوم عربی دهم انسانی

درس سوم عربی دهم انسانی به مبحث اشکال فعل پرداخته شده است. این مبحث از مبحاث بسیار مهم و پایه ای عربی دهم یا به طور کلی عربی می باشد.برای موفقیت در کنکور این مبحث را باید کاملا بلد باشین . شما داوطلبان عزیز میتوانید جزوه درس سوم عربی دهم انسانی از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

درس چهارم عربی دهم انسانی

درس چهارم ادامه درس سوم می باشد که به مبحث اشکال افعال و فعل های ثلاثی می پردازد. در این درس به چهار وزن باقی مانده افعال ثلاثی مزید پرداخته می شود این مبحث اهمیت بسیار بالایی دارد. شما داوطلبان عزیز میتوانید جزوه درس چهارم عربی دهم انسانی از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

درس پنجم عربی دهم انسانی

در زبان عربی جمله ها یا با اسم شروع می یا با فعل ؛ درس پنجم عربی دهم انسانی به مبحث جمله اسمیه و فعلیه پرداخته است. این مبحث تعیین کننده جمله فلیه و اسمیه بسیار مهم است. شما داوطلبان عزیز میتوانید جزوه درس پنجم عربی دهم انسانی از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

درس ششم عربی دهم انسانی

همانطور که ما در زبان فارسی افعال معلوم و مجهول داریم در زبان عربی هم این افعال داریم.درس ششم به مبحث افعال معلوم و مجهول پرداخته است این درس هم بسیار اهمیت دارد در کل عربی دهم پایه ای برای عربی یازدهم و دوازدهم است . شما داوطلبان عزیز میتوانید جزوه درس ششم عربی دهم انسانی از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

درس هفتم عربی دهم انسانی

درس هفتم عربی دهم به مبحث ، جار و مجرور در جمله پرداخته است. شما داوطلبان عزیز میتوانید جزوه درس هفتم عربی دهم انسانی از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

درس هشتم عربی دهم انسانی

آخرین درس عربی دهم به مبحث اسامی اختصاص داده شده است . در واقع در چهار درس انتهایی تمرکز کتاب بر روی جملات در عربی بوده و بعد نوع جمله و تشخیص مجهول و جار و مجرور، حال می رسیم به اسم فاعل ، اسم مغعول و اسم مبالغه که از اهمیت بالایی مانند درس های قبلی برخوردار هستند. شما داوطلبان عزیز میتوانید جزوه درس هشتم عربی دهم انسانی از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

سوالات امتحانی عربی پایه دهم انسانی

جزوه عربی پایه یازدهم انسانی

کتاب عربی یازدهم انسانی در هفت درس تالیف شده است.

درس اول عربی یازدهم انسانی

درس اول عربی یازدهم انسانی با عنوان مواعظ قیمه آراسته به آیات ۱۷ تا ۱۹ سوره لقمان است .قواعد این درس به موضوع اسم تفصیل و اسم مکان پرداخته است.شما داوطلبان عزیز میتوانید جزوه درس اول عربی یازدهم انسانی از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

درس دوم عربی یازدهم انسانی

درس دوم عربی یازدهم انسانی ، به مبحث اسم فاعل و اسم مفعول و اسم مکان پرداخته است . این درس اهمیت زیادی دارد.شما داوطلبان عزیز میتوانید جزوه درس دوم عربی یازدهم انسانی از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

درس سوم عربی یازدهم انسانی

موضوع متن درس سوم شگفتی های آفرینش خداوند است . اندیشیدن در آفریده های خدا ، در رهنمودهای بزرگان دین همواره تاکید شده است .قواع این درس مبحث اسلوب شرط و ادوات را توضیح میدهد.شما داوطلبان عزیز میتوانید جزوه درس سوم عربی یازدهم انسانی از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

درس چهارم عربی یازدهم انسانی

متن درس چهارم ، درباره تاثیر زبان فارسی در عربی است. قواعد درس چهارم به معرفه و نکره و ترجمه فعل مضارع پرداخته است. شما داوطلبان عزیز میتوانید جزوه درس چهارم عربی یازدهم انسانی از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

درس پنجم عربی یازدهم انسانی

درس پنجم عربی یازدهم انسانی ، به قواعد ماضی استمراری ، ماضی بعید و مضارع التزامی پرداخته است.شما داوطلبان عزیز میتوانید جزوه درس پنجم عربی یازدهم انسانی از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

درس ششم عربی یازدهم انسانی

متن درس ششم اشاره به یک واقع تاریخی است. قواعد این درس ترجمه فعل مضارع را توضیح می دهد.شما داوطلبان عزیز میتوانید جزوه درس ششم عربی یازدهم انسانی از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

درس هفتم عربی یازدهم انسانی

متن درس هفتم عربی یازدهم انسانی ف درباره ی امید به زندگی است. قواعد این درس به مبحث معنی افعال ناقصه پرداخته است.شما داوطلبان عزیز میتوانید جزوه درس هفتم عربی یازدهم انسانی از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

جزوه کامل عربی یازدهم انسانی

سوالات امتحانی عربی پایه یازدهم انسانی

جزوه عربی پایه دوازدهم انسانی

کتاب عربی دوازدهم انسانی در پنج درس تالیف شده است.

درس اول عربی دوازدهم انسانی

درس اول عربی دوازدهم انسانی ، به قواعد حروف مشبه بالفعل و لای نفی جنس پرداخته است.شما داوطلبان عزیز میتوانید جزوه درس اول عربی دوازدهم انسانی از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

درس دوم عربی دوازدهم انسانی

درس دوم عربی دوازدهم انسانی ، قواعد حال مورد بررسی قرار می دهد.شما داوطلبان عزیز میتوانید جزوه درس دوم عربی دوازدهم انسانی از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

درس سوم عربی دوازدهم انسانی

درس سوم عربی دوازدهم انسانی ، قواعد استثنا و اسلوب حصر را بیان می کند.شما داوطلبان عزیز میتوانید جزوه درس سوم عربی دوازدهم انسانی از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

درس چهارم عربی دوازدهم انسانی

درس چهارم عربی دوازدهم انسانی ، قواعد مفعول مطلق را بیان می کند. شما داوطلبان عزیز میتوانید جزوه درس چهارم عربی دوازدهم انسانی از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

درس پنجم عربی دوازدهم انسانی

درس پنجم عربی دوازدهم انسانی ، قواعد اسلوب ندا را بیان می کند. شما داوطلبان عزیز میتوانید جزوه درس پنجم عربی دوازدهم انسانی از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

سوالات امتحانی عربی پایه دوازدهم انسانی

به نظرت شما بهترین انتشارات برای کتاب فیزیک کنکور چیه؟

نمایش نتیجه نظرسنجی

Loading ... Loading …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
Scroll to Top