کنکور اینفو

بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

جزوه عربی رشته انسانی

جزوه عربی دهم، یازدهم، دوازدهم انسانی

در این نوشته یکی دیگر از با کیفیت ترین جزوات، یعنی جزوه عربی انسانی پایه های دهم تا دوازدهم را در اختیار شما قرار می دهیم.
این جزوات به صورت درس به درس و پایه به پایه همراه با ارائه نکات آموزشی و تست زنی می باشد.
اگر به دنبال کسب بهترین نمره در این درس هستید با استفاده از محتوای جذاب و مفید این جزوات می توانید مسیر را برای رسیدن به اهداف خود هموار کنید.
عربی انسانی جزو دروسی است که شامل نکات بسیار فراوان می باشد که شاید به دلیل پراکندگی این نکات در کتاب درسی نتوانید ذهن خود را برای یادگیری بهتر آن ها یکپارچه کنید، اما جمع آوری همه این نکات در کنار هم، بدون پرداختن به نکات اضافه و کم اهمیت در این جزوات نقطه عطف موفقیت شما در این درس است، پس از مطالعه این جزوات ارزشمند غافل نشوید. 

جزوه عربی دهم رشته انسانی

دانلود جزوه عربی دهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه عربی دهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه عربی دهم انسانی (نمونه شماره ۳)

جزوه عربی دهم رشته انسانی درس اول: ذاكَ هوَ اللّٰهُ

دانلود جزوه درس اول عربی دهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس اول عربی دهم انسانی (نمونه شماره ۲)

جزوه عربی دهم رشته انسانی درس دوم: إنَّكُم مَسؤولونَ

دانلود جزوه درس دوم عربی دهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس دوم عربی دهم انسانی (نمونه شماره ۲)

جزوه عربی دهم رشته انسانی درس سوم: مَطَرُ السَّمَكِ

دانلود جزوه درس سوم عربی دهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس سوم عربی دهم انسانی (نمونه شماره ۲)

جزوه عربی دهم رشته انسانی درس چهارم: اَلتَّعايُشُ السِّلْميُّ

دانلود جزوه درس چهارم عربی دهم انسانی (نمونه شماره ۱)

جزوه عربی دهم رشته انسانی درس پنجم: هذا خَلقُ اللّٰهِ

دانلود جزوه درس پنجم عربی دهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس پنجم عربی دهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس پنجم عربی دهم انسانی (نمونه شماره ۳)

جزوه عربی دهم رشته انسانی درس ششم: اَلْمَعالِمُ الْخَلّابَةُ

دانلود جزوه درس ششم عربی دهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس ششم عربی دهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس ششم عربی دهم انسانی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه درس ششم عربی دهم انسانی (نمونه شماره ۴)
دانلود جزوه درس ششم عربی دهم انسانی (نمونه شماره ۵)

جزوه عربی دهم رشته انسانی درس هفتم: صِناعَةُ النِّفطِ

دانلود جزوه درس هفتم عربی دهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس هفتم عربی دهم انسانی (نمونه شماره ۲)

جزوه عربی دهم رشته انسانی درس هشتم: يا مَنْ فِی الْبِحارِ عَجائِبُهُ

دانلود جزوه درس هشتم عربی دهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس هشتم عربی دهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس هشتم عربی دهم انسانی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه درس هشتم عربی دهم انسانی (نمونه شماره ۴)

کتاب درسی عربی دهم انسانی

دانلود کتاب درسی عربی دهم انسانی

سوالات امتحانی عربی دهم انسانی

دانلود سوالات امتحانی عربی دهم انسانی

جزوه عربی پایه یازدهم انسانی

جزوه عربی یازدهم رشته انسانی درس اول: مَواعِظُ قَیِّمَةٌ

دانلود جزوه درس اول عربی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس اول عربی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس اول عربی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۳)

جزوه عربی یازدهم رشته انسانی درس دوم: صِناعَةُ التلَّميع في الْأدَبِ الفْارِسيِّ

دانلود جزوه درس دوم عربی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس دوم عربی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس دوم عربی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه درس دوم عربی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۴)
دانلود جزوه درس دوم عربی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۵)

جزوه عربی یازدهم رشته انسانی درس سوم: عَجائِبُ الْمَخلوقاتِ

دانلود جزوه درس سوم عربی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس سوم عربی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس سوم عربی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه درس سوم عربی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۴)
دانلود جزوه درس سوم عربی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۵)
دانلود جزوه درس سوم عربی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۶)

جزوه عربی یازدهم رشته انسانی درس چهارم: تأثیرُ اللُّغَةِ الْفارِسيَّةِ عَلَی اللُّغَةِ الْعَرَبيَّةِ

دانلود جزوه درس چهارم عربی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس چهارم عربی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس چهارم عربی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۳)

جزوه عربی یازدهم رشته انسانی درس پنجم: اَلصِّدْقُ

دانلود جزوه درس پنجم عربی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس پنجم عربی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس پنجم عربی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه درس پنجم عربی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۴)
دانلود جزوه درس پنجم عربی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۵)

جزوه عربی یازدهم رشته انسانی درس ششم: اِرْحَموا ثَلاثاً

دانلود جزوه درس ششم عربی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس ششم عربی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس ششم عربی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه درس ششم عربی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۴)
دانلود جزوه درس ششم عربی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۵)
دانلود جزوه درس ششم عربی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۶)
دانلود جزوه درس ششم عربی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۷)
دانلود جزوه درس ششم عربی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۸)

جزوه عربی یازدهم رشته انسانی درس هفتم: لا تَقْنَطوا

دانلود جزوه درس هفتم عربی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس هفتم عربی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس هفتم عربی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه درس هفتم عربی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۴)
دانلود جزوه درس هفتم عربی یازدهم انسانی (نمونه شماره ۵)

کتاب درسی عربی یازدهم انسانی

دانلود کتاب درسی عربی یازدهم انسانی

سوالات امتحانی عربی یازدهم انسانی

دانلود سوالات امتحانی عربی یازدهم انسانی

جزوه عربی پایه دوازدهم انسانی

دانلود جزوه عربی دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه عربی دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)

جزوه عربی دوازدهم رشته انسانی درس اول: مِنَ الْأَشَعارِ الْمَنسوبَةِ إلَی الْإمامِ عَليٍّ (ع)

دانلود جزوه درس اول عربی دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس اول عربی دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس اول عربی دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه درس اول عربی دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۴)
دانلود جزوه درس اول عربی دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۵)
دانلود جزوه درس اول عربی دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۶)
دانلود جزوه درس اول عربی دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۷)

جزوه عربی دوازدهم رشته انسانی درس دوم: اَلْوَجْهُ النّافِعُ وَ الْوَجْهُ الْمُضِرُّ

دانلود جزوه درس دوم عربی دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس دوم عربی دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس دوم عربی دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه درس دوم عربی دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۴)

جزوه عربی دوازدهم رشته انسانی درس سوم: ثَلاثُ قِصَصٍ قَصيرَةٍ

دانلود جزوه درس سوم عربی دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس سوم عربی دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس سوم عربی دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه درس سوم عربی دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۴)
دانلود جزوه درس سوم عربی دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۵)

جزوه عربی دوازدهم رشته انسانی درس چهارم: نِظامُ الطَّبيعَةِ

دانلود جزوه درس چهارم عربی دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس چهارم عربی دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس چهارم عربی دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه درس چهارم عربی دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۴)

جزوه عربی دوازدهم رشته انسانی درس پنجم: يا إلٰهي

دانلود جزوه درس پنجم عربی دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس پنجم عربی دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس پنجم عربی دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه درس پنجم عربی دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۴)

کتاب درسی عربی دوازدهم انسانی

دانلود کتاب درسی عربی دوازدهم انسانی

سوالات امتحانی عربی دوازدهم انسانی

دانلود سوالات امتحانی عربی دوازدهم انسانی

11 دیدگاه دربارهٔ «جزوه عربی دهم، یازدهم، دوازدهم انسانی»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
Scroll to Top