کنکور اینفو

بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

شرایط و جزئیات سهمیه های کنکور ارشد 1401 اعلام شد

شرایط و جزئیات سهمیه های کنکور ارشد ۱۴۰۱ اعلام شد

جزئیات و شرایط سهمیه‌ های کنکور ارشد ۱۴۰۱ توسط سازمان سنجش اعلام شد.

هر یک از متقاضیان سهمیه رزمندگان و ایثارگران می توانند براساس شرایط خود که در بند‌های الف و ب زیر آمده است، متقاضی این سهمیه شوند.

الف) سهمیه رزمندگان

رزمندگانی که بر اساس ماده یک و تبصره‌های چهارگانه ماده مذکور در آیین نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از تاریخ ۳۱ شهریور ۵۹ لغایت ۳۱ شهریور ۶۷ حداقل ۶ ماه متوالی یا متناوب داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهه‌های نبرد حق علیه باطل حضور داشته اند، لازم است ضمن مراجعه به ارگان ذی ربط نواحی مقاومت بسیج سراسر کشور یا وزارت جهاد کشاورزی برای تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان اقدام کنند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط سازمان بسیج مستضعفین یا وزارت جهاد کشاورزی مورد تایید نهایی قرار گیرد.

بدیهی است در صورت تایید نهایی توسط ارگان‌های ذی ربط در سهمیه رزمندگان گزینش می شوند.

الف) رزمندگان جبهه مقاومت مشروط به دارا بودن حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه با تایید ستادکل نیرو‌های مسلح سازمان بسیج مستضعفین و ستادکل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌توانند از تسهیلات ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی بهره‌مند شوند.

متقاضیان استفاده از سهمیه رزمندگان سازمان بسیج مستضعفین در صورت عدم تایید سهمیه و درج سهمیه آزاد روی کارت شرکت در آزمون، به واحد‌های تابعه شهرستان‌های محل تشکیل پرونده مراجعه کنند.

کد پیگیری ۱۲ رقمی سازمان بسیج مستضعفین و یا نیرو‌های مسلح برای هر آزمون در هر سال متفاوت است. بنابراین متقاضیان ضرورت دارد برای ثبت نام در هر آزمون با مراجعه به واحد مربوط نسبت به دریافت کد پیگیری ۱۲ رقمی مخصوص همان آزمون اقدام کنند.

مناطق عملیاتی بر اساس مصوبات شورای عالی دفاع تعیین می‌شود.

مدت حضور یا خدمت در جبهه موظفی سربازان و پاسداران وظیفه و همچنین تعهدات و ماموریت‌های خدمتی پرسنل وزارتخانه ها، سازمان‌ها و ارگان‌های نظامی در جبهه و نیز طرح ۶ ماهه دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، حضور داوطلبانه تلقی نمی‌شود.

نیرو‌های فعال بسیجی و بسیجیان عادی پایگاه‌های مقاومت بسیج مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان نمی شوند.

آن دسته از پرسنل کادر ثابت، پیمانی و وظیفه نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران علاوه بر میزان موظفی، که از تاریخ ۳۱ شهریور سال ۵۹ تا ۳۱ شهریور سال ۶۷ حداقل ۶ ماه پیوسته و یا ۹ ماه ناپیوسته شرکت در عملیات به صورت داوطلبانه در خطوط مقدم حضور داشته اند، با تایید بالاترین مقام هریک از نیرو‌های مسلح ستاد کل نیرو‌های مسلح، ستاد کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران میتوانند از مزایای این قانون استفاده کنند.

این قبیل افراد می‌توانند ابتدا به سازمان‌های تابعه مراجعه و فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان در آزمون مربوط را تکمیل و کد پیگیری ۱۲ رقمی دریافت کنند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط ستاد کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران مورد تایید نهایی قرار گیرد.

این قبیل متقاضیان لازم است بند مربوط به سهمیه خود را در تقاضانامه ثبت‌نامی علامتگذاری و نسبت به درج کد پیگیری ۱۲ رقمی در محل مربوط اقدام کنند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط ستاد کل نیرو‌های مسلح مورد تأیید نهایی قرار گیرد و در صورت تایید نهایی توسط ارگان ذی ربط در سهمیه رزمندگان گزینش می‌شوند.

متقاضیان استفاده از سهمیه رزمندگان لازم است برای دریافت کد پیگیری ۱۲ رقمی به نشانی اینترنتی ir.aja.www مراجعه کنند.

متقاضیانی که از سـال ۱۳۶۸ به بعد یک نوبت با سهمیه رزمندگان در آزمون‌های ورودی پذیرفته شده اند، در صورتی که دارای حداقـل مدت ۱۲ ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل باشند، با توجه به تذکر مهم فوق می توانند در این آزمون با سهمیه رزمندگان شرکت کنند. در غیر این صورت حق استفاده از سهمیه رزمندگان در این آزمون را نخواهند داشت.

آن دسته از متقاضیانی که با استفاده از سهمیه رزمندگان یک بار در مقطع کاردانی و یک بار هم در مقطع کارشناسی ناپیوسته پذیرفته شده اند، در صورتی که دارای حداقل مدت ۱۸ راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱، ۲۵ ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل باشند، می توانند در این آزمون با سهمیه رزمندگان شرکت کنند.

نکته:

متقاضیان واجد شرایط که با استفاده از سهمیه رزمندگان در آزمون‌های ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سنوات گذشته شرکت کرده اند لازم است برای استفاده از سهمیه رزمندگان در این آزمون طبق توضیحات فوق عمل کنند.

سهمیه ایثارگران

جانبازان ۲۵ %و بالاتر و همسر و فرزندان آنان، جانبازان زیر ۲۵ %و همسر و فرزندان آنان، آزادگان و همسر و فرزندان آنان، همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه و همچنین همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثران برای استفاده از سهمیه ایثارگران بایستی نسبت به تکمیل بند مربوط در تقاضانامه ثبت نامی اقدام کنند.

با توجه به تصویب قانون برنامه پنج ساله ششم ۲۵ %ظرفیت هر کدرشته محل به همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثران، آزادگان و همسر و فرزندان آنان، جانبازان ۲۵ %و بالاتر و همسر و فرزندان آنان اختصاص دارد.

براساس قوانین مذکور حدنصاب نمره ایثارگران اعم از ایثارگران مشمول ظرفیت ۲۵ درصدی و یا ۵ درصدی، ۷۰ %نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد در هر کدرشته محل و حدنصاب نمره رزمندگان ۸۰ %نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد در هر کدرشته محل است.

بر اساس مصوبه دهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مورخ ۱۸ اسفند ۹۷ ظرفیت سهمیه ایثارگران ۵ درصد و ۲۵ درصد در هرکدرشته محل در صورتی اختصاص می‌یابد که امکان گردکردن ریاضی حاصل ضرب سهم در ظرفیت وجود داشته باشد و مقدار اعشاری حاصل بزرگتر از ۵/۰ باشد.

به عبارت دیگر اگر مقدار اعشار کمتر یا مساوی نیم باشد به عدد صحیح کوچکتر گرد خواهد شد.

بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه‌ اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی‌مصوب ۱۸ اردیبهشت سال ۱۳۶۸ هیئت وزیران، در صورتی که متقاضی با استفاده از سهمیه ایثارگران در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ و قبل ازآن در ردیف پذیرفته شدگان اعم از دوره‌های روزانه یا غیر روزانه قرار گرفته باشند، حتی در صورت انصراف حق استفاده مجدد از این سهمیه را نخواهند داشت.

متقاضیان استفاده از سهمیه رزمندگان نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، لازم است پس از تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان نسبت به دریافت کد پیگیری ۱۲ رقمی از واحد مربوطه اقدام و آن را در زمان ثبت نام در محلی که در تقاضانامه اینترنتی در نظر گرفته شده درج کنند.

متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان شخص رزمنده داوطلب بسیجی و ایثارگران همسر و فرزند رزمنده داوطلب بسیجیسازمان بسیج مستضعفین لازم است ضمن مراجعه به محل نگهداری پرونده جبهه نواحی مقاومت بسیج سراسر کشور و دریافت کد پیگیری ۱۲ رقمی و درج آن در فرم تقاضانامه اینترنتی آزمون اقدام کنند.

جانبازان ۲۵ %و بالاتر و همسر و فرزندان آنان، جانبازان زیر ۲۵ %و همسر و فرزندان آنان، آزادگان و همسر و فرزندان آنان و همچنین همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثران نیازی به دریافت کدپیگیری ۱۲ رقمی ندارند و در صورت تایید ارگان مربوط، در این آزمون در سهمیه ایثارگران گزینش می‌شوند.

تسهیلات برگزیدگان علمی مقطع کارشناسی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی بر اساس مفاد آیین نامه پذیرش با آزمون استعداد‌های درخشان در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به شماره ۷۷۸۹۷/۲۱ مورخ ۵/۵/۱۳۹۳ شورای هدایت استعداد‌های درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که به تمام دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی نیز ابلاغ شده است، برخی از شرایط تسهیلات آیین نامه مذکور به شرح زیر به اطلاع متقاضیان می رسد.

بر اساس آیین نامه مذکور افراد حائز شرایط زیر، حداکثر تا یک سال تحصیلی پس از زمان دانش آموختگی و صرفا برای یک بار در صورت شرکت در آزمون و کسب حدنصاب علمی حداقل ۹۰ %نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد هر کدرشته محل توسط سازمان سنجش به یکی از دانشگاه‌ها معرفی می‌شوند.

دانشجویان نمونه کشوری در مقطع کارشناسی با معرفی سازمان امور دانشجویان

رتبه‌های اول تا سوم نهایی جشنواره‌های خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی، ابن سینا و فارابی در مقطع کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته با مشارکت حداقل ۵۰ %در دستاورد حائز رتبه

دانش آموخته رتبه اول مقطع کارشناسی پیوسته در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی که طی هشت نیمسال تحصیلی دانش آموخته شده است.

دانش آموخته رتبه اول مقطع کارشناسی ناپیوسته در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی که طی چهار نیمسال تحصیلی دانش آموخته شده است.

سازمان سنجش حداکثر معادل ۱۰ %ظرفیت با تقریب اضافی در هر کدرشته محل تحصیل مقطع بالاتر را بر اساس اولویت نمره و انتخاب رشته متقاضیان به حائزین شرایط اختصاص خواهد داد.

امتیاز حافظان کل قرآن مجید

به منظور اجرای قانون اعطای مدرک کارشناسی و بالاتر به حافظان کل قرآن مجید به جز اتباع خارجی که خواهان استفاده از مزایای در نظر گرفته شده هستند، ضرورت دارد با توجه به توضیحات ذیل در آزمون کارشناسی ارشد) مجموعه امتحانی ۱۱۱۱) شرکت کرده و بند مربوط را در تقاضانامه اینترنتی علامت گذاری کنند.

الف) بنا بر ابلاغیه معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال ۱۳۹۸ و بعد از آن آزمون مستقل شفاهی صحت حفظ برگزار نخواهد شد.

ب) لازم است که متقاضیان بهره مندی از قانون مذکور حداقل مدرک تخصصی مندرج در مصوبه جلسه ۵۷۳ شورای عالی انقالب فرهنگی حافظ درجه ۳ را ارائه کنند.

ج) اسامی متقاضیان دیپلم و زیر دیپلم پس از شرکت در آزمون کارشناسی ارشد و کسب حد نصاب لازم، از طرف سازمان سنجش آموزش کشور طی اطلاعیه‌ای اعلام خواهد شد.

د) معرفی شدگان دیپلم و زیر دیپلم و دارای حد نصاب که دارای مدرک تخصصی حفظ باشند، لازم است جهت اخذ مدرک کارشناسی علوم قرآن و حدیث، طبق برنامه زمانبندی اعلام شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، نسبت به ارسال مدارک مطابق اطلاعیه فوق به این سازمان اقدام کنند.

ه‍) دارندگان مدرک رسمی کارشناسی علوم قرآنی (فقط علوم قرآنی) که دارای مدرک تخصصی حفظ هستند، پس از شرکت در آزمون کارشناسی ارشد و اعلام نتایج، طبق برنامه زمانبندی اعلام شده از سوی سازمان سنجش جهت معرفی به دانشگاه ها، لازم است نسبت به ارسال مدرک تخصصی حفظ، مدرک کارشناسی رسمی علوم قرآنی و انتخاب رشته خود به سازمان سنجش آموزش کشور اقدام کنند.

و) حافظانی که در سال‌های گذشته و با استفاده از این تسهیلات موفق به اخذ مدرک کارشناسی در رشته علوم قرآن و حدیث شده اند، برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد، حق استفاده مجدد از این سهمیه را ندارند.

ز) حافظانی که در سال‌های گذشته سال ۱۴۰۰ و قبل از آن و با استفاده از این تسهیلات موفق به اخذ مدرک کارشناسی در رشته علوم قرآن و حدیث شده اند، موظف هستند با مراجعه به معاونت فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور، نسبت به اخذ گواهی معدل کارشناسی خود اقدام کرده و معدل کارشناسی صحیح را در تقاضانامه اینترنتی آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ درج کنند.

پیج اینستاگرام :
koknkur.info.official

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
Scroll to Top