بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

جزوه منطق دهم رشته انسانی

جزوه منطق-دهم

درس منطق یکی از دروس سنگین و محتوایی رشته انسانی است که اکثرا دانش آموزان برای پاسخ به سوالات آن دچار چالش می شوند. اما اگر جزوه کاملی در این درس داشته باشید که شما را گام به گام و قدم به قدم به سمت درک عمیق مفاهیم ببرد قطعا بهترین نوع یادگیری را در این درس دارید به گونه ای که مفاهیم آن تا روز کنکور سراسری از یاد شما نخواهد رفت. نمونه سوالات شب امتحان منطق دهم نیز که تالیف برترین معلمان سطح کشور است شما را با انواع سوال در این درس آشنا خواهد کرد تا بهترین عملکرد خود را در این درس داشته باشید.

جزوه منطق دهم انسانی

بخش نخست: منطق و مباحث آن

درس نخست: منطق، ترازوی اندیشه

دانلود جزوه درس نخست منطق دهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۱۱ صفحه درسنامه)
دانلود جزوه درس نخست منطق دهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۳۲ صفحه درسنامه مفصل)
دانلود جزوه درس نخست منطق دهم انسانی (نمونه شماره ۳، شامل ۴ صفحه خلاصه نویسی کوتاه)
دانلود جزوه درس نخست منطق دهم انسانی (نمونه شماره ۴، شامل ۳۷ صفحه درسنامه مفصل)
دانلود جزوه درس نخست منطق دهم انسانی (نمونه شماره ۵، شامل ۵ صفحه درسنامه + ۶ سوال تستی و ۱۵ سوال جاخالی همراه با پاسخنامه)

بخش دوم: روابط میان ذهن، زبان و خارج

درس دوم: لفظ و معنا

دانلود جزوه درس دوم منطق دهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۱۰ صفحه درسنامه مفصل + ۶ سوال تستی)
دانلود جزوه درس دوم منطق دهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۸ صفحه درسنامه)
دانلود جزوه درس دوم منطق دهم انسانی (نمونه شماره ۳، شامل ۳ صفحه خلاصه نویسی کوتاه)
دانلود جزوه درس دوم منطق دهم انسانی (نمونه شماره ۴، شامل ۷ صفحه درسنامه + ۱۶ سوال جاخالی با پاسخنامه)

درس سوم: مفهوم و مصداق

دانلود جزوه درس سوم منطق دهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۱۶ صفحه درسنامه مفصل + ۵ سوال تستی)
دانلود جزوه درس سوم منطق دهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۱۰ صفحه درسنامه + ۸ سوال تستی و ۴۸ سوال جاخالی همراه با پاسخنامه)
دانلود جزوه درس سوم منطق دهم انسانی (نمونه شماره ۳، شامل ۱۶ صفحه درسنامه)
دانلود جزوه درس سوم منطق دهم انسانی (نمونه شماره ۴، شامل ۳ صفحه درسنامه)

بخش سوم: تعریف

درس چهارم: انواع و شرایط تعریف

دانلود جزوه درس چهارم منطق دهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۱۴ صفحه درسنامه مفصل)
دانلود جزوه درس چهارم منطق دهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۲ صفحه خلاصه نویسی کوتاه)
دانلود جزوه درس چهارم منطق دهم انسانی (نمونه شماره ۳، شامل ۲ صفحه خلاصه نویسی کوتاه)
دانلود جزوه درس چهارم منطق دهم انسانی (نمونه شماره ۴، شامل ۴ صفحه درسنامه)

بخش چهارم: آشنایی با استدلال

درس پنجم: اقسام استدلال و کاربرد های آن

دانلود جزوه درس پنجم منطق دهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۷ صفحه درسنامه + ۲۱ سوال جاخالی و ۱۰ سوال تستی با پاسخنامه)
دانلود جزوه درس پنجم منطق دهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۳ صفحه درسنامه)

بخش پنجم: قضیه حملی و قیاس اقترانی

درس ششم: قضیه حملی

دانلود جزوه درس ششم منطق دهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۲۴ صفحه درسنامه مفصل)
دانلود جزوه درس ششم منطق دهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۱ صفحه خلاصه نویسی کوتاه)
دانلود جزوه درس ششم منطق دهم انسانی (نمونه شماره ۳، شامل ۱۵ صفحه درسنامه مفصل)

درس هفتم: احکام قضایا

دانلود جزوه درس هفتم منطق دهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۱۵ صفحه درسنامه مفصل)
دانلود جزوه درس هفتم منطق دهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۳ صفحه درسنامه + ۱۰ سوال تستی)
دانلود جزوه درس هفتم منطق دهم انسانی (نمونه شماره ۳، شامل ۱۷ صفحه درسنامه + ۵۴ سوال جاخالی و ۱۵ سوال تستی همراه با پاسخنامه)

درس هشتم: قیاس اقترانی

دانلود جزوه درس هشتم منطق دهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۱۹ صفحه درسنامه مفصل)
دانلود جزوه درس هشتم منطق دهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۱۰ صفحه درسنامه مفصل)

بخش ششم: قضیه شرطی و قیاس استثنایی

درس نهم: قضیه شرطی و قیاس استثنایی

دانلود جزوه درس نهم منطق دهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۳۲ صفحه درسنامه مفصل)
دانلود جزوه درس نهم منطق دهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۲ صفحه خلاصه نویسی کوتاه)
دانلود جزوه درس نهم منطق دهم انسانی (نمونه شماره ۳، شامل ۱۳ صفحه درسنامه + ۱۶ سوال جا خالی و ۱۵ سوال تستی همراه با پاسخنامه)
دانلود جزوه درس نهم منطق دهم انسانی (نمونه شماره ۴، شامل ۲۹ صفحه درسنامه مفصل)

بخش هفتم: منطق کاربردی

درس دهم: سنجشگری در تفکر

دانلود جزوه درس دهم منطق دهم انسانی (نمونه شماره ۱، شامل ۱۲ صفحه درسنامه + ۱۲ سوال تستی با پاسخنامه)
دانلود جزوه درس دهم منطق دهم انسانی (نمونه شماره ۲، شامل ۲۳ صفحه درسنامه)
دانلود جزوه درس دهم منطق دهم انسانی (نمونه شماره ۳، شامل ۳۶ صفحه درسنامه مفصل)

کتاب درسی منطق دهم انسانی

دانلود کتاب درسی منطق دهم انسانی

🔰 دانلود بهترین جزوه های دهم _ یازدهم _ دوازدهم 🔰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا