کنکور اینفو

بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

خبر های داغ کنکور
آخرین مقالات
آزمون های آزمایشی
جزوه شیمی

جزوه شیمی رشته ریاضی

جزوه شیمی رشته ریاضی

جزوه شیمی برای دواطلبان و دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک و رشته تجربی تهیه شده است.

شما عزیزان می توانید، جزوه این درس را برای هر سه پایه دهم ،یازدهم ، دوازدهم رشته ریاضی و تجربی به صورت فصل به فصل از طریق فایل های زیر دانلود کنید.

جزوه شیمی دهم

شیمی در کنکور سراسری تجربی و ریاضی دارای ۳۵ تست است. که از این تعداد سوال ۸ الی ۱۱ سوال مربوط به شیمی دهم است، زمان پاسخگویی به هر تست این کتاب در کنکور سراسری ۶۰ ثانیه می باشد، پس باید سرعت عمل بالایی داشته باشید.

شیمی دهم شامل سه فصل است، که ما برای شما جزوات فصل به فصل یعنی جزوه فصل اول (کیهان زادگاه الفبای هستی) و فصل دوم (ردپای گازها) و فصل سوم (آب و آهنگ زندگی) آماده کرده ایمکه میتوانید به صورت رایگان از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

جزوه شیمی دهم فصل اول

فصل اول شیمی دهم، به مبحث کیهان زادگاه الفبای هستی پرداخته است. از این فصل شیمی دهم تقریبا ۳ سوال در داخل کنکور مطرح می شود.شما داوطلبان عزیز می توانید جزوه فصل اول شیمی دهم از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

جزوه شیمی دهم فصل دوم

فصل دوم شیمی دهم ، به مبحث رد پای گازها پرداخته است. این فصل را می توان به بخش مطالب حفظی و مسأله تقسیم کرد؛ که هر دوی این بخش اهمیت بالایی برخوردار است. تقریبا از فصل دوم شیمی دهم ۳ سوال در کنکور مطرح می شود. شما داوطلبان عزیز می توانید جزوه فصل دوم شیمی دهم از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

جزوه شیمی دهم فصل سوم

فصل سوم شیمی دهم ، به بحث آب، آهنگ زندگی پرداخته است.این فصل از اهمیت بالایی برخوردار است و فصل سنگین و مهمی بشمار می رود. ازاین فصل در کنکور تقریبا ۲ سوال می آید.شما داوطلبان عزیز می توانید جزوه فصل سوم شیمی دهم ازسایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

سوالات امتحانی شیمی پایه دهم

جزوه شیمی یازدهم

شیمی یازدهم شامل سه فصل است که مابرای شما جزوات فصل به فصل یعنی جزوه فصل اول (قدر هدایای زمینی را بدانیم) و جزوه فصل دوم (در پی غذای سالم ) و فصل سوم (پوشاک ، نیازی پایان نا پذیر) آماده کرده ایم که میتوانید به صورت رایگان از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

درس شیمی از دروس مهم و تاثیر گذار رشته های تجربی می باشد.شیمی یازدهم در کنکور سراسری تقریبا شامل ۱۴ سوال می باشد که زمان پاسخگویی به هر تست این کتاب در کنکور سراسری ۶۰ ثانیه می باشد، پس باید سرعت عمل بالایی داشته باشید

جزوه شیمی یازدهم فصل اول

فصل اول شیمی دهم ، به مبحث قدر هدایای زمینی را بدانیم پرداخته است. در ابتدای فصل اول کتاب شیمی یازدهم توضیحات مختصری دو مورد موادی که در زندگی ما نقش دارند، توضیح داده شده تا ذهن دانش آموزان برای مطالبی که در ادامه فصل اول شیمی یازدهم شرح داده می شود آماده شود.در ادامه فصل ابتدا در مورد الگو های رفتار مواد عناصرها صحبت می کند و به بررسی خواص عناصر موجود در جدول تناوبی می پردازد.سپس در مورد رفتار عنصرها و شعاع اتم، دنیایی رنگی با دسته ی d، عنصر ها به چه شکلی در طبیعت یافت می شود توضیح داده است. شما داوطلبان عزیز می توانید جزوه فصل اول شیمی یازدهم ازسایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

جزوه شیمی یازدهم فصل دوم

فصل دوم شیمی یازدهم ،به مبحث در پی غذای سالم پرداخته است. فصل سوم به موضاعاتی از قبیل ، آنتالپی، واکنش های شیمیایی ، سرعت واکنش ها و قانون هس ، که از موضوعات مهم شیمی می باشد ، پرداخته است. شما داوطلبان عزیز می توانید جزوه فصل دوم شیمی یازدهم ازسایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

جزوه شیمی دوازدهم فصل سوم

فصل سوم شیمی یازدهم ، به مبحث پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر پداخته است. این فصل از کتاب شیمی یک فصل حفظی است که به بررسی نیاز پوشاک و نحوه پوشاک می پردازد، که این نیاز به عنوان بخش مهمی از خواسته های هر انسان بسیار مورد اهمیت قرار دارد. شما داوطلبان عزیز می توانید جزوه فصل سوم شیمی یازدهم ازسایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

سوالات امتحانی شیمی پایه یازدهم

جزوه شیمی دوازدهم ریاضی

شیمی دوازدهم ،شامل چهار فصل می شود که ما برای شما جزوات فصل به فصل یعنی جزوه فصل اول (مولکول ها در خدمت تندرستی) و جزوه فصل دوم ( آسایش و رفاه در سایه شیمی) و جزوه فصل سوم (شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری) و جزوه فصل چهارم (شیمی راهی به سوی آینده ای روشن تر) آماده کرده ایم که میتوانید به صورت رایگان از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

جزوه شیمی دوازدهم فصل اول

فصل اول شیمی دوازدهم ، به مبحث مولکول ها در خدمت تندرستی پرداخته است. این فصلبه موضوعاتی از قبیل اسید ها و بازها و بخش های قطبی و نا قطبی پرداخته است . تقریبا یک فصل حفظی است و از این فصل ۳ سوال در داخل کنکور مطرح می شود. شما داوطلبان عزیز می توانید جزوه فصل اول شیمی دوازدهم از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

جزوه شیمی دوازدهم فصل دوم

فصل دوم شیمی دوازدهم ، به مبحث آسایش و رفاه در سایه شیمی پرداخته است. این فصل یکی از فصل های پر چالش برای کنکور رشته ریاضی و تجربی است و تقریبا ۴ سوال در کنکور از این فصل مطرح می شود.شما داوطلبان عزیز می توانید جزوه فصل دوم شیمی دوازدهم از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

جزوه شیمی دوازدهم فصل سوم

فصل سوم شیمی دوازدهم ، به مبحث شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری پرداخته است.شما داوطلبان عزیز می توانید جزوه فصل سوم شیمی دوازدهم از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

جزوه شیمی دوازدهم فصل چهارم

فصل چهارم شیمی دوازدهم ، به مبحث شیمی راهی به سوی آینده ای روشن تر پرداخته است. این فصل به موضوعاتی از قبیل اصل لوشاتلیه و انرژی فعال سازی و کاتالیزگر پرداخته است.شما داوطلبان عزیز می توانید جزوه فصل چهارم شیمی دوازدهم از سایت رسمی کنکور اینفو دانلود کنید.

سوالات امتحانی شیمی پایه دوازدهم

به نظرت شما بهترین انتشارات برای کتاب فیزیک کنکور چیه؟

نمایش نتیجه نظرسنجی

Loading ... Loading …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
Scroll to Top