کنکور اینفو

بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

آخرین رتبه قبولی رشته تجربی

آخرین رتبه قبولی رشته تجربی

یکی از دغدغه های اصلی داوطلبان این است که بدانند برای قبولی در رشته مورد نظرشان چه درصد ها و رتبه هایی لازم است. آگاهی از کف قبولی رشته های پرطرفدار کنکور، نباید به این معنا باشد که تلاش خود را صرفا برای حداقل ها اختصاص دهید؛ بلکه می بایست از حداکثر توان خود برای دستیابی به تراز های بالاتر استفاده کنید، تا بتوانید نتیجه دلخواه را در کنکور سراسری به دست آورید.
کنکور تجربی یکی از بزرگترین و پر جمعیت ترین گروه های آزمایشی شرکت کننده در آزمون سراسری، از نظر تعداد داوطلب است. بنابراین بدیهی است که رقابت بالایی میان داوطلبان آن وجود داشته باشد.
آگاهی از آخرین رتبه قبولی رشته تجربی، از این جهت حائز اهمیت است که تنوع رشته های دانشگاهی در این گروه آزمایشی، نسبت به سایر رشته های دیگر بیشتر است. همچنین آمار ها نشان می دهند که رقابت بر سر رشته های پرطرفدار آن بسیار بالاست.
با همه این اوصاف توصیه ما به شما این است که از حداقل های لازم برای قبولی در کنکور رشته تجربی آگاهی داشته باشید، اما تلاشتان را بر مبنای حداکثر توان و پشتکار خود قرار دهید.

رشته پزشکی

بسیاری از داوطلبان کنکور تجربی، قبولی در رشته پزشکی را هدف خود قرار می دهند و برای رسیدن به آن تلاش زیادی را انجام می دهند. اما باید بیان کرد که طول مدت تحصیل در این رشته بسیار زیاد است و مباحث آن از دروسی تشکیل شده است که سطح سختی بسیار بالایی دارد. برای پذیرفته شدن در این رشته پرطرفدار، رتبه و تراز نهایی کشوری بسیار مهم است و افرادی در لیست قبولی پزشکی قرار می گیرند که درصد ها بالایی در آزمون سراسری کسب کرده باشند.

آخرین رتبه قبولی پزشکی منطقه ۱

 رتبه در سهمیه محل سکونتدانشگاه پذیرفته شده زمین شناسیزیست شناسیشیمیریاضیاتفیزیک
۲۲۵۸یاسوجدانشگاه علوم پزشکی یاسوج۰۶۱.۴۳۰.۵۵۸.۹۶۷.۸
۲۲۸۲جهرمدانشگاه علوم پزشکی جهرم۱۵۷۷.۴۵۰.۵۱۶.۷۳۵.۵۹
۲۳۶۰آباداندانشگاه علوم پزشکی آبادان۰۵۲.۷۳۰.۵۴۴.۵۴۷.۷۹
۲۴۰۳گناباددانشگاه علوم پزشکی گناباد۵۵۶.۷۴۱۴۱.۲۶۴.۵
۲۴۱۸گناباددانشگاه علوم پزشکی گناباد۰۵۶۳۶.۲۶۸.۹۷۰
۲۴۳۷بندرعباسدانشگاه علوم پزشکی بندرعباس۰۵۶.۷۲۷.۷۳۲.۲۹۳۸.۹
۲۴۴۰دزفولدانشگاه علوم پزشکی دزفول۴۷.۴۴۰۴۷.۷۹۴۸.۹
۲۴۴۴تهراندانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران۰۵۰.۷۲۹.۶۴۶.۷۴۸.۹
۲۵۱۷بمدانشگاه علوم پزشکی بم۰۵۲.۷۳۴.۲۹۵۵.۵۹۴۸.۹
۲۶۰۷جیرفتدانشگاه علوم پزشکی جیرفت۰۶۵.۴۵۹.۰۹۲۱.۲۵۵.۵۹

آخرین رتبه قبولی پزشکی منطقه ۲

 رتبه در سهمیه محل سکونتدانشگاه پذیرفته شدهزمین شناسی زیست شناسیشیمیریاضیاتفیزیک
۳۸۳۷زاهداندانشگاه علوم پزشکی زاهدان۰۵۶.۷۴۰۳۷.۷۹۳۴.۵
۳۸۸۰جیرفتدانشگاه علوم پزشکی جیرفت۱۶.۷۵۲۴۸.۵۹۶۱.۲۳۸.۹
۳۹۴۵ایرانشهردانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر۰۵۶۴۱۴۷.۷۹۵۷.۷۹
۳۹۷۹تهراندانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران۲۸.۳۹۴۵.۴۳۹.۰۹۴۸.۹۵۰
۴۳۶۶جیرفتدانشگاه علوم پزشکی جیرفت۰۵۱.۴۵۴.۲۹۳۳.۴۳۰
۴۴۸۴جیرفتدانشگاه علوم پزشکی جیرفت۳۱.۷۵۳.۴۲۳.۸۹۴۲.۲۹۴۳.۴
۴۵۴۵تهراندانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران۰۳۸۴۸.۵۹۴۵.۵۹۷۴.۵
۴۸۶۲شهرکرددانشگاه علوم پزشکی شهرکرد۰۵۰۴۶.۷۵۱.۲۵۶.۷
۴۹۲۰رشتدانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت۰۴۶.۷۴۵.۷۹۴۸.۹۳۵.۵۹
۵۰۱۶اهوازدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز۰۵۲۲۸.۶۵۶.۷۵۵.۵۹

آخرین رتبه قبولی پزشکی منطقه ۳

  رتبه در سهمیهمحل سکونتدانشگاه پذیرفته شدهزمین شناسیزیست شناسیشیمیریاضیاتفیزیک
۲۱۴۶بندرعباسدانشگاه علوم پزشکی بندرعباس۰۴۶۴۶.۷۳۸.۹۵۰
۲۲۱۴زنجاندانشگاه علوم پزشکی زنجان۰۴۶۳۲.۴۴۲.۲۹۴۵.۵۹
۲۲۴۶سیرجاندانشگاه علوم پزشکي کرمان (محل تحصيل دانشکده علوم پزشکي سيرجان)۰۴۰۴۱۳۸.۹۳۲.۲۹
۲۴۲۳زاهداندانشگاه علوم پزشکی زاهدان۰۵۸.۷۵۲.۴۳۲.۲۹۳۸.۹
۲۴۴۰جیرفتدانشگاه علوم پزشکی جیرفت۳۰۴۹.۴۳۷.۲۴۸.۹۶۰
۲۴۴۶زاهداندانشگاه علوم پزشکی زاهدان۰۶۶۵۲.۴۲۳.۳۹۳۸.۹
۲۶۱۱جیرفتدانشگاه علوم پزشکی جیرفت۰۳۵.۴۴۹.۵۹۵۴.۵۵۰
۲۶۱۵گناباددانشگاه علوم پزشکی گناباد۰۵۰.۷۳۵.۲۹۳۳.۴۶۵.۵۹
۲۷۸۸شاهروددانشگاه علوم پزشکی شاهرود۰۴۶.۷۴۵.۷۹۴۲.۲۹۵۰
۳۴۴۸بوشهردانشگاه علوم پزشکی بوشهر۰۳۶.۷۴۲.۹۵۵.۵۹۵۴.۵

رشته دندانپزشکی

یکی از مهمترین تفاوت های رشته دندانپزشکی با رشته پزشکی، این است که از طول مدت تحصیل کمتری بر خوردار بوده و دروس عملی بیشتری را به خود اختصاص می دهد. شاید یکی از علت های گرایش بیشتر داوطلبان تجربی به رشته دندان پزشکی، همین امر باشد. داشتن جایگاه اجتماعی و درآمد مناسب را نیز می توان از علت های دیگر محبوبیت این رشته نزد داوطلبان تجربی به شمار آورد. برای قبولی در رشته داندانپزشکی کسب درصد های بالا در همه دروس الزامی است؛ لذا تلاش کافی و برنامه ریزی مناسبف در جهت این تحقق امر الزامی می باشد.

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه ۱

رتبه در سهمیه محل سکونتدانشگاه پذیرفته شده زمین شناسیزیست شناسیشیمیریاضیاتفیزیک
۸۸۱اراکدانشگاه علوم پزشکی اراک۳۳.۴۶۶۶۷.۶۹۵۸.۹۵۸.۹
۹۲۱زنجاندانشگاه علوم پزشکی زنجان۱۰۴۲.۷۵۷.۲۷۳.۴۶۰
۹۹۹بیرجنددانشگاه علوم پزشکی بیرجند۰۶۴.۶۹۴۶.۷۵۴.۵۵۰
۱۰۶۵اراکدانشگاه علوم پزشکی اراک۴۰۶۲۵۲.۴۶۲.۲۹۴۶.۷
۱۱۳۸رفسنجاندانشگاه علوم پزشکی رفسنجان۰۵۷.۴۶۰۷۱.۱۹۶۶.۶۹
۱۱۶۰بوشهردانشگاه علوم پزشکی بوشهر۰۵۷.۴۶۲۷۰۵۶.۷
۱۲۹۹اهوازدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز۰۶۵.۴۵۵.۲۹۳۱.۲۶۴.۵
۱۳۶۳تهراندانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران۰۵۴۵۵.۲۹۳۶.۷۶۳.۴
۱۳۷۲زاهداندانشگاه علوم پزشکی زاهدان۰۶۴.۶۹۷۳.۴۶۰۵۱.۲
۱۴۱۴بوشهردانشگاه علوم پزشکی بوشهر۰۵۸.۷۵۵.۲۹۴۸.۹۴۸.۹
۲۲۰۰تهراندانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران۰۴۸۴۱۴۸.۹۵۶.۷

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه ۲

رتبه در سهمیه محل سکونتدانشگاه پذیرفته شده زمین شناسی زیست شناسیشیمیریاضیاتفیزیک
۷۸۸همداندانشگاه علوم پزشکی همدان۵۳.۴۴۴۵۳.۴۶۲.۲۹۷۱.۱۹
۸۳۸کرجدانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج۰۶۳.۴۶۰۶۷.۸۷۲.۳
۸۸۱رشتدانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت۴۰۶۴۵۲.۴۶۲.۲۹۶۵.۵۹
۹۷۰یزددانشگاه علوم پزشکی یزد۰۶۰.۷۵۶.۲۵۷.۷۹۷۲.۳
۹۷۲قمدانشگاه علوم پزشکی قم۳.۴۷۰.۶۹۵۰.۵۵۶.۷۷۲.۳
۱۰۳۲کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه۰۶۲۵۲.۴۷۱.۱۹۷۵.۵۹
۱۳۶۱کرجدانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج۰۵۸.۷۲۶.۷۵۲.۲۹۷۰
۱۳۶۵اراکدانشگاه علوم پزشکی اراک۰۶۰.۷۶۲۵۱.۲۵۳.۴
۱۵۵۸کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه۰۶۲.۷۴۰۶۶.۶۹۶۶.۶۹
۱۶۴۳سنندجدانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج۰۶۲.۷۵۲.۴۴۵.۵۹۵۵.۵۹

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه ۳

رتبه در سهمیه محل سکونتدانشگاه پذیرفته شدهزمین شناسی زیست شناسیشیمیریاضیاتفیزیک
۲۳۴تبریزدانشگاه علوم پزشکی تبریز۳۵۵۶۴۹.۵۹۸۱.۱۹۸۵.۵۹
۳۱۳کرماندانشگاه علوم پزشکی کرمان۷۰۶۸.۶۹۳۹.۰۹۵۶.۷۷۳.۴
۴۷۶رشتدانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت۰۶۲۵۵.۲۹۷۲.۳۷۱.۱۹
۷۲۸اهوازدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز۰۶۴۵۲.۴۴۵.۵۹۷۶.۶۹
۸۲۵زاهداندانشگاه علوم پزشکی زاهدان۵۳.۴۶۸۳۸.۰۹۵۵.۵۹۵۶.۷
۸۸۸سنندجدانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج۰۶۰.۷۵۸.۰۹۶۲.۲۹۶۶.۶۹
۱۰۱۹یزددانشگاه علوم پزشکی یزد۰۴۸۵۵.۲۹۴۱.۲۶۰
۱۰۲۵سمناندانشگاه علوم پزشکی سمنان۰۵۶.۷۴۳.۹۶۳.۴۵۸.۹
۱۰۹۷زاهداندانشگاه علوم پزشکی زاهدان۰۵۸۴۵.۷۹۵۷.۷۹۶۲.۲۹
۱۴۱۷تهراندانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران۰۵۴.۷۴۳.۹۴۷.۷۹۷۰

رشته دامپزشکی

دامپزشکی شاخه ای رشته های علوم پزشکی است که بررسی شناخت، پیشگیری، تشخیص و درمان آسیب‌ ها و بیماری‌ های مربوط به حیوانات می پردازد. علاقه مندان به حیوانات می توانند ارتباط خوبی با این رشته تحصیلی برقرار کنند؛ اما آن دسته از افرادی که نمی توانند با حیوانات و بیماری های مرتبط با آنها ارتباط موثر داشته باشند؛ قادر نخواهند بود که اهداف رشته دامنپزشکی را محقق سازند و به این ترتیب نمی توانند آن طور که باید به موفقیت دست پیدا کنند.

آخرین رتبه قبولی دامپزشکی منطقه ۱

رتبه در سهمیه محل سکونت دانشگاه پذیرفته شده زمین شناسیزیست شناسیشیمیریاضیاتفیزیک
۳۳۹۳تهراندانشگاه تهران۰۵۰.۷۴۲۳۲.۲۹۳۲.۲۹
۳۷۷۱زابلدانشگاه زابل۵۳.۴۳۳.۴۲۶.۷۲۲.۲۹۱۳.۳۹
۳۸۸۲مشهددانشگاه فردوسی مشهد۰۴۰۴۲.۹۴۳.۴۵۱.۲
۴۷۹۷ارومیهدانشگاه ارومیه۰۴۴۲۲.۸۹۴۲.۲۹۴۳.۴
۴۸۹۰سمناندانشگاه سمنان۰۴۵.۴۳۳.۴۳۸.۹۴۶.۷
۴۹۷۵سمناندانشگاه سمنان۰۴۷.۴۲۶.۷۲۸.۸۹۴۴.۵
۵۰۰۸سمناندانشگاه سمنان۲۰۳۸۳۳.۴۳۷.۷۹۴۶.۷
۵۴۲۵اهوازدانشگاه شهید چمران اهواز۰۳۸.۷۳۰.۵۴۰۲۴.۵
۶۱۳۱اهوازدانشگاه شهید چمران اهواز۲۳.۳۹۳۶۲۸.۶۲۳.۳۹۲۵.۶
۶۲۶۳اهوازدانشگاه شهید چمران اهواز۰۴۸۱۷.۲۲۶.۷۳۱.۲

آخرین رتبه قبولی دامپزشکی منطقه ۲

رتبه در سهمیه محل سکونتدانشگاه پذیرفته شده زمین شناسی زیست شناسیشیمیریاضیاتفیزیک
۵۱۳۱کرمانشاهدانشگاه رازی- کرمانشاه۳۸.۴۲۳.۳۹۳۵.۲۹۵۲.۲۹۵۸.۹
۵۲۴۵کرمانشاهدانشگاه رازی- کرمانشاه۴۶.۷۵۷.۴۳۲.۴۴۵.۵۹۵۱.۲
۶۳۳۸شیرازدانشگاه شیراز۰۵۴۳۳.۴۵۳.۴۴۵.۵۹
۸۰۰۵شهرکرددانشگاه شهرکرد۰۵۲۳۷.۲۱۰۱۵.۶
۹۵۲۹اهوازدانشگاه شهید چمران اهواز۰۲۶۳۵.۲۹۳۵.۵۹۳۲.۲۹
۹۵۷۲اهوازدانشگاه شهید چمران اهواز۰۲۸۳۱.۵۳۰۴۴.۵
۹۹۷۴اهوازدانشگاه شهید چمران اهواز۰۳۲.۷۵۱.۵۳۶.۷۳۳.۴
۱۱۲۷۸اهوازدانشگاه شهید چمران اهواز۰۱۶.۷۲۹.۶۳۶.۷۳۳.۴
۱۴۵۱۸اهوازدانشگاه شهید چمران اهواز۱۰۳۰۲۲.۸۹۱۵.۶۲۲.۲۹
۱۴۸۷۴سمناندانشگاه سمنان۰۲۵.۳۹۴۱۱۵.۶۳۱.۲

آخرین رتبه قبولی دامپزشکی منطقه ۳

رتبه در سهمیه محل سکونتدانشگاه پذیرفته شده زمین شناسیزیست شناسیشیمیریاضیاتفیزیک
۴۲۷۲تهراندانشگاه تهران۰۵۴.۷۴۷.۷۲۲.۲۹۳۸.۹
۵۳۲۳مشهددانشگاه فردوسی مشهد۰۴۸.۷۴۰۲۲.۲۹۲۵.۶
۵۷۱۰تبریزدانشگاه تبریز۰۵۸.۷۴۱۱۱.۱۹۳۰
۶۵۰۷اهوازدانشگاه شهید چمران اهواز۰۴۰۴۵.۷۹۳۳.۴۵۷.۷۹
۷۲۱۷کرماندانشگاه شهید باهنر – کرمان۰۳۶۳۳.۴۳۷.۷۹۲۶.۷
۱۰۷۴۰کرمانشاهدانشگاه رازی- کرمانشاه۰۳۰۴۰۱۲.۳۱۶.۷
۱۱۴۲۳سمناندانشگاه سمنان۰۴۲.۷۲۶.۷۲۷.۷۹۱۰

رشته داروسازی

داروسازی یکی از پرطرفدار ترین رشته های کنکور سراسری است که مزایا و ویژگی خاصی را نسبت به سایر رشته های علوم پزشکی دارد. نداشتن شیفت های طولانی و کار های عملی دشوار یکی از مهمترین مزایایی است که داوطلبان را به سمت این رشته تحصیلی سوق می دهد. بازار کار و درآمد این رشته بسیار عالی بوده و جز بهترین رشته های ددانشگاهی از لحاظ سطح درآمد قرار می گیرد.

آخرین رتبه قبولی داروسازی منطقه ۱

رتبه در سهمیه محل سکونت دانشگاه پذیرفته شده زمین شناسیزیست شناسیشیمیریاضیاتفیزیک
۸۱۵شیرازدانشگاه علوم پزشکی شیراز۰۶۴۵۶.۲۶۵.۵۹۷۰
۱۳۲۵مشهددانشگاه علوم پزشکی مشهد۲۳.۳۹۵۶.۷۴۸.۵۹۵۶.۷۴۲.۲۹
۱۷۲۵تبریزدانشگاه علوم پزشکی تبریز۱۵۵۶.۷۳۹.۰۹۳۷.۷۹۵۸.۹
۱۹۵۰کرماندانشگاه علوم پزشکی کرمان۰۵۹.۴۶۲.۹۴۷.۷۹۷۲.۳
۲۲۶۴بیرجنددانشگاه علوم پزشکی بیرجند۵۶۴.۶۹۵۴.۲۹۳۳.۴۲۶.۷
۲۳۲۲زنجاندانشگاه علوم پزشکی زنجان۴۳.۴۶۶.۶۹۲۳.۸۹۴۵.۵۹۵۷.۷۹
۲۵۸۸بندرعباسدانشگاه علوم پزشکی بندرعباس۱۰۵۰۳۳.۴۴۷.۷۹۴۳.۴
۲۶۲۵اردبیلدانشگاه علوم پزشکی اردبیل۳۸.۴۵۴.۷۳۴.۲۹۴۳.۴۶۴.۵
۳۲۱۴زابلدانشگاه علوم پزشکی زابل۳۶.۷۵۷.۴۳۳.۴۵۳.۴۲۱.۲
۳۵۵۶تهراندانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) – تهران۳۳.۴۴۵.۴۳۵.۲۹۳۸.۹۵۷.۷۹

آخرین رتبه قبولی داروسازی منطقه ۲

رتبه در سهمیه  محل سکونتدانشگاه پذیرفته شده زمین شناسی زیست شناسیشیمیریاضیاتفیزیک
۲۴۰۶کرجدانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج۲۳.۳۹۶۶.۶۹۴۹.۵۹۴۶.۷۴۴.۵
۲۹۴۴زنجاندانشگاه علوم پزشکی زنجان۰۵۱.۴۴۳.۹۵۵.۵۹۵۳.۴
۲۹۴۸همداندانشگاه علوم پزشکی همدان۱۵۶۰۴۲.۹۵۷.۷۹۵۲.۲۹
۳۴۲۵ارومیهدانشگاه علوم پزشکی ارومیه۴۳.۴۵۰.۷۴۱۴۷.۷۹۵۶.۷
۳۹۵۲بیرجنددانشگاه علوم پزشکی بیرجند۶.۶۹۴۶۵۶.۲۴۴.۵۵۳.۴
۳۹۸۶خرم آباددانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد۰۳۸۶۷.۶۹۶۰۷۲.۳
۴۰۰۱اهوازدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز۲۳.۳۹۴۳.۴۴۹.۵۹۵۵.۵۹۴۰
۴۰۴۸کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه۳۸.۴۳۸۴۹.۵۹۳۷.۷۹۵۶.۷
۴۴۱۹اهوازدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز۳۰۵۲۳۳.۴۶۰۴۷.۷۹
۵۲۶۰زابلدانشگاه علوم پزشکی زابل۱۵۵۲۳۵.۲۹۵۵.۵۹۵۵.۵۹
۲۹۰۰۷تهراندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران۰۳۰.۷۹.۶۱۷.۷۹۱۸.۸۹

آخرین رتبه قبولی داروسازی منطقه ۳

رتبه در سهمیه محل سکونت دانشگاه پذیرفته شده زمین شناسیزیست شناسیشیمیریاضیاتفیزیک
۱۱۱۵تهراندانشگاه علوم پزشکی تهران۴۰۴۴۴۲.۹۵۸.۹۵۲.۲۹
۱۲۳۱تبریزدانشگاه علوم پزشکی تبریز۵۸.۴۵۴.۷۴۵.۷۹۴۵.۵۹۶۰
۱۲۵۵تهراندانشگاه علوم پزشکی تهران۲۸.۳۹۶۶.۶۹۴۱۴۸.۹۵۰
۱۹۱۱کرجدانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج۳۶.۷۵۴۳۷.۲۵۶.۷۳۸.۹
۲۰۰۴اصفهاندانشگاه علوم پزشکی اصفهان۰۴۶۵۱.۵۴۴.۵۸۱.۱۹
۲۲۲۰کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه۲۰۵۲.۷۴۳.۹۴۷.۷۹۷۱.۱۹
۳۹۷۵تهراندانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) – تهران۳۳.۴۳۰۴۲.۹۳۳.۴۴۴.۵

رشته پرستاری

در سراسر دنیا، پرستاران نقش بسیار مهمی را در پیشگیری از بیماری ها، درمان، مراقبت از بیماران ایفا می کنند. آنها بزرگترین مشاغل مرتبط با مراقبت های بهداشتی در ایران و دنیا را تشکیل می دهند. پرستاران ممکن است در محیط هایی مانند بیمارستان های دولتی و خصوصی، مطب پزشکان، مراکز پرستاری از سالمندان، درمانگاه ها، آزمایشگاه ها و … مشغول به کار شوند. در بعضی موارد نیز، در کلینیک های ایمونولوژی، کلینیک های غربالگری سلامت، سمینارهای عمومی، و آزمایشگاه های خون و همچنین در بخش های اورژانس فعالیت می کنند.

آخرین رتبه قبولی پرستاری منطقه ۱

رتبه در سهمیه محل سکونتدانشگاه پذیرفته شده زمین شناسیزیست شناسیشیمیرياضياتفیزیک
۷۴۹۸جهرمدانشگاه علوم پزشکی جهرم۰۳۸۳۲.۴۳۰۴۶.۷
۷۶۶۱سبزواردانشگاه علوم پزشکی سبزوار۰۳۴۱۴.۳۴۷.۷۵۱.۲
۷۷۱۳شیرواندانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد۰۴۴.۷۳۹۱۸.۸۱۸.۸
۷۸۵۰میانهدانشگاه علوم پزشکی تبریز۰۲۹.۳۲۲۳۴.۵۴۵.۵
۸۸۵۰قائندانشگاه علوم پزشکی بیرجند۰۳۱.۳۳۶.۲۱۸.۸۲۷.۷
۸۹۶۷چابهاردانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر۳.۴۶۶۱۳.۳۳۱.۲۲.۲
۹۴۴۶جوین – نقابدانشگاه علوم پزشکی سبزوار۰۱۸.۷۲۲.۸۲۸.۸۲۴.۵
۹۴۵۴خاشدانشگاه علوم پزشکی زاهدان۰۲۹.۳۱۵.۳۱۸.۸۲۱.۲
۱۰۱۹۴طبسدانشگاه علوم پزشکی بیرجند۰۳۸۱۶.۲۲۴.۵۴۰
۱۱۱۷۲یزددانشگاه علوم پزشکی یزد۰۳۲۲۰۱۲.۳۲۳.۳

آخرین رتبه قبولی پرستاری منطقه ۲

رتبه در سهمیه محل سکونتدانشگاه پذیرفته شده زمین شناسیزیست شناسیشیمیرياضياتفیزیک
۱۳۹۴۲تربت جامدانشگاه علوم پزشکی تربت جام۵۴۴.۷۱۴.۳۱۰۳۲.۲
۱۴۵۶۵شوشتردانشگاه علوم پزشکی شوشتر۴۱.۷۵۰۲۴.۷۰۲۳.۳
۱۵۱۰۴طبسدانشگاه علوم پزشکی بیرجند-۱.۶۲۸۲۲.۸۴۲.۲۴۰
۱۵۶۷۹تهراندانشگاه علوم پزشکی بقیه الله – تهران۰۳۰۱۶.۲۲۴.۵۳۴.۵
۱۵۸۸۳شازنددانشگاه علوم پزشکی اراک۰۳۳.۴۱۷.۲۳۵.۵۳۸.۹
۱۶۴۱۱خمیندانشگاه علوم پزشکی خمین۰۳۴۲۰۱۷.۷۴۰
۱۷۴۵۲جیرفتدانشگاه علوم پزشکی جیرفت۰۲۴.۷۲۸.۶۲۴.۵۲۷.۷
۱۷۹۲۶شوشتردانشگاه علوم پزشکی شوشتر۰۲۲۳۲.۴۵.۵۳۲.۲
۱۸۴۲۰بمدانشگاه علوم پزشکی بم۰۲۰.۷۲۶.۷۳.۴۳.۴
۱۸۶۹۸شاهروددانشگاه علوم پزشکی شاهرود۱۸.۳۲۳.۳۲۲.۸۲۵.۶۱۳.۳

آخرین رتبه قبولی پرستاری منطقه ۳

رتبه در سهمیه محل سکونتدانشگاه پذیرفته شده زمین شناسیزیست شناسیشیمیرياضياتفیزیک
۱۳۰۷۵مغاندانشگاه علوم پزشکی اردبیل۳.۴۲۷.۳۱۲.۳۱۳.۳۵.۵
۱۳۱۲۹قزویندانشگاه علوم پزشکی قزوین۱۳.۳۳۰۲۲.۸۲۷.۷۱۴.۵
۱۳۸۶۹فردوسدانشگاه علوم پزشکی بیرجند۰۳۸۳۲.۴۲۰۴۱.۲
۱۴۵۵۷سیرجاندانشگاه علوم پزشکی سیرجان۰۳۲۲۰۱۸.۸۱۲.۳
۱۶۸۱۶سیرجاندانشگاه علوم پزشکی سیرجان۰۲۰۴۷.۷۳۰۴.۵
۱۶۸۴۶سیرجاندانشگاه علوم پزشکی سیرجان۰۱۲.۶۲۱۱۶.۷۱۸.۸
۱۷۰۲۰بندرعباسدانشگاه علوم پزشکی بندرعباس۰۱۶۲۶.۷۷.۸۱۴.۵
۱۸۴۳۷سمناندانشگاه علوم پزشکی سمنان۰۳۰۲۰۱۶.۷۱۶.۷
۲۹۳۰۰جیرفتدانشگاه علوم پزشکی جیرفت۸۱۰۱۸.۱۲۱.۲۱۳.۳
۳۲۶۱۶تربت جامدانشگاه علوم پزشکی تربت جام۰۲۵.۳۲۸.۶۱.۲۲۱.۲

رشته مامایی

مامایی رشته‌ ای از گروه «علوم پزشکی و بهداشت» است و به بارداری، زنان، زایمان و مشاوره مربوط به آن می‌ پردازد. مامایی یکی از پر طرفدار ترین رشته‌ های دنیا به‌ خصوص برای بانوان است و اولین رشته دارای مجوز مطب در مقطع لیسانس و حق تجویز دارو، آزمایش و سونوگرافی است. مامایی شامل مباحثی از جمله بارداری و زایمان و بیماری‌ های زنان، جنین‌ شناسی، نوزادان و مراقبت‌ های مربوطه، بهداشت، تغذیه مادر و کودک و تنظیم خانواده و ژنتیک، فارماکولوژی، آناتومی، بیماری‌ های داخلی و جراحی و غیره می‌ باشد.

آخرین رتبه قبولی مامایی منطقه ۱

رتبه در سهمیه  محل سکونتدانشگاه پذیرفته شده زمین شناسیزیست شناسیشیمیریاضیاتفیزیک
۶۵۷۹شیرازدانشگاه علوم پزشکی شیراز۰۳۵.۴۲۵.۷۹۴۸.۹۴۸.۹
۷۹۷۴بوشهردانشگاه علوم پزشکی بوشهر۵۲.۷۱۷.۲۳۷.۷۹۲۶.۷
۸۳۹۴لنگروددانشگاه علوم پزشکی گیلان- رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود)۵۱۹.۳۹۱۵.۳۳۰۲۶.۷
۸۵۸۵ارومیهدانشگاه علوم پزشکی ارومیه۰۲۶.۷۳۵.۲۹۲۶.۷۲۵.۶
۹۵۰۰همداندانشگاه علوم پزشکی همدان۰۲۵.۳۹۲۱۲۳.۳۹۳۳.۴
۱۰۰۳۹بمدانشگاه علوم پزشکی بم۰۲۵.۳۹۱۶.۲۳۲.۲۹۲۰
۱۰۵۳۷بجنورددانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- بجنورد۰۱۹.۳۹۳۴.۲۹۲۲.۲۹۲۴.۵
۱۱۹۴۵زابلدانشگاه علوم پزشکی زابل۰۴۰۱۹.۱۷.۸۱۰

آخرین رتبه قبولی مامایی منطقه ۲

رتبه در سهمیه محل سکونتدانشگاه پذیرفته شده زمین شناسی زیست شناسیشیمیریاضیاتفیزیک
۱۵۱۳۴اراکدانشگاه علوم پزشکی اراک۰۵۴۲۴.۷۹۳۳.۴۶.۶۹
۱۵۶۶۱گرگاندانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان۰۲۷.۳۹۱۹.۱۳۲.۲۹۱۷.۷۹
۱۵۹۴۱شهرکرددانشگاه علوم پزشکی شهرکرد۳.۲۹۳۳.۴۲۰۲۶.۷۲۴.۵
۱۶۰۳۳قزویندانشگاه علوم پزشکی قزوین۰۳۵.۴۲۱۱۳.۳۹۲۲.۲۹
۱۶۵۰۲قمدانشگاه علوم پزشکی قم۰۲۲.۷۴۹.۵۹۲۵.۶۰
۱۶۵۱۱رشتدانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت۵۳۶۲۳.۸۹۱۴.۵۲۷.۷۹
۱۷۳۱۱همداندانشگاه علوم پزشکی همدان۰۴۱.۴۲۵.۷۹۱۳.۳۹۲۳.۳۹
۱۸۸۶۶رفسنجاندانشگاه علوم پزشکی رفسنجان۰۳۴۲۳.۸۹۱۵.۶۲۷.۷۹
۱۹۲۳۱اردبیلدانشگاه علوم پزشکی اردبیل۰۲۲۳۰.۵۲۴.۵۱۶.۷
۲۸۷۱۶زابلدانشگاه علوم پزشکی زابل۰۳۸.۷۱۲.۳۹۱.۲۶.۶۹

آخرین رتبه قبولی مامایی منطقه ۳

رتبه در سهمیه محل سکونتدانشگاه پذیرفته شده زمین شناسیزیست شناسیشیمیریاضیاتفیزیک
۵۲۵۹بجنورددانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- بجنورد۰۳۰۳۴.۲۹۴۴.۵۶۳.۴
۷۶۳۲شیرازدانشگاه علوم پزشکی شیراز۰۲۹.۳۹۳۳.۴۴۳.۴۵۳.۴
۱۰۷۸۵تبریزدانشگاه علوم پزشکی تبریز۰۱۸۲۵.۷۹۱۲.۳۱۵.۶
۱۰۹۷۹ارومیهدانشگاه علوم پزشکی ارومیه۰۱۳.۳۹۳۰.۵۱۸.۸۹۱۵.۶
۱۱۸۴۸قزویندانشگاه علوم پزشکی قزوین۰۱۳.۳۹۱۹.۱۳۴.۵۱۱.۱۹
۱۱۹۱۷اهوازدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز۱۳.۳۹۴۲۲۹.۶۳۲.۲۹۱.۲
۱۳۸۶۹ایرانشهردانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر۰۱۶.۷۱۳.۳۹۲۶.۷۲۱.۲
۱۳۹۲۸بیرجنددانشگاه علوم پزشکی بیرجند۰۳۱.۳۹۴۳.۹۱۳.۳۹۲.۲۹
۱۵۹۹۲بوشهردانشگاه علوم پزشکی بوشهر۰۲۱.۳۹۱۹.۱۲۲.۲۹۲۴.۵
۲۴۱۵۹زابلدانشگاه علوم پزشکی زابل۰۱۶.۷۲۴.۷۹۱۱.۱۹۱۳.۳۹

رشته هوشبری

هوشبری یا بیهوشی از شاخه‌ های پیراپزشکی می‌ باشد که یکی از رشته های تخصصی در زمینه پزشکی است. این رشته بر روی کاهش (یا تسکین) درد بیمار در طی عمل جراحی و پس از آن تمرکز دارد. بازار کار متخصصان هوشبری در سراسر جهان، عموما در بیمارستان ها، مراکز جراحی، کلینیک ها، بخش فوریت های پزشکی، کلینیک های زیبایی و… می باشد. با آگاهی از آخرین رتبه قبولی هر رشته در آزمون سراسری، می توان یک برنامه ریزی دقیق و اصولی را در جهت پیشبرد اهداف تحصیلی و حتی شغلی دانش آموزان پیش بینی کرد.

آخرین رتبه قبولی هوشبری منطقه ۱

رتبه در سهمیه محل سکونتدانشگاه پذیرفته شده زمین شناسیزیست شناسیشیمیریاضیاتفیزیک
۷۲۷۹سرخهدانشگاه علوم پزشکی سمنان(محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه)۱۳.۳۹۳۲۱۶.۲۵۲.۲۹۵۵.۵۹
۷۳۲۵شیرازدانشگاه علوم پزشکی شیراز۰۳۶.۷۲۶.۷۱۴.۵۱۸.۸۹
۸۰۰۴شهرکرددانشگاه علوم پزشکی شهرکرد۱۵۳۶۱۷.۲۲۷.۷۹۲۴.۵
۸۴۶۵تهراندانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) – تهران-۱.۶۱۸.۷۲۹.۶۳۸.۹۴۴.۵
۸۵۷۱شهرکرددانشگاه علوم پزشکی شهرکرد۰۳۸۱۹.۱۵۴.۵۳۸.۹
۸۹۱۹بوشهردانشگاه علوم پزشکی بوشهر۰۲۴۲۰۱۰۱۲.۳
۹۱۰۳سرخهدانشگاه علوم پزشکی سمنان(محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه)۱۰۲۴۳۲.۴۱۰۲۱.۲
۹۹۲۱نیشابوردانشکده علوم پزشکی نیشابور۰۲۸۲۲۱۳.۳۹۸.۸۹
۱۰۴۳۳گناباددانشگاه علوم پزشکی گناباد۳۰۳۸.۷۳۸.۰۹۱۵.۶۰
۱۰۵۷۹جهرمدانشگاه علوم پزشکی جهرم۰۱۴.۶۹۳۶.۲۲۷.۷۹۱۸.۸۹
۱۰۷۲۱گناباددانشگاه علوم پزشکی گناباد-۱.۶۳۴۳۳.۴۱۳.۳۹۱۰
۱۰۹۹۵بیرجنددانشگاه علوم پزشکی بیرجند۰۲۹.۳۹۲۲۲۸.۸۹۱۲.۳
۱۱۴۰۵فسادانشگاه علوم پزشکی فسا۶.۶۹۳۸۲۰۳.۴۱۳.۳۹

آخرین رتبه قبولی هوشبری منطقه ۲

رتبه در سهمیه محل سکونتدانشگاه پذیرفته شده زمین شناسی زیست شناسیشیمیریاضیاتفیزیک
۱۶۰۶۱ساوهدانشکده علوم پزشکی ساوه۰۳۶۱۱.۵۲۳.۳۹۲۴.۵
۱۶۰۹۸رفسنجاندانشگاه علوم پزشکی رفسنجان۰۳۵.۴۴۱۳۷.۷۹۰
۱۶۱۷۲قمدانشگاه علوم پزشکی قم۰۲۷.۳۹۱۶.۲۳۴.۵۴۸.۹
۱۶۷۸۲زاهداندانشگاه علوم پزشکی زاهدان۳۳.۴۲۱.۳۹۱۳.۳۹۱۴.۵۱۴.۵
۱۶۹۲۶پلدختردانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد ( محل تحصیل دانشکده پرستاری پلدختر)-۱.۶۳۹.۴۳۴.۲۹۱.۲۳.۴
۱۷۵۹۷تهراندانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) – تهران۰۳۱.۳۹۱۸.۱۱۴.۵۳۰
۱۸۰۱۹زاهداندانشگاه علوم پزشکی زاهدان۰۲۰.۷۲۲۳۳.۴۱۶.۷
۱۸۴۳۴خمیندانشکده علوم پزشکی خمین۰۲۴۱۸.۱۲۵.۶۳۴.۵
۱۸۸۴۹بندرعباسدانشگاه علوم پزشکی بندرعباس۰۳۷.۴۳۱.۵۸.۸۹۳.۴
۱۸۹۱۸اردبیلدانشگاه علوم پزشکی اردبیل۰۴۰۳۳.۴۸.۸۹۱.۲
۲۱۲۶۱چابهاردانشگاه علوم پزشکي ايرانشهر (محل تحصيل دانشکده علوم پزشکي چابهار)۰۲۴.۷۲۳.۸۹۲۵.۶۴۰
۲۲۵۰۸بوشهردانشگاه علوم پزشکی بوشهر۰۱۹.۳۹۲۲۳.۳۹۲۶.۷
۲۵۲۷۸شاهروددانشگاه علوم پزشکی شاهرود۰۱۴۲۲۸.۸۹۲۶.۷

آخرین رتبه قبولی هوشبری منطقه ۳

رتبه در سهمیه محل سکونت دانشگاه پذیرفته شده زمین شناسیزیست شناسیشیمیریاضیاتفیزیک
۸۳۶۰اهوازدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز۰۱۹.۳۹۴۲.۹۳۳.۴۳۴.۵
۸۵۵۴بوشهردانشگاه علوم پزشکی بوشهر۰۴۲.۷۲۷.۷۲۷.۷۹۵.۵۹
۹۴۶۱کرجدانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج۰۴۱.۴۲۰۳۳.۴۵۴.۵
۱۲۲۷۳بروجرددانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد ( محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجرد)۰۸.۶۹۲۸.۶۲۰۱۰
۱۳۰۲۸جهرمدانشگاه علوم پزشکی جهرم۰۲۸.۷۳۷.۲۸.۸۹۲۲.۲۹
۱۴۰۵۳زابلدانشگاه علوم پزشکی زابل۰۳۴.۷۳۴.۲۹۲۴.۵۲۱.۲
۱۴۸۹۲ساوهدانشکده علوم پزشکی ساوه۰۳۶۳.۹۳۸.۹۳۵.۵۹
۱۵۰۷۲لارستاندانشکده علوم پزشکی لارستان۰۳۳.۴۲۴.۷۹۲۰۱۰
۱۵۷۴۸قائندانشگاه علوم پزشکی بیرجند(محل تحصیل دانشکده پرستاری قائن)۱۵۲۶.۷۲۲.۸۹۳.۴۲۸.۸۹
۳۰۷۶۲سرخهدانشگاه علوم پزشکی سمنان(محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه)۰۱۵.۳۹۲۰۲۲.۲۹۱۰

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
Scroll to Top