کنکور اینفو

بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

دانشگاه پردیس خودگردان

معرفی دانشگاه پردیس خودگردان

پردیس‌ خودگردان شعبه ‌هایی از دانشگاه‌ های دولتی هستند که با هدف پذیرش دانشجو در قبال دریافت شهریه ایجاد می ‌شوند.
پذیرش دانشجویان به دو طریق آزمون سراسری سازمان سنجش یا آزمون اختصاصی، بر اساس مقررات و آیین‌نامه‌ های دانشگاه و با نظارت سازمان سنجش آموزش کشور صورت می‌ گیرد.

در واقع تا سال ۹۲ قبولی در دانشگاه های پردیس های خودگردان بصورت نیمه متمرکز بود . یعنی در ابتدا سه برابر ظرفیت هر رشته محل به مصاحبه دعوت می شدند و پس از انجام مصاحبه و به شرط تسلط بر زبان انگلیسی قبولی قطعی شده و می توانستند به تحصیل ادامه دهند که از سال ۹۳ این دانشگاه ها از نیمه متمرکز به متمرکز تغییر یافتند و قبولی در این دانشگاه ها تک مرحله ای و صرفا با اعلام سازمان سنجش صورت می پذیرفت.

نحوه پذیرش دانشگاه های پردیس خودگردان

در کل نحوه پذیرش در دانشگاه های پردیس خودگردان بر اساس قوانین و ضوابط آیین نامه های مربوط به دانشگاه ها و تحت نظارت سازمان سنجش کشور از طریق شرکت در کنکور سراسری صورت می گیرد که البته توجه داشته باشید که برای تحصیل در برخی از رشته های موجود در برخی از پردیس های دانشگاهی خودگردان به صورت بدون آزمون برای ورودی مهر و بهمن امکان پذیر است و نیازی به شرکت در کنکور سراسری نخواهد بود.

از شرایط دیگر پذیرش دانشجویان در این دانشگاه ها انجام مصاحبه هم بود که در حال حاضر داوطلبان درصورت قبولی در ظرفیت مازاد مصاحبه ای انجام نخواهند داد . به استثنای دانشگاه امیر کبیر و دانشگاه صنعتی شریف که همچنان به شرط مصاحبه دانشجو می پذیرند. 

اعتبار مدرک دانشگاه پردیس خودگردان

دانشگاه های پردیس خودگردان تحت نظارت وزارت علوم می باشند، بنابراین اعتبار مدرک این نوع دانشگاه با دانشگاه های دولتی تفاوتی ندارد و همان طور که اشاره کردیم این دانشگاه ها را می توانیم شعبه های دیگر دانشگاه های دولتی معرفی کنیم البته عنوان پردیس خودگردان در مدرک تحصیلی دانشجویان قید خواهد شد.
مدرک پردیس با امضای ریاست و معاونت آموزشی دانشگاه مربوطه صادر می ‌شود و فرمت آن کاملاً مشابه مدارک دوره‌های روزانه است؛ بر اساس شیوه نامه تأسیس پردیس‌ های خودگردان در متن مدرک عنوان پردیس دانشگاهی به عنوان دانشکده محل تحصیل ذکر می ‌شود.
در دانشگاه های پردیس اساتید درجه یک و برتر تدریس می نمایند و نحوه تدریس در این دانشگاه ها همانند دانشگاه های دولتی از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است و به دلیل آن که دانشجویان این دانشگاه از مزایایی همانند دانشجویان دانشگاه روزانه برخوردار هستند، ملزم به پرداخت شهریه هستند.
ارزش استخدامي و ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر همانند دانشجويان روزانه است.

لیست رشته های با آزمون دانشگاه های پردیس خودگردان گروه علوم تجربی

نام رشتهظرفیت پذیرشمحل تحصیل
شیمی کاربردی۳ نفرپردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف – تهران
شیمی محض۳ نفررشته های کنکور تجربی دانشگاه پردیس خودگردان
اعضای مصنوعی و وسایل کمکی۴ نفردانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
فیزیوتراپی۵ نفردانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
کاردرمانی۸ نفردانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
گفتار درمانی۵ نفردانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
پزشکی۱۸ نفردانشگاه علوم پزشکی اراک
پزشکی۱۷ نفر (نیمسال دوم)دانشگاه علوم پزشکی اراک
علوم آزمایشگاهی۵ نفر (نیمسال دوم)دانشگاه علوم پزشکی اراک
هوشبری۵ نفردانشگاه علوم پزشکی اراک
پرستاری۱۵ نفردانشگاه علوم پزشکی اراک ( محل تحصیل شازند )
پزشکی۴۵ نفر (نیمسال دوم)پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
داروسازی۱۰ نفرپردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
دندانپزشکی۱۶ نفرپردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
پزشکی۴۵ نفرپردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
داروسازی۱۰ نفرپردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
دندانپزشکی۱۲ نفر (نیمسال دوم)پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
پزشکی۴۶ نفر (نیمسال دوم)پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
داروسازی۲۵ نفرپردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دندانپزشکی۱۵ نفرپردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
بهداشت عمومی۵ نفرپردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پرستاری۱۷ نفرپردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پرستاری۱۸ نفر (نیمسال دوم)پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تکنولوژی اتاق عمل۱۰ نفرپردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تکنولوژی پرتو شناسی۷ نفرپردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
شنوایی سنجی۲ نفرپردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
علوم آزمایشگاهی۱۰ نفرپردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
علوم تغذیه۱۰ نفرپردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
فیزیوتراپی۷ نفرپردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
کار درمانی۴ نفرپردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
گفتار درمانی۲ نفرپردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مامایی۱۰ نفرپردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
هوشبری۱۰ نفرپردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پزشکی۴۰ نفر (نیمسال دوم)دانشگاه علوم پزشکی ایران
نام رشته ظرفیت پذیرشمحل تحصیل
مهندسی بهداشت محیط۵ نفرپردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار۴ نفرپردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پزشکی۱۰ نفردانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج
داروسازی۱۲ نفردانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج
دندانپزشکی۷ نفر (نیمسال دوم)دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج
بهداشت عمومی۵ نفردانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج
تکنولوژی اتاق عمل۳ نفردانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج
علوم آزمایشگاهی۳ نفردانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج
مهندسی بهداشت محیط۵ نفردانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج
هوشبری۳ نفردانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج
مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار۴ نفردانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج
پزشکی۲۰ نفردانشگاه علوم پزشکی ایلام
پرستاری۱۰ نفر (نیمسال دوم)دانشگاه علوم پزشکی ایلام
تکنولوژی اتاق عمل۳ نفردانشگاه علوم پزشکی ایلام
علوم آزمایشگاهی۱۰ نفردانشگاه علوم پزشکی ایلام
هوشبری۵ نفردانشگاه علوم پزشکی ایلام
پرستاری۲۰ نفر (نیمسال دوم)دانشگاه علوم پزشکی بابل
پزشکی۳۰ نفر (نیمسال دوم)پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بابل
دندانپزشکی۱۲ نفر (نیمسال دوم)پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بابل
فیزیوتراپی۱۰ نفر (نیمسال دوم)پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بابل
پزشکی۱۰ نفردانشگاه علوم پزشکی بم
داروسازی۱۲ نفردانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
پرستاری۱۰ نفردانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
پرستاری۱۰ نفر (نیمسال دوم)دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
تکنولوژی پرتو شناسی۵ نفردانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
علوم آزمایشگاهی۵ نفردانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
مامایی۵ نفردانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
پزشکی۱۳ نفرپردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
پزشکی۱۲ نفر (نیمسال دوم)پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
دندانپزشکی۱۰ نفرپردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
پزشکی۱۵ نفردانشگاه علوم پزشکی بوشهر
پرستاری۱۰ نفر (نیمسال دوم)دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
پزشکی۱۵ نفرپردیس خودگردان دانشگاه جندی شاپور
داروسازی۱۵ نفرپردیس خودگردان دانشگاه جندی شاپور
دندانپزشکی۱۵ نفرپردیس خودگردان دانشگاه جندی شاپور
فیزیوتراپی۱۰ نفرپردیس خودگردان دانشگاه جندی شاپور
کار درمانی۵ نفرپردیس خودگردان دانشگاه جندی شاپور
گفتار درمانی۵ نفرپردیس خودگردان دانشگاه جندی شاپور
پزشکی۱۵ نفردانشگاه علوم پزشکی دزفول

لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه های پردیس خودگردان گروه علوم تجربی

نام دانشگاه رشته تحصیلیظرفیت پذیرش
پردیس خودگردان دانشگاه زابلعلوم مهندسی و صنایع غذایی (کشاورزی)۲۰ نفر
پردیس خودگردان دانشگاه زابلمهندسی فضای سبز۲۰ نفر

لیست رشته های با آزمون دانشگاه های پردیس خودگردان گروه علوم ریاضی و فنی

مهندسی نفتمهندسی پزشکیمهندسی انرژی
مهندسی پلیمرعلوم کامپیوترمهندسی دریا
مهندسی مکانیکمهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کارمهندسی صنایع
مهندسی شیمیمهندسی هوافضامهندسی عمران
مهندسی برق

لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه های پردیس خود گردان گروه علوم ریاضی و فنی

داوطلبان می‌توانند در دانشگاه‌های زابل، دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) و دانشگاه صنعتی شریف (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) رشته های بدون کنکور ریاضی و فنی را انتخاب کنند.

مهندسی معماری مهندسی شهرسازی
مهندسی کامپیوتر مهندسی مواد و متالوژی
آمار مهندسی صنایع
مهندسی هوا و فضا مهندسی مکانیک
مهندسی عمران

لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه های پردیس خودگردان گروه علوم انسانی

حقوق مدیریت صنعتی
جغرافیا مدیریت مالی

شرایط ثبت نام بدون کنکور دانشگاه های پردیس خودگردان

 • اعتقاد به اسلام و يا يكي از اديان مطرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران
 • عدم عناد نسبت به نظام جمهوری اسلامی ايران 
 • نداشتن سابقه عضويت در سازمان ها و گروه های غير قانونی
 • شرایط اختصاصی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه های پردیس خودگردان
 • نداشتن منع نظام وظیفه (مختص آقایان) 
 • داشتن یکی از گواهی های فارغ التحصیلی پیش دانشگاهی، سال دوازدهم نظام جدید، دیپلم ۴ ساله نظام قدیم و یا کاردانی
 • محرومیت شرکت دانشجوی روزانه (امکان شرکت به شرط انصراف تا پایان مهلت ثبت نام و یا فارغ التحصیلی در ترم جاری) 
 • پذیرش بر اساس معدل کتبی دیپلم برای رشته های نظری و معدل کل برای سایر رشته ها 

نحوه و زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه های پردیس خودگردان

با مطرح شدن حذف کنکور سراسری از مسیر ورود به دانشگاه و همچنین بیشتر شدن ظرفیت های پذیرش واحدهای دانشگاهی و اموزشی، ثبت نام بدون کنکور و صرفا بر اساس سوابق تحصیلی در بسیاری از دانشگاه های کشور از جمله دانشگاه های پردیس خودگردان برای ورودی مهر و ورودی بهمن انجام می شود.

ثبت نام بدون آزمون دانشگاه های پردیس خودگردان هر ساله معمولا همزمان با دانشگاه های سراسری و طبق اطلاعیه سنجش در زمانی مقرر برای ورودی مهر و ورودی بهمن انجام می شود.
با توجه به اطلاعیه منتشر شده در خصوص زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه های پردیس خودگردان و طبق مندرجات دفترچه کنکور سال، ثبت نام برای پذیرش صرفا با سوابق تحصیلی (بدون آزمون) دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پس از اعلام نتایج اولیه کنکور و از مرداد ماه سال آینده آغاز می‌شود

مدارک ثبت نام بدون کنکور دانشگاه های پردیس خودگردان

 • اسکن عکس ۳*۴
 • اطلاعات و مدارک شناسایی
 • اطلاعات مربوط به سوابق تحصیلی
 • اطلاعات مندرج در مدرک دیپلم
 • اطلاعات محل سکونت و آدرس
 • اطلاعات مربوط به سهمیه و امتیازها
 • اطلاعات تماسی داوطلب

شهریه دانشگاه های پردیس خودگردان

رشته تحصیلیشهریه هر ترم (ريال)
پزشکی۱۱۱,۱۳۲,۰۰۰ الی ۱۴۱,۸۵۶,۰۰۰
دندانپزشکی۱۱۱,۱۳۲,۰۰۰ الی ۱۴۱,۸۵۶,۰۰۰
داروسازی۱۱۱,۱۳۲,۰۰۰ الی ۱۴۱,۸۵۶,۰۰۰
رشته های کارشناسی شامل پرستاری ، مامایی ، اتاق عمل ، علوم آزمایشگاهی ، علوم تغذیه ، فیزوتراپی و …۷۳,۶۵۶,۰۰۰ الی ۱۴۱,۵۷۰,۰۰۰
گروه آموزشیشهریه ثابتشهریه متغیر به ازای هر واحد نظریشهریه متغیر به ازای هر واحد عملی
گروه هنر۴۹,۰۰۷,۷۷۶
الی
۵۱,۲۳۵,۴۰۲
۲,۲۲۰,۹۱۳
الی
۲,۳۲۱,۸۶۳
۳,۳۳۱,۳۷۰
الی
۳,۴۸۲,۷۹۶
فنی مهندسی – علوم پایه۵۱,۵۹۹,۳۲۴
الی
۵۳,۹۴۴,۷۴۸
۲,۱۴۲,۷۳۲
الی
۲,۲۴۰,۱۲۹
۳,۲۱۴,۰۹۹
الی
۳,۳۶۰,۱۹۵ 
علوم انسانی – اجتماعی رفتاری۴۱,۲۶۲,۰۸۶ 
الی
۴۳,۱۳۷,۶۳۶
۲,۲۱۵,۱۲۲ 
الی
۲,۳۱۵,۸۱۰
۳,۳۲۶,۹۲۳
الی 
۳,۴۷۸,۲۸۳

اگر علاقمند به تحصیلی در دانشگاه های پردیس خودگردان هستید امیدواریم مطالب فوق شما اطلاعات لازم و کافی را در اختیار شما قرار داده باشد.

پیج اینستاگرام :
konkur.info.official

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
Scroll to Top