بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

لیست رشته های کنکور انسانی

لیست رشته های کنکور انسانی

در این مطلب ، قصد داریم که صفر تا صد اطلاعات مرتبط با لیست رشته های کنکور انسانی را مورد بررسی قرار دهیم و تمام جداول مربوط به زیر گروه های این گروه آزمایشی را معرفی کنیم .

در کنکور سراسری ، پنج گروه آزمایشی با یکدیگر به رقابت می پدازند که در جدول زیر می توانید آن را مشاهده کنید :

ردیفگروه آزمایشیتعداد زیر گروه های مرتبط با هر گروه آزمایشی
۱ گروه آزمایشی ریاضی و فنیدارای ۳ زیر گروه
۲ گروه آزمایشی علوم تجربیدارای ۵ زیر گروه
۳ گروه آزمایشی علوم انسانی و معارف اسلامیدارای ۵ زیر گروه
۴ گروه آزمایشی هنردارای ۵ زیر گروه
۵ گروه آزمایشی زبان های خارجیدارای ۴ زیر گروه

رشته انسانی دارای پنج زیر گروه بوده که هر کدام از این زیر گروه ها ، لیست رشته های مخصوص به خود را شامل می شود .

همچنین ضرایب هر درس ، در هر زیر گروه متفاوت بوده و همین امر در مبحث برنامه ریزی تحصیلی و شغلی اهمیت بسیاری پیدا میکند .

چرا که اگر دانش آموزان از این موضوع آگاهی یابند که هر زیر گروه ، چه رشته هایی را شامل می شود و هر درس چه ضریبی دارد ، انرژی و زمان خود را صرف رشته های مورد علاقه می کنند و دروس با ضریب بالاتر را در اولویت مطالعاتی خود قرار می دهند .

در ادامه مطلب ، علاوه بر معرفی لیست رشته های گروه آزمایشی انسانی ، ضرایب دروس اختصاصی و ضرایب دروس عمومی نیز معرفی خواهد شد .

ضرایب دروس عمومی و اختصاصی کنکور انسانی

  • ضرایب دروس عمومی کنکور انسانی به شرح زیر است :
عنوان درسضریب
زبان و ادبیات فارسی۴
زبان عربی۲
دین و زندگی۳
زبان انگلیسی۲
  • ضرایب دروس اختصاصی کنکور انسانی به شرح زیر است :
زیر گروهدرس ریاضیدرس اقتصاددرس زبان و ادبیات فارسیدرس عربیدرس تاریخ و جغرافیادرس علوم اجتماعی درس فلسفه و منطقدرس روانشناسی 
زیر گروه ۱۲۱۴۴۱۱۳۱
زیر گروه ۲۴۲۲۱۱۳۱۲
زیر گروه ۳۴۳۲۱۱۲۱۱
زیر گروه ۴۳۲۲۱۳۲۲۳
زیر گروه ۵۳۲۲۱۱۳۳۳

در ادامه مطلب می توانید به تفکیک ، جداول مربوط به لیست رشته های کنکور انسانی را در هر زیر گروه مشاهده کنید.

لیست رشته های کنکور انسانی : زیر گروه ۱

  • لیست رشته های مربوط به زیر گروه یک رشته انسانی به شرح زیر است :
كارشناسی ارشد پيوسته علوم قضاییزبـان و ادبيـات كـردیمعارف اسلامی
كارشناسی ارشد پيوسته معارف اسلامی و ارشادشـيعه شناسیمعارف اسلامی ـ تبليغ و ارتباطات
كارشناسی ارشد پيوسـته معـارف اسـلامی و حقوقعلوم قرآن و حديثمعارف اسلامی و اخلاق
آموزش الهيات و معارف اسلامیعلوم قضاییمعـارف اسـلامی و اديـان
آموزش زبان و ادبيات عربیفرهنگ و معارف اسلامیمعـارف اسلامی و تاريخ
آموزش زبان و ادبيات فارسیفقه و حقوق اسلامیمعارف اسلامی  و علوم تربيتی
اديان و مذاهب ، اديان و عرفانفقه شافعیمعارف اسلامی و علوم قرآنی
ايرانشناسـیفقه و حقوق امامیمعارف اسلامی و كلام
تاريخ تمدن ملل اسلامیفقه و حقوق حنفـیمعارف اسلامی و مديريت
تربيت مروج سياسیفقـه و حقـوق شافعیكاردانی آموزش دينی و عربی
زبان و ادبيات تركی آذریفقه و حقوق مذاهب اسلامیكاردانی آموزش زبان و ادبيات فارسی
زبان و ادبيات عربیفقه و مبانی حقوق اسلامیكاردانی امور تربيتی
زبان و ادبيـات فارسـیفلسفهكاردانی امور دولتـی
مترجمـی زبان عربیفلسفه و حكمت اسلامیكـاردانی تربيـت مبلـغ قـرآن كريم
مطالعات امنيتیفلسفه و كـلام اسـلامیكاردانی حقوق قضايی

لیست رشته های کنکور انسانی : زیر گروه ۲

  • لیست رشته های مربوط به زیر گروه دو رشته انسانی به شرح زیر است :
امنيت اطلاعاتحفاظت اطلاعات
امنيت نرمعلوم فنی امنيت
پژوهشـگری امنيـتمدد كاری اجتماعی
زبان و ادبيات فارسیضد تروريسم
جامعـه شناسـیكاردانی آموزش مطالعات اجتماعی
برنامه ريزی اجتماعی و تعاونمردم شناسی
آموزش علوم اجتماعیروزنامه نگاری

لیست رشته های کنکور انسانی : زیر گروه ۳

  • لیست رشته های مربوط به زیر گروه سه رشته انسانی به شرح زیر است :
اقتصادمـديريت فرهنگـی هنـری
امنيت اقتصادیمـديريت كسب و كارهای كوچک
حسابداریمديريت مالی
فناوری اطلاعات و ارتباطاتمديريت و بازرگانی دريایی
گردشگریمطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات
مديريت اطلاعات و ارتباطاتهتلداری
مـديريت امـور بانكیكاردانی اشتغال
مديريت امور گمركیكاردانی اقتصاد كار و بهره وری
مديريت بازرگانیكاردانی امور بانكی
مديريت بيمهكاردانی امور فرهنگی
مـديريت بيمـه اكـوكاردانی امور مالی و مالياتی
مـديريت دولتـیكاردانی بيمه
مـديريت صـنعتیكاردانی جهانگردی
كارداني مديريت صنعتیكاردانی حسابداری
كارداني مديريت گمركیكاردانی روابط كار
كاردانی هتلداریكاردانی مديريت بازرگانی

لیست رشته های کنکور انسانی : زیر گروه ۴

  • لیست رشته های مربوط به زیر گروه چهار رشته انسانی به شرح زیر است :
آمار
آموزش تاريخ
آموزش جغرافيا
باستان شناسی
تاريخ
تاريخ اسلام
جغرافيا
زبان شناسی
علوم انتظامی
كاردانی باستان شناسی

لیست رشته های کنکور انسانی : زیر گروه ۵

  • لیست رشته های مربوط به زیر گروه پنج رشته انسانی به شرح زیر است :
آموزش ابتدایی
آموزش راهنمايی و مشاوره
آموزش علوم ورزشی
آموزش كودكان استثنایی
روانشناسی
علم اطلاعات و دانش شناسـی
علوم تربيتی
علوم ورزشی
مشاوره
مطالعات خانواده
كاردانی آموزش و پرورش ابتدايی
كاردانی آموزش وپرورش كودكان استثنایی
كاردانی علم اطلاعات و دانش شناسـی
كـاردانی علـوم ورزشـی
كاردانی مربی كودک

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با کنکور انسانی ، پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

پیج اینستاگرام :
konkur.info.official

🔰 دانلود بهترین جزوه های دهم _ یازدهم _ دوازدهم 🔰

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا