بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

شرایط تغییر رشته و انتقالی دانشگاه

تغییر رشته و انتقالی دانشگاه

بسیاری از شما داوطلبان پس از انتخاب رشته کنکور سراسری به هر دلیلی به فکر تغییر رشته و انتقالی دانشگاه هستید.
تغییر رشته و انتقالی دانشگاه شرایط و ضوابط بسیار سختگیرانه دارد که فقط با داشتن این شرایط امکان تغییر رشته وجود دارد پس سعی کنید در زمان انتخاب رشته کنکور سراسری با نهایت دقت فرم مربوط به آن را تکمیل کنید تا در آینده دچار مشکل نشوید.

از آنجایی که تعداد داوطلبان زیادی هرسال به دنبال تغییر رشته و انتقالی هستند صفر تا صد مربوط به این موضوع را در این مقاله عنوان کردیم تا با آگاهی کامل از شرایط و ضوابط این کار اقدامات عملی را انجام دهید.

شرایط تغییر رشته دانشگاه در مقطع کارشناسی

 • داوطلب برای تغییر رشته باید حداقل یک ششم و حداکثر دو سوم واحد های دوره کارشناسی را گذرانده باشد
 • کمتر نبودن نمره ‌های اکتسابی دانشجو در آزمون سراسری گروه آموزشی مربوطه از نمره آخرین فرد پذیرفته شده در آن رشته، گرایش، دانشگاه در همان سال پذیرش بر اساس کارنامه سبز کنکور سراسری
 • موافقت شورا‌ی آموزشی دانشگاه ‌های مبداء و مقصد با تغییر رشته
 • با توجه به سنوات مجاز تحصيل، امکان گذراندن واحد های درسی مورد نياز در رشته جديد برای دانشجو وجود داشته باشد
 • دانشجو در هر مقطع تحصیلی (کاردانی/ کارشناسی/ کارشناسی ارشد/ دکتری) تنها یک بار می تواند تغییر رشته دهد
 • تغییر رشته تنها در مقاطع تحصیلی هم سطح یا مقطع بالاتر به مقطع پائین تر امکان پذیر است برای مثال دانشجو دوره کارشناسی مجاز به تغییر رشته در دوره کارشناسی و کاردانی است
 • درصورت موافقت با درخواست تغییر رشته، دانشجو  باید در اولین فرصت در رشته جدید ثبت نام کند و پس از آن ، امکان بازگشت به رشته قبلی وجود ندارد
 • عدم ثبت نام دانشجو در رشته جدید در زمان تعیین شده به منزله انصراف از تغییر رشته بوده و دانشجو تا پایان تحصیل مجاز به ثبت تقاضای تغییر رشته نخواهد بود
 • متقاضی تغییر رشته باید درخواست خود را ، حداقل ۶ هفته پیش از شروع نیمسال تحصیلی به دفتر آموزش دانشگاه در محل تحصیل خود تسلیم نماید
 • دوره تحصیلی رشته مبدا و مقصد باید یکسان باشد (روزانه/ شبانه/ آزاد/ پردیس بین الملل و مازاد)
 • عدم داشتن مشکلات آموزشی در رشته قبلی همانند مشروط شدن
 • میانگین کل نمرات شما حداقل باید ۱۲ باشد
 • رعایت سنوات مجاز تحصیلی
 • اگر رشته جدید شما دارای شرایط گزینشی مانند مصاحبه است باید در این مصاحبه نیز پذیرفته شوید

شرایط معادل سازی دروس پس از تغییر رشته

 • دانشگاه و مدارک تحصیلی قبلی دانشجو مورد تأیید وزارتین علوم تحقیقات، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی باشد
 • اشتراک محتوای آموزشی دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جدید به تشخیص گروه آموزشی به طوری که نمره هر یک از دروس از ۱۲ كمتر نباشد
 • معادل سازی و تطبیق واحد توسط گروه آموزشی در دانشگاه مقصد انجام می شود
 • نمرات دروس پذيرفته شده از دانشجو تنها در محاسبه ميانگين کل دانشجو محاسبه می شود
 • به ازاء هر ۲۰ واحد از دروس پذيرفته شده دانشجو يک نيمسال تحصيلی از حداکثر مدت مجاز تحصيل او کاسته می شود

شرایط انتقالی دانشگاه

 • انتقالی فقط به شهر محل زندگی شما و یا نزدیک ترین دانشگاهی که رشته شما را دارد امکان پذیر است
 • انتقالی از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان شهر امکان پذیر نیست

ممنوعیت های انتقالی در دوره ها و دانشگاه ها

 • انتقالی از دوره شبانه به روزانه
 • انتقالی از دانشگاه پیام نور به دوره روزانه یا شبانه
 • انتقالی از دانشگاه غیر دولتی به دولتی
 • انتقالی از دانشگاه غیر دولتی به دانشکده های فنی و حرفه ای و مراکز علمی و کاربردی

چگونگی ثبت درخواست انتقالی دانشگاه

 • سامانه نقل و انتقالات دانشجویان وزارت علوم : portal.saorg.ir (سامانه سجاد)
 • سامانه نقل و انتقالات دانشجویان وزارت بهداشت : transmission.behdasht.gov.ir
 • سامانه نقل و انتقلات دانشگاه آزاد : monada.iau.ir

دانشجویان باید با مراجعه به این سامانه ابتدا آیین نامه نقل و انتقالات را کامل مطالعه نمایند. سپس در صورت احراز شرایط، درخواست خود را ثبت نمایند.
دانشجویان جهت نقل و انتقال می‌توانند درخواست میهمانی و یا انتقال دائم داشته باشند.

انتقالی دانشگاه از طریق میهمانی

میهمانی نیز شامل میهمان مبنا، میهمان موقت و میهمان دائم می‌شود.

درخواست میهمان مبنا

 • محل سکونت خانواده دانشجو نزدیک دانشگاه مورد تقاضا باشد
 • دانشجو بر اساس کارنامه اولیه خود 90 درصد نمره کنکور سراسری آخرین فرد پذیرفته شده در دانشگاه مقصد را در همان رشته قبولی خود آورده باشد
 • دانشجویان متقاضی میهمان مبنا می توانند از همان آغاز سال تحصیلی نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند
 • ۵ درصد ظرفیت پذیرش دانشگاه ها متعلق به متقاضیان میهمان مبنا است که نسبت به دانشجویان ورودی همان سال تحصیلی در نظر می گیرند
 • در این حالت دانشجو می تواند از همان ابتدای شروع به تحصیل میهمان دانشگاه مبنا شوند
 • حداکثر طول زمان میهمان مبنا برای دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته 4 نیم سال و در مقاطع کارشناسی ناپیوسته و کاردانی 2 نیم سال است
قبولی در آزمونقابل معرفی جهت میهمانی مبناملاحظات
روزانه یا نوبت دومروزانه یا نوبت دومپس از اتمام دوره مهمانی، درصورت داشتن شرایط انتقالی انجام می شود در غیر این صورت باید برای تمدید مهمانی در ترم بعدی اقدام کند
غیرانتفاعیغیرانتفاعی- پردیس خودگردانپس از پایان یافتن دوره مهمان باید برای تمدید آن افدام کند
پردیس‌های خودگردانپردیس خودگردان-غیرانتفاعیمهمانی همراه با انتقال انجام میگیرد
نیمه حضورینیمه حضوری
مجازیمجازی
دانشگاه فرهنگیاندانشگاه فرهنگیان
فنی حرفه ایفنی حرفه ای و غیرانتفاعی

درخواست میهمانی موقت

 • در این نوع مهمانی دانشجو می بایست حداقل یک نیم سال تحصیلی را در دانشگاه مبدا با میانگین حداقل ۱۳ گذرانده باشد
 • دانشجو می تواند تقاضای دو نیم سال تحصیلی مهمان شدن را از طریق ثبت درخواست در سامانه مذکور درخواست کند
 • حداکثر مدت میهمانی در مقاطع مختلف در مهمانی موقت متفاوت است که به شرح زیر است (مقطع کارشناسی پیوسته ۴ نیم سال/ مقطع کارشناسی ناپیوسته ۲ نیم سال/ کاردانی ۲ نیم سال)
 • انتخاب واحد های درسی دانشجویان مهمان، چه به صورت تک درس و چه به صورت نیمسال کامل، باید با تایید دانشگاه مبدا و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشد
 • واحدهایی که دانشجوی مهمان در دانشگاه مبدا می گذراند، عینا در کارنامه او در دانشگاه مبدا ثبت و نمرات آن ها در محاسبات میانگین نیم سال و میانگین کل او منظور می شود
 • مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی مهمان در کلیه حالت های مهمانی توسط دانشگاه مبدا صادر می شود
 • امکان مهمانی موقت از موسسات غیر دولتی به موسسات دولتی در صورت موافقت دانشگاه مبدا و مقصد مجاز ولی برعکس آن ممنوع است
 • شهریه دانشگاه مقصد بر اساس شهریه نوبت دوم (شبانه) خواهد بود 
 • مهمانی از موسسات دولتی و غیر دولتی به دانشگاه علمی و کاربردی ممنوع است
 • میهمانی از موسسات غیر دولتی به دانشگاه های فنی و حرفه ای و برعکس مجاز است
 • انجام مهمانی (مبنا/ موقت/ دائم) از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در یک شهر ممنوع است
 • مهمانی از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در یک شهر تنها برای دروس تک درس مجاز است
 • سقف پذیرش دانشجویان میهمان در هر سال تحصیلی برای موسسات دولتی ۲۰ درصد کل دانشجویان ورودی همان سال تحصیلی می باشد
 • سقف پذیرش دانشجویان میهمان در هر سال تحصیلی برای موسسات غیر دولتی ۱۵ درصد کل دانشجویان ورودی همان سال تحصیلی می باشد

درخواست میهمانی دائم

 • در مهمانی دائم نیازی به مراجعه حضوری داوطلب در دانشگاه مبدا در هر نیم سال نمی باشد بلکه کارنامه دانشجو در پایان هر نیم سال به دانشگاه مبدا ارسال می شود
 • در این نوع مهمانی ، مدرک تحصیلی دانشجو توسط دانشگاه مبدا صادر می شود
 • در صورتی که دانشجو یک ترم با معدل بالای ۱۳ در دانشگاه مبدا سپری کرده باشد، می‌تواند برای چهار ترم تقاضای میهمانی دائم کند

اولویت ها برای میهمان شدن

 1. دانشجو دختر
 2. فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده به طوری که منجر به سرپرست شدن فرد دانشجو شود
 3. افراد دارای بیماری خاص و صعب العلاج
 4. معلولیت موثر در زمان دانشجویی و یا معلولانی که تحت حمایت بهزیستی بوده اند
 5. ازدواج دانشجوی دختر در زمان تحصیل در صورتیکه محل اشتغال همسر وی از قبل از ازدواج نزدیک به دانشگاه مقصد بوده باشد
 6. یکی از والدین دارای شرایط خاص به تائید مرجع ذی‌ صلاح باشد
 7. خانم‌ های متاهل دارای فرزند
 8. افراد تحت پوشش کمیته امداد
 9. دانشجوی پسر متاهل که همسر وی نیز دانشجو باشد

امیدوارم مطالب فوق آگاهی لازم برای تغییر رشته و انتقالی دانشگاه را به شما داده باشد.

پیج اینستاگرام :
konkur.info.official

🔰 دانلود بهترین جزوه های دهم _ یازدهم _ دوازدهم 🔰

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا