کنکور اینفو

بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

رشته پرستاری

رشته پرستاری

رشته پرستاری یکی از پرطرفدارترین رشته های پیراپزشکی می باشد که از ظرفیت پذیرش بالایی برخوردار است اما چه افرادی به این رشته دست پدا می کنند؟

رشته پرستاری مناسب چه افرادی می باشد؟

تا پایان مقاله همراه ما باشید تا از صفر تا صد رشته پرستاری آگاهی یابید.

دروس رشته پرستاری

دروس پایه مقطع کارشناسی پرستاری

 • تشریح
 • میکروبیولوژی
 • فیزیولوژی
 • انگل شناسی
 • ژنتیک و ایمونولوژی
 • آمار حیاتی مقدماتی
 • بیوشیمی
 • تحقیق در پرستاری
 • فناوری اطلاعات در پرستاری

دروس تخصصی مقطع لیسانس رشته پرستاری

 • تغذیه و تغذیه درمانی
 • اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری‌ های شایع در ایران
 • روانشناسی فردی و اجتماعی
 • داروشناسی
 • زبان تخصصی
 • فرآیند آموزش بیمار
 • اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه‌ ای
 • پرستاری سلامت فرد و خانواده
 • پرستاری سلامت جامعه
 • پرستاری و بهداشت محیط
 • اصول و مهارت های پرستاری
 • پرستاری وضعیت سلامت
 • پرستاری بهداشت مادر و نوزاد
 • مفاهیم پایه پرستاری
 • پرستاری بزرگسالان – سالمندان ۱
 • پرستاری بزرگسالان – سالمندان ۲
 • پرستاری بزرگسالان – سالمندان ۳
 • مراقبت‌ های پرستاری در منزل
 • مراقبت‌ های جامع پرستاری در بخش‌ های ویژه
 • پرستاری اورژانس در بحران‌ ها و حوادث غیرمترقبه
 • پرستاری کودک
 • پرستاری بیماری‌ های کودکان
 • پرستاری بهداشت و روان
 • پرستاری بیماری‌ های روان
 • اصول و مدیریت خدمات پرستاری

دروس کارآموزی مقطع لیسانس رشته پرستاری

 • اصول و مهارت‌ های پرستاری
 • پرستاری بهداشت مادران و نوزاد
 • پرستاری سلامت جامعه – فرد و خانواده – محیط
 • پرستاری بزرگسالان – سالمندان۱
 • پرستاری بزرگسالان – سالمندان۲
 • پرستاری بزرگسالان – سالمندان ۳
 • پرستاری در مشکلات شایع ایران
 • پرستاری کودک سالم و پرستاری بیماری‌ های کودکان
 • پرستاری بهداشت روان و پرستاری بیماری‌ های روانی
 • فارماکولوژی بالینی
 • پرستاری مراقبت‌ های ویژه

کارآموزی عرصه در مقطع لیسانس رشته پرستاری

 • پرستاری بهداشت مادران و نوزاد
 • پرستاری سلامت جامعه – فرد و جامعه – محیط
 • پرستاری بزرگسالان – سالمندان(۱ تا ۳) – پرستاری مراقبت در منزل
 • پرستاری بیماری‌ های کودکان
 • اصول مدیریت خدمات و پرستاری
 • پرستاری مراقبت‌ های ویژه
 • پرستاری اورژانس در بحران‌ ها و حوادث غیر مترقبه

چه افرادی مناسب رشته پرستاری می باشند؟

افرادی در این رشته موفق خواهند بود که از توانایی های زیر برخوردار باشند:
داشتن روحیه همدردی و تمایل کمک به دیگران
توانایی تصمیم گیری سریع در مقابل قرارگیری در شرایط بحرانی
صبور، مهربان و دلسوز
داشتن حفظ آرامش در شرایط سخت و فشار کاری بالا
مهارت در کارهای تیمی
مسئولیت پذیری و جلوگیری از خطای تکراری
مهارت ارتباطی بالا همراه با شنونده خوب بودن
حفظ روحیه و توانایی جلب اعتماد بیمار
مهارت مدیریت زمان و سازماندهی در مواقع اضطراری

رتبه قبولی پرستاری

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری منطقه یک

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۱پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی یزد | پردیس خودگردانتهراندختر۱۲۳۴۱
۱پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | روزانهمشهدپسر۱۲۳۹۶
۱پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی ایلام | ظرفیت مازاد-نیمسال دومخسروشاهپسر۱۲۷۱۴
۱پرستاری|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | روزانهاصفهانپسر۱۲۷۸۲
۱پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری | پردیس خودگردان-نیمسال دوممشهدپسر۱۳۰۸۲
۱پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | ظرفیت مازاداصفهانپسر۱۳۱۵۸
۱پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی گناباد | ظرفیت مازاد-نیمسال اولمشهدپسر۱۳۳۰۵
۱پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان | پردیس خودگردانمشهدپسر۱۳۳۷۳
۱پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی یزد | پردیس خودگرداناصفهانپسر۱۳۴۹۱
۱پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان | پردیس خودگردانتهرانپسر۱۳۷۶۵
۱پرستاری|دانشکده علوم پزشکی لارستان | ظرفیت مازادشیرازدختر۱۳۸۶۳
۱پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | پردیس خودگردانمشهدپسر۱۴۰۳۰
۱پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | پردیس خودگردانمشهدپسر۱۴۰۹۳
۱پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی یزد | پردیس خودگردانتهرانپسر۱۴۰۹۳
۱پرستاری|دانشکده علوم پزشکی بهبهان | ظرفیت مازادمشهدپسر۱۴۵۲۱
۱پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | پردیس خودگردانتبریزپسر۱۴۹۴۳
۱پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | پردیس خودگردانمشهدپسر۱۶۰۲۳

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری منطقه دو

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانهاردبیلپسر۲۴۳۷۰
۲پرستاری|دانشکده علوم پزشکی لارستان | ظرفیت مازادآبادهپسر۲۴۳۷۰
۲پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | محروم-بومی استان کرمانرفسنجانپسر۲۴۷۰۸
۲پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | پردیس خودگردانسنندجپسر۲۵۳۳۱
۲پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | محروم-بومی خوزستانبهبهاندختر۲۵۵۰۶
۲پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | محروم-بومی خوزستاناهوازدختر۲۵۹۸۹
۲پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان(زاهدان)زاهدانپسر۲۶۰۵۶
۲پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان(زاهدان)زاهداندختر۲۶۸۷۹
۲پرستاری|دانشکده علوم پزشکی ابادان | محروم-بومی خوزستاناهوازپسر۲۶۹۰۷
۲پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان(زاهدان)زاهدانپسر۲۷۲۷۹
۲پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | محروم-بومی خوزستانتهراندختر۲۸۲۰۴
۲پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان(زاهدان)زاهداندختر۲۸۲۸۴
۲پرستاری|دانشکده علوم پزشکی ابادان | محروم-بومی خوزستاناهوازپسر۲۹۸۸۱
۲پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | محروم-بومی خوزستانبهبهانپسر۳۰۱۱۸
۲پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان(زاهدان)زاهداندختر۳۰۱۶۹
۲پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان(زاهدان)زاهداندختر۳۰۲۴۲

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری منطقه سه

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۳پرستاری|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | روزانهزابلدختر۲۲۴۵۸
۳پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | محروم-بومی خوزستانماه شهرپسر۲۳۵۲۳
۳پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان(زاهدان)سراوانپسر۲۳۸۹۶
۳پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | روزانه-نیمسال دومرودانپسر۲۶۶۷۵
۳پرستاری|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | روزانهسراواندختر۲۶۷۱۸
۳پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | محروم-بومی خوزستانمسجدسلیمانپسر۲۷۹۱۵
۳پرستاری|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | محروم-بومی سیستان وبلوچستانایرانشهرپسر۲۹۳۲۰
۳پرستاری|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | محروم-بومی سیستان وبلوچستانایرانشهرپسر۲۹۹۲۴
۳پرستاری|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | محروم-بومی سیستان وبلوچستانایرانشهردختر۳۰۱۳۶
۳پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | روزانه-نیمسال دوملامردپسر۳۱۲۰۴
۳پرستاری|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | محروم-بومی سیستان وبلوچستانایرانشهردختر۳۳۱۳۴
۳پرستاری|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | محروم-بومی سیستان وبلوچستانایرانشهردختر۳۳۲۱۴
۳پرستاری|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | محروم-بومی سیستان وبلوچستانایرانشهرپسر۳۶۵۳۱
۳پرستاری|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | محروم-بومی سیستان وبلوچستانایرانشهرپسر۳۹۲۸۷

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری سهمیه ۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۵پرستاری|دانشکده علوم پزشکی تربت جام | روزانهکوهدشتپسر۹۰۸۷
۵پرستاری|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | روزانهشیرازدختر۹۰۸۷
۵پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه | روزانه-نیمسال دومیزدپسر۹۱۴۷
۵پرستاری|دانشکده علوم پزشکی تربت جام | روزانهقوچانپسر۹۱۵۹
۵پرستاری|دانشکده علوم پزشکی لارستان | ظرفیت مازادقمپسر۹۲۲۴
۵پرستاری|دانشکده علوم پزشکی اسفراین | روزانهتهرانپسر۹۲۹۶
۵پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی گناباد | روزانه-نیمسال دومفردوسپسر۹۳۳۹
۵پرستاری|دانشکده علوم پزشکی اسفراین | روزانهآملپسر۹۵۹۲
۵پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | روزانهتربت جامپسر۹۶۲۲
۵پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | روزانهبابلپسر۹۷۰۶
۵پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | محروم-بومی خوزستاناصفهانپسر۱۱۳۵۳
۵پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان(زاهدان)زاهدانپسر۱۲۵۳۷
۵پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان(زاهدان)زاهداندختر۱۳۳۹۴
۵پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان(زاهدان)زاهداندختر۱۷۵۲۸
۵پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان(زاهدان)زاهداندختر۱۹۴۵۰

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری سهمیه ۲۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲۵پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی جهرم | روزانهدارابدختر۴۸۰۶
۲۵پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | روزانه-نیمسال دومجهرمپسر۴۸۳۱
۲۵پرستاری|دانشکده علوم پزشکی لارستان | روزانهکنگاورپسر۴۹۱۶
۲۵پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | روزانهبیرجنددختر۴۹۸۲
۲۵پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی یزد | پردیس خودگرداناصفهانپسر۵۰۰۶
۲۵پرستاری|دانشکده علوم پزشکی بهبهان | روزانهتهراندختر۵۰۲۴
۲۵پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی لرستان -خرم اباد | روزانهگلپایگانپسر۵۰۳۶
۲۵پرستاری|دانشکده علوم پزشکی شوشتر | روزانه-نیمسال دومارکوازملکشاهیدختر۵۱۴۵
۲۵پرستاری|دانشکده علوم پزشکی تربت جام | روزانهتایبادپسر۵۲۰۷
۲۵پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانه-نیمسال اولتهراندختر۵۲۲۲
۲۵پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بم | روزانهزرنددختر۵۲۹۶
۲۵پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | محروم-بومی خوزستاندشت آزادگاندختر۵۳۳۳
۲۵پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانه-نیمسال دومزابلپسر۵۴۰۹
۲۵پرستاری|دانشکده علوم پزشکی ابادان | محروم-بومی خوزستاناهوازدختر۵۷۸۱

زمینه های شغلی رشته پرستاری

بازار کار رشته پرستاری

وظایف رشته پرستاری

پیج اینستاگرام :
konkur.info.official

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
Scroll to Top