کنکور اینفو

بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

رشته هوشبری

رشته هوشبری

چرا رشته هوشبری از پرطرفدار ترین رشته های پیراپزشکی می باشد؟

چه افرادی این رشته را انتخاب می کنند؟

دروس رشته هوشبری در مقطع لیسانس

واحدهای درسی
تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی ۱۳۴ واحد به شرح ذیل می باشد:

 • دروس عمومی : ۲۶  واحد
 • دروس پایه : ۴۱ واحد
 •  دروس تخصصی : ۳۳ واحد
 • کارآموزی  : ۱۸ واحد

دروس عمومی هوشبری

 • مبانی نظری اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • انقلاب اسلامی
 • تاریخ و تمدن اسلامی
 •  آشنایی با منابع اسلامی
 • ادبیات فارسی
 • زبان عمومی
 • جمعیت و تنظیم خانواده
 • تربیت بدنی ۱ و ۲ 

دروس پایه و تخصصی هوشبری

 • آناتومی ۱
 • آناتومی ۲
 • فیزیولوژی ۱
 • فیزیولوژی ۲
 • فیزیک هوشبری
 • میکروب شناسی و استریلیزاسیون
 • بیوشیمی
 • ایمونولوژی
 • روانشناسی
 • واژه شناسی پزشکی
 • کاربرد رایانه
 • آمار زیستی و روش تحقیق
 • نشانه شناسی و معاینات بالینی
 • اصول پایه داروشناسی
 • اصول کمک های اولیه
 • اصول پرستاری و کار در اتاق عمل
 • فیزیوپاتولوژی
 • خون شناسی و انتقال خون
 • فوریت های پزشکی
 • زبان تخصصی
 • مدیریت در بیهوشی
 • اصول بیهوشی
 • روش بیهوشی ۱
 • روش بیهوشی ۲
 • روش بیهوشی ۳
 • مراقبت های پس از بیهوشی
 • اصول مراقبت های ویژه
 • اصول و روش های اداره درد
 • آشنایی با بیماری های داخلی و جراحی
 • داروشناسی اختصاصی
 • اخلاق حرفه ای در هوشبری
 • کارآموزی پرستاری

دروس کارآموزی هوشبری

 • کارآموزی ۱
 • کار آموزی ۲
 • کار آموزی ۳
 • کار آموزی ۴

دروس کارآموزی در عرصه هوشبری

 • کارآموزی در عرصه ۱
 • کارآموزی در عرصه ۲

 طرح دو ساله هوشبری

طرح دو ساله هوشبری به صورت اجباری و غیر قابل خرید صورت می گیرد که فارغ التحصیلان پس از اتمام تحصیل خود ملزم به گذراندن این طرح در مناطق محروم می باشند.

لازم به ذکر است که افرادی که سربازی نرفته اند این دوره به عنوان سربازی محسوب خواهد شد و پس از آن نیازی به گذراندن دوره ی سربازی نخواهد بود.

گرایش های ارشد رشته هوشبری

پذیرش رشته هوشبری در کدام دانشگاه می باشد؟

نام دانشگاهجنسیت پذیرشظرفیت
روزانهدانشگاه علوم پزشکی اراکمرد۱۵
روزانهدانشگاه علوم پزشکی اراکزن۱۵
روزانهدانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایرانمرد۲
روزانهدانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایرانمرد۵
روزانهدانشگاه علوم پزشکی اردبیلمرد۲۵
روزانهدانشگاه علوم پزشکی اردبیلزن۲۵
روزانهدانشگاه علوم پزشکی ارومیهمرد۲۵
روزانهدانشگاه علوم پزشکی ارومیهزن۲۵
روزانهدانشگاه علوم پزشکی اصفهانمرد۱۶
روزانهدانشگاه علوم پزشکی اصفهانزن۱۶
روزانهدانشگاه علوم پزشکی البرز – کرجمرد۲۲
روزانهدانشگاه علوم پزشکی البرز – کرجزن۲۲
روزانهدانشگاه علوم پزشکی ایرانمرد۳۰
روزانهدانشگاه علوم پزشکی ایرانزن۳۰
روزانهدانشگاه علوم پزشکی ایرانشهرمرد۱۱
روزانهدانشگاه علوم پزشکی ایرانشهرزن۱۱
روزانهدانشگاه علوم پزشکی ایلاممرد۲۰
روزانهدانشگاه علوم پزشکی ایلامزن۲۰
روزانهدانشگاه علوم پزشکی بابلمرد۲۰
روزانهدانشگاه علوم پزشکی بابلزن۲۰
روزانهدانشگاه علوم پزشکی بندر عباسزن۱۶
روزانهدانشگاه علوم پزشکی بندر عباسمرد۱۶
روزانهدانشگاه علوم پزشکی بوشهرمرد۲۰
روزانهدانشگاه علوم پزشکی بوشهرزن۲۰
روزانهدانشگاه علوم پزشکی بیرجندزن۱۸
روزانهدانشگاه علوم پزشکی بیرجندمرد۱۸
روزانهدانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پرستاری قاین)مرد۱۷
روزانهدانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پرستاری قاین)زن۱۷
روزانهدانشگاه علوم پزشکی تبریززن۳۰
روزانهدانشگاه علوم پزشکی تبریزمرد۳۰
روزانهدانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریهمرد۱۸
روزانهدانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریهزن۱۸
روزانهدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهوازمرد۲۳
روزانهدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواززن۲۳
روزانهدانشگاه علوم پزشکی جهرمزن۱۶
روزانهدانشگاه علوم پزشکی جهرممرد۱۶
روزانهدانشگاه علوم پزشکی جیرفتزن۲۰
روزانهدانشگاه علوم پزشکی جیرفتمرد۲۰
روزانهدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنوردمرد۲۰
روزانهدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنوردزن۲۰
روزانهدانشگاه علوم پزشکی دزفولمرد۱۳
روزانهدانشگاه علوم پزشکی دزفولزن۱۳
روزانهدانشگاه علوم پزشکی رفسنجانمرد۲۰
روزانهدانشگاه علوم پزشکی رفسنجانزن۲۰
روزانهدانشگاه علوم پزشکی زابلزن۱۶
روزانهدانشگاه علوم پزشکی زابلمرد۱۶
روزانهدانشگاه علوم پزشکی زاهدانزن۲۰
روزانهدانشگاه علوم پزشکی زاهدانمرد۲۰
روزانهدانشگاه علوم پزشکی زنجانمرد۲۰
روزانهدانشگاه علوم پزشکی زنجانزن۲۰
روزانهدانشگاه علوم پزشکی سبزوارمرد۱۷
روزانهدانشگاه علوم پزشکی سبزوارزن۱۷
روزانهدانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه)مرد۱۸
روزانهدانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه)زن۱۸
روزانهدانشگاه علوم پزشکی شاهرودزن۲۰
روزانهدانشگاه علوم پزشکی شاهرودمرد۲۰
روزانهدانشگاه علوم پزشکی شهرکردمرد۲۰
روزانهدانشگاه علوم پزشکی شهرکردزن۲۰
روزانهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهرانزن۲۰
روزانهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهرانمرد۲۰
روزانهدانشگاه علوم پزشکی شیراززن۲۵
روزانهدانشگاه علوم پزشکی شیرازمرد۲۵
روزانهدانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان)مرد۱۳
روزانهدانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان)زن۱۳
روزانهدانشگاه علوم پزشکی فسازن۱۶
روزانهدانشگاه علوم پزشکی فسامرد۱۶
روزانهدانشگاه علوم پزشکی قزوینمرد۱۷
روزانهدانشگاه علوم پزشکی قزوینزن۱۷
روزانهدانشگاه علوم پزشکی قممرد۲۰
روزانهدانشگاه علوم پزشکی قمزن۲۰
روزانهدانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگانزن۱۷
روزانهدانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگانمرد۱۷
روزانهدانشگاه علوم پزشکی گنابادمرد۱۵
روزانهدانشگاه علوم پزشکی گنابادزن۱۵
روزانهدانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود)زن۱۶
روزانهدانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود)مرد۱۶
روزانهدانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آبادمرد۱۸
روزانهدانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آبادزن۱۸
روزانهدانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری پلدختر)مرد۱۷
روزانهدانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری پلدختر)زن۱۷
روزانهدانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساریمرد۱۸
روزانهدانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساریزن۱۸
روزانهدانشگاه علوم پزشکی همدانمرد۳۰
روزانهدانشگاه علوم پزشکی همدانزن۳۰
روزانهدانشگاه علوم پزشکی کاشانزن۲۰
روزانهدانشگاه علوم پزشکی کاشانمرد۲۰
روزانهدانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندجمرد۲۰
روزانهدانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندجزن۲۰
روزانهدانشگاه علوم پزشکی کرمانمرد۲۵
روزانهدانشگاه علوم پزشکی کرمانزن۲۵
روزانهدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهزن۱۵
روزانهدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهمرد۱۵
روزانهدانشگاه علوم پزشکی یاسوجزن۱۶
روزانهدانشگاه علوم پزشکی یاسوجمرد۱۶
روزانهدانشگاه علوم پزشکی یزدمرد۱۶
روزانهدانشگاه علوم پزشکی یزدزن۱۶
روزانهدانشکده علوم پزشکی آبادانزن۲۲
روزانهدانشکده علوم پزشکی آبادانمرد۲۲
روزانهدانشکده علوم پزشکی خمینمرد۱۲
روزانهدانشکده علوم پزشکی خمینزن۱۲
روزانهدانشکده علوم پزشکی ساوهمرد۱۵
روزانهدانشکده علوم پزشکی ساوهزن۱۵
روزانهدانشکده علوم پزشکی سیرجانمرد۲۰
روزانهدانشکده علوم پزشکی سیرجانزن۲۰
روزانهدانشکده علوم پزشکی گراشزن۱۲
روزانهدانشکده علوم پزشکی گراشمرد۱۲
روزانهدانشکده علوم پزشکی نیشابورمرد۲۵
روزانهدانشکده علوم پزشکی نیشابورزن۲۵
روزانهدانشگاه علوم پزشکی اصفهانزن / مرد۱
روزانهدانشگاه علوم پزشکی اصفهانزن / مرد۱
روزانهدانشگاه علوم پزشکی اصفهانزن / مرد۱
روزانهدانشگاه علوم پزشکی اصفهانزن / مرد۱
روزانهدانشگاه علوم پزشکی اصفهانزن / مرد۱
روزانهدانشگاه علوم پزشکی اصفهانزن / مرد۱
روزانهدانشگاه علوم پزشکی ایرانشهرزن / مرد۱
روزانهدانشگاه علوم پزشکی ایرانشهرزن / مرد۱
روزانهدانشگاه علوم پزشکی ایرانشهرزن / مرد۱
روزانهدانشگاه علوم پزشکی ایرانشهرزن / مرد۱
روزانهدانشگاه علوم پزشکی ایرانشهرزن / مرد۱
روزانهدانشگاه علوم پزشکی ایرانشهرزن / مرد۱
روزانهدانشگاه علوم پزشکی ایرانشهرزن / مرد۱
روزانهدانشگاه علوم پزشکی ایرانشهرزن / مرد۱
روزانهدانشگاه علوم پزشکی ایرانشهرزن / مرد۱
روزانهدانشگاه علوم پزشکی بندر عباسمرد۱
روزانهدانشگاه علوم پزشکی بندر عباسمرد۱
روزانهدانشگاه علوم پزشکی بندر عباسمرد۱
روزانهدانشگاه علوم پزشکی بندر عباسمرد۱
روزانهدانشگاه علوم پزشکی بندر عباسمرد۱
روزانهدانشگاه علوم پزشکی بندر عباسمرد۱
روزانهدانشگاه علوم پزشکی بندر عباسمرد۱
روزانهدانشگاه علوم پزشکی بندر عباسمرد۱
روزانهدانشگاه علوم پزشکی بندر عباسزن / مرد۱
روزانهدانشگاه علوم پزشکی دزفولزن / مرد۵
روزانهدانشگاه علوم پزشکی یزدزن / مرد۲
روزانهدانشگاه علوم پزشکی یزدزن / مرد۲
روزانهدانشگاه علوم پزشکی یزدمرد۱
روزانهدانشگاه علوم پزشکی یزدمرد۱
روزانهدانشکده علوم پزشکی خمینزن / مرد۳
دیگردانشگاه علوم پزشکی اراکزن / مرد۵
دیگردانشگاه علوم پزشکی اصفهانزن / مرد۱۰
دیگردانشگاه علوم پزشکی البرز – کرجزن / مرد۳
دیگردانشگاه علوم پزشکی ایلامزن / مرد۵
دیگردانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریهزن / مرد۲
دیگردانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواززن / مرد۵
دیگردانشگاه علوم پزشکی دزفولزن / مرد۲
دیگردانشگاه علوم پزشکی سبزوارزن / مرد۳
دیگردانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهرانزن / مرد۵
دیگردانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان)زن / مرد۲
دیگردانشگاه علوم پزشکی قزوینزن / مرد۸
دیگردانشگاه علوم پزشکی قمزن / مرد۳
دیگردانشگاه علوم پزشکی گنابادزن / مرد۵
دیگردانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود)زن / مرد۴
دیگردانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آبادزن / مرد۵
دیگردانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساریزن / مرد۲
دیگردانشگاه علوم پزشکی همدانزن / مرد۳
دیگردانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندجزن / مرد۵
دیگردانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهزن / مرد۵
دیگردانشگاه علوم پزشکی یزدزن / مرد۵
دیگردانشکده علوم پزشکی ساوهزن / مرد۵

چه افرادی مناسب این رشته می باشند؟

تیپ های شخصیتی مناسب این رشته از ویژگی زیر می باشد:
افرادی با طاقت بالا و سرعت عمل در مواقع حساس
داشتن مهارت در ارتباط کلامی
حس دلسوزی و جذب اعتماد بیمار
توانایی انجام کار تیمی و پذیرش در مقابل متخصص بیهوشی
داشتن علاقه به رشته های پزشکی

بازار کار رشته هوشبری

درآمد فارغ التحصیلان این رشته در بیمارستان و کلینیک های خصوصی متفاوت می باشد.

این رشته از بازار کار خوبی برخوردار می باشد اما مراکز درمانی و بیمارستان تمرکز جذب خود را بر فارغ التحصیلان این رشته از دانشگاه های برتر قرار داده اند.

رتبه قبولی در رشته هوشبری

آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری منطقه یک

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۱هوشبری|دانشکده علوم پزشکی آبادان | روزانهشیرازدختر۱۴۲۰۰
۱هوشبری|دانشکده علوم پزشکی گراش | روزانهگراشپسر۱۴۱۱۱
۱هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | روزانهجیرفتدختر۱۴۶۴۱
۱هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانهزابلدختر۱۴۹۰۰
۱هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانهزاهدانپسر۱۴۸۰۰
۱هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ظرفیت مازادشیرازدختر۱۵۰۰۰
۱هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | پردیس خودگردانکرمانشاهپسر۱۴۰۰۰
۱هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی گناباد | ظرفیت مازادگناباد همدانپسر۱۴۰۰۰
۱هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | پردیس خودگردانهمداندختر۱۴۵۵۰
۱هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانهیاسوجپسر۱۴۵۵۰

آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری منطقه دو

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲هوشبری|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | روزانهزاهداندختر۳۳۴۳۶
۲هوشبری|دانشکده علوم پزشکی خمین | روزانهاراکدختر۲۴۰۵۲
۲هوشبری|دانشکده علوم پزشکی سیرجان | روزانهیزدپسر۲۳۵۶۸
۲هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | روزانهنیشابوردختر۲۳۶۸۴
۲هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه | روزانهسبزوارپسر۲۳۱۲۶
۲هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور-اهواز | محروم-بومی خوزستاناهوازدختر۲۴۱۹۸
۲هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | روزانهکرماندختر۲۵۸۵۷
۲هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | روزانهکرمانپسر۲۶۱۲۰
۲هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانهزاهداندختر۲۶۲۵۰
۲هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانهگرگانپسر۲۳۷۶۱
۲هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی سمنان | روزانهگرمسارپسر۳۴۳۲۸
۲هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | روزانهشاهرودپسر۲۴۳۱۰
۲هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی گناباد | ظرفیت مازادخراسان رضوی دختر ۲۳۲۰۰
۲هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی لرستان -خرم اباد | روزانهخرم آباددختر۲۳۳۳۱

آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری منطقه سه

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۳هوشبری|دانشکده علوم پزشکی ابادان | روزانهشوشتردختر۱۷۷۸۱
۳هوشبری|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | روزانهسراوانپسر۲۹۸۵۴
۳هوشبری|دانشکده علوم پزشکی سیرجان | روزانهبمپسر۲۰۰۴۶
۳هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی ایلام | روزانهدهلرانپسر۱۶۶۹۹
۳هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | محروم-بومی هرمزگانبندر کنگ و چارکپسر۱۸۶۳۵
۳هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | روزانهجیرفتپسر۲۲۱۷۲
۳هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی دزفول | روزانهرامهرمزپسر۱۷۱۲۷
۳هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی دزفول | ظرفیت مازاد دختر ۱۹۹۰۰
۳هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | روزانهاناردختر۱۷۱۹۹
۳هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانهزابلدختر۲۷۹۵۸
۳هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | روزانهتربت جامپسر۱۷۱۹۹
۳هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | روزانهسمنانپسر۲۷۷۷۶
۳هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | روزانهبروجنپسر۱۹۶۸۳
۳هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی کردستان -سنندج | ظرفیت مازاد دختر ۱۷۰۰۰

آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری سهمیه ۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۵هوشبری|دانشکده علوم پزشکی سیرجان | روزانهکاشانپسر۹۴۹۴
۵هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | روزانهتربت حیدریهدختر۹۵۲۰
۵هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | محروم-بومی خوزستانبهبهاندختر۹۴۲۴
۵هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | روزانهدهدشتدختر۹۵۹۲
۵هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانه  پسر۹۰۰۰
۵هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان(زاهدان)زاهداندختر۱۱۱۲۸
۵هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | روزانهبروجندختر۸۴۸۹
۵هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ظرفیت مازاد پسر ۸۵۰۰
۵هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی گناباد | روزانه دختر ۱۰۹۰۰
۵هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی گناباد | ظرفیت مازادنهاوندپسر۹۰۶۴
۵هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی لرستان -خرم اباد | روزانهخرم آبادپسر۸۹۹۹

آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری سهمیه ۲۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲۵هوشبری|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | روزانه دختر۸۲۰۰
۲۵هوشبری|دانشکده علوم پزشکی ساوه | روزانهساوهپسر۶۰۵۰
۲۵هوشبری|دانشکده علوم پزشکی ساوه | ظرفیت مازاد پسر۶۲۰۰
۲۵هوشبری|دانشکده علوم پزشکی سیرجان | روزانه دختر۷۳۵۰
۲۵هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه | روزانه پسر۶۴۸۰
۲۵هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی جهرم | روزانه دختر۶۰۰۰
۲۵هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | روزانه پسر۷۵۹۲
۲۵هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی -بجنورد | روزانه دختر۶۱۹۰
۲۵هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | روزانه دختر۵۹۹۹
۲۵هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی کردستان -سنندج | ظرفیت مازاد پسر۶۴۳۲
۲۵هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی گناباد | روزانه پسر۸۹۰۰
۲۵هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی گناباد | ظرفیت مازاد پسر۷۰۶۴
۲۵هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | ظرفیت مازاد دختر۳۵۸۰۰

وظایف هوشبر در اتاق عمل

وظایف قبل از عمل:
۱. کنترل نام بیمار با پرونده و دستبند بیمار
۲. هدایت بیمار به تخت عمل و آگاهی از بیهوشی از ابتدا تا انتهای جراحی
۳. بررسی علائم حیاتی بیمار
۴. ثابت نمودن سر بیمار و پیدا کردن راه های وریدی (IV)
۵.قرار دادن دارو و ابزار بیهوشی در اختیار پزشک
۶. کنترل گازهای بیهوشی برای جلوگیری از استفاده نابجا از یکدیگر

وظایف حین عمل:
۱.کنترل علائم حیاتی بیمار
۲.کنترل سطح بیهوشی بیمار یا مانیتورینگ
۳.بررسی راه های دفع و جذب هوا
۴.حفظ بیمار برای جلوگیری از سوختگی با کوتر
۵. حفظ پوشش بیمار طبق موازین شرعی

وظایف بعد از عمل و ریکاوری:

۱.کنترل و همکاری با پزشک در به هوش آوردن بیمار
۲.ثبت علائم حیاتی در حین کنترل و گزارش در صورت موارد غیر طبیعی
۳.کنترل بیمار از نظر برگشت عکس العمل ها تا ورود به مرحله هوشیاری
۴. حفظ سر و اندام فوقانی تنفسی بیمار در حین جابجایی از تخت به برانکارد

پیج اینستاگرام :
konkur.info.official

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
Scroll to Top