بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

رشته مهندسی کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر

از رشته مهندسی کامپیوتر چه می دانید؟

دروس رشته مهندسی کامپیوتر

دروس عمومی مهندسی کامپیوتر مقطع کارشناسی

عنوان درستعداد واحدپیش‌نیاز / همنیاز
آشنایی با ادبیات فارسی۳
زبان خارجی ۳
تربیت بدنی۱
ورزش ۱۱تربیت بدنی 
دانش خانواده و جمعیت۰
اندیشه اسلامی ۱۲
اندیشه اسلامی ۲۲اندیشه اسلامی ۱
انسان در اسلام
حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام
اخلاق اسلامی۲
فلسفه اخلاق
آیین زندگی
عرفان عملی در اسلام
انقلاب اسلامی ایران۲
آشنایی با قانون اساسی
اندیشه سیاسی امام
آشنایی با ارزشهای دفاع مقدس
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران ۲
تاریخ تحلیلی صدر اسلام
تاریخ اسلام 
تاریخ امامت
تفسیر موضوعی قرآن۲
تفسیر موضوعی نهج‌البلاغه
واحدهای موردنیاز۲۰

دروس پایه مهندسی کامپیوتر مقطع کارشناسی

عنوان درستعداد واحدپیش‌نیاز / همنیاز
ریاضی عمومی ۱۴
ریاضی عمومی ۲۴ریاضی عمومی ۱
معادلات دیفرانسیل۳ریاضی عمومی ۲ (هم‌نیاز)
فیزیک ۱۳
فیزیک ۲۳فیزیک ۱
آز فیزیک ۲۱فیزیک ۲ (هم‌نیاز)
کارگاه عمومی ۱
مبانی برنامه‌سازی۳
آمار و احتمال مهندسی۳ریاضی عمومی ۱
واحدهای موردنیاز۲۵

دروس اصلی مهندسی کامپیوتر مقطع کارشناسی

عنوان درستعداد واحدپیش‌نیاز / همنیاز
کارگاه کامپیوتر۱
ساختمان‌های گسسته۳
مدارهای منطقی۳
برنامه‌سازی پیشرفته۳مبانی برنامه‌سازی
ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها۳ساختمان‌های گسسته، برنامه‌سازی پیشرفته (هم‌نیاز)
مبانی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی۳فیزیک ۲
ساختار و زبان كامپيوتر۳مبانی برنامه‌سازی، مدارهای منطقی
زبان تخصصی کامپیوتر۲زبان خارجی
آز مدارهای منطقی۱مدارهای منطقی
معماری کامپیوتر۳ساختار و زبان کامپیوتر
طراحی سیستم‌های دیجیتال۳ساختار و زبان کامپیوتر
آز طراحی سیستم‌‏های دیجیتال۱آز مدارهای منطقی، طراحی سیستم‌های دیجیتال (هم‌نیاز)
طراحی کامپایلرها۳ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها
هوش مصنوعی۳ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها، آمار و احتمال مهندسی
جبر خطی۱)۳ریاضی عمومی ۲
ارائه مطالب علمی و فنی۲زبان تخصصی کامپیوتر
طراحی پایگاه داده‌ها۳ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها
سیستم‌های عامل۳معماری کامپیوتر
آز معماری کامپیوتر۱معماری کامپیوتر، آز مدارهای منطقی
تحلیل و طراحی سیستم‌ها۳ارائه مطالب علمی و فنی، طراحی پایگاه داده‌ها
شبکه‌های کامپیوتری۳آمار و احتمال مهندسی، سیستم‌های عامل (هم‌نیاز)
آز شبکه‌های کامپیوتری۱شبکه‌های کامپیوتری (هم‌نیاز)
آز سیستم‌های عامل۱سیستم‌های عامل
امنیت داده و شبکه۳شبکه‌های کامپیوتری
کارآموزی مهندسی کامپیوتر۰ارائه مطالب علمی و فنی
پروژه مهندسی کامپیوتر۳ارائه مطالب علمی و فنی
واحدهای موردنیاز۶۱

دروس تخصصی مهندسی کامپیوتر مقطع کارشناسی

عنوان درستعداد واحدپیش‌نیاز / همنیاز
سیگنال‌ها و سیستم‌ها۳مبانی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی
بازیابی پیشرفته اطلاعات۳طراحی الگوریتم‌ها
انتقال داده‌ها۳سیگنال‌ها و سیستم‌ها
آداب فناوری اطلاعات۳
طراحی VLSI۳طراحی سیستم‌های دیجیتال، مبانی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی
طراحی الگوریتم‌ها۳ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها
طراحی زبان‌های برنامه‌سازی۳برنامه‌سازی پیشرفته
نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها۳ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها
مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات۳
سیستم‌های بی‌درنگ۳سیستم‌های عامل (هم‌نیاز)
سیستم‌های نهفته۳معماری کامپیوتر
مهندسی نرم‌افزار۳تحلیل و طراحی سیستم‌ها
طراحی شیءگرای سیستم‌ها۳تحلیل و طراحی سیستم‌ها
شبیه‌سازی کامپیوتری۳آمار و احتمال مهندسی
واحدهای موردنیاز۲۱

دروس اختیاری مهندسی کامپیوتر مقطع کارشناسی

عنوان درستعداد واحدپیش‌نیاز / همنیاز
محاسبات عددی۳معادلات دیفرانسیل
سیستم‌های چندرسانه‌ای۳سیگنال‌ها و سیستم‌ها
مبانی بینايی سه‌بعدی کامپیوتری۳جبر خطی یا ریاضی مهندسی
مدارهای منطقی پیشرفته۳مدارهای منطقی
برنامه‌سازی وب۳برنامه‌سازی پیشرفته
برنامه‌سازی موبایل۳برنامه‌سازی پیشرفته
رایانش چند‌هسته‌ای۳برنامه‌سازی پیشرفته، معماری کامپیوتر
مدارهای واسط۳معماری کامپیوتر
تجارت الکترونیکی۳مهندسی کاربرد
گرافیک کامپیوتری۳طراحی الگوریتم‌ها (هم‌نیاز)
مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی فا۳مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات
نظریه محاسبات۳ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها
نظریه بازی‌ها۳ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها، آمار و احتمال مهندسی
اندازه‌گیری و کنترل کامپیوتری۳مبانی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی
فناوری اطلاعات۳
ایجاد چابک نرم‌افزار۳تحلیل و طراحی سیستم‌ها
مهندسی کاربرد۳تحلیل و طراحی سیستم‌ها (هم‌نیاز)
زبان‌های توصیف سخت‌افزار۳طراحی سیستم‌های دیجیتال، معماری کامپیوتر
مقدمه‌ای بر بیوانفورماتیک۳ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها، آمار و احتمال مهندسی
یادگیری ماشین۳آمار و احتمال مهندسی، جبر خطی
آزمون نرم‌افزار۳تحلیل و طراحی سیستم‌ها
آز سخت‌افزار۱آز معماری کامپیوتر
آز اتوماسیون صنعتی۱اندازه‌گیری و کنترل کامپیوتری
آز VLSI۱طراحی VLSI (هم‌نیاز)
آز مهندسی نرم‌افزار۱مهندسی نرم‌افزار (هم‌نیاز)
مفاهیم پیشرفته کامپیوتر۳
مفاهیم پیشرفته کامپیوتر ۲۳
یک درس از دانشکده‌های دیگر۲)۳
یک درس ارشد مهندسی کامپیوتر۳
هر یک از دروس جدول تخصصی۳
واحدهای موردنیاز ۳)۱۳

چه افرادی مناسب رشته مهندسی کامپیوتر می باشند؟

افرادی در این رشته موفق خواهند شد که از ویژگی های زیر برخوردار باشند:
روحیه خلاق و دارای پشتکار
علاقمند به طراحی و کنترل سخت افزاری
داشتن پایه قوی در دروسی همچون ریاضی و فیزیک
جستجوگر و پیگیر اطلاعات به روز
روحیه تحلیل گرایانه جهت عیب یابی و مشکلات سیستم ها
داشتن صبر، حوصله در برابر فشار کاری این رشته

گرایش های مهندسی کامپیوتر

گرایش های مهندسی کامپیوتر در مقطع کارشناسی

مهندسی کامپیوتر در مقطع کارشناسی دارای دو گرایش می باشد که به شرح زیر است:
سخت افزار
نرم افزار

گرایش های مهندسی کامپیوتر در مقطع ارشد

مهندسی کامپیوتر در مقطع ارشد دارای چهار گرایش می باشد که به شرح زیر است:
گرایش الگوريتم و محاسبات
گرایش هوش مصنوعی
گرایش معماری کامپيوتر
گرایش نرم‌افزار

رتبه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر منطقه یک

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۱مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تربت حیدریه | روزانهمشهدپسر۲۱۶۱۵
۱مهندسی کامپیوتر|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانهشیرازپسر۲۱۶۹۵
۱مهندسی کامپیوتر|دانشگاه صنعتی بیرجند | نوبت دوممشهدپسر۲۱۸۳۱
۱مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تربت حیدریه | روزانهتبریزپسر۲۱۹۵۷
۱علوم کامپیوتر|دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار | روزانهاصفهانپسر۲۲۲۰۴
۱مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تبریز | نوبت دومتبریزدختر۲۲۴۹۷
۱علوم کامپیوتر|دانشگاه حکیم سبزواری -سبزوار | نوبت دومتهرانپسر۲۲۶۷۹
۱علوم کامپیوتر|دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل | روزانهتبریزپسر۲۲۹۳۰
۱مهندسی کامپیوتر|مجتمع آموزش عالی گناباد | روزانهمشهدپسر۲۳۱۴۹
۱مهندسی کامپیوتر|مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین | روزانهتهرانپسر۲۳۵۹۰
۱مهندسی کامپیوتر|دانشگاه زابل | روزانهتهرانپسر۲۴۱۳۹
۱مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تربت حیدریه | نوبت دومتهرانپسر۲۴۷۳۱
۱علوم کامپیوتر|دانشگاه سلمان فارسی -کازرون | روزانهشیرازدختر۲۴۹۳۴
۱مهندسی کامپیوتر|مجتمع آموزش عالی گناباد | روزانهمشهدپسر۲۴۹۴۳
۱مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تربت حیدریه | نوبت دوممشهدپسر۲۵۰۶۹
۱علوم کامپیوتر|دانشگاه فسا | نوبت دومتهرانپسر۲۵۲۹۱
۱علوم کامپیوتر|دانشگاه ولی عصر/عج /-رفسنجان | روزانهاصفهانپسر۲۶۹۱۲
۱مهندسی کامپیوتر|مجتمع آموزش عالی بم | روزانهتهرانپسر۲۸۲۳۶

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر منطقه دو

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲علوم کامپیوتر|دانشگاه حکیم سبزواری -سبزوار | روزانهچمستانپسر۲۴۰۰۶
۲مهندسی کامپیوتر|مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | روزانهلنگرودپسر۲۴۱۷۹
۲علوم کامپیوتر|دانشگاه ولی عصر/عج /-رفسنجان | روزانهکرمانپسر۲۴۲۰۲
۲علوم کامپیوتر|دانشگاه رازی -کرمانشاه | روزانهسنندجپسر۲۴۲۰۲
۲مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تربت حیدریه | نوبت دوممیبدپسر۲۴۲۴۲
۲مهندسی کامپیوتر|مجتمع اموزش عالی بم | روزانهآران و بیدگلدختر۲۴۳۴۲
۲علوم کامپیوتر|دانشگاه فسا | نوبت دومآبادهپسر۲۴۵۶۲
۲مهندسی کامپیوتر|دانشگاه دامغان | نوبت دومگرمسارپسر۲۴۸۳۰
۲علوم کامپیوتر|دانشگاه گرمسار | نوبت دومگرمسارپسر۲۵۲۶۸
۲علوم کامپیوتر|دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان | روزانهزاهدانپسر۲۵۳۵۰
۲مهندسی کامپیوتر|مجتمع اموزش عالی گناباد | روزانهکرمانشاهپسر۲۶۲۷۸
۲مهندسی کامپیوتر|دانشگاه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی -اصفهان | غیر انتفاعییزدپسر۲۶۴۹۴
۲علوم کامپیوتر|دانشگاه ولی عصر/عج /-رفسنجان | روزانهکرماندختر۲۷۲۸۳
۲علوم کامپیوتر|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دومخرم آبادپسر۲۸۱۲۵
۲مهندسی کامپیوتر|دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز-ابیک | غیر انتفاعیدزفولدختر۲۹۱۶۵

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر منطقه سه

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۳علوم کامپیوتر|دانشگاه حکیم سبزواری -سبزوار | روزانهتربت جامپسر۱۳۶۱۴
۳مهندسی کامپیوتر|موسسه غیرانتفاعی ابرار-تهران /ویژه خواهران / | غیر انتفاعیاسلام‌شهردختر۱۳۶۴۲
۳علوم کامپیوتر|دانشگاه شهیدباهنر-کرمان | نوبت دومبردسیرپسر۱۳۷۱۹
۳مهندسی کامپیوتر|مجتمع اموزش عالی بم | روزانهبمدختر۱۴۹۹۹
۳مهندسی کامپیوتر|دانشگاه یاسوج | نوبت دومیاسوجپسر۱۴۹۹۹
۳علوم کامپیوتر|دانشگاه سلمان فارسی -کازرون | روزانهبرازجاندختر۱۵۲۱۴
۳مهندسی کامپیوتر|دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان | نوبت دومسیب سوران و مهرستانپسر۱۵۳۶۵
۳مهندسی کامپیوتر|مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | روزانهارسنجانپسر۱۵۶۰۵
۳مهندسی کامپیوتر|موسسه غیرانتفاعی ابرار-تهران /ویژه خواهران / | غیر انتفاعیکرجدختر۱۵۹۰۳
۳مهندسی کامپیوتر|دانشگاه زابل | روزانهزرین دشتپسر۱۵۹۶۹
۳مهندسی کامپیوتر|مجتمع اموزش عالی بم | روزانهجیرفتپسر۱۶۰۲۱
۳مهندسی کامپیوتر|مجتمع اموزش عالی بم | روزانهشیرازپسر۱۷۳۱۲
۳علوم کامپیوتر|دانشگاه سلمان فارسی -کازرون | روزانهابرکوهپسر۱۷۳۴۸
۳مهندسی کامپیوتر|موسسه غیرانتفاعی ابرار-تهران /ویژه خواهران / | غیر انتفاعیتهراندختر۱۸۰۵۶
۳مهندسی کامپیوتر|مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | روزانهاسفرایندختر۱۸۳۷۹
۳مهندسی کامپیوتر|دانشگاه ولایت -ایرانشهر | روزانهمریوانپسر۲۰۲۲۲

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر سهمیه ۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۵مهندسی کامپیوتر|دانشگاه یزد | نوبت دومیزددختر۷۲۱۳
۵علوم کامپیوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دومبابلپسر۷۵۱۷
۵مهندسی کامپیوتر|دانشگاه ایلام | روزانهایلامدختر۷۶۴۴
۵مهندسی کامپیوتر|دانشگاه بناب | روزانهتبریزپسر۷۶۶۵
۵علوم کامپیوتر|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانهتهرانپسر۷۸۹۸
۵علوم کامپیوتر|دانشگاه علم وفناوری مازندران -بهشهر | روزانهرامسرپسر۷۹۰۱
۵علوم کامپیوتر|دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز | روزانهتهرانپسر۷۹۱۰
۵مهندسی کامپیوتر|دانشگاه صنعتی سیرجان | روزانهکرمانپسر۷۹۹۸
۵مهندسی کامپیوتر|موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین -تهران /ویژه برادران / | غیر انتفاعیتهرانپسر۸۰۸۵
۵علوم کامپیوتر|دانشگاه علم وفناوری مازندران -بهشهر | روزانهبابلدختر۸۱۴۸
۵علوم کامپیوتر|دانشگاه رازی -کرمانشاه | روزانهاقلیددختر۸۱۵۳
۵مهندسی کامپیوتر|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانهنورآباد ممسنیپسر۸۳۷۱
۵مهندسی کامپیوتر|دانشگاه ملایر | نوبت دوماصفهانپسر۸۴۷۲
۵مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تربت حیدریه | روزانهرحیم آبادپسر۸۶۸۹
۵علوم کامپیوتر|دانشگاه صنعتی کرمانشاه | روزانهقمدختر۸۷۲۹
۵علوم کامپیوتر|دانشگاه سمنان | نوبت دومتهرانپسر۸۸۳۸
۵مهندسی کامپیوتر|مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | روزانهخورموجپسر۸۹۰۶
۵علوم کامپیوتر|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دومرامسرپسر۹۰۰۶
۵علوم کامپیوتر|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانهخرم آباددختر۹۵۷۳

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر سهمیه ۲۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲۵مهندسی کامپیوتر|دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | نوبت دومقائم شهرپسر۶۲۹
۲۵علوم کامپیوتر|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانهتهراندختر۶۳۹
۲۵مهندسی کامپیوتر|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانهبندر دیلمدختر۶۵۶
۲۵مهندسی کامپیوتر|دانشگاه سمنان | روزانهتهرانپسر۷۷۵
۲۵مهندسی کامپیوتر|دانشگاه اراک | روزانهآران و بیدگلپسر۷۸۰
۲۵علوم کامپیوتر|دانشگاه شهیدباهنر-کرمان | روزانهکرمانپسر۸۰۵
۲۵مهندسی کامپیوتر|دانشگاه بناب | روزانهآذرشهرپسر۸۷۰
۲۵مهندسی کامپیوتر|دانشگاه صنعتی همدان | نوبت دوماردبیلپسر۸۹۵
۲۵مهندسی کامپیوتر|دانشگاه علم وفناوری مازندران -بهشهر | روزانهتهرانپسر۹۵۷
۲۵مهندسی کامپیوتر|دانشکده ریاضی وکامپیوترخوانسار | روزانهآران و بیدگلدختر۱۰۳۴
۲۵مهندسی کامپیوتر|دانشگاه بیرجند | روزانهگلبافپسر۱۱۰۴
۲۵مهندسی کامپیوتر|دانشگاه صنعتی بیرجند | روزانهبیرجندپسر۱۱۵۶
۲۵مهندسی کامپیوتر|دانشگاه بناب | روزانهمراغهپسر۱۲۲۸
۲۵مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تبریز | نوبت دومقزوینپسر۱۵۱۶
۲۵علوم کامپیوتر|دانشگاه سلمان فارسی -کازرون | روزانهشیرازپسر۱۶۷۹

زمینه های شغلی مهندسی کامپیوتر

مدیر امنیت سیستم‌ های اطلاعاتی
مهندس نرم‌ افزار
مهندس ابر داده‌
مدیر امنیت شبکه‌
توسعه‌ دهنده‌ بلاک ‌چین
مهندس شبکه‌
مدیر امنیت سیستم‌ ها
مدیر بانک اطلاعاتی
حسابرس فناوری اطلاعات
هکر اخلاقی و … از پرطرفدارترین موقعیت های شغلی این رشته می باشند.

پیج اینستاگرام :
konkur.info.official

🔰 دانلود بهترین جزوه های دهم _ یازدهم _ دوازدهم 🔰

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا