کنکور اینفو

بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

رشته مهندسی مکانیک

رشته مهندسی مکانیک

رشته مهندسی مکانیک

دروس رشته مهندسی مکانیک در مقطع لیسانس

دروس عمومي (۲۶واحد)واحد
فارسي عمومي۳
زبان عمومي۳
انديشه اسلامي۱۲
انديشه اسلامي۲۲
آيین زندگي۲
تاريخ تحلیلي صدر اسلام۲
انقلاب اسلامي ايران۲
تفسیر موضوعي قرآن كريم۲
جمعیت و تنظیم خانواده۲
تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام و ايران
(ورودي۹۱و بعد از آن)
۲
روخواني قرآن كريم۱
وصاياي امام (ره)۱
تربیت بدني۱۱
تربیت بدني۲۱

مهارت های لازم برای رشته مهندسی مکانیک

علاقمند به امور فنی همراه با دانش کافی برای پیشبرد وظایف در امور وقعی
داشتن پایه قوی در دروسی همچون ریاضی و فیزیک
مهارت ارتباطی قوی در جهت همکاری با مشتری، تکنسین ها، اپراتور و مدیران ارشد و …
تسلط بر کامپیوتر و نرم افزار های مورد نیاز در این رشته
مدیریت زمان، اولویت بندی و برنامه ریزی موثر

گرایش های مهندسی مکانیک

گرایش های مهندسی مکانیک در مقطع کارشناسی

مکانیک در طراحی جامدات
مکانیک در حرارت و سیالات
مکانیک در ساخت و تولید
تاسیسات حرارتی و برودتی
مکانیک خودرو

گرایش های مهندسی مکانیک در مقطع کارشناسی ارشد

طراحی کاربردی
ساخت و تولید
بیومکانیک
تبدیل انرژی
سیستم‌های تعلیق ترمز و فرمان
سیستم محرکه خودرو
گرایش سازه بدنه خودرو
مهندسی هسته ای
سیستمهای انرژی و محیط زیست
مکاترونیک
مهندسی دریا 

رتبه قبولی مهندسی مکانیک

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی مکانیک منطقه یک

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۱مهندسی مکانیک|دانشگاه بجنورد | روزانهمشهدپسر۲۳۸۱۷
۱مهندسی مکانیک|مرکز آموزش عالی فیروزآباد | روزانهشیرازپسر۲۳۸۵۶
۱مهندسی مکانیک|دانشگاه بناب | روزانهتبریزپسر۲۳۹۲۷
۱مهندسی مکانیک|دانشگاه آیت اله بروجردی -بروجرد | نوبت دومتهرانپسر۲۴۳۱۸
۱مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی بیرجند | روزانهاصفهانپسر۲۴۳۲۹
۱مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی /|دانشگاه تبریز | نوبت دومتبریزدختر۲۴۵۱۳
۱مهندسی مکانیک|دانشگاه بجنورد | روزانهمشهدپسر۲۵۲۰۹
۱مهندسی مکانیک|دانشگاه یاسوج | نوبت دومشیرازپسر۲۵۲۰۹
۱مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی /|دانشگاه تبریز | نوبت دومتبریزدختر۲۵۲۷۷
۱مهندسی مکانیک|دانشگاه مراغه | روزانهتبریزدختر۲۵۵۹۲
۱مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی /|دانشگاه ارومیه | روزانهتبریزپسر۲۵۶۴۴
۱مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی /|دانشگاه ارومیه | روزانهتبریزپسر۲۶۲۷۷
۱مهندسی مکانیک|دانشگاه ایلام | نوبت دومتهرانپسر۲۷۳۲۶
۱مهندسی مکانیک|مجتمع آموزش عالی بم | روزانهشیرازپسر۲۷۹۴۸
۱مهندسی مکانیک|دانشگاه تفرش | روزانهتهراندختر۲۸۸۶۲
۱مهندسی مکانیک|مجتمع آموزش عالی بم | روزانهشیرازپسر۲۸۹۷۰
۱مهندسی مکانیک بیو سیستم /کشاورزی /|دانشگاه جهرم | روزانهاصفهانپسر۳۰۱۷۶

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی مکانیک منطقه دو

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲مهندسی مکانیک|دانشگاه بیرجند | نوبت دومقائم شهرپسر۲۶۸۹۵
۲مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی شاهرود | نوبت دومشاهرودپسر۲۶۹۸۸
۲مهندسی مکانیک|دانشگاه سمنان | نوبت دومسمنانپسر۲۸۰۱۷
۲مهندسی مکانیک|دانشگاه ولایت -ایرانشهر | روزانهگزبرخوارپسر۲۸۱۷۴
۲مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی /|دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی خوزستان -ملاثانی اهواز | روزانهاهوازپسر۲۸۴۷۷
۲مهندسی مکانیک|مجتمع اموزش عالی بم | روزانهکرمانپسر۲۹۴۴۰
۲مهندسی مکانیک|دانشگاه زابل | روزانهخمینی شهرپسر۲۹۵۴۲
۲مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی /|دانشگاه ایلام | روزانهآران و بیدگلپسر۲۹۷۱۱
۲مهندسی مکانیک|دانشگاه سمنان | نوبت دومسمنانپسر۲۹۸۲۵
۲مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی /|دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان -ملاثانی اهواز | روزانهاهوازپسر۳۰۷۷۰
۲مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی /|دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان -ملاثانی اهواز | روزانهاهوازپسر۳۰۹۶۷
۲مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی /|دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | روزانهشیرگاهدختر۳۱۴۹۴
۲مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی /|دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان -ملاثانی اهواز | محروم-بومی سیل زده خوزستاناهوازپسر۳۳۴۸۳

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی مکانیک منطقه سه

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۳مهندسی مکانیک|دانشگاه جیرفت | روزانهشهربابکپسر۱۶۲۳۶
۳مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی شهدای هویزه -سوسنگرد/ویژه برادران / | روزانهاهوازپسر۱۶۴۸۷
۳مهندسی مکانیک|دانشگاه جیرفت | روزانهشهربابکپسر۱۶۹۹۱
۳مهندسی مکانیک|دانشگاه تربت حیدریه | روزانهزرندپسر۱۷۰۷۷
۳مهندسی مکانیک|دانشگاه ایت اله بروجردی -بروجرد | نوبت دومنورآبادپسر۱۷۳۲۱
۳مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی شهدای هویزه -سوسنگرد/ویژه برادران / | روزانهشوشترپسر۱۷۴۸۶
۳مهندسی مکانیک|دانشگاه جیرفت | روزانهرودانپسر۱۷۵۷۱
۳مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی /|دانشگاه جهرم | روزانهبندر دیرپسر۱۷۵۹۹
۳مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی /|دانشگاه شهید باهنر -کرمان | نوبت دومجیرفتپسر۱۸۰۲۲
۳مهندسی مکانیک|دانشگاه جیرفت | روزانهاردکانپسر۱۸۰۴۱
۳مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی /|دانشگاه جهرم | روزانهمرودشتپسر۱۸۱۷۵
۳مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی|دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی خوزستان -ملاثانی اهواز | روزانهفردیسپسر۱۸۴۹۱
۳مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی /|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانهقروهپسر۱۸۵۲۸
۳مهندسی مکانیک|دانشگاه ولایت -ایرانشهر | روزانهایرانشهرپسر۱۹۵۶۶
۳مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی /|دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی خوزستان -ملاثانی اهواز | روزانهشوشترپسر۲۰۷۱۰
۳مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی /|دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان -ملاثانی اهواز | روزانهخرمشهردختر۲۰۹۲۲

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی مکانیک سهمیه ۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۵مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی اراک | روزانهبجنوردپسر۶۵۵۰
۵مهندسی مکانیک|دانشگاه تبریز | روزانهاسکوپسر۷۱۰۶
۵مهندسی مکانیک|دانشگاه دامغان | روزانهتهرانپسر۷۴۰۴
۵مهندسی مکانیک|مرکز آموزش عالی شهرضا | روزانهاصفهانپسر۷۴۸۹
۵مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دزفول | روزانهآبادانپسر۷۵۱۵
۵مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دزفول | روزانهاهوازدختر۷۷۴۸
۵مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی /|دانشگاه بوعلی سینا-همدان | روزانهشیرازپسر۷۷۵۳
۵مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی /|دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری | روزانهقائم شهردختر۷۸۳۸
۵مهندسی مکانیک|دانشگاه سمنان | نوبت دومتهرانپسر۸۴۳۲
۵مهندسی مکانیک|دانشگاه تبریز | نوبت دومتبریزپسر۸۴۴۰
۵مهندسی مکانیک|دانشگاه سمنان | نوبت دومسمنانپسر۸۶۴۳
۵مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا/ص /-بهبهان | محروم-بومی سیل زده خوزستانزیدونپسر۸۶۶۹
۵مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دزفول | روزانهاهوازپسر۸۶۶۹
۵مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی سیرجان | نوبت دومجیرفتپسر۸۸۰۹

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی مکانیک سهمیه ۲۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲۵مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران | روزانهزرندپسر۴۹۷
۲۵مهندسی مکانیک|دانشگاه شهید بهشتی -تهران | روزانهآملپسر۵۰۳
۲۵مهندسی مکانیک|دانشگاه شهید بهشتی -تهران | روزانهخرم آبادپسر۵۰۷
۲۵مهندسی مکانیک|دانشگاه شهید بهشتی -تهران | روزانهتهرانپسر۵۱۳
۲۵مهندسی مکانیک|دانشگاه خوارزمی -تهران | روزانهاسلام‌شهرپسر۵۵۱
۲۵مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی اصفهان | روزانهتویسرکانپسر۵۶۰
۲۵مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | پردیس خودگرداناصفهانپسر۶۲۱
۲۵مهندسی مکانیک|دانشگاه شهرکرد | روزانهاصفهانپسر۹۰۲
۲۵مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی اراک | روزانهدلیجانپسر۹۴۰
۲۵مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی همدان | روزانهاسلام‌شهرپسر۹۵۸
۲۵مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی سیرجان | روزانهسیرجانپسر۹۹۲
۲۵مهندسی مکانیک|مرکز آموزش عالی شهرضا | روزانهشهرضاپسر۱۰۱۶
۲۵مهندسی مکانیک|دانشگاه ولی عصر/عج /-رفسنجان | روزانهزرندپسر۱۰۷۲
۲۵مهندسی مکانیک|دانشگاه ایلام | روزانهشوش دانیالدختر۱۴۳۷

وظایف مهندس مکانیک

ابزارها و ماشین آلات مورد استفاده مهندس مکانیک

مهندسی مکانیک برای خانم ها

مهندسی مکانیک با توجه به ماهیت خود و کار در بخش های کارگاهی و کارخانجات در خارج از شهر، جز در بخش های اداری و دفتری شغل مناسبی برای خانم ها نخواهد بود

پیج اینستاگرام :
konkur.info.official

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
Scroll to Top