بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

رشته مامایی

رشته مامایی

از رشته مامایی چه می دانید؟

دروس رشته مامایی در مقطع لیسانس

دروس پایه رشته مامایی

 • سلول شناسی و بافت شناسی
 • ایمنی شناسی عمومی
 • بیوشیمی
 • میکروب شناسی نظری
 • تشریح
 • انگل شناسی
 • قارچ شناسی
 • میکروب شناسی عملی
 • فیزیولوژی 

دروس تخصصی رشته مامایی

 • آسیب‌شناسی عمومی
 • آسیب‌شناسی اختصاصی
 • نوزادان
 • اصول خدمات بهداشت جامعه
 • کارآموزی نوزادان
 • داروشناسی عمومی
 • بیماری‌های کودکان
 • کارآموزی بیماری‌های کودکان
 • اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق عمل و زایمان
 • نشانه شناسی و معاینات فیزیکی
 • کارآموزی اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق عمل و زایمان
 • کارآموزی نشانه شناسی و معاینات فیزیکی
 • آمار حیاتی
 • فیزیوپاتولوژی و بیماری‌های داخلی
 • روان شناسی عمومی،روانشناسی زن و خانواده
 • اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری‌ها
 • زبان انگلیسی تخصصی
 • فیزیوپاتولوژی و بیماری‌های جراحی
 • اصول تغذیه مادر و کودک
 • کارآموزی بیماری‌های داخلی و جراحی
 • تاریخ،اخلاق، قوانین و حقوق در مامایی
 • ارتباطات، آموزش، بهداشت و مشاوره در بهداشت مادر و کودک و باروری
 • حقوق و پزشکی قانونی در مامایی
 • بهداشت مادر و کودک و باروری
 • کارآموزی و پزشکی قانونی در مامایی
 • مدیریت و ارتقاء کیفیت در بهداشت مادر و کودک
 • جنین شناسی
 • کارآموزی بهداشت باروری،مادر و کودک و تنظیم خانواده
 • ژنتیک
 • اصول روانپزشکی در مامایی
 • بارداری و زایمان
 • بارداری طبیعی
 • اختلالات عملکرد جنسی
 • کارآموزی بارداری طبیعی
 • رادیولوژی، سونولوژی و الکترولوژی در مامایی و زنان
 • زایمان طبیعی، ایمن و فیزیولوژیک و روش‌های کاهش درد زایمان
 • اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی
 • کارآموزی زایمان طبیعی
 • بیماری‌های زنان و ناباروری
 • بارداری و زایمان غیر طبیعی
 • کارآموزی بیماری‌های زنان
 • کارآموزی زایمان طبیعی و غیر طبیعی
 • بیماری‌های داخلی و جراحی در بارداری و زایمان

دروس تخصصی اختیاری

تغذیه در بیماریهای مادر و کودک
بیحسی و بیهوشی و احیاء در مامایی
درمانهای تکمیلی و جایگزینی در مامایی
طب سنتی و گیاه درمانی در مامایی
بیولوژی تولید مثل
روش تحقیق و طراحی طرح تحقیق
مدیریت اقتصاد بهداشت
سیستم های اطلاع رسانی پزشکی(فن آوری اطلاعات در مامایی
آموزش به بیمار و مراجعه کننده
رشد و تکامل
تغذیه قبل، حین و بعد از بارداری
آمادگی برای زایمان و زایمان فیزیولوژیک
اجرای طرح حل مشکل حرفه ای یا مقاله تحقیقی در مامایی
تئوریها و مدلهای مامایی و بهداشتی
جامعه شناسی و آسیب شناسی اجتماعی زنان
مامایی مبتنی بر شواهد
ترویج تغذیه با شیر مادر
مامایی و بهداشت باروری در بحرانها و بلایا
مامایی و بهداشت باروری در سلامت شهری

کارآموزی

کارآموزی بارداری طبیعی و غیر طبیعی
کارآموزی زایمان طبیعی و غیر طبیعی ۱
کارآموزی زایمان طبیعی و غیر طبیعی ۲
کارآموزی بیماریهای زنان و ناباروری
کارآموزی بهداشت باروری، مادر و کودک و تنظیم خانواده
کارآموزی نوزادان نیازمند مراقبتهای ویژه
کارآموزی بیماریهای داخلی و جراحی در بارداری
کارآموزی مدیریت و کاربرد آن در مامایی
کارآموزی رادیولوژی و سونولوژی و الکترولوژی در مامایی و زنان

چه افرادی مناسب رشته مامایی می باشند؟

افرادی مناسب این رشته می باشند که دارای ویژگی زیر باشند:
صبوری
احساس مسئولیت
حس دلسوزی و در عین حال مقابله با موقعیت های احساسی
علاقمند به کار تیمی
تحمل شیفت های کاری شبانه و بیداری های طولانی
تحمل صحنه های ناخوشایند و خونریزی شدید
حفظ آرامش و سرعت عمل در شرایطی با ریسک بالا و مواجهه با مرگ بیمار

رتبه قبولی رشته مامایی

آخرین رتبه قبولی رشته مامایی منطقه یک

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۱مامایی|دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | روزانهتهراندختر۱۰۵۲۴
۱مامایی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانهتهراندختر۱۰۷۰۶
۱مامایی|دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | روزانهتبریزدختر۱۰۷۱۸
۱مامایی|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری | روزانهتهراندختر۱۰۸۹۸
۱مامایی|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری | روزانهتهراندختر۱۱۲۸۳
۱مامایی|دانشگاه علوم پزشکی اراک | روزانهتهراندختر۱۱۲۹۰
۱مامایی|دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | روزانهشیرازدختر۱۱۳۱۴
۱مامایی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | ظرفیت مازادشیرازدختر۱۱۵۵۵
۱مامایی|دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | روزانه-بومی استان تهرانتهراندختر۱۱۵۷۷
۱مامایی|دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه | روزانهمشهددختر۱۱۵۸۷
۱مامایی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان | روزانهتهراندختر۱۱۵۸۷
۱مامایی|دانشگاه علوم پزشکی لرستان -خرم اباد | روزانهشاهین شهردختر۱۱۷۶۲
۱مامایی|دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | روزانهکاشمردختر۱۱۸۷۸
۱مامایی|دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | روزانهشیرازدختر۱۲۳۱۲
۱مامایی|دانشگاه علوم پزشکی کردستان -سنندج | روزانهتهراندختر۱۲۵۷۵
۱مامایی|دانشگاه علوم پزشکی گناباد | روزانهمشهددختر۱۲۶۸۹
۱مامایی|دانشگاه علوم پزشکی گناباد | روزانهمشهددختر۱۳۱۰۵

آخرین رتبه قبولی رشته مامایی منطقه دو

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲مامایی|دانشگاه علوم پزشکی بم | روزانهشهریاردختر۲۱۸۶۴
۲مامایی|دانشگاه علوم پزشکی بم | روزانهآران و بیدگلدختر۲۱۹۱۷
۲مامایی|دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | روزانهدامغاندختر۲۱۹۱۷
۲مامایی|دانشگاه علوم پزشکی لرستان -خرم اباد | روزانهخرم آباددختر۲۱۹۳۳
۲مامایی|دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | روزانهمبارکهدختر۲۲۰۴۸
۲مامایی|دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | روزانهسمناندختر۲۲۱۸۵
۲مامایی|دانشگاه علوم پزشکی بم | روزانهبهشهردختر۲۲۲۳۰
۲مامایی|دانشکده علوم پزشکی شوشتر | روزانهدزفولدختر۲۲۴۴۸
۲مامایی|دانشگاه علوم پزشکی بم | روزانهکرماندختر۲۳۹۳۳
۲مامایی|دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | روزانهکرماندختر۲۴۰۳۲
۲مامایی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانه-نیمسال دومخرم آباددختر۲۴۱۱۲
۲مامایی|دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | روزانهسیرجاندختر۲۴۴۰۷
۲مامایی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانه-نیمسال اولزاهداندختر۲۴۸۰۱
۲مامایی|دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | محروم-بومی استان کرمانسیرجاندختر۲۵۲۷۶
۲مامایی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانه-نیمسال اولزاهداندختر۲۵۶۵۱
۲مامایی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانه-نیمسال دومزاهداندختر۲۶۸۷۹
۲مامایی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانه-نیمسال دومزاهداندختر۲۸۲۶۲

آخرین رتبه قبولی رشته مامایی منطقه سه

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۳مامایی|دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | محروم-بومی استان کرمانکهنوجدختر۱۷۵۰۴
۳مامایی|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | محروم-بومی سیستان وبلوچستانسراواندختر۱۷۷۱۵
۳مامایی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانه-نیمسال اولزابلدختر۱۷۷۸۱
۳مامایی|دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | محروم-بومی استان کرمانعنبرآباددختر۱۸۳۹۶
۳مامایی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانه-نیمسال اولزابلدختر۱۹۲۸۴
۳مامایی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانه-نیمسال اولزابلدختر۱۹۹۰۸
۳مامایی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانه-نیمسال دومزابلدختر۲۱۴۱۲
۳مامایی|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | محروم-بومی سیستان وبلوچستانایرانشهردختر۲۲۱۵۳
۳مامایی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانه-نیمسال دومزابلدختر۲۳۲۷۱
۳مامایی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانه-نیمسال دومزابلدختر۲۶۷۸۲
۳مامایی|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | محروم-بومی سیستان وبلوچستانایرانشهردختر۳۰۹۷۰
۳مامایی|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | محروم-بومی سیستان وبلوچستانایرانشهردختر۳۳۳۸۲
۳مامایی|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | محروم-بومی سیستان وبلوچستانایرانشهردختر۳۶۳۳۸
۳مامایی|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | محروم-بومی سیستان وبلوچستانایرانشهردختر۳۸۲۴۱
۳مامایی|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | محروم-بومی سیستان وبلوچستانایرانشهردختر۴۵۹۹۱

آخرین رتبه قبولی رشته مامایی سهمیه ۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۵مامایی|دانشگاه علوم پزشکی گناباد | روزانهکاشمردختر۷۹۴۶
۵مامایی|دانشگاه علوم پزشکی اراک | روزانهتهراندختر۷۹۵۲
۵مامایی|دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانهزنجاندختر۸۰۱۸
۵مامایی|دانشکده علوم پزشکی شوشتر | روزانهدزفولدختر۸۰۳۶
۵مامایی|دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانهاردبیلدختر۸۰۶۲
۵مامایی|دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی -بجنورد | روزانهمشهددختر۸۰۶۲
۵مامایی|دانشگاه علوم پزشکی لرستان -خرم اباد | روزانهاهوازدختر۸۱۰۲
۵مامایی|دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانهمرنددختر۸۱۰۲
۵مامایی|دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانهقره‌ضیاءالدیندختر۸۱۲۱
۵مامایی|دانشکده علوم پزشکی شوشتر | روزانهارسنجاندختر۸۲۲۵
۵مامایی|دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | روزانهبهشهردختر۸۲۶۵
۵مامایی|دانشگاه علوم پزشکی لرستان -خرم اباد | روزانهتهراندختر۸۳۲۲
۵مامایی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانه-نیمسال دومنهبنداندختر۸۴۷۱
۵مامایی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانه-نیمسال اولزاهداندختر۸۵۱۰
۵مامایی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانهقائندختر۸۹۷۹

آخرین رتبه قبولی رشته مامایی سهمیه ۲۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲۵مامایی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | روزانهروداندختر۳۳۳۳
۲۵مامایی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | روزانهاهوازدختر۳۴۹۶
۲۵مامایی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانهرشتدختر۳۵۲۱
۲۵مامایی|دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی -بجنورد | روزانهبجنورددختر۳۹۴۴
۲۵مامایی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانهدهاقاندختر۳۹۵۱
۲۵مامایی|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | پردیس خودگردانشیرازدختر۴۰۴۴
۲۵مامایی|دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانهزرنددختر۴۲۵۹
۲۵مامایی|دانشگاه علوم پزشکی یزد | روزانهرفسنجاندختر۴۲۸۸
۲۵مامایی|دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان | روزانهبندرترکمندختر۴۵۵۲
۲۵مامایی|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانهنورآباددختر۴۵۶۶
۲۵مامایی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نیمسال دومکرجدختر۵۱۶۴
۲۵مامایی|دانشگاه علوم پزشکی اراک | ظرفیت مازادآملدختر۵۱۹۹
۲۵مامایی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانهتنکابندختر۵۲۵۱
۲۵مامایی|دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | روزانهچابهاردختر۵۳۷۷
۲۵مامایی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانه-نیمسال دومفسادختر۵۹۳۳
۲۵مامایی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانه-نیمسال دومزاهداندختر۶۰۳۳

معایب رشته مامایی

گستردگی این رشته، می تواند به نوعی از معایب آن تلقی شود زیرا قبل، حین و بعد از بارداری و دیگر زمینه های بهداشت بانوان را در بر خواهد داشت که زمینه های شغلی فرد را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

استرس های ناشی از پذیرش مسئولیت جان دو نفر و عذاب وجدان ناشی از آن، از دیگر معایب این رشته می باشد.

دانشگاه های پذیرنده رشته مامایی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی بم

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دانشگاه علوم پزشکی زابل

·دانشکده علوم پزشکی شوشتر

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

دانشگاه علوم پزشکی همدان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی قم

دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر

دانشکده علوم پزشکی کردستان

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دانشکده علوم پزشکی گناباد

دانشگاه علوم پزشکی یزد

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

پیج اینستاگرام :
konkur.info.official

🔰 دانلود بهترین جزوه های دهم _ یازدهم _ دوازدهم 🔰

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا