بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

رشته علوم و مهندسی خاک

رشته علوم و مهندسی خاک

رشته علوم و مهندسی خاک یکی از زیر گروه های رشته تجربی است
صفر تا صد رشته علوم و مهندسی خاک را در این مقاله مطالعه کنید.

برای مطالعه صفر تا صد کنکور تجربی روی لینک زیر کلیک کنید :

صفر تا صد کنکور تجربی

رشته علوم و مهندسی خاک

اگر بخواهیم تعریف دقیقی از رشته علوم و مهندسی خاک داشته باشیم باید بگوییم :

این رشته به بررسی املاح و ویژگی های مختلف خاک اشاره دارد، وسعی دارد تا به این صورت کمبود هایی که مانع از بهره وری زمین های مختلف می شوند را شناسایی و رفع نماید.
خاک شناسان در واقع گروهی از مهندسان هستند که به بررسی و مطالعه جنبه های زیستی خاک می پردازند، برخلاف مهندسان عمران که به مسائل فیزیکی خاک می پردازند. خاک ها سیستم های اکولوژیکی فعالی هستند و نگهداری از گیاهان جز وظایف شان بشمار می آید.
خاک تامین کننده آب و مواد غذایی برای گیاهان بوده و برای وجود و رشد گیاه ضروری می باشد. خاک، هوای لازم برای نگهداری و رشد انبوه میکروارگانیسم‌ هایی را که در چرخه مواد حیاتی دخالت دارند را نیز تامین می کند.

چه کسانی برای تحصیل در رشته علوم و مهندسی خاک مناسب هستند ؟

افراد با ویژگی های زیر می توانند عملکرد مناسبی در رشته علوم و مهندسی خاک داشته باشند :

 • علاقه مندی به طبیعت، زیرا وقت زیادی در این رشته، صرف شناخت خاک در بستر طبیعت می شود
 • استعداد و قوی بودن در دروسی مانند ریاضی و شیمی
 • قدرت تجزیه و تحلیل بالا
 • توجه به جزئیات
 • دارا بودن توان جسمی بالا
 • دارا بودن انرژی زیاد برای انجام پژوهش و تحقیق خارج از شهر
 • توانایی کار در محیط های کشاورزی و خاکی

دوره کارشناسی رشته علوم و مهندسی خاک

دوره کارشناسی رشته علوم و مهندسی خاک ۴ سال است که داوطلبان موظف به گذراندن ۱۳۵ واحد درسی هستند.
واحد های درسی رشته علوم و مهندسی خاک به شرح زیر است :

 • دروس عمومی : ۲۰ واحد
 • دروس علوم پایه : ۲۹ واحد
 • دروس اصلی : ۳۰ واحد
 • دروس تخصصی الزامی : ۴۱ واحد
 • دروس گزینه انتخابی : ۱۵ واحد

رتبه لازم برای قبولی رشته علوم و مهندسی خاک

آخرین ربته های قبولی برای رشته علوم و مهندسی خاک به تفکیک مناطق و سهمیه به شرح زیر است :

رتبهسهمیهجنسیترشتهدانشگاهدوره
۵۵۰۲ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت)مردعلوم و مهندسی خاکدانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج)روزانه
۸۵۶۷ایثارگر (۵ درصد ظرفیت)زنعلوم و مهندسی خاکدانشگاه صنعتی اصفهانروزانه
۱۱۵۴۰منطقه ۱زنعلوم و مهندسی خاکدانشگاه صنعتی اصفهانروزانه
۱۶۱۵۸منطقه ۲مردعلوم و مهندسی خاکدانشگاه صنعتی اصفهانروزانه
۸۰۷۸منطقه ۳مردعلوم و مهندسی خاکدانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج)روزانه

لیست دانشگاه های رشته علوم و مهندسی خاک ایران

لیست دانشگاه های ارائه دهنده رشته علوم و مهندسی خاک در ایران همراه با نحوه پذیرش و ظرفیت های آن به شرح زیر است :

نوع دورهنحوه پذیرشنام دانشگاهاستان دانشگاهنام رشتهجنسیت پذیرشظرفیت 
روزانهبا آزموندانشگاه ارومیهآذربایجان غربیعلوم و مهندسی خاکزن – مرد۲۵
روزانهبا آزموندانشگاه بوعلی سینا – همدانهمدانعلوم و مهندسی خاکزن – مرد۲۵
روزانهصرفا با سوابق تحصیلیدانشگاه بیرجندخراسان جنوبیعلوم و مهندسی خاکزن – مرد۲۵
نوبت دومصرفا با سوابق تحصیلیدانشگاه بیرجندخراسان جنوبیعلوم و مهندسی خاکزن – مرد۱۰
روزانهبا آزموندانشگاه تبریزآذربایجان شرقیعلوم و مهندسی خاکزن – مرد۲۵
نوبت دومبا آزموندانشگاه تبریزآذربایجان شرقیعلوم و مهندسی خاکزن – مرد۲۰
روزانهبا آزموندانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج)البرزعلوم و مهندسی خاکزن – مرد۲۵
روزانهصرفا با سوابق تحصیلیدانشگاه جیرفتکرمانعلوم و مهندسی خاکزن – مرد۲۵
نوبت دومصرفا با سوابق تحصیلیدانشگاه جیرفتکرمانعلوم و مهندسی خاکزن – مرد۱۵
روزانهبا آزموندانشگاه رازی – کرمانشاهکرمانشاهعلوم و مهندسی خاکزن – مرد۲۵
نوبت دومبا آزموندانشگاه رازی – کرمانشاهکرمانشاهعلوم و مهندسی خاکزن – مرد۲۵
روزانهصرفا با سوابق تحصیلیدانشگاه زابلسیستان وبلوچستانعلوم و مهندسی خاکزن – مرد۲۵
نوبت دومصرفا با سوابق تحصیلیدانشگاه زابلسیستان وبلوچستانعلوم و مهندسی خاکزن – مرد۱۵
روزانهبا آزموندانشگاه زنجانزنجانعلوم و مهندسی خاکزن – مرد۲۵
نوبت دومبا آزموندانشگاه زنجانزنجانعلوم و مهندسی خاکزن – مرد۵
روزانهبا آزموندانشگاه شهرکردچهارمحال وبختیاریعلوم و مهندسی خاکزن – مرد۲۵
نوبت دومبا آزموندانشگاه شهرکردچهارمحال وبختیاریعلوم و مهندسی خاکزن – مرد۱
روزانهبا آزموندانشگاه شهید باهنر – کرمانکرمانعلوم و مهندسی خاکزن – مرد۲۵
نوبت دومصرفا با سوابق تحصیلیدانشگاه شهید باهنر – کرمانکرمانعلوم و مهندسی خاکزن – مرد۲۵
روزانهبا آزموندانشگاه شهید چمران – اهوازخوزستانعلوم و مهندسی خاکزن – مرد۲۵
نوبت دومبا آزموندانشگاه شهید چمران – اهوازخوزستانعلوم و مهندسی خاکزن – مرد۵
روزانهبا آزموندانشگاه شیرازفارسعلوم و مهندسی خاکزن – مرد۲۵
روزانهبا آزموندانشگاه صنعتی اصفهاناصفهانعلوم و مهندسی خاکزن – مرد۲۵
روزانهصرفا با سوابق تحصیلیدانشگاه شاهرود (محل تحصیل پردیس کشاورزی دانشگاه)سمنانعلوم و مهندسی خاکزن – مرد۲۵
نوبت دومصرفا با سوابق تحصیلیدانشگاه شاهرود (محل تحصیل پردیس کشاورزی دانشگاه)سمنانعلوم و مهندسی خاکزن – مرد۱۰
روزانهبا آزموندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین – ملاثانی اهوازخوزستانعلوم و مهندسی خاکمرد۸
روزانهبا آزموندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین – ملاثانی اهوازخوزستانعلوم و مهندسی خاکزن۱۲
روزانهبا آزموندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریمازندرانعلوم و مهندسی خاکزن – مرد۳۰
نوبت دومصرفا با سوابق تحصیلیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریمازندرانعلوم و مهندسی خاکزن – مرد۱۰
روزانهصرفا با سوابق تحصیلیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانگلستانعلوم و مهندسی خاکزن – مرد۳۰
روزانهبا آزموندانشگاه فردوسی مشهدخراسان رضویعلوم و مهندسی خاکزن – مرد۲۰
نوبت دومبا آزموندانشگاه فردوسی مشهدخراسان رضویعلوم و مهندسی خاکزن – مرد۱۰
روزانهصرفا با سوابق تحصیلیدانشگاه کردستان – سنندجکردستانعلوم و مهندسی خاکزن – مرد۲۵
نوبت دومصرفا با سوابق تحصیلیدانشگاه کردستان – سنندجکردستانعلوم و مهندسی خاکزن – مرد۲۰
روزانهبا آزموندانشگاه گیلان – رشتگیلانعلوم و مهندسی خاکزن – مرد۲۵
روزانهبا آزموندانشگاه لرستان – خرم آبادلرستانعلوم و مهندسی خاکزن – مرد۲۰
نوبت دومبا آزموندانشگاه لرستان – خرم آبادلرستانعلوم و مهندسی خاکزن – مرد۲۰
روزانهبا آزموندانشگاه محقق اردبیلی – اردبیلاردبیلعلوم و مهندسی خاکزن – مرد۲۵
نوبت دومصرفا با سوابق تحصیلیدانشگاه محقق اردبیلی – اردبیلاردبیلعلوم و مهندسی خاکزن – مرد۱۵
روزانهصرفا با سوابق تحصیلیدانشگاه مراغهآذربایجان شرقیعلوم و مهندسی خاکزن – مرد۲۵
نوبت دومصرفا با سوابق تحصیلیدانشگاه مراغهآذربایجان شرقیعلوم و مهندسی خاکزن – مرد۱۰
روزانهصرفا با سوابق تحصیلیدانشگاه ملایرهمدانعلوم و مهندسی خاکزن – مرد۲۵
نوبت دومصرفا با سوابق تحصیلیدانشگاه ملایرهمدانعلوم و مهندسی خاکزن – مرد۲۵
روزانهصرفا با سوابق تحصیلیدانشگاه ولی عصر(عج) – رفسنجانکرمانعلوم و مهندسی خاکزن – مرد۲۵
نوبت دومصرفا با سوابق تحصیلیدانشگاه ولی عصر(عج) – رفسنجانکرمانعلوم و مهندسی خاکزن – مرد۲۵
روزانهبا آزموندانشگاه یزدیزدعلوم و مهندسی خاکزن – مرد۲۰
روزانهبا آزموندانشگاه زابلسیستان وبلوچستانعلوم و مهندسی خاکزن – مرد۳
غیرانتفاعیصرفا با سوابق تحصیلیموسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش – ساریمازندرانعلوم و مهندسی خاکزن – مرد۳۵
غیرانتفاعیصرفا با سوابق تحصیلیموسسه غیرانتفاعی مهرگان – محلاتمرکزیعلوم و مهندسی خاکزن – مرد۳۵

بازار کار رشته علوم و مهندسی خاک

فارغ التحصیلان رشته علوم و مهندسی خاک با توجه به توانمندی هایشان می توانند در زمینه های شغلی زیر فعالیت کنند :

 • آزمایشگاه های دولتی و خصوصی که حوزه فعالیت شان شیمی خاک است
 • کار در گلخانه ها و موسسات حفاظت از محیط زیست
 • اشتغال در مکان های تولید خاک مناسب و انجام خدماتی مانند تعیین پارامترهای فیزیکی خاک، تعیین سطح کود
 • اشتغال در شرکت های مشاوره مهندسی
 • تا سیس شرکت شخصی
 • تهیه نقشه های خاک و حاصلخیزی خاک
 • تعیین قابلیت اراضی
 • احداث سیستم های آبیاری تحت فشار

گرایش های کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی خاک

گرایش های کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی خاک به شرح زیر است :

 • رشته مدیریت منابع خاک
 • رشته مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک

بهترین دانشگاه های رشته علوم و مهندسی خاک جهان

اگر علاقمند به ادامه تحصیل در رشته علوم و مهندسی خاک هستید اسامی لیست بهترین دانشگاه های علوم و مهندسی خاک جهان را با دقت مطالعه کنید :

 • دانشگاه و مرکز پژوهشی واخنینگن
 • دانشگاه کالیفرنیا دیویس
 • دانشگاه علوم کشاورزی سوئد
 • دانشگاه پاریس تک
 • دانشگاه کرنل
 • موسسه فناوری فدرال سوئیس دانشگاه صنعتی زوریخ
 • دانشگاه کشاورزی چین
 • دانشگاه ویسکانسین مدیسون
 • دانشگاه کالیفرنیا برکلی
 • دانشگاه ایالتی میشیگان
 • دانشگاه گنت
 • دانشگاه ریدینگ
 • دانشگاه کپنهاگ
 • دانشگاه ایالتی آیووا
 • دانشگاه بریتیش کلمبیا

امیدواریم مطالب فوق اطلاعات لازم و کافی را درباره رشته علوم و مهندسی خاک در اختیار شما قرار داده باشد.

میلیاردها سلول مثل ساعت هماهنگ در بدن تو در حال کار کردن هستند. به احترام اونا با هدف زندگی کن.

پیج اینستاگرام :
konkur.info.official

🔰 دانلود بهترین جزوه های دهم _ یازدهم _ دوازدهم 🔰

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا