بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

رشته علوم آزمایشگاهی

رشته علوم آزمایشگاهی

رشته علوم آزمایشگاهی یکی از زیر شاخه های رشته تجربی و از جمله پر طرفدارترین رشته های گروه علوم تجربی است.
در این مقاله صفر تا صد اطلاعات مربوط به این رشته را مطالعه کنید.

رشته علوم آزمایشگاهی

علوم آزمایشگاهی بالینی یکی از شاخه‌های علوم پزشکی است و بیشتر با آنالیز آزمایشگاهی خون، مایعات و بافت‌های بدن انسان با هدف تشخیص بیماری، پیگیری درمان و حفظ سلامت افراد جامعه سر و کار دارد.

چه کسانی برای تحصیل در رشته علوم آزمایشگاهی مناسب هستند ؟

افراد با ویژگی های زیر می توانند عملکرد موفقی در رشته علوم آزمایشگاهی داشته باشند :

 • صبور
 • علاقمند به کارهای عملی
 • حساس نبودن نسبت به کار و دیدن نمونه های بیماران

دوره تحصیل رشته علوم آزمایشگاهی

دوره کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی ۷ ترم یعنی ۳.۵ تا ۴ سال به طول می انجامد.
واحدهای کارشناسی ارشد رشته علوم آزمایشگاهی به شرح زیر است :

 • دروس عمومی: ۲۲ واحد
 • دروس پایه: ۳۱ واحد
 • دروس اختصاصی: ۶۱ واحد
 • کارآموزی در عرصه: ۱۶ واحد
 • جمع واحد: ۱۳۰ واحد

دروس رشته علوم آزمایشگاهی

رشته علوم آزمایشگاهی شامل سه دسته از دروس به شرح زیر است :

 • دروس عمومی
 • دروس علوم پایه
 • دروس اختصاصی

دروس عمومی رشته علوم آزمایشگاهی

 • مبانی نظری اسلام
 • اخلاق اسلامی
 • انقلاب اسلامی
 • تاریخ و تمدن اسلامی
 • آشنایی با منابع اسلامی
 • ادبیات فارسی
 • زبان عمومی
 • تربیت بدنی ۱ و ۲

دروس علوم پایه رشته علوم آزمایشگاهی

 • فیزیک عمومی و آزمایشگاه فیزیک عمومی
 • فیزیولوژی نظری و فیزیولوژی عملی
 • فیزیک حیاتی
 • شیمی عمومی و آزمایشگاه شیمی عمومی
 • بافت شناسی نظری و آزمایشگاه بافت شناسی
 • بیوشیمی عمومی و آزمایشگاهی بیوشیمی عمومی
 • بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی
 • روانشناسی عمومی
 • زیست شناسی سلولی و مولکولی
 • کامپیوتر
 • آناتومی نظری
 • آناتومی عملی
 • آمار حیاتی 

دروس اختصاصی رشته علوم آزمایشگاهی

 • بیوشیمی پزشکی۱ و آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی۱
 • اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه
 • خون شناسی ۱ و آزمایشگاه خون شناسی ۱
 • میکروب شناسی عمومی و آزمایشگاه میکروب شناسی عمومی
 • اصول فنی و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی
 • انگل شناسی ۱ (کرم ها) و آزمایشگاه انگل شناسی ۱
 • ایمونوهماتولوژی و آزمایشگاه ایمونوهماتولوژی
 • ایمنی شناسی پزشکی و آزمایشگاه ایمنی شناسی پزشکی
 • هورمون شناسی و آزمایشگاه هورمون شناسی
 • ویروس شناسی پزشکی و آزمایشگاه ویروس شناسی پزشکی
 • قارچ شناسی پزشکی و آزمایشگاه قارچ شناسی پزشکی
 • انگل شناسی ۲ (تک یاخته و حشره شناسی پزشکی) و آزمایشگاه انگل شناسی ۲
 • خون شناسی ۲ و آزمایشگاه خون شناسی ۲
 • آسیب شناسی عمومی و آزمایشگاه آسیب شناسی عملی
 • اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه
 • روش های کنترل کیفی در آزمایشگاه های بالینی
 • بیوشیمی پزشکی ۲ و آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی ۲
 • باکتری شناسی پزشکی و آزمایشگاه باکتری شناسی پزشکی
 • فارماکولوژی
 • آشنایی با بیماری های داخلی
 • سم شناسی و آزمایشگاه سم شناسی
 • ژنتیک پزشکی
 • سمینار
 • متون انگلیسی و ترمینولوژی پزشکی

رتبه لازم برای قبولی رشته علوم آزمایشگاهی

آخرین رتبه های قبولی برای رشته علوم آزمایشگاهی به تفکیک مناطق و سهمیه به شرح زیر است :

آخرین رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی منطقه یک

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۱علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی کردستان -سنندج | ظرفیت مازادتبریزپسر۱۲۸۳۸
۱علوم آزمایشگاهی|موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان -مشهد | غیر انتفاعی-نیمسال دوممشهددختر۱۲۹۲۸
۱علوم آزمایشگاهی|دانشکده علوم پزشکی سراب | روزانهتهراندختر۱۲۹۵۰
۱علوم آزمایشگاهی|موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان -مشهد | غیر انتفاعی-نیمسال دوممشهددختر۱۲۹۶۳
۱علوم آزمایشگاهی|موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان -مشهد | غیر انتفاعی-نیمسال دوممشهددختر۱۳۰۷۱
۱علوم آزمایشگاهی|موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان -مشهد | غیر انتفاعی-نیمسال دوممشهددختر۱۳۱۰۵
۱علوم آزمایشگاهی|دانشکده علوم پزشکی گراش | روزانهاصفهاندختر۱۳۱۱۶
۱علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانهمشهدپسر۱۳۴۰۳
۱علوم آزمایشگاهی|دانشکده علوم پزشکی سیرجان | روزانهاصفهاندختر۱۳۷۵۲
۱علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | روزانهاصفهاندختر۱۴۰۱۹
۱علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | روزانهشیرازپسر۱۴۰۸۱
۱علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی بم | روزانهمشهددختر۱۴۲۴۰
۱علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی بم | روزانهشیرازپسر۱۴۲۵۰
۱علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی بم | روزانهشیرازدختر۱۴۲۶۲
۱علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی بم | روزانهاصفهانپسر۱۴۴۴۱
۱علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی بم | روزانهشیرازپسر۱۴۴۷۸
۱علوم آزمایشگاهی|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | روزانهشیرازدختر۱۴۹۴۳

آخرین رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی منطقه دو

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲علوم آزمایشگاهی | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | روزانهسمناندختر۲۵۷۴۴
۲علوم آزمایشگاهی | دانشگاه علوم پزشکی بم | روزانهکرمانپسر۲۵۷۵۹
۲علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | محروم-بومی استان کرمانکرماندختر۲۵۹۸۹
۲علوم آزمایشگاهی | دانشگاه علوم پزشکی بم | روزانهکرماندختر۲۶۰۵۶
۲علوم آزمایشگاهی | دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانهزاهداندختر۲۶۳۹۱
۲علوم آزمایشگاهی | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | روزانهسمنانپسر۲۶۶۹۲
۲علوم آزمایشگاهی | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | روزانهسمنانپسر۲۶۸۱۴
۲علوم آزمایشگاهی | دانشکده علوم پزشکی خمین | روزانهاراکدختر۲۶۸۳۶
۲علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان و بلوچستان(زاهدان)زاهدانپسر۲۷۰۹۷
۲علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | محروم-بومی استان کرمانسیرجاندختر۲۷۸۵۳
۲علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانهزاهدانپسر۲۸۳۸۵
۲علوم آزمایشگاهی | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | روزانهسمنانپسر۲۸۵۶۴
۲علوم آزمایشگاهی | دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | روزانهزاهداندختر۲۹۲۴۷
۲علوم آزمایشگاهی | دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | روزانهزاهدانپسر۳۱۵۳۶
۲علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم – بومی سیستان و بلوچستان (زاهدان)زاهدانپسر۳۵۹۶۹

آخرین رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی منطقه سه

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۳علوم آزمایشگاهی | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | محروم-بومی استان کرمانجیرفتپسر۱۷۰۶۳
۳علوم آزمایشگاهی | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | روزانهسرابلهدختر۱۷۰۹۴
۳علوم آزمایشگاهی | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | روزانهآبدانانپسر۱۷۱۶۵
۳علوم آزمایشگاهی | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | روزانهسرابلهدختر۱۷۳۰۰
۳علوم آزمایشگاهی | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | روزانهدره شهردختر۱۸۰۵۰
۳علوم آزمایشگاهی | دانشگاه علوم پزشکی بم | روزانهکرمانپسر۱۸۲۵۳
۳علوم آزمایشگاهی | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | روزانهجیرفتپسر۱۸۴۲۱
۳علوم آزمایشگاهی | دانشگاه علوم پزشکی بم | روزانهبمدختر۱۸۴۸۶
۳علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی بم | روزانهبمدختر۱۹۶۶۸
۳علوم آزمایشگاهی | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | روزانهسمنانپسر۱۹۶۸۳
۳علوم آزمایشگاهی | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | محروم – بومی استان کرمانجیرفتدختر۱۹۹۰۸
۳علوم آزمایشگاهی | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانهایرانشهردختر۲۲۰۲۴
۳علوم آزمایشگاهی | دانشکده علوم پزشکی سیرجان | روزانهجیرفتپسر۲۳۲۵۳
۳علوم آزمایشگاهی | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | محروم-بومی استان کرمانجیرفتپسر۲۳۵۰۶
۳علوم آزمایشگاهی | دانشکده علوم پزشکی سیرجان | روزانهشهربابکپسر۲۳۹۴۱
۳علوم آزمایشگاهی | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | محروم-بومی استان کرمانعنبرآبادپسر۲۴۱۲۱
۳علوم آزمایشگاهی | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | روزانهسمناندختر۳۰۳۷۳
۳علوم آزمایشگاهی | دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | روزانهایرانشهردختر۳۲۷۱۳
۳علوم آزمایشگاهی | دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | روزانهآزادشهردختر۳۳۱۵۹
۳علوم آزمایشگاهی | دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | روزانهسیب سوران و مهرستانپسر۳۶۱۳۴

آخرین رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی سهمیه ۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۵علوم آزمایشگاهی | موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان -مشهد | غیر انتفاعی-نیمسال دومبجنورددختر۸۲۷۷
۵علوم آزمایشگاهی | موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان -مشهد | غیر انتفاعی-نیمسال دومنیشابوردختر۸۳۵۶
۵علوم آزمایشگاهی | دانشگاه علوم پزشکی بم | روزانهشیرازدختر۸۵۴۳
۵علوم آزمایشگاهی | دانشگاه علوم پزشکی بم | روزانهیزدپسر۸۵۴۳
۵علوم آزمایشگاهی | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | روزانهدامغانپسر۹۰۰۷
۵علوم آزمایشگاهی | دانشکده علوم پزشکی گراش | روزانهیاسوجپسر۹۰۳۱
۵علوم آزمایشگاهی | دانشکده علوم پزشکی سیرجان | روزانهیاسوجپسر۹۵۲۸
۵علوم آزمایشگاهی | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | روزانهکرمانپسر۹۷۰۶
۵علوم آزمایشگاهی | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | روزانهایوان غربپسر۹۷۳۲
۵علوم آزمایشگاهی | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | روزانهدهلرانپسر۹۷۶۳
۵علوم آزمایشگاهی | دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | روزانهاهوازپسر۹۷۶۳
۵علوم آزمایشگاهی | دانشکده علوم پزشکی سیرجان | روزانهرودبارمنجیلپسر۱۰۱۴۳
۵علوم آزمایشگاهی | دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | روزانهبیرجنددختر۱۰۱۵۶
۵علوم آزمایشگاهی | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | محروم-بومی استان کرمانعنبرآبادپسر۱۰۸۲۱
۵علوم آزمایشگاهی | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | روزانهسمناندختر۱۲۱۶۸

آخرین رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی سهمیه ۲۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲۵علوم آزمایشگاهی | موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان -مشهد | غیر انتفاعی-نیمسال اولچناراندختر۳۰۹۰
۲۵علوم آزمایشگاهی | دانشگاه علوم پزشکی یزد | ظرفیت مازادیاسوجدختر۳۱۹۵
۲۵علوم آزمایشگاهی | دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانهاهوازدختر۳۳۸۵
۲۵علوم آزمایشگاهی | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | روزانهشهر قدسپسر۳۵۰۵
۲۵علوم آزمایشگاهی | دانشکده علوم پزشکی آبادان | روزانهرامهرمزدختر۳۷۶۳
۲۵علوم آزمایشگاهی | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی -بجنورد | روزانهمشهدپسر۳۸۱۹
۲۵علوم آزمایشگاهی | دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه | روزانهتربت حیدریهپسر۳۸۵۴
۲۵علوم آزمایشگاهی | دانشگاه علوم پزشکی کردستان -سنندج | ظرفیت مازاداهوازدختر۳۸۷۶
۲۵علوم آزمایشگاهی | دانشگاه علوم پزشکی گناباد | ظرفیت مازادتهراندختر۳۸۹۵
۲۵علوم آزمایشگاهی | دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانهشهریارپسر۴۲۰۷
۲۵علوم آزمایشگاهی | دانشگاه علوم پزشکی گناباد | روزانهیزدپسر۴۲۸۵
۲۵علوم آزمایشگاهی | دانشکده علوم پزشکی ابادان | روزانهاهوازدختر۴۳۲۹
۲۵علوم آزمایشگاهی | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | پردیس خودگرداناهوازدختر۴۵۴۵
۲۵علوم آزمایشگاهی | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانهکرمانشاهدختر۴۶۳۵
۲۵علوم آزمایشگاهی | دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه | روزانهنیشابوردختر۵۱۴۵

لیست دانشگاه های علوم آزمایشگاهی ایران

لیست دانشگاه های علوم آزمایشگاهی ایران به همراه ظرفیت پذیرش آن ها به شرح زیر است :

نوع دوره نحوه پذیرشنام دانشگاهاستان دانشگاهنام رشتهجنسیت پذیرشظرفیت 
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی اراکمرکزیعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۲۵
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی اراکمرکزیعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۲۵
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی اردبیلاردبیلعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۳۰
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی ارومیهآذربایجان غربیعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۲۴
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی ارومیهآذربایجان غربیعلوم آزمایشگاهیمرد۶
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی اصفهاناصفهانعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۳۱
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی اصفهاناصفهانعلوم آزمایشگاهیمرد۳
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی البرز – کرجالبرزعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۲۰
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی ایرانتهرانعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۲۷
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی ایلامایلامعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۲۰
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی بابلمازندرانعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۲۵
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهرانتهرانعلوم آزمایشگاهیمرد۲۰
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهرانتهرانعلوم آزمایشگاهیمرد۵
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی بمکرمانعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۱۳
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی بندر عباسهرمزگانعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۲۰
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی بندر عباسهرمزگانعلوم آزمایشگاهیمرد۳
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی بوشهربوشهرعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۲۵
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی بیرجندخراسان جنوبیعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۲۰
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی بیرجندخراسان جنوبیعلوم آزمایشگاهیمرد۲
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی تبریزآذربایجان شرقیعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۲۸
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی تبریزآذربایجان شرقیعلوم آزمایشگاهیمرد۲
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریهخراسان رضویعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۱۵
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی تهرانتهرانعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۳۰
پردیس خودگردانبا آزموندانشگاه علوم پزشکی تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در جزیره کیش)تهرانعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۳۵
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهوازخوزستانعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۲۵
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهوازخوزستانعلوم آزمایشگاهیمرد۵
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی جهرمفارسعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۲۰
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنوردخراسان شمالیعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۲۵
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی دزفولخوزستانعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۲۵
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی رفسنجانکرمانعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۲۵
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی زابلسیستان وبلوچستانعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۲۰
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی زاهدانسیستان وبلوچستانعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۲۷
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی زاهدانسیستان وبلوچستانعلوم آزمایشگاهیمرد۳
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی زنجانزنجانعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۲۴
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی زنجانزنجانعلوم آزمایشگاهیمرد۱
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی سبزوارخراسان رضویعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۲۵
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی سمنانسمنانعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۳۰
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی شاهرودسمنانعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۲۵
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی شهرکردچهارمحال وبختیاریعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۲۵
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهرانتهرانعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۲۵
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی شیرازفارسعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۲۶
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی شیرازفارسعلوم آزمایشگاهیمرد۸
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان)فارسعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۲۵
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی داراب)فارسعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۲۰
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی فسافارسعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۲۰
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی قزوینقزوینعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۲۵
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی قمقمعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۲۲
ظرفیت مازادبا آزموندانشگاه علوم پزشکی قمقمعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۲
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی کاشاناصفهانعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۲۰
ظرفیت مازادبا آزموندانشگاه علوم پزشکی کاشاناصفهانعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۵
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندجکردستانعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۱۹
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندجکردستانعلوم آزمایشگاهیمرد۳
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی کرمانکرمانعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۲۸
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی کرمانکرمانعلوم آزمایشگاهیمرد۲
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهکرمانشاهعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۲۴
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهکرمانشاهعلوم آزمایشگاهیمرد۴
پردیس خودگردانبا آزموندانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهکرمانشاهعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۵
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگانگلستانعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۲۲
پردیس خودگردانبا آزموندانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگانگلستانعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۵
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی گنابادخراسان رضویعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۲۴
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود)گیلانعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۲۲
ظرفیت مازادبا آزموندانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود)گیلانعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۵
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آبادلرستانعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۲۰
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آبادلرستانعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۲۰
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساریمازندرانعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۲۸
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساریمازندرانعلوم آزمایشگاهیمرد۱
پردیس خودگردانبا آزموندانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساریمازندرانعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۷
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی آمل)مازندرانعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۲۵
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی مشهدخراسان رضویعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۲۹
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی مشهدخراسان رضویعلوم آزمایشگاهیمرد۳
پردیس خودگردانبا آزموندانشگاه علوم پزشکی مشهدخراسان رضویعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۳
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی همدانهمدانعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۳۱
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی همدانهمدانعلوم آزمایشگاهیمرد۳
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی یاسوجکهگیلویه وبویراحمدعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۲۰
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی یزدیزدعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۲۱
روزانهبا آزموندانشگاه علوم پزشکی یزدیزدعلوم آزمایشگاهیمرد۱
روزانهبا آزموندانشکده علوم پزشکی آبادانخوزستانعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۲۲
ظرفیت مازادبا آزموندانشکده علوم پزشکی آبادانخوزستانعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۵
روزانهبا آزموندانشکده علوم پزشکی خمینمرکزیعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۲۰
روزانهبا آزموندانشکده علوم پزشکی سرابآذربایجان شرقیعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۲۵
روزانهبا آزموندانشکده علوم پزشکی سیرجانکرمانعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۲۵
روزانهبا آزموندانشکده علوم پزشکی گراشفارسعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۲۰
روزانهبا آزموندانشکده علوم پزشکی مراغهآذربایجان شرقیعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۳۰
روزانهبا آزمون – تعهد وزارت بهداشتدانشگاه علوم پزشکی بمکرمانعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۱۳
روزانهبا آزمون – تعهد وزارت بهداشتدانشگاه علوم پزشکی جیرفتکرمانعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۲۰
روزانهبا آزمون – مناطق محرومدانشگاه علوم پزشکی تبریزآذربایجان شرقیعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۱
غیرانتفاعیبا آزمونموسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان – مشهدخراسان رضویعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۳۵
غیرانتفاعیبا آزمونموسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان – مشهدخراسان رضویعلوم آزمایشگاهیزن – مرد۳۵
روزانهبا آزمون – نیمه متمرکزدانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایرانتهرانعلوم آزمایشگاهیمرد۷

بازار کار رشته علوم آزمایشگاهی

استخدام فارغ التحصیلان رشته علوم آزمایشگاهی در یکی از حوزه های شغلی زیر امکان پذیر است :

 • کار به عنوان تکنسین در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی دولتی یا خصوصی
 • کارشناس آزمایشگاه
 • تدریس در دانشگاه
 • دریافت مجوز تأسیس آزمایشگاه : این کار شرایط خاص خود را دارد و فقط برای افرادی که حداقل در دو مقطع علوم آزمایشگاهی (کارشناسی/ کارشناسی ارشد/ دکتری) تحصیل کرده باشند امکان‌ پذیر است

تحقیقات پزشکی، پزشکی قانونی، آموزش، بهداشت جامعه و صنعت نیز از دیگر زمینه‌ های کاری برای فارغ‌ التحصیلان رشته علوم آزمایشگاهی هستند.

در جدول زیر زمینه های شغلی رشته علوم آزمایشگاهی با توجه به گرایش های مختلف شرح داده شده است :

نوع گرایشبازار کار
خون شناسیدر آزمایشگاه ها و مراکز انتقال خون
بیوشیمی بالینیاشتغال در آزمایشگاه تشخیص طبی به عنوان محقق و کارشناس
استاد دانشگاه
ژنتیک شناسیمحقق و کارشناس آزمایشگاه ها و مراکز دولتی
استاد دانشگاه
قارچ شناسیکار در مراکز درمانی
بهداشتی تدریس
باکتری شناسیفعالیت در مراکز درمانی
آزمایشگاه ها و غیره
میکروب شناسیکارشناسی سرم و غذا آزمایشگاه های غذایی
دارویی و بهداشتی
انگل شناسیکارشناس آزمایشگاه های تشخیص طبی کارشناس و پژوهشگر آزمایشگاه
ایمنی شناسیمراکز مربوط به آسم و آلرژی
شرکت های کیت سازی
انستیتو کانسر

برای مطالعه لیست رشته های پردرآمد کنکور تجربی کلیک کنید

گرایش های کارشناسی ارشد رشته علوم آزمایشگاهی

 • بیوشیمی بالینی
 • زیست فناوری پزشکی
 • ژنتیک انسانی
 • ایمنی شناسی
 • خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)
 • قارچ شناسی پزشکی
 • میکروب شناسی پزشکی
 •  ویروس شناسی پزشکی
 • انگل شناسی

بهترین دانشگاه های رشته علوم آزمایشگاهی جهان

اگر مایل به ادامه تحصیل در رشته علوم آزمایشگاهی در خارج از کشور هستید اسامی لیست بهترین دانشگاه های علوم آزمایشگاهی جهان را با دقت مطالعه کنید.

 • دانشگاه مارشال وست ویرجینیا
 • دانشگاه آبرن
 • دانشگاه مدونا
 • دانشگاه آماریلو

امیدواریم مطالب فوق اطلاعات لازم و کافی را درباره رشته علوم آزمایشگاهی در اختیار شما قرار داده باشد.

وقتی می‌ خواهید در کاری موفق شوید تمام سعی‌تان را بکنید که این کار را بهتر از بقیه انجام بدهید.

پیج اینستاگرام :
konkur.info.official

🔰 دانلود بهترین جزوه های دهم _ یازدهم _ دوازدهم 🔰

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا