بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

رشته اقتصاد

رشته اقتصاد

رشته اقتصاد در دانشگاه با تشریح مبانی، اصول و چالش های دنیای تجارت به بررسی عملکرد نظام های اقتصادی می پردازد. هدف اصلی رشته اقتصاد بهینه سازی است؛ به این معنا که با توجه به منابع و محدودیت های آن بهترین انتخاب ها و کارها را انجام دهیم تا بیشترین منفعت را کسب کنیم. هدف از رشته اقتصاد تربیت متخصصانی است که بتوانند با کسب مهارت های لازم در دوران تحصیل خود، در موسسات و سازمان های مرتبط با حوزه اقتصادی مشغول به کار شوند. رشته اقتصاد زیرمجموعه علوم انسانی است و جزء رشته های راهبردی و اساسی در کشور به شمار می رود. در این مقاله به معرفی صفر تا صد رشته اقتصاد پرداخته ایم.

توانایی های لازم برای تحصیل و فعالیت در رشته اقتصاد

علاقه مندی به مباحث علوم انسانی و اجتماعی از جمله جامعه شناسی، علوم سیاسی و روان شناسی

داشتن دانش ریاضیاتی و محاسباتی قوی

داشتن ذهنی تحلیل گر و فعال در مسائل اجتماعی و اقتصادی

علاقه مندی به جامعه و فعالیت های اجتماعی

تسلط بر رایانه و نرم افزار های مرتبط با حیطه این رشته از جمله نرم افزار های آماری و تحلیلی

داشتن خلاقیت و ایده پردازی کافی

ضریب دروس برای قبولی در رشته اقتصاد

رشته اقتصاد در زیرگروه ۳ علوم انسانی قرار دارد و ریاضیات و اقتصاد بااهمیت ترین دروس قبولی رشته اقتصاد است. ضریب دروس در کنکور علوم انسانی در زیرگروه ۳ عبارتند از؛

 ریاضیات با ضریب ۴

اقتصاد با ضریب ۳

ادبیات اختصاصی با ضریب ۲

علوم اجتماعی با ضریب  ۲

سایر دروس با ضریب ۱

بازار کار رشته اقتصاد

متصدی بانک

کارشناسی گمرک

مدیر مالی

تحلیل گر مالی

کارشناس امور مالیاتی

استاد دانشگاه

پژوهش گر

مدیر فروش

کارشناس / مدیر بازاریابی

کارشناس بیمه

کارشناس / مدیر خرید و تدارکات

کارشناسان تحقیقات بازار

مشاور کسب و کار

روزنامه نگار و نویسنده

خدمات آموزشی و پژوهشی

سازمان هایی که یک اقتصاد دان در آن استخدام می شود

بخش های مختلف وزارت اقتصاد

وزارت صنایع

سازمان برنامه و بودجه

بانک مرکزی

مرکز آمار

رشته اقتصاد

رشته اقتصاد از رشته های دانشگاهی پرطرفدار در کنکور انسانی است که در زیر گروه سوم آن قرار دارد و همچنین به دلیل شناور بودن، امکان ورود به آن از گروه تجربی و گروه ریاضی هم وجود دارد. دوران تحصیل مقطع کارشناسی این رشته حدود ۴ سال و معادل ۸ ترم تحصیلی می باشد. دانشجویان در این دوره موظف به گذراندن ۱۳۵ واحد درسی می باشند که عبارتند از :

۲۰ واحد دروس عمومی

۷۸ واحد دروس اصلی

۲۸ واحد دروس اختصاصی اجباری

۹ واحد دروس اختصاصی اختیاری

 رشته اقتصاد در واقع علم تخصیص بهینه منابع می باشد، منابعی که ممکن است کم یا محدود باشند. بنابراین رشته اقتصاد در دانشگاه ها با تشریح مبانی، اصول و چالش های دنیای اقتصاد و تجارت، به بررسی عملکرد نظام های اقتصادی و چگونگی بهبود آنها می پردازد و هدف از تحصیل در این رشته تربیت متخصصانی است که بتوانند با کسب مهارت های لازم که مطرح شد، در سازمان های مرتبط با حوزه اقتصاد تحت عنوان های مختلفی از جمله مدیر فروش، تحلیلگر اقتصادی و سایر مشاغل مرتبط با این حیطه وارد بازار کار شوند تا بتوانند با توجه به منابع و محدودیت های آن ها بهترین انتخاب های ممکن را انجام دهند تا بیشترین منفعت ممکن کسب شود.

گرایش های رشته اقتصاد در دوره کارشناسی

اقتصاد نظری

اقتصاد بازرگانی

اقتصاد صنعتی

اقتصاد حمل و نقل

اقتصاد پول و بانکداری

اقتصاد کشاورزی

گرایش های دوره کارشناسی رشته اقتصاد – اقتصاد نظری

گرایش اقتصاد نظری به جنبه های محض تئوریک و نظری رشته اقتصاد می پردازد و پایه ها و اصول و مبانی اصلی رشته اقتصاد را مطالعه می کند، مانند مباحث اقتصاد خرد و کلان. درواقع می توان گفت دانشجویان گرایش اقتصاد نظری با اصول اقتصاد و مقدمه آن آشنا می شوند و برای ورود به دنیای اقتصاد دانستن این اصول ضروری است.

دروس اختصاصی گرایش اقتصاد نظری

اقتصاد کشاورزی

اقتصاد مدیریت

اقتصاد بخش عمومی ۲

اقتصاد ریاضی

تاریخ عقاید اقتصادی

اقتصاد سنجی

ارزیابی طرح های اقتصادی

برنامه ریزی اقتصادی

اقتصاد منابع

گرایش های دوره کارشناسی رشته اقتصاد – اقتصاد بازرگانی

رشته اقتصاد بازرگانی به نظریه ها و مباحث و موضوعات اقتصاد در عرصه های بازرگانی و تجارت می پردازد و دانشجویان رشته اقتصاد بازرگانی با موضوعاتی مثل مدیریت تولید، مدیریت بازاریابی، قوانین و مقررات مالیاتی کشور، مدل های تصمیم گیری در اقتصاد، و … آشنا می شوند.

دروس تخصصی اقتصاد بازرگانی

اقتصاد مدیریت

روش های مقداری در بازرگانی

مدیریت تولید

ارزیابی طرح های اقتصادی

حسابداری شرکت ها

حسابداری صنعتی ۱

اصول بازاریابی

اصول بیمه

مدیریت مالی ۱

گرایش های دوره کارشناسی رشته اقتصاد – اقتصاد صنعتی

اقتصاد صنعتی به موضوعات و مباحث مربوط به اقتصاد در زمینه صنعت می پردازد و ناظر به تئوری ها و نظریه هایی است که مربوط به بخش صنعتی است و بیشتر با مباحث اقتصاد خرد در بخش صنعتی سروکار دارد. دانشجویان رشته اقتصاد صنعتی به مطالعه مسائلی مثل رقابتی یا انحصاری بودن بازار، روابط کار، مدیریت بنگاه های صنعتی، تحولات دنیای صنعت، و … می پردازند.

دروس اختصاصی گرایش اقتصاد صنعتی

اقتصاد صنعتی

حسابداری شرکت ها

حسابداری صنعتی ۱

اقتصاد منابع

مدیریت تولید

ارزیابی طرح های اقتصادی

اقتصاد سنجی

حقوق کار و روابط صنعتی

پژوهش عملیاتی

گرایش های دوره کارشناسی رشته اقتصاد – اقتصاد حمل و نقل

رشته اقتصاد حمل و نقل به مطالعه مباحث نظری و تئوری در زمینه های حمل و نقل می پردازد. دانشجویان رشته اقتصاد حمل و نقل با مباحث مربوط به حمل و نقل شامل روش های حمل و نقل، نحوه ارزیابی خدمات حمل و نقل، نظریه های اقتصادی مرتبط و … آشنا می شوند.

دروس اختصاصی گرایش اقتصاد حمل و نقل

پژوهش عملیاتی

اقتصاد شهری

اقتصاد منطقه ای

اقتصاد حمل و نقل ۱

جغرافیای حمل و نقل

برنامه ریزی اقتصادی

برنامه ریزی حمل و نقل

اصول بیمه

بیمه حمل و نقل

ارزیابی طرح های اقتصادی

گرایش های دوره کارشناسی رشته اقتصاد – اقتصاد پول و بانکداری

گرایش اقتصاد پول و بانکداری یکی از شاخه های علوم اقتصادی است که به بررسی و مطالعه  مسائل و عملکرد بانک های داخلی و خارجی می پردازد. دانشجویان گرایش اقتصاد پول و بانکداری با مباحث مربوط به اسناد اعتباری ارزی، سیاست های پولی و مالی، تجزیه و تحلیل صورت حساب های مالی، و … آشنا می شوند.

دروس اختصاصی گرایش اقتصاد پول و بانکداری

عملیات بانکی داخلی

عملیات بانکی خارجی

سیاست های پولی و مالی

بانکداری اسلامی

روش های مقداری در بازرگانی

سازمان های پولی و مالی بین المللی

حسابداری شرکت ها

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

ارزیابی طرح های اقتصادی

تامین منابع مالی و بورس اوراق بهادار

مدیریت مالی ۱

گرایش های دوره کارشناسی رشته اقتصاد – اقتصاد کشاورزی

در بسیاری از کشورهای دنیا کشاورزی برای به حرکت درآوردن اقتصاد چرخ دنده های مهمی به شمار می رود. رشته اقتصاد کشاورزی به مطالعه مسائل و موضوعات اقتصادی در بخش های مختلف کشاورزی می پردازد تا بتواند با درک درست مسائل، راه حل هایی را برای بهبود کشاورزی و اقتصاد ارائه دهد. دانشجویان رشته اقتصاد کشاورزی با نباحثی چون توسعه کشاورزی، بازاریابی محصولات کشاورزی، مدیریت مزرعه، جامعه شناسی روستایی، و …. آشنا می شوند.

اقتصاد کشاورزی

اقتصاد کشاورزی

توسعه و سیاست کشاورزی

اقتصاد منابع

اقتصاد سنجی

ارزیابی طرح های اقتصادی

بازاریابی محصولات کشاورزی

مدیریت مزرعه

جامعه شناسی روستایی

پژوهش عملیاتی

دروس عمومی همه گرایش های رشته اقتصاد

دو درس از دروس مبانی نظری اسلام

یک درس از دروس اخلاق اسامی

یک درس از دروس انقلاب اسلامی

یک درس از تاریخ و تمدن اسلامی

یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی

ادبیات فارسی

زبان عمومی

تربیت بدنی ۱

تربیت بدنی ۲

دروس اصلی همه گرایش های رشته اقتصاد

زبان خارجی ۲

اصول سازمان و مدیریت

حقوق تجارت

مبانی جامعه شناسی

ریاضیات ۱

ریاضیات ۲

پول و بانکداری

آمار ۱

آمار ۲

روش تحقیق

اقتصاد خرد ۱

اصول حسابداری ۱

اصول حسابداری ۲

اصول بیمه اسلامی

اقتصاد خرد ۲

اقتصاد کلان ۱

اقتصاد کلان ۲

مبانی فقهی اقتصاد اسلام

اقتصاد بخشی عمومی ۱

نظام اقتصادی صدر اسلام

نظام های اقتصادی

تجارت بین الملل

مالیه بین الملل

اقتصاد توسعه

اقتصاد ایران

گرایش های رشته اقتصاد در مقاطع تحصیلات تکمیلی

رشتهگرایش
علوم اقتصادیتوسعه اقتصادی و برنامه ریزی
برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
اقتصاد انرژی
بانکداری اسلامی
اقتصاد و تجارت الکترونیک
اقتصاد اسلامی
اقتصاد نظری
اقتصاد شهری
اقتصاد فرهنگ و هنر
اقتصاد محیط زیست
اقتصاد مالی اسلامی
اقتصاد آموزش
اقتصاد نفت و گازتجارت نفت و گاز
نهادها و سیاست های بین الملل در نفت و گاز
حقوق تجاری و قراردادهای بین المللی نفت و گاز
مدیریت مالی نفت و گاز
اقتصاد کشاورزیسیاست و توسعه کشاورزی
اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
بازاریابی محصولات کشاورزی

رشته ها و گرایش های مقطع دکتری اقتصاد

رشتهگرایش
علوم اقتصادیاقتصاد بیمه
اقتصادسنجی
اقتصاد پولی
اقتصاد اسلامی
اقتصاد بخش عمومی
توسعه اقتصادی
اقتصاد بین الملل
اقتصاد مالی
اقتصاد شهری و منطقه ای
اقتصاد منابع
اقتصاد ریاضی
اقتصاد نهادگرا
اقتصاد ایران
اقتصاداقتصاد سلامت
بازارها و مالیه نفت و گاز
اقتصاد نفت و گازحقوق و قراردادهای نفت و گاز
مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

حسابداری

 مزایا و معایب رشته اقتصاد

رشته اقتصاد به لحاظ موضوع کلی است و حوزه های بسیار متنوعی را در بر می گیرد؛ به همین دلیل از بازار کار خوبی برخوردار است ولی به این معنا نیست که هر کسی اقتصاد بخواند سر کار می رود. با وجود این رقابت در کار بسیار زیاد است و کسانی می توانند از موفقیت های شغلی برخوردار باشند که ماهرتر باشند.

رشته اقتصاد چندان با محیط های خطرناک و آسیب زا یا پر سروصدا سروکاری ندارد و معمولا کارشناسان اقتصادی در محیط های اداری و آرام مشغول به فعالیت هستند.

پیج اینستاگرام :
koknkur.info.officia

🔰 دانلود بهترین جزوه های دهم _ یازدهم _ دوازدهم 🔰

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا