بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

آخرین اخبار کنکور

خبر های داغ کنکور
آخرین مقالات
آزمون های آزمایشی
درصدهای لازم برای قبولی رشته پزشکی

درصدهای لازم برای قبولی رشته پزشکی

رشته پزشکی یکی از پرطرفدار ترین رشته های کنکور سراسری است که هر سال داوطلبان بسیاری زیادی برای رسیدن به آن تلاش می کنند.
رقابت در این رشته بسیار بالاست اما تنها داوطلبانی شانس قبولی بالایی دارند که از تمام ابعاد تاثیر گذار در قبولی رشته پزشکی آگاهی کامل داشته باشند.

تقریبا چند ماه مانده به برگزاری کنکور سراسری شما داوطلبان علاقمند و مستعد به قبولی در رشته های تراز اول مانند پزشکی به دنبال جزییات مهم و تاثیر گذار برای قبولی در بهترین دانشگاه کشور هستید.
درصدهای لازم برای قبولی در رشته پزشکی نیز یکی از مواردی است که می تواند در بهبود عملکرد شما علاقمندان به قبولی در این رشته تاثیر به سزایی داشته باشد پس تا انتهای اتین مقاله همراه ما باشید.

درصدهای لازم برای قبولی رشته پزشکی

سازمان سنجش و آموزش کشور هر سال تقریبا یک ماه پس از برگزاری کنکور سراسری اقدام به انتشار کارنامه اولیه داوطلبان این آزمون میکند.
کارنامه اولیه شامل موارد زیر می باشد :

  • درصد دروس امتحانی
  • رتبه
  • تراز 
  • وضعیت مجاز بودن متقاضیان

برای مطالعه تحلیل دقیق کارنامه کنکور سراسری کلیک کنید

از آنجایی که پذیرش در کنکور سراسری بر اساس رتبه در سهمیه داوطلبان انجام می شود در ادامه درصدهای لازم برای قبولی رشته پزشکی در مناطق یک و دو و سه را مشاهده می کنید.

درصدهای لازم برای قبولی رشته پزشکی منطقه یک

درصدهای لازم برای قبولی رشته پزشکی منطقه یک به شرح زیر است :

شهرداوطلبدانشگاهرتبه در زیرگروهزبان و ادبیات فارسیدین و زندگیزمین شناسیزیست شناسیشیمیزبان عربیزبان خارجيرياضياتفیزیک
تهراندانشگاه علوم پزشکی تهران۴۹۸۶.۶۹۱۰۰۰۷۷.۴۶۷.۶۹۱۰۰۹۰.۶۹۳۶۵۹.۷۹
تهراندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران۱۷۴۵۴.۷۸۹.۴۲۲.۷۶۹.۴۶۳.۹۹۴.۶۹۶۴۴۵.۷۷۸.۹
اصفهاندانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۷۸۶۰۷۸.۶۹۳۶۷۷.۴۴۹.۵۹۱۰۰۹۴.۶۹۲۹.۷۷۱.۱۹
تهراندانشگاه علوم پزشکی ایران۱۹۰۲۲.۷۹۴.۶۹۰۸۴.۶۹۳۸.۰۹۹۰.۶۹۹۴.۶۹۱۹.۲۹۸۸.۹
تهراندانشگاه علوم پزشکی ایران۲۱۲۸۰۸۴۰۶۸.۶۹۵۱.۵۹۴.۶۹۹۴.۶۹۲۹.۵۶۵.۵۹
تهراندانشگاه علوم پزشکی ایران۲۱۶۵۷.۴۷۲۴۷۵.۴۴۶.۷۹۲۱۰۰۴۰۷۳.۴
تهراندانشگاه علوم پزشکی ایران۲۵۵۵۲۸۵.۴۲۶.۷۶۴۷۱.۵۱۰۰۹۴.۶۹۲۷۶۱.۲
تهراندانشگاه علوم پزشکی ایران۲۶۴۶۴۸۵.۴۰۶۸۶۴.۸۸۹.۴۸۹.۴۲۵.۷۶۵.۵۹
تهراندانشگاه علوم پزشکی ایران۲۶۸۳۳.۴۱۰۰۰۶۶۶۴.۸۸۴۵۸.۷۴۴.۹۷۷.۸
شیرازدانشگاه علوم پزشکی شیراز۳۶۰۴۶.۷۸۴۰۷۱.۴۶۱۸۹.۴۷۸.۶۹۲۰.۶۷۳.۴
ارومیهدانشگاه علوم پزشکی ارومیه۶۹۴۵۰.۷۸۲.۶۹۲۴۶۶.۶۹۳۸.۰۹۷۷.۴۷۶۳۴.۷۶۵.۵۹
اصفهاندانشگاه علوم پزشکی اصفهان۳۷۵۷۲۶۶.۶۹۰۶۲۴۹.۵۹۸۴۹۴.۶۹۳۶۶۸.۹
تبریزدانشگاه علوم پزشکی تبریز۳۹۹۳۶۸۴۰۷۹.۴۶۳.۹۹۲۸۰۱۶.۷۴۷.۷۹
مشهددانشگاه علوم پزشکی مشهد۴۳۲۶۲.۷۶۲.۷۰۶۵.۴۶۶.۶۹۸۵.۴۸۲.۶۹۲۴۶۲.۲۹
کاشاندانشگاه علوم پزشکی کاشان۸۳۴۳۷.۴۸۵.۴۱۰.۶۹۵۸.۷۵۹.۰۹۷۸.۶۹۶۸۲۸.۲۹۶۴.۵
کرجدانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج۵۰۱۳۳.۴۶۸۰۷۴۵۶.۲۷۳.۴۶۱.۴۴۸.۷۹۶۶.۶۹
اصفهاندانشگاه علوم پزشکی اصفهان۵۱۶۴۴۸۴۰۵۶.۷۴۷.۷۹۴.۶۹۱۰۰۴۱.۰۹۷۱.۱۹
ساریدانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری۵۷۴۶۴۷۸.۶۹۰۷۴۳۳.۴۹۴.۶۹۸۵.۴۲۹.۵۴۶.۷
کرجدانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج۶۳۱۳۷.۴۵۲۰۷۲.۶۹۳۹.۰۹۸۶.۶۹۷۸.۶۹۴۵.۴۷۴.۸
یزددانشگاه علوم پزشکی یزد۸۸۰۴۴۶۸۰۶۴.۶۹۴۵.۷۹۱۰۰۵۴.۷۳۲.۰۹۵۷.۷۹
مشهددانشگاه علوم پزشکی مشهد۸۹۱۲۸۳۲۰۷۴۶۰۱۰۰۷۶۷۳.۰۹۱۶.۷
قزویندانشگاه علوم پزشکی قزوین۹۶۷۶۱.۴۷۶۰۶۵.۴۵۱.۵۹۶۷۰.۶۹۱۸۳۸.۹
سمناندانشگاه علوم پزشکی سمنان۱۱۱۴۴۴۸۰۰۷۵.۴۳۷.۲۸۶.۶۹۸۱.۴۱۶۴۵.۵۹
بیرجنددانشگاه علوم پزشکی بیرجند۱۱۱۹۳۳.۴۶۱.۴۰۷۲.۶۹۶۲.۹۷۷.۴۸۵.۴۲۴۲۹.۸۹
کاشاندانشگاه علوم پزشکی کاشان۱۲۳۶۲۸۷۳.۴۰۶۰۵۵.۲۹۷۸.۶۹۷۴.۶۹۳۹.۵۹۵۰
فسادانشگاه علوم پزشکی فسا۱۲۴۲۴۸۶۵.۴۰۷۴.۶۹۴۶.۷۶۸۱۰۰۲۱.۳۹۱۶.۷
کاشاندانشگاه علوم پزشکی کاشان۱۲۶۳۴۱.۴۷۴.۶۹۰۵۴.۷۴۰۹۰.۶۹۷۰.۶۹۴۸۵۳.۴
گرگاندانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان۱۲۸۵۵۳.۴۶۹.۴۰۵۴.۷۵۸.۰۹۷۰.۶۹۱۸.۷۲۲.۷۶۲.۲۹
کرماندانشگاه علوم پزشکی کرمان۱۳۰۰۵۳.۴۸۵.۴۸۳۸۴۹.۵۹۹۴.۶۹۹۰.۶۹۲۴۵۸.۹
قمدانشگاه علوم پزشکی قم۱۳۲۰۴۱.۴۷۴.۶۹۰۴۹.۴۶۹.۵۹۷۸.۶۹۶۲.۷۱۸.۷۵۵.۲
سمناندانشگاه علوم پزشکی سمنان۱۳۷۲۵۷.۴۶۹.۴۰۵۶.۷۲۸.۶۹۴.۶۹۱۰۰۳۲۴۲.۲۹
اردبیلدانشگاه علوم پزشکی اردبیل۱۴۰۹۴۵.۴۷۶۱۴.۶۹۶۰.۷۴۱۷۴.۶۹۵۳.۴۲۷۵۶.۷
اردبیلدانشگاه علوم پزشکی اردبیل۱۴۳۴۴۱.۴۶۱.۴۰۶۴۵۰.۵۸۱.۴۸۴۱۸.۷۵۲.۲۹
بوشهردانشگاه علوم پزشکی بوشهر۱۵۴۶۴۸۵۲۰۵۳.۴۴۲.۹۸۱.۴۸۲.۶۹۳۹.۷۹۵۰
تهراندانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران۱۶۱۵۵۴.۷۶۹.۴۱۴.۶۹۵۶۴۴.۷۹۷۴.۶۹۲۸۲۸۵۰
آباداندانشکده علوم پزشکی آبادان۱۶۸۵۵۴.۷۱۰۰۰۴۷.۴۲۸.۶۹۴.۶۹۴۲.۷۳۲۳۸
جهرمدانشگاه علوم پزشکی جهرم۱۷۱۱۲۸۶۹.۴۰۷۶۳۹.۰۹۷۴.۶۹۱۰.۶۹۱۸۵۵.۵۹
بندرعباسدانشگاه علوم پزشکی بندرعباس۱۷۷۰۷۲۷۶۰۴۵.۴۴۶.۷۷۶۷۰.۶۹۱۹.۲۹۴۰
بندرعباسدانشگاه علوم پزشکی بندرعباس۱۸۴۰۳۰.۷۶۶.۶۹۰۶۴.۶۹۳۶.۲۹۴.۶۹۹۶۱۶۵۳.۴
تهراندانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) – تهران۱۸۵۳۶۲.۷۷۳.۴۱۴.۶۹۴۶.۷۴۰۵۲۸۴۲۱.۷۹۵۵.۵۹
زابلدانشگاه علوم پزشکی زابل۱۹۵۳۳۸.۷۸۴۰۵۴۳۹.۰۹۹۲۸۰۲۰۴۷.۲
زنجاندانشگاه علوم پزشکی زنجان۲۳۲۶۲۶.۷۵۶۰۵۸۶۷.۶۹۳۷.۴۲۲.۷۲۶.۷۳۴.۵

درصدهای لازم برای قبولی رشته پزشکی منطقه دو

درصدهای لازم برای قبولی رشته پزشکی منطقه دو به شرح زیر است :

شهرداوطلبدانشگاهرتبه در زیرگروهزبان و ادبیات فارسیدین و زندگیزمین شناسیزیست شناسیشیمیزبان عربیزبان خارجيرياضياتفیزیک
تهراندانشگاه علوم پزشکی تهران۲۰۶۴۹۰.۶۹۴۶.۷۸۳.۴۷۴.۳۱۰۰۸۰۴۳.۵۹۸۱.۶۹
تهراندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران۱۲۳۴۵.۴۸۴۰۹۰۵۲.۴۴۹.۴۸۱.۴۳۴.۷۶۴.۵
تهراندانشگاه علوم پزشکی تهران۲۲۵۶۵.۴۷۴.۶۹۰۷۹.۴۴۴.۷۹۷۸.۶۹۸۹.۴۳۹.۷۹۷۲.۳
قزویندانشگاه علوم پزشکی قزوین۸۸۵۶۸۷۸.۶۹۶۶.۶۹۵۵.۴۴۹.۵۹۷۸.۶۹۷۸.۶۹۳۳.۴۶۴.۵
تهراندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران۴۶۴۴۸۸۲.۶۹۵۶۶۰۶۴.۸۹۴.۶۹۱۰۰۴۲.۴۵۷.۵
شهرکرددانشگاه علوم پزشکی شهرکرد۲۶۹۵۴.۷۸۰۰۷۲۶۰۸۹.۴۸۰۴۴۷۴.۵
تهراندانشگاه علوم پزشکی ایران۲۷۷۴۵.۴۸۹.۴۰۷۵.۴۵۸.۰۹۸۶.۶۹۸۴۴۰۶۸.۹
مشهددانشگاه علوم پزشکی مشهد۳۱۲۵۲۷۸.۶۹۰۷۲.۶۹۵۶.۲۹۶۷۰.۶۹۴۶.۲۷۱.۱۹
تبریزدانشگاه علوم پزشکی تبریز۴۱۷۶۱.۴۶۹.۴۰۷۸.۶۹۴۲۸۹.۴۱۰۰۳۰.۷۵۱.۷۹
ساریدانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری۴۴۴۶۰۸۹.۴۴۶۵.۴۵۹.۰۹۱۰۰۸۶.۶۹۳۲.۰۹۵۱.۲
شیرازدانشگاه علوم پزشکی شیراز۵۱۸۴۰۸۹.۴۰۷۴.۶۹۶۵.۸۹۴.۶۹۷۸.۶۹۲۰۵۴.۵
شیرازدانشگاه علوم پزشکی شیراز۵۱۸۵۸.۷۸۴۰۷۴۴۵.۷۹۹۴.۶۹۹۴.۶۹۲۳.۱۵۷.۷۹
اصفهاندانشگاه علوم پزشکی اصفهان۵۳۴۳۰.۷۷۰.۶۹۴۷۰۷۳.۴۱۰۰۳۴.۷۳۸.۷۵۷.۷۹
اصفهاندانشگاه علوم پزشکی اصفهان۶۲۴۵۳.۴۸۶.۶۹۰۷۰.۶۹۴۸.۵۹۸۰۶۹.۴۳۰.۷۹۶۴.۵
اصفهاندانشگاه علوم پزشکی اصفهان۶۴۷۳۳.۴۶۹.۴۰۶۰.۷۶۵.۸۷۸.۶۹۸۹.۴۵۱.۹۷۵.۵۹
اصفهاندانشگاه علوم پزشکی اصفهان۶۶۹۶۵.۴۸۲.۶۹۰۶۹.۴۵۹.۰۹۸۶.۶۹۸۲.۶۹۲۰۵۰.۵۹
ساریدانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری۶۷۷۴۶.۷۸۴۰۶۴.۶۹۶۴.۸۹۴.۶۹۸۵.۴۳۷.۴۴۲.۲۹
تهراندانشگاه علوم پزشکی ایران۷۳۸۴۵.۴۷۸.۶۹۰۶۸۶۴.۸۶۸۷۰.۶۹۳۲.۰۹۵۷.۷۹
تهراندانشگاه علوم پزشکی ایران۷۵۶۵۰.۷۷۸.۶۹۰۶۹.۴۶۵.۸۱۰۰۹۰.۶۹۱۷.۳۹۴۳.۴
اردبیلدانشگاه علوم پزشکی اردبیل۷۸۶۵۲۴۶.۷۸۷۳.۴۶۸.۵۹۸۹.۴۸۶.۶۹۱۴.۶۹۵۷.۷۹
قمدانشگاه علوم پزشکی قم۷۸۶۵۳.۴۹۰.۶۹۰۵۸.۷۵۰.۵۹۴.۶۹۳۶۳۳.۴۶۹
کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه۹۲۲۴۱.۴۹۴.۶۹۰۷۰.۶۹۵۵.۲۹۸۴۸۹.۴۲۲.۷۴۳.۴
زنجاندانشگاه علوم پزشکی زنجان۱۳۸۴۴۰۳۰.۷۴۴۷۶۶۷.۶۹۳۲۴۷۴.۴۱۸.۳۹
زنجاندانشگاه علوم پزشکی زنجان۹۸۱۵۰.۷۹۶۲۱.۳۹۶۱.۴۵۶.۲۹۴.۶۹۸۴۲۰.۶۴۳.۷
اراکدانشگاه علوم پزشکی اراک۱۰۳۳۵۳.۴۸۰۰۶۰۵۱.۵۹۴.۶۹۷۸.۶۹۱۹.۲۹۶۸.۹
قمدانشگاه علوم پزشکی قم۱۰۶۲۵۸.۷۹۴.۶۹۰۵۲.۷۴۸.۵۹۹۴.۶۹۶۸۲۵.۳۹۵۸.۹
ساریدانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری۱۰۷۸۵۸.۷۸۵.۴۰۶۴۵۴.۲۹۸۰۷۸.۶۹۲۰.۶۴۸.۹
زاهداندانشگاه علوم پزشکی زاهدان۱۰۹۶۵۷.۴۸۸۰۶۱.۴۲۷.۷۹۴.۶۹۷۳.۴۳۵.۹۶۵.۵۹
ایلامدانشگاه علوم پزشکی ایلام۲۵۱۳۵۰.۷۷۷.۴۰۵۴۳۵.۲۹۸۴۶۸۲۲.۷۵۷.۷۹
رشتدانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت۱۲۳۰۴۵.۴۸۱.۴۰۶۱.۴۵۰.۵۷۶۹۰.۶۹۲۲.۷۶۳.۴
کرماندانشگاه علوم پزشکی کرمان۱۲۸۸۳۳.۴۸۱.۴۰۶۹.۴۵۰.۵۹۰.۶۹۷۴.۶۹۲۰۶۰
قزویندانشگاه علوم پزشکی قزوین۱۳۱۶۳۷.۴۱۷.۳۹۰۷۴۵۲.۴۷۸.۶۹۵۰.۷۷۹.۵۲۹.۸۹
کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه۱۴۶۲۳۶۸۶.۶۹۰۵۷.۴۵۴.۲۹۸۰۶۱.۴۴۴.۹۴۵.۵۹
ارومیهدانشگاه علوم پزشکی ارومیه۱۴۶۷۵۷.۴۹۴.۶۹۰۶۴۲۷.۷۹۴.۶۹۱۰۰۲۱.۳۹۳۸.۹
رشتدانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت۱۴۹۰۳۲۸۱.۴۰۵۲۶۷.۶۹۸۱.۴۸۹.۴۱۸.۷۶۴.۵
ارومیهدانشگاه علوم پزشکی ارومیه۱۵۰۰۵۰.۷۷۳.۴۰۵۵.۴۴۱۸۵.۴۹۲۲۸.۲۹۶۳.۴
همداندانشگاه علوم پزشکی همدان۱۵۰۴۳۶۷۶۰۵۸.۷۴۹.۵۹۸۹.۴۱۰۰۲۴.۳۹۵۶.۷
قمدانشگاه علوم پزشکی قم۱۸۰۲۴۵.۴۹۶۳۲۵۶۳۷.۲۷۰.۶۹۴۶.۷۳۳.۴۵۲.۲۹
رشتدانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت۱۵۴۰۴۶.۷۸۲.۶۹۰۴۶۵۶.۲۸۵.۴۶۵.۴۳۷.۰۹۵۵.۵۹
اهوازدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز۱۹۶۷۴۲.۷۶۸۴۲.۷۶۴۴۷.۷۸۹.۴۶۸۲۸۴۰
سبزواردانشگاه علوم پزشکی سبزوار۱۹۷۲۴۵.۴۸۹.۴۰۱۷.۳۹۶۴.۸۹۰.۶۹۵۳.۴۵۱.۹۶۴.۵
قمدانشگاه علوم پزشکی قم۱۵۸۱۴۶.۷۹۲۰۵۶۴۳.۹۷۳.۴۵۰.۷۲۷۶۱.۲
زنجاندانشگاه علوم پزشکی زنجان۱۶۲۷۴۴۷۰.۶۹۰۶۰.۷۵۵.۲۹۶۴۵۶۲۴۶۲.۲۹
بیرجنددانشگاه علوم پزشکی بیرجند۱۶۶۶۴۵.۴۷۶۰۵۵.۴۴۰۸۴۹۴.۶۹۴۱.۰۹۴۸.۹
قمدانشگاه علوم پزشکی قم۱۶۷۹۲۸۶۶.۶۹۰۶۲.۷۴۹.۵۹۷۸.۶۹۸۰۲۹.۵۶۶.۶۹
بیرجنددانشگاه علوم پزشکی بیرجند۱۶۹۷۳۷.۴۷۴.۶۹۰۷۱.۴۵۸.۰۹۸۹.۴۲۰۳۲.۰۹۲۱.۲
گرگاندانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان۱۷۳۷۳۷.۴۶۹.۴۰۴۹.۴۷۳.۴۱۰۰۷۳.۴۲۰۴۰
زنجاندانشگاه علوم پزشکی زنجان۱۷۸۲۳۴.۷۶۶.۶۹۰۵۳.۴۵۵.۲۹۶۸۷۰.۶۹۳۸.۵۶۳.۴
اهوازدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز۱۸۰۶۶۱.۴۶۶.۶۹۵.۴۵۵.۴۴۹.۵۹۹۶۸۶.۶۹۱۶۴۷.۷۹
قمدانشگاه علوم پزشکی قم۱۸۳۲۴۱.۴۹۲۰۶۱.۴۴۲۷۴.۶۹۹۴.۶۹۱۴.۶۹۵۶.۷
بجنورددانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- بجنورد۲۲۷۴۴۶.۷۷۶۲۸۵۴۳۵.۲۹۷۸.۶۹۷۸.۶۹۳۲.۰۹۵۵.۵۹
کرماندانشگاه علوم پزشکی کرمان۱۸۹۳۲۵.۳۹۷۲۰۵۱.۴۵۴.۲۹۹۴.۶۹۵۶۴۸.۲۵۸.۹
کرماندانشگاه علوم پزشکی کرمان۱۹۱۵۳۷.۴۸۴۰۶۹.۴۳۶.۲۶۴۶۱.۴۲۶.۷۵۳.۴
اراکدانشگاه علوم پزشکی اراک۱۹۵۳۴۲.۷۷۶۰۵۲۴۶.۷۷۴.۶۹۴۴۴۴.۹۵۵.۵۹
اراکدانشگاه علوم پزشکی اراک۱۹۶۰۴۰۷۰.۶۹۰۶۶.۶۹۴۰۷۳.۴۶۶.۶۹۳۳.۴۴۶.۷
اراکدانشگاه علوم پزشکی اراک۲۰۰۳۳۲۶۶.۶۹۰۶۸.۶۹۴۸.۵۹۸۰۲۱.۳۹۳۴.۷۴۶.۷
اهوازدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز۲۰۰۳۴۴۷۷.۴۰۶۱.۴۳۲.۴۷۸.۶۹۸۴۳۵.۹۵۰
کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه۲۰۴۷۴۵.۴۸۸۰۵۶۴۵.۷۹۹۴.۶۹۶۲.۷۲۸۳۵.۵۹
اراکدانشگاه علوم پزشکی اراک۲۰۷۳۴۵.۴۶۸۰۶۰.۷۴۳.۹۸۴۵۰.۷۲۹.۳۹۵۱.۲
سمناندانشگاه علوم پزشکی سمنان۲۱۰۱۴۰۶۶.۶۹۰۵۳.۴۵۷.۲۷۸.۶۹۷۴.۶۹۳۳.۴۴۴.۵
بجنورددانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- بجنورد۲۱۱۶۳۸.۷۸۵.۴-۲.۵۹۴۸.۷۴۶.۷۱۰۰۵۷.۴۲۴۵۷.۷۹
اراکدانشگاه علوم پزشکی اراک۲۱۲۵۲۹.۳۹۶۴۰۶۱.۴۵۷.۲۷۴.۶۹۵۷.۴۳۹.۵۹۴۲.۲۹
زاهداندانشگاه علوم پزشکی زاهدان۲۶۶۴۲۰۴۰۵.۴۴۷.۴۶۳.۹۴۸۲۲.۷۶۱.۵۹۷۲.۳
سمناندانشگاه علوم پزشکی سمنان۲۱۳۳۶۵.۴۸۵.۴۲۵.۳۹۵۷.۴۲۷.۷۷۳.۴۷۲۲۳.۱۵۲.۲۹
بوشهردانشگاه علوم پزشکی بوشهر۲۱۴۷۴۸۸۵.۴۰۵۰۵۹.۰۹۹۰.۶۹۷۳.۴۱۴.۶۹۴۶.۷
کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه۲۱۵۷۴۱.۴۷۶۰۵۶۵۳.۴۴۹.۴۷۲۲۹.۳۹۵۰
شهرکرددانشگاه علوم پزشکی شهرکرد۲۱۷۱۴۰۸۰۳۰.۷۷۰۴۲.۹۸۹.۴۴۸۱۱.۶۵۴.۵
شهرکرددانشگاه علوم پزشکی شهرکرد۲۱۹۵۴۲.۷۷۴.۶۹۱۷.۳۹۶۵.۴۳۸.۰۹۸۴۷۶۲۴۴۵.۵۹
رفسنجاندانشگاه علوم پزشکی رفسنجان۲۴۳۰۴۹.۴۷۳.۴۱.۳۹۵۵.۴۴۶.۷۸۵.۴۷۴.۶۹۲۷۳۵.۵۹
شاهروددانشگاه علوم پزشکی شاهرود۲۲۱۷۵۳.۴۷۳.۴۰۴۸.۷۴۱۶۹.۴۸۱.۴۲۲.۷۶۸.۹
آباداندانشکده علوم پزشکی آبادان۲۲۶۹۳۶۷۴.۶۹۰۶۰.۷۳۷.۲۹۴.۶۹۳۸.۷۳۲.۰۹۵۴.۵
خرم آباددانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد۲۲۹۸۴۱.۴۶۴۰۵۴.۷۳۶.۲۸۹.۴۶۶.۶۹۳۴.۷۶۲.۲۹
سبزواردانشگاه علوم پزشکی سبزوار۲۴۱۷۴۹.۴۷۰.۶۹۲۹.۳۹۶۰۳۲.۴۷۲۶۶.۶۹۲۵.۷۵۸.۹
بیرجنددانشگاه علوم پزشکی بیرجند۲۳۱۶۵۲۸۶.۶۹۴۵۲.۷۴۰۸۰۴۴۲۷۴۸.۹
بویر احمد(یاسوج)دانشگاه علوم پزشکی یاسوج۲۳۱۸۳۸.۷۷۶۰۶۰۴۳.۹۹۴.۶۹۵۶۱۰.۶۹۷۲.۳
خرم آباددانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد۲۳۵۵۳۷.۴۸۸۰۵۷.۴۲۹.۶۱۰۰۷۶۳۲.۰۹۴۳.۴
جهرمدانشگاه علوم پزشکی جهرم۲۳۸۰۴۹.۴۷۰.۶۹۰۶۳.۴۳۱.۵۱۰۰۶۹.۴۲۵.۷۳۷.۷۹
دزفولدانشگاه علوم پزشکی دزفول۲۶۶۴۳۰.۷۶۴۰۵۰.۷۴۸.۵۹۸۱.۴۹۴.۶۹۲۹.۵۵۴.۵
بندرعباسدانشگاه علوم پزشکی بندرعباس۲۶۶۹۳۷.۴۷۸.۶۹۰۵۶۴۲۷۲۶۰۲۹.۵۵۱.۲
گناباددانشگاه علوم پزشکی گناباد۲۶۷۲۶۸۸۴۰۵۱.۴۴۳.۹۶۸۶۰۲۱.۳۹۳۱.۱
بندرعباسدانشگاه علوم پزشکی بندرعباس۲۷۳۸۳۸.۷۶۱.۴۰۷۸۲۸.۶۷۳.۴۸۰۲۰.۶۲۴.۲
تهراندانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران۲۹۱۹۴۸۸۹.۴۱۰.۶۹۴۹.۴۲۸.۶۸۱.۴۶۰۲۹.۳۹۵۲.۹
ایلامدانشگاه علوم پزشکی ایلام۲۷۴۱۴۹.۴۶۹.۴۰۷۲۳۱.۵۸۶.۶۹۶۲.۷۱۵.۳۹۳۶.۷
دزفولدانشگاه علوم پزشکی دزفول۲۷۵۵۳۴.۷۷۸.۶۹۸۵۲.۷۴۷.۷۷۸.۶۹۷۴.۶۹۲۸۴۶.۷
آباداندانشکده علوم پزشکی آبادان۲۷۷۰۳۳.۴۶۰۰۵۰.۷۶۹.۵۹۷۶۵۸.۷۱۴.۶۹۵۵.۵۹
تهراندانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران۴۴۱۸۵۰.۷۶۹.۴۰۴۶.۷۴۴.۷۹۸۰۷۳.۴۱۶۳۰

درصدهای لازم برای قبولی پزشکی منطقه سه

درصدهای لازم برای قبولی پزشکی منطقه سه به شرح زیر است :

شهرداوطلبدانشگاهرتبه در زیرگروهزبان و ادبیات فارسیدین و زندگیزمین شناسیزیست شناسیشیمیزبان عربیزبان خارجيرياضياتفیزیک
تهراندانشگاه علوم پزشکی تهران۱۰۵۵۲۷۶۰۷۶.۶۹۵۹.۰۹۸۴۶۵.۴۴۳.۵۹۷۷.۸
تبریزدانشگاه علوم پزشکی تبریز۱۷۸۵۴.۷۸۰۰۷۳.۴۶۳.۹۸۴۹۴.۶۹۲۱.۳۹۶۷.۸
تبریزدانشگاه علوم پزشکی تبریز۱۸۱۵۲۶۲.۷۰۸۲۴۰۸۹.۴۶۰۳۸.۲۹۶۲.۲۹
شیرازدانشگاه علوم پزشکی شیراز۲۶۰۴۰۷۳.۴۲۴۵۸.۷۷۹.۰۹۸۴۶۰۵۵.۲۵۶.۷
شیرازدانشگاه علوم پزشکی شیراز۳۲۱۶۹.۴۷۸.۶۹۰۶۲۶۶.۶۹۹۴.۶۹۶۴۲۱.۳۹۵۴.۵
تهراندانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) – تهران۳۲۴۴۵.۴۷۳.۴۲۴۷۳.۴۵۸.۰۹۹۴.۶۹۶۰۲۸۶۲.۲۹
همداندانشگاه علوم پزشکی همدان۱۰۰۴۴۶.۷۷۳.۴۵۰.۷۶۲۳۱.۵۸۵.۴۵۸.۷۴۶.۲۶۰
کرجدانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج۴۹۹۶۵.۴۳۳.۴۰۵۲۷۰.۵۸۱.۴۸۵.۴۴۴.۵۵۱.۲
تهراندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران۵۵۶۶۸۷۳.۴۲۹.۳۹۶۱.۴۴۲.۹۸۶.۶۹۸۵.۴۳۴.۵۹۵۴.۵
ساریدانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری۵۶۴۶۰۸۵.۴۰۴۶۶۱۷۸.۶۹۹۴.۶۹۳۲۵۶.۷
کرماندانشگاه علوم پزشکی کرمان۵۷۴۷۰.۶۹۸۰۰۶۸۳۴.۲۹۱۰۰۳۰.۷۳۶۴۱.۴
همداندانشگاه علوم پزشکی همدان۶۴۲۴۱.۴۷۶۰۷۰.۶۹۶۵.۸۸۵.۴۸۲.۶۹۱۰.۳۶۰
تهراندانشگاه علوم پزشکی ایران۶۹۱۵۴.۷۴۸۰۶۴۴۲۱۰۰۹۲۲۸.۲۹۶۱
یزددانشگاه علوم پزشکی یزد۶۹۶۵۰.۷۸۴۰۶۵.۴۴۵.۷۹۹۴.۶۹۷۸.۶۹۲۲.۷۵۴.۵
مشهددانشگاه علوم پزشکی مشهد۷۱۵۲۶.۷۷۴.۶۹۰۷۳.۴۵۱.۵۸۹.۴۸۴۱۲۷۸.۹
ارومیهدانشگاه علوم پزشکی ارومیه۷۵۸۵۷.۴۸۶.۶۹۲۸۶۸.۶۹۳۵.۲۹۷۲۸۶.۶۹۲۰۵۷.۷۹
همداندانشگاه علوم پزشکی همدان۱۰۳۷۵۷.۴۲۲.۷۳۲۷۱.۴۵۷.۲۴۲.۷۲۵.۳۹۷۴.۴۱۶.۷
بویر احمد(یاسوج)دانشگاه علوم پزشکی یاسوج۱۵۱۳۴۸۸۰۴۱.۴۴۵.۴۳۷.۲۸۶.۶۹۶۵.۴۳۵.۹۵۸.۹
خرم آباددانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد۱۶۱۳۴۵.۴-۲.۵۹۴۰۵۲۶۳.۹۴۹.۴۴۶.۷۶۶.۶۹۶۴.۵
ارومیهدانشگاه علوم پزشکی ارومیه۸۹۶۶۵.۴۷۰.۶۹۰۵۸۴۷.۷۹۰.۶۹۳۲۳۸.۵۴۰
رشتدانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت۹۷۷۴۶.۷۶۹.۴۰۴۸۵۶.۲۸۵.۴۷۲۴۶.۲۵۳.۴
گرگاندانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان۹۸۰۳۷.۴۷۴.۶۹۰۶۱.۴۴۷.۷۸۵.۴۶۹.۴۲۷۶۴.۵
رشتدانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت۹۹۳۳۰.۷۸۴۲۵.۳۹۶۴.۶۹۵۳.۴۹۴.۶۹۵۳.۴۲۵.۳۹۵۱.۲
بیرجنددانشگاه علوم پزشکی بیرجند۱۴۹۰۲۲.۷۸۰۴۹.۴۶۳.۴۶۵.۸۹۴.۶۹۱۷.۳۹۲۷۲۸.۸۹
اردبیلدانشگاه علوم پزشکی اردبیل۱۳۲۹۴۶.۷۶۲.۷۱۴.۶۹۵۰۴۲.۹۷۶۷۳.۴۴۴۵۸.۹
کرماندانشگاه علوم پزشکی کرمان۱۰۳۶۴۶.۷۸۱.۴۲۶.۷۶۶۴۲۷۳.۴۸۰۲۲.۷۵۲.۲۹
شهرکرددانشگاه علوم پزشکی شهرکرد۱۰۷۸۶۱.۴۸۵.۴۰۵۷.۴۴۳.۹۸۹.۴۳۷.۴۲۴۴۶.۷
زنجاندانشگاه علوم پزشکی زنجان۱۱۲۶۵۲۵۸.۷۰۵۲۶۷.۶۹۹۴.۶۹۵۰.۷۲۸.۲۹۳۳.۴
قزویندانشگاه علوم پزشکی قزوین۱۱۳۳۶۰۷۲۰۶۸۵۱.۵۶۶.۶۹۴۰۱۴.۶۹۴۶.۷
تهراندانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران۲۵۴۶۳۲۵۸.۷۰۴۴.۷۵۲.۴۶۰۷۷.۴۲۶.۷۵۳.۴
زنجاندانشگاه علوم پزشکی زنجان۱۱۴۱۴۲.۷۸۱.۴۱۴.۶۹۵۷.۴۵۸.۰۹۸۴۸۱.۴۱۹.۲۹۴۷.۷۹
بجنورددانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- بجنورد۱۱۵۹۵۶۷۴.۶۹۰۵۴.۷۴۵.۷۹۸۰۴۹.۴۱۶.۷۷۲.۵
ایلامدانشگاه علوم پزشکی ایلام۱۴۴۹۵۴.۷۱۴.۶۹۳۲۷۹.۴۴۰۲۱.۳۹۳۰.۷۷۱.۸۸.۸۹
اردبیلدانشگاه علوم پزشکی اردبیل۱۱۸۶۴۰۹۰.۶۹۰۷۲۴۲.۹۶۶.۶۹۸۹.۴۸۵۲.۹
همداندانشگاه علوم پزشکی همدان۱۱۹۵۳۴.۷۷۰.۶۹۲.۷۶۸۴۵.۷۹۷۷.۴۳۲۲۸۵۷.۷۹
سنندجدانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج۱۲۱۰۳۸.۷۶۲.۷۱۲۶۴۵۶.۲۷۶۶۸۲۲.۷۵۲.۲۹
گرگاندانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان۱۲۳۲۴۶.۷۶۶.۶۹۰۵۰.۷۴۹.۵۹۹۴.۶۹۸۰۳۲۵۰
ایلامدانشگاه علوم پزشکی ایلام۱۶۱۷۵۲۹۴.۶۹۳۰.۷۵۷.۴۲۲۷۸.۶۹۸۹.۴۳۶۳۱.۲
اهوازدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز۱۲۹۶۳۶۷۶۴۶۶۴۸.۵۹۸۹.۴۸۰۲۴۳۶.۷
کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه۱۲۹۹۳۷.۴۴۶.۷۰۷۱.۴۵۸.۰۹۲۹.۳۹۵۳.۴۶۶.۶۹۱۷.۷۹
جهرمدانشگاه علوم پزشکی جهرم۱۳۱۸۵۰.۷۸۵.۴۰۵۲.۷۵۰.۵۷۳.۴۷۰.۶۹۱۲۶۶.۶۹
بمدانشگاه علوم پزشکی بم۲۷۰۱۵۰.۷۶۵.۴۳۳.۴۳۶.۷۲۹.۶۵۸.۷۶۰۵۸.۷۴۸.۹
فسادانشگاه علوم پزشکی فسا۱۳۶۰۴۲.۷۷۴.۶۹۰۵۸.۷۳۵.۲۹۸۴۷۲۳۰.۷۵۸.۹
خرم آباددانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد۱۴۸۵۳۴.۷۵۴.۷۰۶۵.۴۴۷.۷۷۷.۴۵۷.۴۳۰.۸۹۴۷.۷۹
تهراندانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) – تهران۲۰۸۴۳۸.۷۷۰.۶۹۰۴۲۵۷.۲۸۴۳۳.۴۲۵.۷۵۲.۲۹
ایلامدانشگاه علوم پزشکی ایلام۱۵۰۱۳۷.۴۶۶.۶۹۰۵۰۴۵.۷۹۷۴.۶۹۶۰۳۲۷۰
جیرفتدانشگاه علوم پزشکی جیرفت۱۸۴۴۴۰۸۱.۴۳۰.۷۴۴۵۹.۰۹۹۰.۶۹۸۵.۴۳۴.۷۱۶.۷
ایلامدانشگاه علوم پزشکی ایلام۱۵۴۷۴۵.۴۹۲۰۵۴۵۰.۵۷۶۶۴۱۴.۶۹۴۸.۹
زابلدانشگاه علوم پزشکی زابل۲۰۷۲۴۰۵۳.۴۰۵۶۳۹.۰۹۷۰.۶۹۷۸.۶۹۴۰۳۵.۵۹
ایلامدانشگاه علوم پزشکی ایلام۱۶۰۲۲۱.۳۹۶۴۰۶۸۳۴.۲۹۸۹.۴۲۹.۳۹۲۸۷۲.۳
کرماندانشگاه علوم پزشکی کرمان۱۶۴۳۳۷.۴۷۴.۶۹۴۷۰.۶۹۴۲.۹۷۳.۴۴۲.۷۱۲۵۵.۵۹
ایلامدانشگاه علوم پزشکی ایلام۱۶۶۵۳۶۶۹.۴۰۶۶۴۲۴۲.۷۷۲۱۶۶۶.۶۹
زاهداندانشگاه علوم پزشکی زاهدان۱۶۷۶۶۰۶۵.۴۰۴۸.۷۳۱.۵۸۹.۴۶۸۳۶۴۸.۹
رفسنجاندانشگاه علوم پزشکی رفسنجان۱۶۷۸۵۲۸۶.۶۹۰۴۶۴۲.۹۷۲۵۷.۴۳۲۴۳.۴
آباداندانشکده علوم پزشکی آبادان۱۷۱۴۳۶۹۴.۶۹۰۵۳.۴۳۴.۲۹۹۲۱۰۰۱۴.۶۹۵۱.۲
تهراندانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) – تهران۲۲۳۵۳۷.۴۸۵.۴۱۷.۳۹۵۱.۴۴۴.۷۹۹۰.۶۹۷۶۱۹.۲۹۳۴.۵
رفسنجاندانشگاه علوم پزشکی رفسنجان۲۳۰۵۲۴۸۶.۶۹۱۶۷۶۲۳.۸۹۸۴۵۳.۴۱۹.۲۹۲۸.۸

کارنامه سبز کنکور سراسری

انتشار کارنامه سبز کنکور سراسری آخرین مرحله از مسیر پر پیچ و خم کنکور سراسری است.
کارنامه سبز کنکور سراسری که یک ماه پس از انتخاب رشته و در شهریور ماه توسط سایت سنجش و آموزش کشور منتشر می شود برای شما مشخص می کند که مجاز به ادامه تحصیل در کدام رشته و دانشگاه در کشور می باشید.

برای مطالعه تحلیل دقیق کارنامه سبز کنکور سراسری کلیک کنید

امیدواریم موارد فوق اطلاعات لازم و کافی را درباره درصدهای لازم برای قبولی رشته پزشکی در اختیار شما قرار داده باشد.

فرصت‌های زندگی اتفاق نمی‌ افتن؛ بلکه شما اون‌ها رو می سازید.

پیج اینستاگرام :
konkur.info.official

به نظرت بهترین انتشارات برای کتاب زیست کنکور چیه؟

نمایش نتیجه نظرسنجی

Loading ... Loading …

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top