بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

تکنیک های یادگیری و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی

تکنیک های یادگیری

در این مطلب اطلاعات جامی را در رابطه با تکنیک های یادگیری و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان کنکوری ارائه خواهیم داد و تعریف کاملی از مفهوم ” یادگیری ” را بیان خواهیم کرد .

یکی از مسائل مهمی که روانشناسان و مربیان تربیتی با آن دست و پنجه نرم می کنند ، موضوع آموزش تکنیک های یادگیری به دانش آموزان کنکوری است .

کنکور به عنوان بزرگترین ماراتن علمی کشور مطرح می شود و رقابت سنگینی بر آن حاکم است .

از این رو دانش آموزانی که تکنیک های یادگیری و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی را به خوبی فرا گرفته باشند و آموزش کافی را در این رابطه دیده باشند ، می توانند موفقیت خود را تضمین کنند .

آموزش تکنیک های یادگیری به دانش آموزان ، مسئله پیچیده و دشواری نیست اما از آنجایی که دانش آموزان کنکوری در مرحله زمانی حساسی قرار دارند ، تنلاش و اهتمام ویژه ای را از سوی مراجع ذی صلاح می طلبد.

یکی از منابعی که می توان به خوبی به آن استناد کرد ، مفاهیم مطرح شده در روانشناسی تربیتی است چرا که این شاخه از علم با مسائل مرتبط با دانش آموزان ، نحوه تدریس ، انواع یادگیری و … سر و کار دارد .

بنابراین در این مطلب یک تعریف علمی از مفهوم یادگیری و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی ارائه خواهیم داد و سپس تکینک های اجرای آن را معرفی خواهیم کرد .

تعریف یادگیری

در علم روانشناسی ، مفهوم یادگیری تعریف ویژه ای دارد :

یادگیری تغییر نسبتا پایدار در توان رفتاری یا رفتار بالقوه است که در نتیجه ی تجربه یا تمرین تقویت شده به وجود می آید .

در این تعریف ، چندین جز و عنصر مشاهده می شود که به تعریف هر کدام از این عناصر خواهیم پرداخت .

 • عناصر تعریف یادگیری :
 1. جز یا عنصر اول : تغییر
 2. جز یا عنصر دوم : نسبتا پایدار
 3. جز یا عنصر سوم : توان رفتاری یا رفتار بالقوه
 4. جز یا عنصر چهارم : تجربه یا تمرین تقویت شده

عنصر اول : تغییر

یادگیری یعنی تغییر در رفتار . یعنی در اثر یادگیری ، فرد می تواند کاری را انجام بدهد که قبل از یادگیری قادر به انجام آن نبوده است . یعنی فرد کاری یا چیزی را بلد شده است ،که قبل از اینکه آن را یاد بگیرد ، آن را بلد نبوده است .

عنصر دوم : نسبتا پایدار

یعنی اینکه آن تغییر نه موقتی است و نه ثابت است . تغییر اگر موقتی باشد که تغییر نیست ! و بر عکس اگر هم ثابت و مادام العمر باشد نیز تغییر به حساب نمی آید . در تعریف یادگیری ، منظور تغییری است که نسبتا پایدار باشد .

عنصر سوم : توان رفتاری یا رفتار بالقوه

به طور کلی ما دو نوع فعل یا رفتار داریم :

الف) رفتار بالقوه            
ب) رفتار بالفعل

این تغییر در توان رفتاری یا رفتار بالقوه ی ما وجود دارد . یعنی اگر فرد اکنون کاری راانجام نمی دهد یا آن رفتار از او سر نمی زند ، دلیل بر این نیست که آن رفتار را یاد نگرفته است و آن رفتار را بلد نیست . به عبارتی تغییر در رفتار ما لزوما نباید بلافاصله بعد از یادگیری ایجاد شود .

عنصر چهارم : تجربه یا تمرین تقویت شده

یعنی اینکه رفتار ، بر اثر تکرار و تمرین و تجربه ، تقویت می شود .

تکنیک های یادگیری و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی

بسیاری از پژوهش هایی که در حوزه تربیتی و آموزشی صورت گرفته است ، از وجود یک رابطه مستقیم و معنا دار میان یادگیری و پیشرفت تحصیلی خبر می دهد .

به گونه ای که آموزش تکنیک های یادگیری به دانش آموزان ، به خصوص داوطلبان کنکوری ، تا حد زیاد و قابل قبولی ، عملکرد تحصیلی و پیشرفت درسی آن ها را بهبود بخشیده است .

سبک های یادگیری و آموزش آن ها در موفقیت تحصیلی دانش آموزان نقش به سزایی داشته و می تواند آینده شغلی و تحصیلی این افراد را تحت تاثیر خود قرار دهد .

در حال حاضر ، آموزش تکینک های یادگیری از سوی معلمان و مشاوران مدرسه به خوبی صورت نمی گیرد و این افراد از اهمیت این آموزش ها آگاهی چندانی ندارند .

بنابراین قبل از هر اقدامی لازم است که معلمان و عوامل آموزشی ، آگاهی و آموزش کافی در این رابطه را ببینند و در دوره های مختلف آموزشی شرکت کنند و سپس آموزش صحیح و اصولی به دانش آموزان داده شود .

تکنیک های یادگیری

 • در جدول زیر می توانید ۵ راهکار مهم و کاربردی از تکنیک های یادگیری و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی را مشاهده کنید :
ردیفتکنیک های یادگیری و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی
تکنیک یادگیری اولهدف گذاری کوتاه مدت و بلند مدت
تکنیک یادگیری دومآماده سازی
تکنیک یادگیری سومانجام برنامه ریزی صحیح و اصولی
تکنیک یادگیری چهارمتلاش برای تقویت اراده و مطالعه مستمر
تکنیک یادگیری پنجمتثبیت و مرور خوانده ها

تکنیک اول : هدف گذاری

اولین تکنیک و نخستین گام ، هدف گذاری کوتاه مدت و بلند مدت است .

به طور کلی وقتی هدف فعلی مشخص نباشد ، انگیزه ای برای به سرانجام رساندن آن عمل وجود نخواهد داشت و موجب این می شود که از سوی فرد ، تلاش بیهوده و بی ثمری صورت بگیرد .

هدف گذاری کوتاه مدت موجب می شود که یک نمای نزدیک از آنچه قرار است که توسط شما انجام بگیرد داشته باشید ؛ از این رو مسیر روشنی را برای خود متصور خواهید داشت .

هدف گذاری بلند مدت نیز این مزیت را برای شما به ارمغان خواهد آورد که یک دید کلی از آینده خود داشته باشید و بر اساس آن فعالیت های خود را تنظیم کنید .

تکنیک دوم : آماده سازی

تکنیک و راهکار دوم ، آماده سازی است که هر نوع آماده سازی را شامل می شود که در لیست زیر مشاهده می کنید :

 • آماده سازی از لحاظ روحی و روانی
 • آماده سازی از لحاظ فردی و شخصی
 • آماده سازی مکان و فضای مناسب برای مطالعه
 • آماده سازی منابع مطالعاتی اعم از کتب مختلف ، درسنامه ، تست و …
 • آماده سازی خود برای امتحان و آزمون های آزمایشی
 • و ….

تکنیک سوم : برنامه ریزی

مهمترین رکن و تاثیرگذار ترین تکینک ، انجام برنامه ریزی صحیح و اصولی متناسب ست .

این برنامه ریزی به طور قطع باید شخصی سازی شده باشد و متناسب با سطح توانایی های دانش آموز باشد به گونه ای که بتواند به سهلوت آن را اجرایی کند .

ناکامی در اجرای به موقع و کامل برنامه ریزی مطالعاتی ، تبعات جبران ناپذیری را برای دانش آموز ایجاد می کند که مهمترین آن افت انگیزه و رغبت و همچنین کاهش عملکرد تحصیلی است .

بنابراین معلمان ، مشاوران و سایر عوامل آموزشی باید نحوه صحیح اجرای برنامه ریزی را به دانش آموزان آموزش بدهند و آن ها را در این زمینه یاری سازند .

تکنیک چهارم : تقویت اراده و تلاش

اگر سایر عوامل موثر بر یادگیری را فراهم کنیم و تا حد مطلوبی در اختیار دانش آموز قرار بدهیم اما تلاش و اراده ای را از سوی وی مشاهده نکنیم ، به طور قطع امر یادگیری صحیح و اصولی محقق نخواهد شد .

ان تکنیک ، یک راهکار شخصی است که با جنبه های فردی و ابعاد مختلف وجودی دانش آموز ارتباط پیدا می کند .

بنابراین آموزش شخصی سازی شده این راهکار یعنی تکنیک ” تقویت اراده و تلاش ” برای هر دانش آموز ضرورت پیدا می کند .

در این آموزش علاوه بر خود فرد ، عوامل دیگری نیز موثر و دخیل هستند که برخی از آن ها به شرح زیر است :

 • والدین
 • خانواده
 • محیط اجتماعی
 • معلمان
 • مدیران مدرسه
 • عوامل آموزشی
 • و …

تکنیک پنجم : تثبیت و مرور

یکی از بهترین تکنیک های یادگیری ، راهکار ” تثبیت آموخته ها و مرور یادگیری های قبلی ” است .

قرار دادن ایستگاه های جبرانی و مرور مباحث خوانده شده در برنامه ریزی مطالعاتی ، آنقدر اهمیت دارد که نباید از نقش آن در یادگیری موثر غافل شد .

هنگامی که یک دانش آموز ، مبحثی را مطالعه می کند و سپس آن را در نقاط زمانی مختلف مرور می کند ، موجب این امر می شود که همه آن چه فرا گرفته را در ذهنش تثبیت کند ، در نتیجه به موفقیت تحصیلی دست یابد .

نکته آخر این است که همه این راهکار ها و تکنیک ها می بایست همانند یک پازل در کنار هم قرار بگیرند و در تعامل باهم در افزایش کیفیت مطالعه دانش اموز به کار گرفته شوند .

تکنیک های یادگیری رابطه مستقیمی با پیشرفت تحصیلی دارد . بنابراین اهمیت آموزش این راهکار ها در سال های اول آموزش در مدرسه ، ضرورت بیشتری پیدا می کند .

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با ” تکنیک های یادگیری و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی ” پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

پیج اینستاگرام :
konkur.info.official

🔰 دانلود بهترین جزوه های دهم _ یازدهم _ دوازدهم 🔰

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا