بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

برنامه امتحانات نهایی 1402

برنامه امتحانات نهایی ۱۴۰۲ اعلام شد

بارم بندی و برنامه امتحانات نهایی سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم خرداد ماه ۱۴۰۲ رشته های تجربی، انسانی، ریاضی، علوم و معارف اسلامی و فنی و کار و دانش توسط آموزش و پروش کشور منتشر شد. در این نوشته بارم بندی و تاریخ دقیق امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲ که توسط آموزش و پرورش منتشر شده است را به طور کامل در اختیار شما قرار می دهیم، با ما همراه باشید.

امتحانات نهایی ۱۴۰۲

رئیس سازمان سنجش در رابطه با امتحانات نهایی ۱۴۰۲ گفت: داوطلبانی که سال دوازدهم هستند باید در آزمون خردادماه ۱۴۰۲ سوابق تحصیلی خود را ایجاد کنند. کسی که در شهریور سابقه تحصیلی ایجاد کند برای کنکور سال ۱۴۰۳ محسوب می شود و سوابق تحصیلی برای کنکور ۱۴۰۲ تیرماه ندارد.

اگر درسی سابقه تحصیلی نداشته باشد نمره اش صفر رد می شود و این نمره با نمره داوطلب جمع می شود و تراز منهای ۲۰۰۰ برای داوطلب به همراه دارد.

بارم بندی امتحانات نهایی ۱۴۰۲ خرداد ماه

همان طور که در ابتدا گفته شد بارم بندی امتحانات نهایی ۱۴۰۲ خرداد ماه برای سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم رشته های تجربی، ریاضی و انسانی منتشر شد.

برای دانلود بارم بندی امتحانات نهایی ۱۴۰۲ خرداد ماه روی لینک زیر کلیک کنید:

برنامه امتحانات نهایی دوازدهم تجربی ۱۴۰۲ خرداد ماه

تاریخ و روزعنوان درس
یکشنبه ۱۴۰۲/۲/۳۱تعلیمات دینی ۳ (دینی،اخلاق و قرآن) و ادیان الهی (۳) – اقلیت های دینی
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۲فیزیک
پنج شنبه ۱۴۰۲/۳/۴فارسی
یکشنبه ۱۴۰۲/۳/۷ریاضی
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۹زبان انگلیسی
پنج شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۱شیمی
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۶زیست شناسی
پنج شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۸سلامت و بهداشت
یک شنبه ۱۴۰۲/۳/۲۱زمین شناسی
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۲۳عربی زبان قرآن
پنجشنبه ۱۴۰۲/۳/۲۵علوم اجتماعی

برنامه امتحانات نهایی دوازدهم ریاضی ۱۴۰۲ خرداد ماه

تاریخ و روزعنوان درس
یکشنبه ۱۴۰۲/۲/۳۱تعلیمات دینی ۳ (دینی،اخلاق و قرآن) و ادیان الهی (۳) – اقلیت های دینی
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۲فیزیک
پنج شنبه ۱۴۰۲/۳/۴فارسی
یکشنبه ۱۴۰۲/۳/۷هندسه
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۹زبان انگلیسی
پنج شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۱شیمی
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۶حسابان
پنج شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۸سلامت و بهداشت
یک شنبه ۱۴۰۲/۳/۲۱ریاضیات گسسته
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۲۳عربی زبان قرآن
پنجشنبه ۱۴۰۲/۳/۲۵علوم اجتماعی

برنامه امتحانات نهایی دوازدهم رشته انسانی ۱۴۰۲ خرداد ماه

تاریخ و روزعنوان درس
یکشنبه ۱۴۰۲/۲/۳۱تعلیمات دینی ۳ (دینی،اخلاق و قرآن) و ادیان الهی (۳) – اقلیت های دینی
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۲تاریخ ۳
پنج شنبه ۱۴۰۲/۳/۴فارسی ۳
یکشنبه ۱۴۰۲/۳/۷جامعه شناسی ۳
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۹زبان انگلیسی
پنج شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۱فلسفه ۲
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۶علوم و فنون ادبی ۳
پنج شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۸سلامت و بهداشت
یک شنبه ۱۴۰۲/۳/۲۱ریاضی و امار ۳
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۲۳عربی زبان قرآن
پنجشنبه ۱۴۰۲/۳/۲۵جغرافیا ۳

برنامه امتحانات نهایی دوازدهم علوم و معارف اسلامی ۱۴۰۲ خرداد ماه

تاریخ و روزعنوان درس
یکشنبه ۱۴۰۲/۲/۳۱علوم و معارف قرآنی ۳
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۲تاریخ ۳
پنج شنبه ۱۴۰۲/۳/۴فارسی ۳
یکشنبه ۱۴۰۲/۳/۷اصول عقاید ۳
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۹زبان انگلیسی ۳
پنج شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۱فلسفه ۲
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۶علوم و فنون ادبی ۳
پنج شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۸سلامت و بهداشت
یک شنبه ۱۴۰۲/۳/۲۱ریاضی و آمار ۳
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۲۳عربی زبان قرآن
پنجشنبه ۱۴۰۲/۳/۲۵احکام ۳

برنامه امتحانات نهایی دوازدهم فنی حرفه ای و کار و دانش ۱۴۰۲ خرداد ماه

تاریخ و روزعنوان درس
یکشنبه ۱۴۰۲/۲/۳۱تعلیمات دینی ۳ (دینی،اخلاق و قرآن) و ادیان الهی (۳) – اقلیت های دینی
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۲
پنج شنبه ۱۴۰۲/۳/۴فارسی
یکشنبه ۱۴۰۲/۳/۷
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۹زبان انگلیسی
پنج شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۱
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۶
پنج شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۸سلامت و بهداشت
یک شنبه ۱۴۰۲/۳/۲۱
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۲۳عربی زبان قرآن
پنجشنبه ۱۴۰۲/۳/۲۵

برنامه امتحانات نهایی یازدهم تجربی خرداد ۱۴۰۲

تاریخ و روزعنوان درس
۱۴۰۲/۳/۸ریاضی
۱۴۰۲/۳/۱۰عربی زبان قرآن

برنامه امتحانات نهایی یازدهم ریاضی خرداد ۱۴۰۲

تاریخ و روزعنوان درس
۱۴۰۲/۳/۸حسابان
۱۴۰۲/۳/۱۰عربی زبان قرآن

برنامه امتحانات نهایی یازدهم انسانی خرداد ۱۴۰۲

تاریخ و روزعنوان درس
۱۴۰۲/۳/۸ریاضی و آمار
۱۴۰۲/۳/۱۰علوم و فنون ادبی

برنامه امتحانات نهایی دهم تجربی خرداد ۱۴۰۲

تاریخ و روزعنوان درس
۱۴۰۲/۳/۱فارسی
۱۴۰۲/۳/۳زیست شناسی

برنامه امتحانات نهایی دهم ریاضی خرداد ۱۴۰۲

تاریخ و روزعنوان درس
۱۴۰۲/۳/۱فارسی
۱۴۰۲/۳/۳فیزیک

برنامه امتحانات نهایی دهم انسانی خرداد ۱۴۰۲

تاریخ و روزانسانی
۱۴۰۲/۳/۱فارسی
۱۴۰۲/۳/۳عربی اختصاصی

ساعت شروع امتحانات نهایی ۱۴۰۲

فرآیندزمان
ورود دانش آموزان به محوطه حوزهساعت ۷ تا ۷:۳۰ صبح
ورود به سالن برگزاری آزمون با کنترل حفاظت آزمونساعت ۷:۱۵ تا ۷:۴۰ صبح
بسته شدن درب آزمونساعت ۷:۴۰ صبح
پخش فایل صوتی قرائت قرآن و نکات مربوط به مقررات آزمون و توصیه مشاوره ایساعت ۷:۴۵ صبح
شروع آزمونساعت ۸ صبح

با توجه به انتشار زمان دقیق امتحانات نهایی ۱۴۰۲، دانش آموزان می توانند با توجه به نقاط ضعف و قوت خود مناسب ترین برنامه درسی را داشته باشند تا بتوانند در مدت زمان باقی مانده ضعف های مطالعاتی خود را برطرف کنند.

برای پیگیری اخبار کنکور و آزمون های استخدامی از طریق اینستاگرام، روی لینک زیر کلیک کنید:

پیج اینستاگرام :
koknkur.info.official

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
Scroll to Top