کنکور اینفو

بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

آزمون نظام مهندسی

آزمون نظام مهندسی

سازمان نظام مهندسی، که سازمانی غیر دولتی است هر ساله در جهت تحقق قوانین نظام مهندسی و کنترل ساختمان، با برگزاری آزمونی تحت عنوان “آزمون نظام مهندسی” در دو نوبت اقدام به تشخیص نیرو های ماهر جهت اعطای پروانه ورود به حرفه مهندسان می کند.

داوطلبان واجد شرایط پس از آماده نمودن مدارک مورد نیاز می توانند به سایت سازمان نظام مهندسی در زمان ثبت نام مراجعه نموده و مراحل ثبت نام خود را سپری نمایند.

آزمون های نظام مهندسی هر سال در ۷ رشته زیر برگزار می شوند :

 • رشته عمران
 • رشته معماری
 • رشته مکانیک
 • رشته نقشه برداری
 • رشته برق
 • رشته ترافیک
 • رشته شهرسازی

گرایش های آزمون های نظام مهندسی

گرایش های آزمون های نظام مهندسی بسته به رشته شما متفاوت است و شما می توانید در یک یا چندین گرایش به طور هم زمان شرکت کنید.
گرایش های هر رشته به شرح زیر است :

رشته مهندس معماریرشته مهندس عمرانرشته مهندسی تاسیسات مکانیکی رشته مهندسی تاسیسات برقی رشته مهندسی شهرسازیرشته مهندسی نقشه برداریرشته مهندسی ترافیک
آزمون نظام مهندسی معماری نظارتآزمون نظام مهندسی عمران نظارتآزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی نظارتآزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی نظارتآزمون نظام مهندسی شهرسازیآزمون نظام مهندسی نقشه‌ برداریآزمون نظام مهندسی ترافیک
 آزمون نظام مهندسی معماری اجرا آزمون نظام مهندسی عمران اجراآزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی طراحیآزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی
آزمون نظام مهندسی معماری طراحی آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات—–—-

زمان ثبت نام آزمون نظام مهندسی

آزمون نظام مهندسی دو بار در سال برگزار می شود و زمان دقیق ثبت نام هر دوره با انتشار اطلاعیه مجری برگزار کننده آزمون نظام مهندسی اعلام می شود.

آزمون ورود به حرفه مهندسان، کاردان های فنی و معماران تجربی ساختمان در محدوده زمانی شهریور ماه و دی ماه به منظور ارائه پروانه فعالیت حرفه ای مهندسی علاقه مندان به این حوزه برگزار می شود.

اطلاعیه مربوط به اعلام زمان ثبت نام آزمون نظام مهندسی هر سال از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ثبت نام آزمون نظام مهندسی، کارشناسان ماده ۲۷، کاردان های فنی و معماران تجربی اعلام می شود.

شرایط لازم برای شرکت در آزمون نظام مهندسی

 • فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی می بایست حداقل  3 سال سابقه کاری حرفه ای یا کارآموزی در این زمینه داشته باشند
 • فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد می بایست حداقل ۲ سال سابقه کاری حرفه ای یا کارآموزی در این زمینه داشته باشند
 • فارغ التحصیلان مقطع دکتری می بایست حداقل ۱ سال سابقه کاری حرفه ای یا کارآموزی در این زمینه داشته باشند
 • چنانچه رشته فارغ التحصیلی داوطلب با رشته آزمون وی مطابقت نداشته باشد، سنوات کاردانی اوبرای آزمون نظام مهندسی محاسبه نمی شود
 • سوابق کاردانی برای آزمون نظام مهندسی به غیر از رشته عمران (محاسبات) و معماری (طراحی) در صورت هم رشته بودن با رشته آزمون، از تاریخ اخذ مدرک کاردانی تا زمان اخذ مدرک مهندسی به ازای هر پنج سال کامل یک سال و حداکثر دو سال به سنوات مهندسی اضافه خواهد شد
 • نکته قابل توجه دیگر درمورد کارت پایان خدمت است
  در واقع اگر داوطلبی مدرک پایان و یا معافیت از خدمت سربازی خود را دریافت ننموده باشد، تا ۴ سال بعد فرصت دارد که پروانه اصلی اشتغال به کار خود را دریافت کند، بنابراین در این مدت باید وضعیت نظام وظیفه خود را مشخص کند
 • ثبت نام آزمون های نظام مهندسی در هر یک از صلاحیت های محاسبات، نظارت و اجرا (برای رشته عمران) و صلاحیت های طراحی، نظارت و اجرا (برای رشته معماری) بصورت مجزا بوده و بصورت مستقل برگزار می شود
  طبق روال سال های اخیر آزمون نظارت و اجرا به ترتیب در نوبت صبح و بعدازظهر روز اول و آزمون محاسبات و طراحی صبح روز دوم برگزار می شود
پروانه اشتغالسابقه تجربی لازم حداقل شرط سنی لازممدرک 
پایه ۱۱۸ سال ۳۶ سالدیپلم فنی
پایه ۲۱۲ سال ۳۰ سالدیپلم فنی
پایه ۳۷ سال ۲۵ سالدیپلم فنی
پایه ۱۱۹ سال۳۷ سالسایر موارد
پایه ۲۱۳ سال ۳۱ سالسایر موارد
پایه ۳۸ سال۲۶ سالسایر موارد

رشته های مجاز به نام نویسی در آزمون نظام مهندسی

رشته های مجاز به ثبت نام در آزمون نظام مهندسی رشته عمران 

عمرانمرتبط با مهندسی عمران – عمران آب 
سازهمرتبط با مهندسی عمران – راهسازی
ساختمانمرتبط با مهندسی عمران – عمران روستايی
راه و ساختمانساختمان سازی ( مهندسی عملی ، فارغ التحصيلان بعد از بهمن ۱۳۵۷ دانشگاه خواجه نصير الدين طوسی )
سیویلمرتبط با مهندسی عمران – كاربردی
ساختمان سازیمرتبط با مهندسی عمران – تكنولوژی عمران
مرتبط با مهندسی عمران – دبيری فنیمرتبط با مهندسی عمران – ساختمان سازی
مرتبط با مهندسی عمرانمعادل ليسانس مهندسی عمران – عمران
مرتبط با مهندسی عمران – خط و ابنيهمرتبط با مهندسی عمران – عملی
مرتبط با مهندسی عمران – ساختمان و تأسيسات كشاورزیعمران – ساختمان

رشته های مجاز به ثبت نام در آزمون نظام مهندسی رشته نقشه برداری 

مهندسی نقشه برداریمرتبط با مهندسی نقشه برداری
معادل كارشناس مهندسی نقشه برداری

رشته های مجاز به ثبت نام در آزمون نظام مهندسی رشته ترافیک

مهندسي ترافيکبرنامه ريزی حمل و نقل
مهندسي ترافيکمعادل كارشناسی مهندسی ترافيک
راه و ترابری

رشته های مجاز به ثبت نام در آزمون نظام مهندسی رشته تاسیسات مکانیکی

مكانيک ( حرارت و سيالات )الكترومكانيک ( مكانيک ) قبل از سال ۶۰
مكانيک خارج از كشورمكانيک قبل از سال ۶۰ داخل كشور
مرتبط با مهندسی تأسيسات مكانيکیمعادل كارشناسی مهندسی مكانيک ( حرارت و سيالات )
كارشناسی مهندسی مكانيک ( طراحي و جامدات )دبيري فني مكانيك (حرارت و سيالات )
مرتبط با مهندسی تأسيسات مكانيکی ساختمان- سردخانهمرتبط با مهندسي تأسيسات مكانيکی ساختمان- شيمي صنايع گاز

رشته های مجاز به ثبت نام در آزمون نظام مهندسی رشته تاسیسات برقی

برق ( قدرت )الكترومكانيک ( برق ) قبل از سال ۶۰
برق خارج از كشورالكتروتكنيک
مهندسي برق و الكترونيکشبكه های انتقال و توزيع
مرتبط با مهندسی تأسيسات برقی ساختمانمعادل كارشناسی مهندسی برق ( قدرت )
دبيری فنی برق ( قدرت )مهندسی برق – مخابرات
مهندسی برق – كنترلمهندسی كنترل و ابزار دقيق
مهندسی تكنولوژی كنترل و ابزار دقيقمرتبط با مهندسی برق ( الكترونيک )

رشته های مجاز به ثبت نام در آزمون نظام مهندسی رشته معماری

معماریمعماری ( كاربردی – مهندسي عملی )
معماری و تزئينات داخلی ( فارغ التحصيلان دانشگاه علم و صنعت )علمی و كاربردی معماری
مرتبط با مهندسی معماریدبير فنی معماری
معماری سنتیمرتبط با مهندسی معماری – مرمت و احيای بناهای تاريخی

رشته های مجاز به ثبت نام در آزمون نظام مهندسی رشته شهرسازی

شهرسازیشهرسازی – طراحي شهری
شهرسازی – برنامه ريزی شهریمرتبط با شهرسازی – مهندسی محيط
مرتبط با شهرسازی – محوطه سازی و طراحی فضای سبزمرتبط با شهرسازی – كارشناسی ارشد برنامه ريزی محيط يا محيط زيست
معادل كارشناسی ارشد شهرسازی (طراحي شهری با برنامه ريزی شهری )مرتبط با شهرسازی

نحوه ثبت نام آزمون نظام مهندسی

نحوه ثبت نام آزمون نظام مهندسی به شرح زیر است :

 • نخست داوطلبان باید عبارت ” معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ” و یا ” inbr.ir ” در کادر میانی و یا بالایی مرورگر نوشته و جست و جو نمایند
 • سپس با ورود به صفحه اصلی سایت و انتخاب گزینه “سامانه آزمون های ورود به حرفه” از لیست بالای سامانه باید وارد قسمت مربوط به نظام مهندسی شوند
 • در گام بعد باید پس از ورود به سامانه آزمون ها، گزینه “ثبت نام آزمون ” را انتخاب کنند
 • داوطلبان باید پس از ورود به صفحه ثبت نام آزمون و گزینه “خرید کارت” را به منظور ورود به درگاه بانکی الکترونیکی برای پرداخت هزینه ثبت نام و تهیه کارت اعتباری ثبت نام حاوی شماره پرونده و رمز عبور انتخاب کنند
 • داوطلبان سپس با بازگشت به صفحه ثبت نام آزمون، گزینه ” تایید و ادامه ” را برای ورود به صفحه ثبت نام انتخاب کنند

مدارک لازم برای ثبت نام آزمون نظام مهندسی

 • فایل اسکن شده عکس ۳ * ۴ داوطلب برای آپلود در سایت
 • اطلاعات فردی: نام / نام خانوادگی / نام پدر
 • اطلاعات شناسایی: شماره شناسنامه / کد ملی / سال تولد / جنسیت
 • شماره عضویت در سازمان (در صورت عضویت در سازمان نظام مهندسی)
 • اطلاعات تحصیلی : رشته تحصیلی / مقطع / دانشگاه / زمان فارغ التحصیلی 
 • اطلاعات تماس: شماره تماس ثابت / شماره همراه / ایمیل
 • اطلاعات محل سکونت: استان محل سکونت / شهر / آدرس دقیق
 • دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم برای داوطلبان آقا

شرایط برگزاری آزمون نظام مهندسی

آزمون نظام مهندسی یک آزمون جزوه باز یا کتاب باز است. پس در روز آزمون، داوطلبان می توانند منابع آزمون را همراه خود داشته باشند.

در واقع شما می‌توانید به هر تعدادی که لازم می‌ دانید با خود، کتاب، جزوه، خلاصه‌ برگ و نظایر آن ها، به همراه داشته باشید، هم چنین همراه داشتن ماشین حساب اختیاری است.

اما مجاز به همراه داشتن موبایل، تبلت و لپ تاپ نیستید. مهارت شما در این آزمون در پاسخ گویی به سوالاتی که جواب آن ها در این منابع موجود است و در زمان محدود آزمون می باشد که این کار نیازمند تمرین و تکرار زیاد است تا شما با این منابع بیشتر آشنا شوید و در آزمون با دیدن صورت سوال متوجه محل پاسخ آن در منابع شوید و وقت زیادی برای جستجو صرف نکنید تا وقت برای سوال های دیگر هم باقی بماند. با تعیین کلید واژه می توانید در این آزمون به مراتب عملکرد بهتری داشته باشید. به عبارتی تنها راه قبولی به صورت تضمینی در آزمون های نظام مهندسی خصوصا نظارت و اجرا، کلید واژه می باشد.

 اعتبار قبولی آزمون‌ های نظام مهندسی

با عنایت به مفاد دستورالعمل شماره ۱۱۹۵۵/۴۲۰ مورخ ۲۶/۴/۸۴ اعتبار قبولی هر آزمون درصورت رعایت شرایط و ضوابط دستورالعملهای آن آزمون، با تایید اداره کل راه و شهرسازی استان حداکثر تا چهار سال پس از زمان برگزاری هر آزمون خواهد بود. بدیهی است درصورت سپری شدن بیش از مدت زمان چهار سال به هیچ عنوان قبولی های صادره معبتر نخواهد بود و متقاضی میبایست مجدداً در آزمونهای ورود به حرفه مهندسان شرکت نماید.

امیدواریم مطالب فوق اطلاعات لازم و کافی را درباره رشته آزمون نظام مهندسی در اختیار شما قرار داده باشد.

پیج اینستاگرام :
konkur.info.official

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
Scroll to Top