بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

جزوه تاریخ دهم، یازدهم، دوازدهم رشته انسانی

جزوه تاریخ رشته انسانی

تاریخ یکی از دروس حجیم و پرمطلب رشته انسانی می باشد و دانش آموزان برای رسیدن به موفقیت در این درس، در کنکور سراسری و امتحان نهایی می بایست به تمامی مطالب آن تسلط کامل داشته باشند.
جزوه تاریخ دهم، یازدهم و دوازدهم انسانی، ویژه دانش آموزان و داوطلبان کنکوری این رشته توسط خبره ترین معلمان کشور گردآوری شده است تا در امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۳ خوش بدرخشید.
این جزوات به صورت نکته وار تمامی مطالب تاریخ دهم، یازدهم و دوازدهم را شامل می شود و یکی از بهترین و مفید ترین جزوه ها در راستای آمادگی هر چه بهتر دانش آموزان برای امتحانات نهایی و همچنین آزمون سراسری می باشد.
شما دانش آموزان عزیز با مطالعه این جزوات می توانید از سایر همکلاسی های خود، پیشی بگیرید و به سطح بالایی در امتحانات نهایی دست پیدا کنید.
در این نوشته به جامع ترین نمونه سوالات امتحان نهایی این درس به تفکیک هر پایه دسترسی پیدا خواهید کرد.

جزوه تاریخ دهم انسانی

دانلود جزوه تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۱)

فصل اول: تاریخ شناسی؛ کاوش گذشته

درس اول: تاریخ و تاریخ نگاری
دانلود جزوه درس اول تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس اول تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس اول تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه درس اول تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۴)
دانلود جزوه درس اول تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۵)
دانلود جزوه درس اول تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۶)
دانلود جزوه درس اول تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۷)
دانلود جزوه درس اول تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۸)

درس دوم: تاریخ؛ زمان و مکان
دانلود جزوه درس دوم تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس دوم تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس دوم تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه درس دوم تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۴)
دانلود جزوه درس دوم تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۵)

درس سوم: باستان شناسی؛ در جست و جوی میراث فرهنگی
دانلود جزوه درس سوم تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس سوم تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس سوم تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه درس سوم تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۴)
دانلود جزوه درس سوم تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۵)

فصل دوم: جهان در عصر باستان؛ میراث بشری

درس چهارم: پیدایش تمدن؛ بین النهرین و مصر
دانلود جزوه درس چهارم تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس چهارم تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس چهارم تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه درس چهارم تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۴)
دانلود جزوه درس چهارم تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۵)
دانلود جزوه درس چهارم تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۶)

درس پنجم: هند و چین
دانلود جزوه درس پنجم تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس پنجم تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۲)

درس ششم: یونان و روم
دانلود جزوه درس ششم تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس ششم تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس ششم تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۳)

فصل سوم: ایران در عصر باستان؛ سرآغاز هویت ایرانی

درس هفتم: مطالعه و کاوش در گذشته های دور
دانلود جزوه درس هفتم تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس هفتم تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس هفتم تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۳)

درس هشتم: سپیده دم تمدن ایرانی
دانلود جزوه درس هشتم تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس هشتم تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس هشتم تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۳)

درس نهم: از ورود آریایی ها تا پایان هخامنشیان
دانلود جزوه درس نهم تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس نهم تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس نهم تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه درس نهم تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۴)

درس دهم: اشکانیان و ساسانیان
دانلود جزوه درس دهم تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس دهم تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس دهم تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه درس دهم تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۴)

درس یازدهم: آیین کشورداری
دانلود جزوه درس یازدهم تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس یازدهم تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس یازدهم تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۳)

درس دوازدهم: جامعه و خانواده
دانلود جزوه درس دوازدهم تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس دوازدهم تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس دوازدهم تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۳)

درس سیزدهم: اقتصاد و معیشت
دانلود جزوه درس سیزدهم تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس سیزدهم تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس سیزدهم تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه درس سیزدهم تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۴)

درس چهاردهم: دین و اعتقادات
دانلود جزوه درس چهاردهم تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس چهاردهم تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس چهاردهم تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه درس چهاردهم تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۴)

درس پانزدهم: زبان، علم و آموزش
دانلود جزوه درس پانزدهم تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس پانزدهم تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس پانزدهم تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۳)

درس شانزدهم: هنر و معماری
دانلود جزوه درس شانزدهم تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس شانزدهم تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس شانزدهم تاریخ دهم انسانی (نمونه شماره ۳)

کتاب درسی تاریخ دهم انسانی

دانلود کتاب درسی تاریخ دهم انسانی

سوالات امتحانی تاریخ دهم انسانی

دانلود سوالات امتحانی تاریخ دهم انسانی

جزوه تاریخ یازدهم انسانی

فصل اول: تاریخ شناسی

درس اول: منابع پژوهش در تاریخ اسلام و ایران دوران اسلامی
دانلود جزوه درس اول تاریخ یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس اول تاریخ یازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس اول تاریخ یازدهم انسانی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه درس اول تاریخ یازدهم انسانی (نمونه شماره ۴)
دانلود جزوه درس اول تاریخ یازدهم انسانی (نمونه شماره ۵)

درس دوم: روش پژوهش در تاریخ؛ بررسی و سنجش اعتبار شواهد و مدارک
دانلود جزوه درس دوم تاریخ یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس دوم تاریخ یازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس دوم تاریخ یازدهم انسانی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه درس دوم تاریخ یازدهم انسانی (نمونه شماره ۴)

فصل دوم: ظهور اسلام، حرکتی تازه در تاریخ بشر

درس سوم: اسلام در مکه
دانلود جزوه درس سوم تاریخ یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس سوم تاریخ یازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس سوم تاریخ یازدهم انسانی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه درس سوم تاریخ یازدهم انسانی (نمونه شماره ۴)
دانلود جزوه درس سوم تاریخ یازدهم انسانی (نمونه شماره ۵)

درس چهارم: امت و حکومت نبوی در مدینه
دانلود جزوه درس چهارم تاریخ یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس چهارم تاریخ یازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس چهارم تاریخ یازدهم انسانی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه درس چهارم تاریخ یازدهم انسانی (نمونه شماره ۴)

درس پنجم: تثبیت و گسترش اسلام در دوران خلفای نخستین
دانلود جزوه درس پنجم تاریخ یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس پنجم تاریخ یازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس پنجم تاریخ یازدهم انسانی (نمونه شماره ۳)

درس ششم: امویان بر مسند قدرت
دانلود جزوه درس ششم تاریخ یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس ششم تاریخ یازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس ششم تاریخ یازدهم انسانی (نمونه شماره ۳)

درس هفتم: جهان اسلام در عصر خلافت عباسی
دانلود جزوه درس هفتم تاریخ یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس هفتم تاریخ یازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس هفتم تاریخ یازدهم انسانی (نمونه شماره ۳)

فصل سوم: ایران؛ از ورود اسلام تا پایان صفویه

درس هشتم: اسلام در ایران؛ زمینه های ظهور تمدن اسلامی_ایرانی
دانلود جزوه درس هشتم تاریخ یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس هشتم تاریخ یازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)

درس نهم: ظهور و گسترش تمدن ایرانی_اسلامی
دانلود جزوه درس نهم تاریخ یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)

درس دهم: ایران در دوران غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهی
دانلود جزوه درس دهم تاریخ یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس دهم تاریخ یازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس دهم تاریخ یازدهم انسانی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه درس دهم تاریخ یازدهم انسانی (نمونه شماره ۴)

درس یازدهم: حکومت، جامعه و اقتصاد در عصر مغول_تیموری
دانلود جزوه درس یازدهم تاریخ یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس یازدهم تاریخ یازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس یازدهم تاریخ یازدهم انسانی (نمونه شماره ۳)

درس دوازدهم: فرهنگ و هنر در عصر مغول_تیموری
دانلود جزوه درس دوازدهم تاریخ یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس دوازدهم تاریخ یازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس دوازدهم تاریخ یازدهم انسانی (نمونه شماره ۳)

درس سیزدهم: تحولات سیاسی و اقتصادی ایران در دوره صفوی
دانلود جزوه درس سیزدهم تاریخ یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس سیزدهم تاریخ یازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس سیزدهم تاریخ یازدهم انسانی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه درس سیزدهم تاریخ یازدهم انسانی (نمونه شماره ۴)
دانلود جزوه درس سیزدهم تاریخ یازدهم انسانی (نمونه شماره ۵)

درس چهاردهم: فرهنگ و تمدن در عصر صفوی
دانلود جزوه درس چهاردهم تاریخ یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس چهاردهم تاریخ یازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس چهاردهم تاریخ یازدهم انسانی (نمونه شماره ۳)

فصل چهارم: اروپا در قرون وسطا و عصر جدید

درس پانزدهم: قرون وسطا
دانلود جزوه درس پانزدهم تاریخ یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس پانزدهم تاریخ یازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)

درس شانزدهم: رنسانس و عصر جدید
دانلود جزوه درس شانزدهم تاریخ یازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس شانزدهم تاریخ یازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس شانزدهم تاریخ یازدهم انسانی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه درس شانزدهم تاریخ یازدهم انسانی (نمونه شماره ۴)

کتاب درسی تاریخ یازدهم انسانی

دانلود کتاب درسی تاریخ یازدهم انسانی

سوالات امتحانی تاریخ یازدهم انسانی

دانلود سوالات امتحانی تاریخ یازدهم انسانی

جزوه تاریخ پایه دوازدهم انسانی

درس اول: تاریخ نگاری و منابع دوره معاصر
دانلود جزوه درس اول تاریخ دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس اول تاریخ دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس اول تاریخ دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه درس اول تاریخ دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۴)
دانلود جزوه درس اول تاریخ دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۵)
دانلود جزوه درس اول تاریخ دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۶)

درس دوم: ایران و جهان در آستانه دوره معاصر
دانلود جزوه درس دوم تاریخ دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس دوم تاریخ دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس دوم تاریخ دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه درس دوم تاریخ دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۴)
دانلود جزوه درس دوم تاریخ دوازدهم انسانی

درس سوم: سیاست و حکومت در عصر قاجار(از آغاز تا پایان سلطنت ناصر الدین شاه)
دانلود جزوه درس سوم تاریخ دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس سوم تاریخ دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس سوم تاریخ دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۳)

درس چهارم: اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عصر قاجار
دانلود جزوه درس چهارم تاریخ دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس چهارم تاریخ دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس چهارم تاریخ دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۳)

درس پنجم: نهضت مشروطه ایران
دانلود جزوه درس پنجم تاریخ دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس پنجم تاریخ دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس پنجم تاریخ دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه درس پنجم تاریخ دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۴)
دانلود جزوه درس پنجم تاریخ دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۵)

درس ششم: جنگ جهانی اول و ایران
دانلود جزوه درس ششم تاریخ دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس ششم تاریخ دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس ششم تاریخ دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۳)

درس هفتم: ایران در دوره حکومت رضاشاه
دانلود جزوه درس هفتم تاریخ دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس هفتم تاریخ دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس هفتم تاریخ دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۳)

درس هشتم: جنگ جهانی دوم و جهان پس از آن
دانلود جزوه درس هشتم تاریخ دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس هشتم تاریخ دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس هشتم تاریخ دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه درس هشتم تاریخ دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۴)
دانلود جزوه درس هشتم تاریخ دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۵)

درس نهم: نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران
دانلود جزوه درس نهم تاریخ دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)
دانلود جزوه درس نهم تاریخ دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۲)
دانلود جزوه درس نهم تاریخ دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۳)
دانلود جزوه درس نهم تاریخ دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۴)

درس دهم: انقلاب اسلامی
دانلود جزوه درس دهم تاریخ دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)

درس یازدهم: استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی
دانلود جزوه درس یازدهم تاریخ دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)

درس دوازدهم: جنگ تحمیلی و دفاع مقدس
دانلود جزوه درس دوازدهم تاریخ دوازدهم انسانی (نمونه شماره ۱)

کتاب درسی تاریخ دوازدهم انسانی

دانلود کتاب درسی تاریخ دوازدهم انسانی

سوالات امتحانی تاریخ دوازدهم انسانی

دانلود سوالات امتحانی تاریخ دوازدهم انسانی

🔰 دانلود بهترین جزوه های دهم _ یازدهم _ دوازدهم 🔰

8 دیدگاه دربارهٔ «جزوه تاریخ دهم، یازدهم، دوازدهم رشته انسانی»

  1. سلام و عرض ادب جزوه تاریخ و جغرافیا که در سایت قرار دادین مطابق با اخرین تغییرات کتاب درسی در سال ۱۴۰۲ هست و برای کنکور ۱۴۰۲ مناسبه؟

    1. با سلام جزوات ارائه شده در سایت به صورت درس به درس هستند و به راحتی قابل دانلود می باشند. شما می توانید جزوه تاریخ یازدهم را به صورت درس به درس دانلود و دریافت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا