کنکور اینفو

بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

خبر های داغ کنکور
آخرین مقالات
آزمون های آزمایشی
روش مطالعه زیست کنکور

روش مطالعه زیست شناسی کنکور

روش مطالعه زیست شناسی کنکور یک دغدغه مهم است و معمولا داوطلبان رشته تجربی در این مورد زیاد سوال می پرسند. البته خیلی از دواطلبان کنکور، نمی دانند زیست شناسی را چگونه مطالعه کنند تا نتیجه بگیرند. خیلی از داوطلبان فکر می کنند صرفا با حفظ کردن کتاب درسی یا خرید کتاب تست می توانند از این درس نتیجه بگیرند. در صورتی که این طور نیست.

معرفی درس زیست شناسی

زیست شناسی کنکور درس رشته تجربی با ضریب بالا می باشد. این درس از لحاظ محتوا شامل حفظیات بسیار زیاد، مفاهیم و ارتباطات فراوان و مسائل خاص می باشد. در کنکور در درس زیست شناسی تست هایی مطرح می شود که مفهومی هستند. همچنین باید توجه کنید که زمانی که در کنکور به درس زیست شناسی اختصاص داده می شود محدود است پس دانش آموزان باید به سطحی از تسلط در درس زیست شناسی برسد که بتواند مباحث را تجزیه و تحلیل کند و به مفهوم آن ها پی ببرد و همچنین هر چقدر سوال توسط طراح به چالش کشیده باشد در کمترین زمان ممکن از پس حل سوال بر بیاید.

یکی از بهترین شاخصها این است که دانش آموز بتواند از متن مورد مطالعه سوالات استاندارد و مناسبی طرح کند. در این صورت دانش آموز به مفهوم موضوع پی برده است. برای رسیدن به این مهارت صرفا مطالعه متن کتاب و زدن تعدادی تست اندک کفایت نمی کند.

زیست شناسی را باید مفهومی؛ عمقی، ترکیبی و تعمیمی خواند. قبل از همه این ها ابتدا باید زیست شناسی را خوب حفظ کنید. یعنی اگر خوب حفظ نکنیداصولا نمی توانید به مفهوم پی ببرید و وقتی به مفهوم و عمق مطالب درسی مسلط نشوید ابدا قادر نخواهید بود که ارتباط لازم بین فصل های گوناگون را بر قرار کنید و ترکیبی بخوانید.

در این مقاله ابتدا روش مطالعه زیست شناسی کنور مرحله به مرحله بر پایه کتاب درسی به همراه کتاب تست توضیح داده شده و سپس نکات لازم برای خوب خواندن را شرح داده ایم.

روش مطالعه زیست شناسی

روش مطالعه زیست شناسی به صورت مرحله به مرحله بررسی می کنیم.

۱- در قدم اول باید یک مطالعه سطحی و سریع از کل فصل داشته باشید تا با اصطلاحات، موضوع، اشکال و کلیات درس آشنا شوید.

۲- در قدم بعدی، باید به بررسی تست های کنکور ۵ سال اخیر یا تست های به سبک کنکور بپردازید تا با سبک سوالات آشنا بشوید.

۳- حالا باید به سراغ مطالعه پاراگراف یک مبحث از کتاب درسی بروید.

۴- در این مرحله از روش مطالعه زیست شناسی کنکور، باید چند تست آموزشی از مبحث مطالعه شده در کتاب درسی را پیدا کنید و سپس آن ها را آنالیز کنید و نکات آن ها را یادداشت کنید.

۵- حالا وقت آن است که با استفاده از تست ها نکات درسی مربوط به مبحث مطالعه شده در کتاب درسی را پیدا کنید و برای بخاطر سپاری آن ها تمرکز کنید.

۶- تا تموم شدن فصل، مراحل ۳ تا ۵ تکرار کنید.

۷- حل تست های آموزشی و کلی از آن فصل و تمرکز برای انجام مرحله ۵ در این مرحله

۸- مرور های پیاپی ترجیحا منطبق بر منحنی فراموشی یا نزدیک به آن و حل تست های مروری

۹- حل تست زماندار حداکثر در دورهای ۳ و ۴ به بعد

۱۰- انجام خلاصه نویسی، نکته نویسی یا حاشیه نویسی در دور های ۲ به بعد مطالعه و مرور ( دقت کنید که از همان دور اول مطالعه نباید شروع به نوشتن خلاصه کنید و این کار دورهای ۲ به بعد مطالعه است)

راز پیشرفت در درس زیست مرور پیاپی و حل تست به تعداد فراوان است.

بودجه بندی زیست کنکور

مهم ترین و دوست داشتنی ترین در کنکور تجربیف زیست شناسی است.

طبق این جدول متوجه پر تکرار ترین و مهم ترین فصل های زیست شناس می شوید. از شما می خاواهیم که حتما از این بودجه بندی استفاده کنید و طبق آن درس بخوانید و البته از سوالات ترکیبی کنکور غافل نشوید. مثلا علت این که تعداد سوالات مبحث تنظیم شیمیای صفر است، طرح شدن سوال ترکیبی از این فصل است.

فصل تعداد سوالات در کنکور ۹۸تعداد سوالات در کنکور ۹۹
فصل ۱ دهم۱۰
فصل ۲ دهم۳۳
فصل ۳ دهم۲۲
فصل ۴ دهم۲۴
فصل ۵ دهم۲۰
فصل ۶ دهم۲۱
فصل ۷ دهم۱۰
فصل ۱ یازدهم۳۲
فصل ۲ یازدهم۳۲
فصل ۳ یازدهم۱۲
فصل ۴ یازدهم۱۱
فصل ۵ یازدهم۲۱
فصل ۶ یازدهم۱۱
فصل ۷ یازدهم۲۲
فصل ۸ یازدهم۲۲
فصل ۹ یازدهم۱۱
فصل ۱ دوازدهم۱۳
فصل ۲ دوازدهم۳۲
فصل ۳ دوازدهم۳۴
فصل ۴ دوازدهم۱۲
فصل ۵ دوازدهم۱۲
فصل ۶ دوازدهم۲۱
فصل ۷ دوازدهم۱۰
فصل ۸ دوازدهم۲۰
ترکیبی۷۱۲
مجموع سوالات۵۰ تست۵۰ تست

*دانش آموزی موفق است که برای پیاده سازی این روش مطالعه زیست شناسی کنکور، پنجاه درصد از زمان مطالعه خود را به مطالعه متن کتاب و پنجاه درصد باقی مانده را به حل و تجزیه و تحلیل تست مبحث مورد نظر بپردازد*

*در حل تست ها دقت کنید اگر جواب صحیح به تست مورد نظر دادید بقیه گزینه ها را نیز بررسی کنید. پس از حل تست مورد نظر و تجزیه و تحلیل صورت سوال و گزینه ها به سراغ پاسخ نامه رفته و آن را به دقت مطالعه کنید*

*در پایان مطالعه یک مبحث مجموعه ای از سوالات آن بحث را انتخاب کرده و به صورت زمان دار و سنجشی مورد بررسی قرار دهید. پس از آن متوجه خواهید شد که در فهم کدام قسمت دچار مشکل هستید و یا کدام قسمت را فراموش کرده اید. در این حالت به مطالعه آن قسمت بپردازسد و مرورش را در برنامه ی خود قرار دهید*

*درس زیست شناسی حتما باید به صورت ترکیبی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد و در این درس سوالات ترکیبی دشواری مطرح می شود که پاسخگویی به آن ها ملزم تسلط بر هر سه کتاب درسی است. بنابراین پس از مطالعه هر سه کتاب درسی بازگشت دوباره به کتاب ها و مرور و یافتن ارتباطات و مفاهیم بسیار مهم است*

*با یافتن ارتباطات کتاب های درسی حتما آن ها را یادداشت کنید یا در کتاب درسی علامت بزندی.*

*پس از حل تست های زیاد و متنوع دانش آموز قادر است سطح سوال را تشخیص داده و همچنین بفهمد کدام تست استاندارد است و کدام استاندارد نیست. تست های زیاد و متنوع شما را با تجربه و مسلط و با عتماد به نفس نفس کند*

*در هنگام حل تست ها حتما تست های مهم و نکته دار را علامت گذاری کنید. در هنگام مرور مشکلات خود در تست را سعی کنید بر طرف کیند*

*دقت کنید که رشد در صد زیست امری تدریجی است و شما با رعایت این نکات شاهد رشد تدریجی درصد خواهید بود*

تر کیبی خواندن زیست

ترکیبی خواندن به این صورت است که هر مبحث مرتبط در هر فصل کتاب درسی را با مباحث مرتبط فصل های بعدی در کنار هم قرار داده و مطالعه کنید.

نام مبحثفصل های مشترک
مقدمات زیست شناسی و کاربردهازیست دهم فصل اول گفتار ۱
زیست دوازدهم فصل۷
بدن انسان و جانوریزیست دهم فصل اول گفتار۳
زیست دهم فصل۲-۳-۴-۵
زیست یازدهم فصل ۱-۲-۳-۴-۵-و فصل۷
گیاهیزیست دهم فصل ۶و ۷
زیست یازدهم فصل ۸و۹
زیست دوازدهم فصل۶
زیست سلولی و مولکولیزیست دهم فصل اول گفتار ۲ بخش مولکول های زیستی
زیست دوازدهم فصل ۱و ۲و ۵و۶و۷
ژنتیک و تقسیمزیست یازدهم فصل ۶ بخش های اسپرم زایی و تخمک گذاری-فصل۷
زیست دوازدهم فصل ۱ گفتار۱ -فصل ۳ و ۴
حیات و اکولوزیزیست دهم فصل ۱ گفتار ۱
زیست دوازدهم فصل ۸

صحبت پایانی

در این مقاله سعی کردیم روش مطالعه درس بسیار مهم زیست شناسی را برای شما کامل توضیح بدهیم و امیدواریم توضیحات ما برای شما مفید بوده باشد.

پیج اینستاگرام :
konkur.info.official

به نظرت شما بهترین انتشارات برای کتاب فیزیک کنکور چیه؟

نمایش نتیجه نظرسنجی

Loading ... Loading …

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
Scroll to Top