کنکور اینفو

بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

خبر های داغ کنکور
آخرین مقالات
آزمون های آزمایشی
منابع کنکور 1401

منابع کنکور ۱۴۰۱

در این مطلب صفر تا صد اطلاعات مربوط به منابع کنکور ۱۴۰۱ را در هر پنج گروه آزمایشی شرکت کننده در آزمون سراسری در اختیارتان قرار خواهیم داد .

یکی از نکات مهم در برنامه ریزی کنکور سراسری و رسیدن به موفقیت تحصیلی ، مطالعه بهترین منابع درسی است .

داوطلبان و متقاضیان پس از بررسی و مطالعه این منابع کنکور سراسری ، می توانند آمادگی لازم برای حضور در جلسه آزمون را کسب نموده و با سایر داوطلبان به رقابت بپردازند و به بهترین نتیجه دست یابند .

در کنکور ۱۴۰۱ پنج گروه آزمایشی با یکدیگر به رقابت می پردازند که به شرح زیر است :

  1. گروه آزمایشی علوم ریاضی
  2. گروه آزمایشی علوم تجربی
  3. گروه آزمایشی علوم انسانی
  4. گروه آزمایشی هنر
  5. گروه آزمایشی زبان های خارجی

آگاهی از منابع آزمون سراسری این امکان را برای داوطلبان فراهم می آورد که در وقت و هزینه خود صرفه جویی کرده و با آگاهی دروس مختلف را مطالعه کنند .

در ادامه مطلب منبع هر گروه آزمایشی شرکت کننده در آزمون سراسری را به همراه سال چاپ کتب درسی معرفی خواهیم کرد .

منابع کنکور ۱۴۰۱ دروس عمومی

  • در جدول زیر منابع دروس عمومی کنکور ریاضی ۱۴۰۱ را مشاهده می کنید :
عنوان درسنام کتابپایهسال چاپ
زبان و ادبیات فارسیفارسی (۱)
فارسی (۲)
فارسی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰
عربیعربی ، زبان قرآن (۱)
عربی ، زبان قرآن (۲)
عربی ، زبان قرآن (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰
دین و زندگیدین و زندگی (۱)
دین و زندگی (۲)
دین و زندگی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰
زبان انگلیسیزبان انگلیسی (۱)
زبان انگلیسی (۲)
زبان انگلیسی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰

منابع کنکور ۱۴۰۱ رشته ریاضی

  • در جدول زیر منابع دروس تخصصی کنکور ریاضی ۱۴۰۱ را مشاهده می کنید :
عنوان درس نام کتابپایهسال چاپ
ریاضیهندسه (۱)
هندسه (۲)
هندسه (۳)
آمار و احتمال
حسابان (۱)
حسابان (۲)
ریاضیات گسسته
دهم
یازدهم
دوازدهم

یازدهم
یازدهم

دوازدهم
دوازدهم
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰

۱۳۹۹
۱۳۹۹
۱۴۰۰

۱۴۰۰
فیزیکفیزیک (۱)
فیزیک (۲)
فیزیک (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰
شیمیشیمی (۱)
شیمی (۲)
شیمی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰

منابع کنکور ۱۴۰۱ رشته تجربی

  • در جدول زیر منابع دروس تخصصی کنکور تجربی ۱۴۰۱ را مشاهده می کنید :
عنوان درس نام کتابپایهسال چاپ
زمین شناسیزمین شناسییازدهم۱۳۹۹
ریاضیریاضی (۱)
ریاضی (۲)
ریاضی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰
زیست شناسیزیست شناسی (۱)
زیست شناسی (۲)
زیست شناسی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰
فیزیکفیزیک (۱)
فیزیک (۲)
فیزیک (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰
شیمیشیمی (۱)
شیمی (۲)
شیمی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰

منابع کنکور ۱۴۰۱ رشته انسانی

  • در جدول زیر منابع دروس تخصصی کنکور انسانی ۱۴۰۱ را مشاهده می کنید :
عنوان درس نام کتابپایهسال چاپ
ریاضیریاضی و آمار (۱)
ریاضی و آمار (۲)
ریاضی و آمار (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰
اقتصاداقتصاددهم۱۳۹۸
زبان و ادبیات فارسیعلوم و فنون ادبی (۱)
علوم و فنون ادبی (۲)
علوم و فنون ادبی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰
عربیعربی ، زبان قرآن (۱)
عربی ، زبان قرآن (۲)
عربی ، زبان قرآن (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰
تاریختاریخ (۱)
تاریخ (۲)
تاریخ (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰
جغرافیاجغرافیای ایران
جغرافیا (۲)
جغرافیا (۳) کابردی
دهم
یازدهم
دوازدهم
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰
علوم اجتماعیجامعه شناسی (۱)
جامعه شناسی (۲)
جامعه شناسی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰
فلسفه فلسفه
فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی)
یازدهم
دوازدهم
۱۳۹۹
۱۴۰۰
منطقمنطقدهم۱۳۹۸
روان شناسیروان شناسییازدهم۱۳۹۹

منابع کنکور ۱۴۰۱ رشته هنر

  • در جداول زیر منابع دروس تخصصی کنکور هنر ۱۴۰۱ را مشاهده می کنید :

منابع درس درک عمومی هنر  رشته هنر در کنکور سراسری ۱۴۰۱

نام درس رشته تحصیلیپایه تحصیلیسال چاپ
آشنایی با بناهای تاریخینقشه کشی معماریدهم۱۳۹۸
عکاسی ۱سینما، نقاشی، گرافیکدهم۱۳۹۸
عکاسی ۲گرافیکیازدهم۱۳۹۹
کارگاه طراحی نقوش سنتی ۱صنایع دستی، چاپ، مرمت آثار فرهنگیدهم۱۳۹۸
آشنایی با صنایع دستی ایرانصنایع دستیدهم۱۳۹۸
پایه و اصول صفحه آراییگرافیکدوازدهم۱۴۰۰

منابع درس ترسیم فنی رشته هنر در کنکور سراسری ۱۴۰۱

نام درسرشته تحصیلیپایه تحصیلیسال چاپ
ترسیم فنی و نقشه کشینقشه کشی معماریدهم۱۳۹۸
نقشه بردارینقشه کشی معماریدوازدهم۱۴۰۰
کاربرد رایانه در نقشه کشی معمارینقشه کشی معماریدوازدهم۱۴۰۰

منابع درس خلاقیت تصویری و تجسمی رشته هنر در کنکور سراسری ۱۴۰۱

نام درسرشته تحصیلیپایه تحصیلیسال چاپ
طراحی ۱سینما، نمایش، نقاشی، گرافیک، نقشه کشی معماریدهم۱۳۹۸
طراحی ۲نقاشی و گرافیکیازدهم۱۳۹۹
حجم سازینقاشی و گرافیکدوازدهم۱۴۰۰
خط در گرافیکنقاشی و گرافیکدوازدهم۱۴۰۰
مبانی تصویر سازینقاشی و گرافیکدوازدهم۱۴۰۰
کارگاه نقاشینقاشی و گرافیکیازدهم۱۳۹۹
مبانی هنر های تجسمیسینمادهم۱۳۹۸
طراحی اندام و لباسطراحی و دوختیازدهم۱۳۹۹
حجم شناسی و ماکت شناسینقشه کشی معماریدوازدهم۱۴۰۰

منابع درس خلاقیت نمایشی رشته هنر در کنکور سراسری ۱۴۰۱

نام درسرشته تحصیلیپایه تحصیلی سال چاپ
اصول و مبانی طراحی صحنهنمایشیازدهم ۱۳۹۹
اصول و مبانی ماسک و گریمنمایشدوازدهم۱۴۰۰

منابع درس خلاقیت موسیقی رشته هنر در کنکور سراسری ۱۴۰۱

نام درس رشته تحصیلی پایه تحصیلی سال چاپ
سازشناسی ایرانیموسیقی جهانیدهم ۱۳۹۸
شناخت سازهای ارکستر سمفونیک ۱ ( سازه های زهی ارشه ای )موسیقی نوازندگی ساز ایرانی و جهانیدهم ۱۳۹۸
شناخت سازهای ارکستر سمفونیک ۱ ( سازه های بادی و ضربی )موسیقی نوازندگی ساز ایرانی و جهانییازدهم۱۳۹۹
مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانیموسیقی و مبانی آهنگ سازی و موسیقی نوازندگی ساز ایرانی و جهانیدهم ۱۳۹۸

منابع درس خواص مواد رشته هنر در کنکور سراسری ۱۴۰۱

نام درسرشته تحصیلیپایه تحصیلی سال چاپ
شناخت مواد و مصالحنقشه کشی معماریدهم ۱۳۹۸

منابع کنکور ۱۴۰۱ رشته زبان

در جداول زیر منابع پیشنهادی دروس تخصصی کنکور زبان ۱۴۰۱ را مشاهده می کنید :

منابع درس زبان تخصصی انگلیسی رشته زبان های خارجی در کنکور سراسری ۱۴۰۱

مبحث منابع پیشنهادی
گرامرGrammar in use intermediate
گرامرکتاب گرامر تخصصی انتشارات خیلی سبز تالیف دکترعلیرضا جابری
واژگانEssential words for Toefl
واژگان Vocabulary Builder جلد ۱ و ۲
واژگان ۵۰۴ (Mary Bromberg ) 
واژگان New bridging the gap انتشارات سازمان سنجش
واژگان Essential idioms in English (  Robert J. Dixon )
واژگان English Idioms In Use (Felicity O’Dell)
واژگان Oxford advanced learner’s dictionary
درک مطلب Longman Preparation Course for the TOEFL Test
درک مطلب Steps to understanding ( L.A. Hill – Oxford University Press )
درک مطلب کتاب درک مطلب به زبان ساده تالیف دکتر شهاب اناری و انتشارات گاج
منابع کلی کتاب زبان تخصصی انتشارات مبتکران  – شهاب اناری 
منابع کلی کتاب زبان تخصصی انتشارات شبقره – رضا کیاسالار

منابع درس زبان تخصصی آلمانی رشته زبان های خارجی در کنکور سراسری ۱۴۰۱

مبحث منابع پیشنهادی
گرامر Klipp und Klar: Ubungsgrammatik Grundstufe A1-B1
گرامرÜbungsgrammatik für die Mittelstufe (برای داوطلبی که ب۲ را گذرانده ) : کتاب قرمز هوبر
گرامر die gelbe aktuell (برای داوطلبی که ب۲ را گذرانده ) : کتاب زرد هوبر
واژگان großes übungsbuch Wortschatz : انتشارات هوبر 
واژگان Wortschatz und Grammatik B1 : انتشارات هوبر   
درک مطلب Lesen und Schreiben B1 : انتشارات هوبر
درک مطلب ۱۰۰۰deutsche redensarten : انتشارات Langenscheidt

منابع درس زبان تخصصی فرانسه رشته زبان های خارجی در کنکور سراسری ۱۴۰۱

مبحث منابع پیشنهادی
گرامر Nouvelle Grammaire du Francais : کتاب گرامر سوربُن   
گرامر Grammaire en dialogues
واژگان Vocabulaire progressif du francais  
واژگان mots absolument essentiels en Francais 504 : انتشارات زبان مهر  
درک مطلب dites-moi un peu
درک مطلب Comprehension Ecrite ( CLE انتشارات ) سطح ۱ و ۲ و ۳ 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با ” منابع آزمون سراسری۱۴۰۱ ” پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

پیج اینستاگرام :
konkur.info.official

به نظرت شما بهترین انتشارات برای کتاب فیزیک کنکور چیه؟

نمایش نتیجه نظرسنجی

Loading ... Loading …

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
Scroll to Top