بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

لیست قیمت رشته انسانی کلاسینو

لیست قیمت رشته انسانی کلاسینو

موسسه کلاسینو دوره های مختلفی را برای داوطلبان رشته انسانی ارائه می دهد و برای دروس عمومی و اختصاصی این رشته، کلاس های آموزش و تست زنی را به صورت آنلاین برگزار می کند. در این نوشته سعی کرده ایم تا کامل ترین لیست قیمت رشته انسانی کلاسینو را در کلیه پایه ها و مقاطع، به تفکیک هر درس ارائه دهیم. در این دوره ها اساتید خبره ای با موسسه کلاسینو همکاری می کنند و جدیدترین روش های تدریس را ارائه می دهند. در صورتی که برای خرید دوره ها و کلاس ها نیز به راهنمایی و مشاوره داشته باشید می توانید از طریق شماره تماس های مندرج در سایت، با پشتیبانان کلاسینو ارتباط برقرار کنید.

لیست قیمت دهم انسانی کلاسینو

عنوان دورهنام مدرسقیمت (تومان)
کلاس آنلاین “ریاضی” دهم انسانی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد خسرو محمدزاده۳۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین “علوم و فنون” دهم انسانی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد فراز توکلی۳۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین “زبان عربی تخصصی” دهم انسانی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد وهاب اصغری۳۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین “منطق” دهم انسانی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد علی فروغی نیا۳۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین “اقتصاد” دهم انسانی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد پویا بهشتی۳۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین “جامعه شناسی” دهم انسانی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد حمید اثباتی۳۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین “ادبیات فارسی” دهم انسانی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳) استاد فراز توکلی۳۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین “دین و زندگی” دهم انسانی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد روزبه فکری۳۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین “زبان انگلیسی” دهم انسانی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳) استاد میلاد قریشی۳۰۰/۰۰۰
پکیج تمام دروس اختصاصی و عمومی دهم انسانی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)اساتید کلاسینو۸۰۰/۰۰۰
اشتراک “یک ماهه” دهم انسانی در کلاسینواساتید کلاسینو۲۱۰/۰۰۰
اشتراک “سه ماهه” دهم انسانی در کلاسینواساتید کلاسینو۵۰۰/۰۰۰
اشتراک “یک ساله” دهم انسانی در کلاسینواساتید کلاسینو۸۰۰/۰۰۰

لیست قیمت یازدهم انسانی کلاسینو

عنوان دورهنام مدرسقیمت (تومان)
کلاس آنلاین “ریاضی” یازدهم انسانی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد خسرو محمدزاده۵۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین “علوم و فنون” یازدهم انسانی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳) استاد رضا حسینی یکتا۵۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین “زبان عربی تخصصی” یازدهم انسانی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳) استاد محمد مهدی شاهرودی۵۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین “ادبیات فارسی” یازدهم انسانی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد فراز توکلی۵۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین “دین و زندگی” یازدهم انسانی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳) استاد روزبه فکری۵۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین “زبان انگلیسی” یازدهم انسانی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳) استاد میلاد قریشی۵۰۰/۰۰۰
پکیج تمام دروس اختصاصی و عمومی یازدهم انسانی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)اساتید کلاسینو۱/۸۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین “ریاضی” یازدهم انسانیاستاد خسرو محمدزاده۱/۰۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین “علوم و فنون” یازدهم انسانیاستاد فراز توکلی۱/۰۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین “زبان عربی تخصصی” یازدهم انسانیاستاد محمد مهدی شاهرودی۱/۰۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین “ادبیات فارسی” یازدهم انسانیاستاد فراز توکلی۱/۰۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین “دین و زندگی” یازدهم انسانی استاد روزبه فکری۱/۰۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین “زبان انگلیسی” یازدهم انسانی استاد میلاد قریشی۱/۰۰۰/۰۰۰

لیست قیمت دوازدهم انسانی کلاسینو

عنوان دورهنام مدرسقیمت (تومان)
کلاس آنلاین “ریاضی” دوازدهم انسانی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد خسرو محمدزاده۸۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین “ریاضی” دوازدهم انسانی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد آریان حیدری۸۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین “علوم و فنون” دوازدهم انسانی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد فراز توکلی۸۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین “علوم و فنون” دوازدهم انسانی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳) استاد رضا حسینی یکتا۸۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین “زبان عربی تخصصی” دوازدهم انسانی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد محمد واعظی۸۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین “زبان عربی تخصصی” دوازدهم انسانی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد محمد مهدی شاهرودی۸۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین “زبان عربی تخصصی” دوازدهم انسانی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد عمار تاج بخش۸۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین “دین و زندگی” دوازدهم انسانی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳) استاد روزبه فکری۸۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین “زبان انگلیسی” دوازدهم انسانی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد رضا کیاسالار۸۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین “زبان انگلیسی” دوازدهم انسانی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد علیرضا جابری۸۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین “زبان انگلیسی” دوازدهم انسانی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)استاد میلاد قریشی۸۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین جامع “ریاضی” دوازدهم انسانی (جامع مرداد ۱۴۰۳)استاد خسرو محمدزاده۲/۵۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین جامع “علوم و فنون” دوازدهم انسانی (جامع مرداد ۱۴۰۳)استاد فراز توکلی۲/۵۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین جامع “علوم و فنون” دوازدهم انسانی (جامع مرداد ۱۴۰۳) استاد رضا حسینی یکتا۲/۵۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین جامع “زبان عربی تخصصی” دوازدهم انسانی (جامع مرداد ۱۴۰۳)استاد محمد واعظی۲/۵۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین جامع “زبان عربی تخصصی” دوازدهم انسانی (جامع مرداد ۱۴۰۳)استاد محمد مهدی شاهرودی۲/۵۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین جامع “زبان عربی تخصصی” دوازدهم انسانی (جامع مرداد ۱۴۰۳)استاد عمار تاج بخش۲/۵۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین جامع “فلسفه و منطق” دوازدهم انسانی (جامع مرداد ۱۴۰۳)استاد علی فروغی نیا۲/۵۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین جامع “جامعه شناسی” دوازدهم انسانی (جامع مرداد ۱۴۰۳) استاد حمید اثباتی۱/۰۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین جامع “ریاضی” دوازدهم انسانی (جامع آبان ۱۴۰۳)استاد خسرو محمدزاده۲/۵۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین جامع “ریاضی” دوازدهم انسانی (جامع آبان ۱۴۰۳)استاد آریان حیدری۲/۵۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین جامع “علوم و فنون” دوازدهم انسانی (جامع آبان ۱۴۰۳)استاد فراز توکلی۲/۵۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین جامع “علوم و فنون” دوازدهم انسانی (جامع آبان ۱۴۰۳) استاد رضا حسینی یکتا۲/۵۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین جامع “زبان عربی تخصصی” دوازدهم انسانی (جامع آبان ۱۴۰۳)استاد محمد واعظی۲/۵۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین جامع “زبان عربی تخصصی” دوازدهم انسانی (جامع آبان ۱۴۰۳)استاد محمد مهدی شاهرودی۲/۵۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین جامع “زبان عربی تخصصی” دوازدهم انسانی (جامع آبان ۱۴۰۳)استاد عمار تاج بخش۲/۵۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین جامع “فلسفه و منطق” دوازدهم انسانی (جامع آبان ۱۴۰۳)استاد علی فروغی نیا۲/۵۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین جامع “جامعه شناسی” دوازدهم انسانی (جامع آبان ۱۴۰۳)استاد حمید اثباتی۱/۰۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین جامع “روانشناسی” دوازدهم انسانی (جامع آبان ۱۴۰۳)استاد پویا بهشتی۱/۰۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین نکته و تست “ریاضی” دوازدهم انسانی (دوره TNT کلاسینو)استاد خسرو محمدزاده ۱/۵۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین نکته و تست “ریاضی” دوازدهم انسانی (دوره TNT کلاسینو)استاد آریان حیدری۱/۵۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین نکته و تست “علوم و فنون” دوازدهم انسانی (دوره TNT کلاسینو)استاد فراز توکلی۱/۵۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین نکته و تست “علوم و فنون” دوازدهم انسانی (دوره TNT کلاسینو) استاد رضا حسینی یکتا۱/۵۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین نکته و تست “زبان عربی تخصصی” دوازدهم انسانی (دوره TNT کلاسینو)استاد محمد واعظی۱/۵۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین نکته و تست “زبان عربی تخصصی” دوازدهم انسانی (دوره TNT کلاسینو)استاد محمد مهدی شاهرودی۱/۵۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین نکته و تست “زبان عربی تخصصی” دوازدهم انسانی (دوره TNT کلاسینو) استاد عمار تاج بخش۱/۵۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین نکته و تست “فلسفه و منطق” دوازدهم انسانی (دوره TNT کلاسینو)استاد علی فروغی نیا۱/۵۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین نکته و تست “جامعه شناسی” دوازدهم انسانی (دوره TNT کلاسینو)استاد حمید اثباتی۹۵۰/۰۰۰
کلاس آنلاین نکته و تست “اقتصاد و روانشناسی” دوازدهم انسانی (دوره TNT کلاسینو)استاد پویا بهشتی۱/۵۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین just test  “ریاضی” دوازدهم انسانی (ویژه دانش آموزان در طول سال و قوی)استاد خسرو محمدزاده۹۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین just test  “ریاضی” دوازدهم انسانی (ویژه دانش آموزان در طول سال و قوی)استاد آریان حیدری۹۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین just test  “علوم و فنون” دوازدهم انسانی (ویژه دانش آموزان در طول سال و قوی)استاد فراز توکلی۹۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین just test  “علوم و فنون” دوازدهم انسانی (ویژه دانش آموزان در طول سال و قوی)استاد رضا حسینی یکتا۹۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین just test  “زبان عربی تخصصی” دوازدهم انسانی (ویژه دانش آموزان در طول سال و قوی)استاد محمد واعظی۹۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین just test  “زبان عربی تخصصی” دوازدهم انسانی (ویژه دانش آموزان در طول سال و قوی)استاد محمد مهدی شاهرودی۹۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین just test  “زبان عربی تخصصی” دوازدهم انسانی (ویژه دانش آموزان در طول سال و قوی) استاد عمار تاج بخش۹۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین just test  “فلسفه و منطق” دوازدهم انسانی (ویژه دانش آموزان در طول سال و قوی)استاد علی فروغی نیا۹۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین just test  “جامعه شناسی” دوازدهم انسانی (ویژه دانش آموزان در طول سال و قوی) استاد حمید اثباتی۹۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین just test “اقتصاد و روانشناسی” دوازدهم انسانی (ویژه دانش آموزان در طول سال و قوی)استاد پویا بهشتی۷۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین همایش جمع بندی “ریاضی” دوازدهم انسانی (کنکور تیر ۱۴۰۳)استاد خسرو محمدزاده۶۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین همایش جمع بندی “ریاضی” دوازدهم انسانی (کنکور تیر ۱۴۰۳)استاد آریان حیدری۶۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین همایش جمع بندی “علوم و فنون” دوازدهم انسانی (کنکور تیر ۱۴۰۳)استاد فراز توکلی۶۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین همایش جمع بندی “علوم و فنون” دوازدهم انسانی (کنکور تیر ۱۴۰۳)استاد رضا حسینی یکتا۶۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین همایش جمع بندی “زبان عربی تخصصی” دوازدهم انسانی (کنکور تیر ۱۴۰۳)استاد محمد واعظی۶۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین همایش جمع بندی “زبان عربی تخصصی” دوازدهم انسانی (کنکور تیر ۱۴۰۳)استاد محمد مهدی شاهرودی۶۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین همایش جمع بندی “زبان عربی تخصصی” دوازدهم انسانی (کنکور تیر ۱۴۰۳) استاد عمار تاج بخش۶۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین همایش جمع بندی “فلسفه و منطق” دوازدهم انسانی (کنکور تیر ۱۴۰۳)استاد علی فروغی نیا۶۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین همایش جمع بندی “جامعه شناسی” دوازدهم انسانی (کنکور تیر ۱۴۰۳)استاد حمید اثباتی۶۰۰/۰۰۰
کلاس آنلاین همایش جمع بندی “اقتصاد و روانشناسی” دوازدهم انسانی (کنکور تیر ۱۴۰۳)استاد پویا بهشتی۶۰۰/۰۰۰
پکیج تمام دروس اختصاصی و عمومی دوازدهم انسانی (ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۳)اساتید کلاسینو۳/۶۵۰/۰۰۰
پکیج تمام دروس اختصاصی و عمومی دوازدهم انسانی (دوره تیر نهایی)اساتید کلاسینو۳/۹۹۰/۰۰۰
پکیج تمام دروس اختصاصی و عمومی دوازدهم انسانی (جامع مرداد ۱۴۰۳)اساتید کلاسینو۱۷/۸۰۰/۰۰۰
پکیج تمام دروس اختصاصی دوازدهم انسانی (جامع مرداد ۱۴۰۳)اساتید کلاسینو۱۲/۰۰۰/۰۰۰
پکیج تمام دروس اختصاصی دوازدهم انسانی (جامع آبان ۱۴۰۳)اساتید کلاسینو۱۱/۰۰۰/۰۰۰
پکیج تمام دروس اختصاصی و عمومی دوازدهم انسانی (دوره just test + اردوی نوروزی)اساتید کلاسینو۳/۷۰۰/۰۰۰

ثبت نام کلاسینو

داوطلبان رشته انسانی به منظور ثبت نام در دوره های کلاسینو می توانند با شماره تلفن های ۰۲۱۴۴۵۱۱۰۵۳ و ۰۹۱۲۹۵۸۷۸۲۰ ارتباط برقرار کنند و یا با استفاده از لینک ثبت نام کلاسینو، به طور مستقیم در دوره های مورد نظر خود ثبت نام نمایند. به طور کلی ثبت نام در دوره ها و کلاس های کلاسینو از دو طریق امکان پذیر است:

تماس با شماره ۰۲۱۴۴۵۱۱۰۵۳ و ۰۹۱۲۹۵۸۷۸۲۰
ثبت نام از طریق پنل ثبت نام کلاسینو

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
Scroll to Top