کنکور اینفو

بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

آریان حیدری کلاسینو
آریان حیدری کلاسینو
لیست رشته های کنکور ریاضی

لیست رشته های کنکور ریاضی

در این مطلب ، قصد داریم که صفر تا صد اطلاعات مرتبط با لیست رشته های کنکور ریاضی را مورد بررسی قرار دهیم و تمام جداول مربوط به زیر گروه های این گروه آزمایشی را معرفی کنیم .

در کنکور سراسری ، پنج گروه آزمایشی با یکدیگر به رقابت می پدازند که در جدول زیر می توانید آن را مشاهده کنید :

ردیفگروه آزمایشیتعداد زیر گروه های مرتبط با هر گروه آزمایشی
۱ گروه آزمایشی ریاضی و فنی دارای ۳ زیر گروه
۲ گروه آزمایشی علوم تجربیدارای ۵ زیر گروه
۳ گروه آزمایشی علوم انسانی و معارف اسلامیدارای ۵ زیر گروه
۴ گروه آزمایشی هنردارای ۵ زیر گروه
۵ گروه آزمایشی زبان های خارجیدارای ۴ زیر گروه

رشته ریاضی دارای سه زیر گروه بوده که هر کدام از این زیر گروه ها ، لیست رشته های مخصوص به خود را شامل می شود .

همچنین ضرایب هر درس ، در هر زیر گروه متفاوت بوده و همین امر در مبحث برنامه ریزی تحصیلی و شغلی اهمیت بسیاری پیدا میکند .

چرا که اگر دانش آموزان از این موضوع آگاهی یابند که هر زیر گروه ، چه رشته هایی را شامل می شود و هر درس چه ضریبی دارد ، انرژی و زمان خود را صرف رشته های مورد علاقه می کنند و دروس با ضریب بالاتر را در اولویت مطالعاتی خود قرار می دهند .

در ادامه مطلب ، علاوه بر معرفی لیست رشته های گروه آزمایشی ریاضی ، ضرایب دروس اختصاصی و ضرایب دروس عمومی نیز معرفی خواهد شد .

ضرایب دروس عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی

  • ضرایب دروس عمومی کنکور ریاضی به شرح زیر است :
عنوان درسضریب
زبان و ادبیات فارسی۴
زبان عربی۲
دین و زندگی۳
زبان انگلیسی۲
  • ضرایب دروس اختصاصی کنکور ریاضی به شرح زیر است :
زیر گروهدرس ریاضیدرس فیزیکدرس شیمی
زیر گروه ۱۴۳۲
زیر گروه ۲۴۳۳
زیر گروه ۳۳۲۳

در ادامه مطلب می توانید به تفکیک ، جداول مربوط به لیست رشته های کنکور ریاضی را در هر زیر گروه مشاهده کنید.

لیست رشته های کنکور ریاضی : زیر گروه ۱

  • لیست رشته های مربوط به زیر گروه یک رشته ریاضی به شرح زیر است :
دكترای پيوسته بيوتكنولوژیفقه و حقوق امامیعلوم كامپيوترتاريخ تمدن ملل اسلامیمهندسی ساخت و توليدكاردانی تكنولوژی ماشين های كشاورزی
دكترای پيوسته فيزيکفقه و حقوق حنفیعلوم مهندسیتربيت مروج سياسیكاردانی  بهينه سازی مصرف انرژیكـاردانی جهـانگردی
كارشناسی ارشد پيوسته معارف اسلامی و ارشاد فقه و حقوق شافعیمعماری داخلیحسابداریكاردانی بيمهكـاردانی حسـابداری
 آمارفقه و حقوق شافعیمهندسی اپتيک و ليزرحفاظت اطلاعاتكارداني تربيت مبلغ قرآن كريمكاردانی سخت افزار كامپيوتر
آمار و سنجش آموزشی فقـه و مبـانی حقوق اسلامیمهندسی انرژیروانشناسیكاردانی تربيت معلم قرآن كريمكاردانی علم اطلاعات و دانش شناسی
 آموزش ابتداییفلسفه و حكمت اسلامیمهندسی برقرياضيات و كاربردهـا علوم انتظامیكاردانی علوم انتظامی
 آموزش رياضیفلسفه و عرفان اسلامیمهندسی بهره برداری راه آهنزبـان و ادبيـات عربـیعلوم تربيتیكاردانی علوم ورزشی
آموزش علوم ورزشی فلسفه و كلام اسلامیمهندسی پزشكیشـيعه شناسـیعلوم سياسیكاردانی فراوری مواد معدنی
آموزش فيزيکفناوری اطلاعات و ارتباطاتمهندسی تعمير و نگهداری هواپيماضـد تروريسمكارداني امور مالی و مالياتیكاردانی فنـاوری اطلاعات و ارتباطات
آموزش كودكـان اسـتثناییفيزيکمهندسي حملونقل ريلیعلم اطلاعات و دانش شناسیفقه و حقوق اسلامیكاردانی فنی خط و ابنيه
اديـان ومذاهب فيزيـک مهندسـی مهندسی خط و سازه های ريلیعلوم فنی امنيت كاردانی هتلداریكاردانی فنی كشتی
اقتصادگردشـگریمهندسی دريـا معارف اسلامیكاردانی آماركاردانی مخابرات
الكترونيک و مخابرات درياییمددكاری اجتماعیمهندسی دريانوردیمعارف اسلامی ـ تبليغ و ارتباطاتكاردانی آموزش رياضیكاردانی مخابرات هواپيما
امنيت اطلاعاتمديريت اطلاعات و ارتباطاتمهندسی راه آهنمعارف اسلامی و اخلاقكاردانی آموزش و پرورش ابتداییكاردانی مديريت بازرگـانی
امنيت اقتصادیمديريت امور بانكیمهندسی شهرسازیمعارف اسلامی و اديان ، معارف اسلامی تـاريخكارداني ارتباطات و فناوری اطلاعاتكـاردانی مـديريت صنعتی
امنيت بين المللمديريت امور گمركیمهندسی صنايعمعـارف اسـلامی و علـوم تربيتیكاردانی امور بانكیكاردانی مديريت گمركی
امنيت نرممديريت بازرگانیمهندسي كامپيوترمعارف اسلامي و علوم قرآنیكاردانی تعمير و نگهداری هواپيماكاردانی مراقبت پرواز
ايمنی صنعتیمديريت بازرگانیمهندسی كشـتیمعارف اسلامی و كلامكاردانی تكنولوژی آبياریكاردانی معماری
پژوهشگری امنيتمـديريت و بازرگـانی دريـاییمهندسی ماشين آلات درياییمعارف اسلامی و مديريتكاردانی امـور دولتیكاردانی معماری سنتی
پژوهشگری امنيتمربيگـری عقيـدتیمهندسی ماشين های ريلیمعارف اسلامي و مديريتكاردانی امور فرهنگیكاردانی مكانيزاسيون كشاورزی
تاريخ اسـلاممطالعـات امنیتیمهندسی ماشين هـای صـنايع غـذاییعلـوم ورزشیعلوم قرآن و حديث

لیست رشته های کنکور ریاضی : زیر گروه ۲

  • لیست رشته های مربوط به زیر گروه دو رشته ریاضی به شرح زیر است :
شيمی كاربردی
شيمی محض
مهندسی ايمنی
مهندسی پليمر
مهندسی شيمی
مهندسی معدن
مهندسی نفت
كارداني فنی مواد

لیست رشته های کنکور ریاضی : زیر گروه ۳

  • لیست رشته های مربوط به زیر گروه سه رشته ریاضی به شرح زیر است :
كاردانی الكترونيک هواپيمایی
كاردانی اويونيک هواپيما
كاردانی پالايش گاز
كاردانی شهرسازی
كاردانی فنی برق
كاردانی فنی جوشـكاری
كاردانی فنی صنايع
كاردانی فنی صنايع شيميایی
كاردانی فنی عمران
كاردانی فنی عمليات پتروشيمی
كاردانی فنی معدن
كاردانی فنی مکانیک

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با کنکور ریاضی ، پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

پیج اینستاگرام :
konkur.info.official

آریان حیدری کلاسینو
آریان حیدری کلاسینو

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
Scroll to Top