کنکور اینفو

بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

آریان حیدری کلاسینو
آریان حیدری کلاسینو
لیست رشته های کنکور تجربی 1402

لیست رشته های کنکور تجربی ۱۴۰۲

در این مطلب ، قصد داریم که صفر تا صد اطلاعات مرتبط با لیست رشته های کنکور تجربی ۱۴۰۲ و اطلاعات تکمیلی در این رابطه را مورد بررسی قرار دهیم .

رشته تجربی دارای پنج زیر گروه بوده که هر کدام از این زیر گروه ها ، لیست رشته های مخصوص به خود را شامل می شود .

همچنین ضرایب هر درس ، در هر زیر گروه متفاوت بوده و همین امر در مبحث برنامه ریزی تحصیلی و شغلی اهمیت بسیاری پیدا میکند .

چرا که اگر دانش آموزان از این موضوع آگاهی یابند که هر زیر گروه ، چه رشته هایی را شامل می شود و هر درس چه ضریبی دارد ، انرژی و زمان خود را صرف رشته های مورد علاقه می کنند و دروس با ضریب بالاتر را در اولویت مطالعاتی خود قرار می دهند .

در ادامه مطلب می توانید به تفکیک ، جداول مربوط به لیست رشته های کنکور تجربی را در هر زیر گروه مشاهده کنید.

لیست رشته های کنکور تجربی ۱۴۰۲ : زیر گروه ۱

  • لیست رشته های مربوط به زیر گروه یک رشته تجربی به شرح زیر است :
اتاق عملعلوم و صنايع غذایی
اعضای مصنوعیفيزيوتراپی
بهداشت و بازرسی گوشتكاردانی بهداشت حرفه ای
بهداشت مواد غذائی ، بينایی سنجیكاردانی بهداشت محيط
پرستاریكارداني ساخت پروتزهای دندانی
پزشكیكاردانی تكنولوژی ( راديوتراپی )
دبيری زيست شناسیكاردانی فوريت های پزشكی
دكترای پيوسته بيوتكنولوژیكاردانی مامایی
دندانپزشكیكاردرمانی
روانشناسیكارشناسی بهداشت محيط
زيست شناسیكارشناسی تكنولوژی پرتودرمانی ( راديوتراپی )
زيست شناسی سلولی مولكولیكارشناسی تكنولوژی پرتوشناسی ( راديولوژی )
شنوايي شناسیكارشناسی ساخت پروتزهای دندانی
علوم تغذيهمامایی
هوشبریبينایی سنجی

لیست رشته های کنکور تجربی ۱۴۰۲ : زیر گروه ۲

  • لیست رشته های مربوط به زیر گروه دو رشته تجربی به شرح زیر است :
داروسازی
بهداشت عمومی
 آموزش شيمی
بيولوژی و كنترل ناقلين بيماری ها
شيمی كاربردی
شيمی محـض
فنـاوری اطلاعات سلامت
مهندسی بهداشت حرفه ای
مهندسی بهداشت محيط
كاردانی بهداشت حرفه ای

لیست رشته های کنکور تجربی ۱۴۰۲ : زیر گروه ۳

  • لیست رشته های مربوط به زیر گروه سه رشته تجربی به شرح زیر است :
اقیانوس شناسی
زمین شناسی

لیست رشته های کنکور تجربی ۱۴۰۲ : زیر گروه ۴

  • لیست رشته های مربوط به زیر گروه چهار رشته تجربی به شرح زیر است :
كارشناسی ارشد پيوسته معارف اسلامی و ارشادفناوری اطلاعات و ارتباطات
اديان و مذاهب ، اقتصادمديريت صـنعتی
تاريخ اسلاممديريت فرهنگی هنری
حسابداریمديريت كسب وكارهای كوچک
زبـان و ادبيـات عربـیمديريت مالی
شـيعه شناسـیمديريت و بازرگانی دريایی
علم اطلاعات و دانش شناسيمعارف اسلامی
علوم انتظامی تبليغ و ارتباطات
 علوم قرآن و حديثكاردانی امور بانكی
فقه و حقوق اسلامیكاردانی بيمه
فقه و حقوق حنفیكاردانی امور دولتی
فقه و مبانی حقوق اسلامیكاردانی امور فرهنگی
فلسفه و حكمت اسلامیكاردانی امور مالی و مالياتی
فلسفه و كلام اسلامیكاردانی تربيـت مبلـغ قـرآن كـريم
گردشـگریكاردانی جهانگردی
مديريت اطلاعات و ارتباطاتكاردانی حسابداری
مديريت امور بانكیكارداني علم اطلاعات و دانش شناسی
مديريت امور گمركیكاردانی علوم انتظامی
مديريت بازرگانیكارداني مدارك پزشكی
مديريت بيمهكاردانی مديريت بازرگانی
مديريت بيمه اكوكاردانی مديريت صنعتی
مديريت دولتیكارداني مديريت گمركی
كاردانی هتلداری 

لیست رشته های کنکور تجربی ۱۴۰۲ : زیر گروه ۵

  • لیست رشته های مربوط به زیر گروه پنج رشته تجربی به شرح زیر است :
آموزش علوم ورزشی كتابداری در شاخه پزشكی
 امنيت اطلاعات گيـاهپزشـكی
امنيت بين المللمددكاری اجتماعی
امنيت نرم ، پژوهشگری امنيتمديريت خدمات بهداشتی درمانی
 پژوهشگری امنيتمربيگری عقيـدتی
تربيت مروج سياسیمطالعـات امنيتـی
 تـرویج و آمـوزش كشـاورزی پایدارمهندسـی توليـد و ژنتيـک گيـاهی
حفاظت اطلاعات ، ضد تروريسممهندسـی صـنايع چـوب و  فرآورده های سلولزی
علوم سياسیمهندسی صنايع مبلمان
علوم فنی امنيتمهندسی طبيعت
علوم ورزشیمهندسی فضای سبز
علوم و مهندسی باغبـانیكاردانی امور اراضی
علـوم و مهندسـی جنگـلكارداني امور زراعی و باغی
علـوم و مهندسی خاکكاردانی تكنولوژی توليدات دامی
علوم و مهندسی شيلاتكـاردانی تكنولـوژی توليـدات گيـاهی
 علوم و مهندسی صنايع غذايی ( كشاورزی )كـاردانی تكنولـوژی جنگلداری
علوم و مهندسی محيط زيستكاردانی تكنولوژی چوب
كاردانی تكنولوژی صنايع غذاییكاردانی تكنولوژی شيلات
كـاردانی تكنولـوژی مرتـع و آبخیز داریكاردانی تكنولوژی مواد غذایی
كاردانی توليد و فراوری خرما كاردانی پرورش اسب
كارداني پرورش زنبورعسـلكـارداني توليـد و بهـرهبـرداري از گياهان دارويي و معطر
كاردانی علوم ورزشی

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با ” لیست رشته های کنکور تجربی ۱۴۰۲ ” پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

پیج اینستاگرام :
konkur.info.official

آریان حیدری کلاسینو
آریان حیدری کلاسینو

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
Scroll to Top