بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد با هدف جذب دانشجو علاوه بر پذیرش با کنکور، شرایطی را مهیا ساخته تا متقاضیان بدون آزمون نیز امکان ورود به این دانشگاه را داشته باشند.
در ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد داوطلبان به دو روش این امکان را دارند :

  • پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی (ثبت نام به این روش برای اولین بار در سال ۹۹ انجام شد)
  • ثبت نام بر اساس سهمیه استعداد درخشان

در ادامه همراه ما باشید تا با صفر تا صد لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد آشنا شوید.

لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد بر اساس سوابق تحصیلی

لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک گروه های آزمایشی به شرح زیر است :

رشته های بر اساس سوابق تحصیلی کارشناسی ارشد گروه علوم انسانی

رشته های بر اساس سوابق تحصیلی کارشناسی ارشد گروه علوم انسانی به شرح زیر است :

عنوان مجموعه امتحانیعنوان مجموعه امتحانی
زبان و ادبیات فارسیمجموعه علوم جغرافیایی
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیاییمجموعه زبان عربی
مجموعه علوم اقتصادیمجموعه علوم ورزشی
تاریخمجموعه علوم اجتماعی
زبان های باستانی ایرانمجموعه زبان شناسی
مجموعه الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیثمجموعه الهیات و معارف اسلامی – فقه و حقوق
مجموعه الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و کلاممجموعه الهیات و معارف اسلامی – ادیان
مجموعه الهیات و معارف اسلامی (مخصوص اهل تسنن)مجموعه فلسفه
مجموعه علوم تربیتیمجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی
مجموعه زبان فرانسهمجموعه زبان انگلیسی
مجموعه زبان روسیمجموعه زبان آلمانی
مدیریت جهانگردیمجموعه حقوق
ایران شناسیمجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری
مجموعه مدرسی معارف اسلامیمجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل
مشاورهباستان شناسی
مجموعه روانشناسی مجموعه حسابداری
مطالعات زنانمجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
مجموعه مددکاری اجتماعیمجموعه مدیریت
مدیریت دریایی

رشته های بر اساس سوابق تحصیلی کارشناسی ارشد گروه علوم پایه

رشته های بر اساس سوابق تحصیلی کارشناسی ارشد گروه علوم پایه به شرح زیر است :

عنوان مجموعه امتحانیعنوان مجموعه امتحانی
علوم زمینمجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی
مجموعه شیمیمجموعه فیزیک
مجموعه فتونیکمجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی
مجموعه آمارمجموعه ریاضی
مجموعه علوم کامپیوترزیست شناسی گیاهی
زیست شناسی جانوریمجموعه علوم محیط زیست
زیست شناسی دریااقیانوس شناسی فیزیکی
مجموعه تاریخ و فلسفه علم

رشته های بر اساس سوابق تحصیلی کارشناسی ارشد گروه فنی و مهندسی

رشته های بر اساس سوابق تحصیلی کارشناسی ارشد گروه فنی و مهندسی به شرح زیر است :

عنوان مجموعه امتحانیعنوان مجموعه امتحانی
مجموعه مهندسی برقمهندسی نفت
مهندسی پلیمرمجموعه مهندسی معماری کشتی
مجموعه مهندسی شیمیمهندسی صنایع
مهندسی در سوانح طبیعیمهندسی نقشه برداری
مجموعه مهندسی عمرانمجموعه مهندسی مکانیک
مهندسی معدنمهندسی مواد و متالورژی
نانو فناوری – نانو موادمهندسی فناوری اطلاعات (IT)
مجموعه مهندسی کامپیوترمهندسی هوافضا
مهندسی نساجیمهندسی شیمی – بیوتکنولوژی و داروسازی
مهندسی پلیمر – صنایع رنگمهندسی طراحی محیط زیست
___مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

رشته های بر اساس سوابق تحصیلی کارشناسی ارشد گروه کشاورزی و منابع طبیعی

رشته های بر اساس سوابق تحصیلی کارشناسی ارشد گروه کشاورزی و منابع طبیعی به شرح زیر است :

عنوان مجموعه امتحانیعنوان مجموعه امتحانی
مجموعه علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداریعلوم و مهندسی آب
مجموعه زراعت و اصلاح نباتاتاقتصاد کشاورزی
علوم و مهندسی باغبانیترویج و آموزش کشاورزی
علوم و مهندسی جنگلمجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک
علوم دام و طیورعلوم و مهندسی شیلات
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزیعلوم و مهندسی صنایع غذایی
حشره شناسی کشاورزیبیماری شناسی گیاهی
علوم و مهندسی محیط زیستمهندسی مکانیک بیوسیستم
مدیریت و کنترل بیابانمهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
اکو هیدرولوژیبیوتکنولوژی کشاورزی
توسعه روستاییمدیریت کشاورزی
مهندسی فضای سبز

رشته های بر اساس سوابق تحصیلی کارشناسی ارشد گروه هنر

رشته های بر اساس سوابق تحصیلی کارشناسی ارشد گروه هنر به شرح زیر است :

عنوان مجموعه امتحانیعنوان مجموعه امتحانی
مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهریمجموعه طراحی شهری
مجموعه معماریمرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی
طراحی پارچه و لباسمجموعه هنرهای نمایشی و سینما
مجموعه هنرهای تصویری و طراحیمجموعه هنرهای پژوهشی و هنرهای دستی
مجموعه هنرهای موسیقیمجموعه هنرهای ساخت و معماری
طراحی صنعتی

رشته های بر اساس سوابق تحصیلی کارشناسی ارشد گروه دامپزشکی

رشته های بر اساس سوابق تحصیلی کارشناسی ارشد گروه دامپزشکی به شرح زیر است :

عنوان مجموعه امتحانیعنوان مجموعه امتحانی
انگل شناسیفیزیولوژی دامپزشکی
 قارچ شناسی دامپزشکیبافت شناسی دامپزشکی
باکتری شناسی دامپزشکی

لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد بر اساس سهمیه استعداد درخشان

لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد بر اساس سهمیه استعداد درخشان به تفکیک گروه های آزمایشی به شرح زیر است :

رشته های بر اساس سهمیه استعداد درخشان کارشناسی ارشد گروه علوم انسانی

رشته های بر اساس سهمیه استعداد درخشان کارشناسی ارشد گروه علوم انسانی به شرح زیر است :

عنوان مجموعه امتحانیعنوان مجموعه امتحانی
زبان و ادبیات فارسیمجموعه علوم جغرافیایی
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیاییمجموعه زبان عربی
مجموعه علوم اقتصادیمجموعه علوم ورزشی
تاریخمجموعه علوم اجتماعی
زبان های باستانی ایرانمجموعه زبان شناسی
 علوم قرآن و حدیث فقه و حقوق
فلسفه و کلام اسلامیادیان و عرفان و تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
مجموعه الهیات و معارف اسلامی (مخصوص اهل تسنن)مجموعه فلسفه
مجموعه علوم تربیتیمجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی
مجموعه زبان فرانسهمجموعه زبان انگلیسی
مجموعه زبان روسیمجموعه زبان آلمانی
مدیریت جهانگردیمجموعه حقوق
ایران شناسیمجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری
مجموعه مدرسی معارف اسلامیمجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل
مشاورهباستان شناسی
مجموعه روانشناسی مجموعه حسابداری
مطالعات زنانمجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
مجموعه مددکاری اجتماعیمجموعه مدیریت
مدیریت دریاییمحیط زیست

رشته های بر اساس سهمیه استعداد درخشان کارشناسی ارشد گروه علوم پایه

رشته های بر اساس سهمیه استعداد درخشان کارشناسی ارشد گروه علوم پایه به شرح زیر است :

عنوان مجموعه امتحانیعنوان مجموعه امتحانی
علوم زمینمجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی
مجموعه شیمیمجموعه فیزیک
مجموعه فتونیکمجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی
مجموعه آمارمجموعه ریاضی
مجموعه علوم کامپیوترزیست شناسی گیاهی
زیست شناسی جانوریمجموعه علوم محیط زیست
زیست شناسی دریااقیانوس شناسی فیزیکی
مجموعه تاریخ و فلسفه علم

رشته های بر اساس سهمیه استعداد درخشان کارشناسی ارشد گروه فنی و مهندسی

رشته های بر اساس سهمیه استعداد درخشان کارشناسی ارشد گروه فنی و مهندسی به شرح زیر است :

عنوان مجموعه امتحانیعنوان مجموعه امتحانی
مجموعه مهندسی برقمهندسی نفت
مهندسی پلیمرمجموعه مهندسی معماری کشتی
مجموعه مهندسی شیمیمهندسی صنایع
مهندسی در سوانح طبیعیمهندسی نقشه برداری
مجموعه مهندسی عمرانمجموعه مهندسی مکانیک
مهندسی معدنمهندسی مواد و متالورژی
نانو فناوری – نانو موادمهندسی فناوری اطلاعات (IT)
مجموعه مهندسی کامپیوترمهندسی هوافضا
مهندسی نساجیمهندسی شیمی – بیوتکنولوژی و داروسازی
مهندسی پلیمر – صنایع رنگمهندسی طراحی محیط زیست
مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفتمهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

رشته های بر اساس سهمیه استعداد درخشان کارشناسی ارشد گروه کشاورزی و منابع طبیعی

رشته های بر اساس سهمیه استعداد درخشان کارشناسی ارشد گروه کشاورزی و منابع طبیعی به شرح زیر است :

عنوان مجموعه امتحانیعنوان مجموعه امتحانی
مجموعه علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداریعلوم و مهندسی آب
مجموعه زراعت و اصلاح نباتاتاقتصاد کشاورزی
علوم و مهندسی باغبانیترویج و آموزش کشاورزی
علوم و مهندسی جنگلمجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک
علوم دام و طیورعلوم و مهندسی شیلات
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزیعلوم و مهندسی صنایع غذایی
حشره شناسی کشاورزیبیماری شناسی گیاهی
علوم و مهندسی محیط زیستمهندسی مکانیک بیوسیستم
مدیریت و کنترل بیابانمهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
اکو هیدرولوژیبیوتکنولوژی کشاورزی
توسعه روستاییمدیریت کشاورزی
مهندسی فضای سبز

رشته های بر اساس سهمیه استعداد درخشان کارشناسی ارشد گروه هنر

رشته های بر اساس سهمیه استعداد درخشان کارشناسی ارشد گروه هنر به شرح زیر است :

عنوان مجموعه امتحانیعنوان مجموعه امتحانی
مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهریمجموعه طراحی شهری
مجموعه معماریمرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی
طراحی پارچه و لباسمجموعه هنرهای نمایشی و سینما
مجموعه هنرهای تصویری و طراحیمجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی
مجموعه هنرهای موسیقیمجموعه هنرهای ساخت و معماری
طراحی صنعتی

رشته های بر اساس سهمیه استعداد درخشان کارشناسی ارشد گروه دامپزشکی

رشته های بر اساس سهمیه استعداد درخشان کارشناسی ارشد گروه دامپزشکی به شرح زیر است :

عنوان مجموعه امتحانیعنوان مجموعه امتحانی
انگل شناسیفیزیولوژی دامپزشکی
 قارچ شناسی دامپزشکیبافت شناسی دامپزشکی
باکتری شناسی دامپزشکیپیشگیری بیماری های دامی
بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

رشته های بر اساس سهمیه استعداد درخشان کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی

رشته های بر اساس سهمیه استعداد درخشان کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی به شرح زیر است :

عنوان مجموعه امتحانیعنوان مجموعه امتحانی
پرستاریمدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
علوم بهداشتی در تغذیهعلوم تغذیه
علوم و صنایع غذاییآموزش بهداشت
بهداشت محیطبیوشیمی بالینی

برای مطالعه صفر تا صد جزییات کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ روی لینک زیر کلیک کنید :

کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۲

امیدواریم مطالب فوق اطلاعات لازم و کافی را درباره رشته لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در اختیار شما قرار داده باشد.

پیج اینستاگرام :
konkur.info.official

🔰 دانلود بهترین جزوه های دهم _ یازدهم _ دوازدهم 🔰

1 دیدگاه دربارهٔ «لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد»

  1. سلام ارشد روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هست واقعا
    ممنون میشم بیشتر راهنمایی کنید که ثبت نامش به چه شکلی است

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا