بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

آخرین اخبار کنکور

خبر های داغ کنکور
آخرین مقالات
آزمون های آزمایشی
صفر تا صد بودجه بندی کنکور 1401

صفر تا صد بودجه بندی کنکور ۱۴۰۱

در این مطلب به بررسی صفر تا صد بودجه بندی کنکور ۱۴۰۱ کلیه رشته های شرکت کننده در آزمون سراسری ، به تفکیک هر درس خواهیم پرداخت .

یکی از اولین گام هایی که یک دانش آموز کنکوری برای آمادگی در آزمون سراسری باید بردارد ، این است که از بودجه بندی کنکور اطلاع پیدا کند.

همه داوطلبان کنکور باید از این موضوع آگاهی داشته باشند که از هر مبحث در کتاب درسی ، چندین سوال و تست مطرح می شود تا زمان خود را برای قسمت های تست خیز و سوال آوز بگذارند .

آگاهی و مقایسه مباحثی که از آن ها تعداد سوالات بیشتری در کنکور طراحی می شود ، می تواند نقش به سزایی را در صرفه جویی زمان و انرژی داوطلبان ، ایفا کند .

همچنین اطلاع از این بودجه بندی ، سبب می شود تا داوطلبان با نگاه دقیق تر و ریز بینانه تری بتواند از سوالات و مباحث مهم و پرتکرار اطلاع پیدا کنند و در نتیجه بتوانند برنامه ریزی صحیح و اصولی ، منحصر بفردی را برای خود در نظر بگیرد. 

در آزمون سراسری ۱۴۰۱ ، پنج گروه آزمایشی با یکدیگر به رقابت می پردازند که لیست آن ها به شرح زیر است :

 • گروه آزمایشی علوم ریاضی
 • گروه آزمایشی علوم تجربی
 • گروه آزمایشی علوم انسانی
 • گروه آزمایشی هنر
 • گروه آزمایشی زبان های خارجی

در ادامه مطلب ، تمامی اطلاعات مربوط به صفر تا صد بودجه بندی کنکور ۱۴۰۱ را برای تمامی رشته های تحصیلی معرفی خواهیم کرد .

بودجه بندی کنکور سراسری ۱۴۰۱ : دروس عمومی

 • بودجه بندی درس زبان و ادبیات فارسی در آزمون سراسری رشته ریاضی به شرح زیر است :
مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
معنی لغت۳ سوال۳ سوال۳ سوال
املا۳ سوال۳ سوال۳ سوال
تاریخ ادبیات۱ سوال۱ سوال۱ سوال
دستور زبان۵ سوال۵ سوال۵ سوال
آرایه ادبی۴ سوال۴ سوال۴ سوال
قرابت معنایی۹ سوال۹ سوال۹ سوال
 • بودجه بندی درس زبان عربی در آزمون سراسری رشته ریاضی به شرح زیر است :
مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
ترجمه و تعریب۱۰ سوال۱۰ سوال۱۰ سوال
درک مطلب۴ سوال۴ سوال۴ سوال
تحلیل صرفی۳ سوال۳ سوال۳ سوال
اعراب گذاری۱ سوال۱ سوال۱ سوال
قواعد۷ سوال۷ سوال۷ سوال
 • بودجه بندی درس دین و زندگی در آزمون سراسری رشته ریاضی به شرح زیر است :
مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
دهم۹ سوال۹ سوال۹ سوال
یازدهم۸ سوال۹ سوال۷ سوال
دوازدهم۸ سوال۷ سوال۸ سوال
 • بودجه بندی درس زبان انگلیسی در آزمون سراسری رشته ریاضی به شرح زیر است :
مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
گرامر۴ سوال۴ سوال۴ سوال
واژگان۸ سوال۸ سوال۸ سوال
درک مطلب۸ سوال۸ سوال۸ سوال
کلوز تست۵ سوال۵ سوال۵ سوال

بودجه بندی کنکور سراسری ۱۴۰۱ : رشته ریاضی

 • بودجه بندی درس ریاضی در آزمون سراسری رشته ریاضی به شرح زیر است :
مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
مجموعه ، الگو و دنباله۲ سوال۱ سوال۲ سوال
مثلثات۳ سوال۴ سوال۵ سوال
توان های گویا و عبارت های جبری۱ سوال۲ سوال۲ سوال
معادله ها و نامعادله ها۲ سوال۳ سوال۲ سوال
تابع۲ سوال۲ سوال۲ سوال
شمارش ، بدون شمردن۰ سوال۰ سوال۱ سوال
آمار۲ سوال۲ سوال۲ سوال
توابع نمایی و لگاریتمی۱ سوال۲ سوال۳ سوال
حد و پیوستگی۳ سوال۴ سوال۴ سوال
مشتق۳ سوال۳ سوال۳ سوال
کاربرد های مشتق۲ سوال۴ سوال۲ سوال
آشنایی با مبانی ریاضیات۰ سوال۳ سوال۲ سوال
احتمال۲ سوال۲ سوال۳ سوال
آشنایی با نظریۀ اعداد۴ سوال۴ سوال۳ سوال
حد نامتناهی و بی نهایت۱ سوال۰ سوال۱ سوال
ماتریس۳ سوال۳ سوال۳ سوال
گراف و مدل سازی۲ سوال۲ سوال۱ سوال
ترکیبیّات (شمارش)۴ سوال۴ سوال۱ سوال
ترسیم های هندسی و استدلال۱ سوال۰ سوال۲ سوال
قضیۀ تالس ، تشابه و کاربردهای آن۲ سوال۲ سوال۲ سوال
چند ضلعی ها۱ سوال۱ سوال۱ سوال
تجسم فضایی۳ سوال۲ سوال۳ سوال
دایره۳ سوال۳ سوال۱ سوال
تبدیل های هندسی و کاربردها۲ سوال۲ سوال۱ سوال
روابط طولی در مثلث۱ سوال۱ سوال۰ سوال
 • بودجه بندی درس فیزیک در آزمون سراسری رشته ریاضی به شرح زیر است :
مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
فیزیک و اندازه گیری۰ سوال۱ سوال۲ سوال
ویژگی های فیزیکی مواد۱ سوال۳ سوال۳ سوال
کار ، انرژی و توان۳ سوال۲ سوال۱ سوال
دما و گرما۵ سوال۴ سوال۵ سوال
ترمودینامیک۴ سوال۲ سوال۲ سوال
الکتریسیته ساکن۵ سوال۴ سوال۵ سوال
جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم۴ سوال۵ سوال۳ سوال
مغناطیس۲ سوال۲ سوال۱ سوال
القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب۲ سوال۲ سوال۲ سوال
حرکت بر خط راست۴ سوال۵ سوال۳ سوال
دینامیک و حرکت دایرهای۵ سوال۵ سوال۲ سوال
نوسان و موج ۴ سوال۶ سوال۳ سوال
برهم کنش های موج۲ سوال۲ سوال۱ سوال
آشنایی با فیزیک اتمی ۲ سوال۱ سوال۲ سوال
آشنایی با فیزیک هسته ای۲ سوال۱ سوال۱ سوال
 • بودجه بندی درس شیمی در آزمون سراسری رشته ریاضی به شرح زیر است :
 مباحثسال ۱۳۹۸۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
کیهان زادگاه الفبای هستی۲ سوال۳ سوال۲ سوال
ردپای گازها در زندگی۳ سوال۲ سوال۳ سوال
آب ، آهنگ زندگی۴ سوال۵ سوال۶ سوال
قدر هدایای زمینی را بدانیم۴ سوال۵ سوال۴ سوال
در پی غذای سالم۴ سوال۳ سوال۵ سوال
پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر۳ سوال۳ سوال۴ سوال
مولکول ها در خدمت تندرستی۳ سوال۳ سوال۳ سوال
آسایش و رفاه در سایه شیمی۳ سوال۳ سوال۳ سوال
شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی و ماندگاری۲ سوال۳ سوال۲ سوال
 شیمی ، راهی بهسوی آینده ای روشنتر۳ سوال۲ سوال۳ سوال
ترکیبی۴ سوال۳ سوال۰ سوال

بودجه بندی کنکور سراسری ۱۴۰۱ : رشته تجربی

 • بودجه بندی درس زمین شناسی در آزمون سراسری رشته تجربی به شرح زیر است :
 مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
آفرینش کیهان و تکوین زمین۵ سوال۴ سوال۵ سوال
منابع معدنی و ذخایر انرژی ، زیربنای تمدن و توسعه۳ سوال۵ سوال۳ سوال
منابع آب و خاک۳ سوال۵ سوال۴ سوال
زمین شناسی و سازه های مهندسی۴ سوال۳ سوال۳ سوال
زمین شناسی و سلامت۴ سوال۲ سوال۴ سوال
پویایی زمین۳ سوال۴ سوال۳ سوال
زمین شناسی ایران۳ سوال۲ سوال۳ سوال
 • بودجه بندی درس ریاضی در آزمون سراسری رشته تجربی به شرح زیر است :
 مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
مجموعه ، الگو و دنباله۱ سوال۱ سوال۱ سوال
مثلثات۴ سوال۴ سوال۴ سوال
توان های گویا و عبارت های جبری۰ سوال۰ سوال۰ سوال
معادله ها و نامعادله ها۳ سوال۳ سوال۳ سوال
تابع۲ سوال۲ سوال۲ سوال
شمارش بدون شمردن۱ سوال۱ سوال۱ سوال
آمار و احتمال۳ سوال۳ سوال۳ سوال
هندسه تحلیلی و جبر۴ سوال۴ سوال۴ سوال
توابع نمایی و لگاریتمی۲ سوال۲ سوال۱ سوال
حد و پیوستگی۴ سوال۴ سوال۴ سوال
مشتق۲ سوال۴ سوال۴ سوال
کاربرد مشتق۴ سوال۲ سوال۲ سوال
 • بودجه بندی درس زیست شناسی در آزمون سراسری رشته تجربی به شرح زیر است :
 مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
زیست شناسی ، دیروز ، امروز و فردا۰ سوال۰ سوال۰ سوال
گوارش و جذب مواد۳ سوال۳ سوال۳ سوال
تبادلات گازی۲ سوال۲ سوال۲ سوال
گردش مواد در بدن۳ سوال۴ سوال۳ سوال
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد۳ سوال۰ سوال۳ سوال
از یاخته تا گیاه۳ سوال۱ سوال۳ سوال
جذب و انتقال مواد در گیاهان۲ سوال۰ سوال۲ سوال
تنظیم عصبی۳ سوال۲ سوال۳ سوال
حواس۳ سوال۲ سوال۳ سوال
دستگاه حرکتی۲ سوال۲ سوال۲ سوال
تنظیم شیمیایی۰ سوال۱ سوال۰ سوال
ایمنی۳ سوال۱ سوال۳ سوال
تقسیم یاخته۱ سوال۱ سوال۱ سوال
تولیدمثل۳ سوال۲ سوال۳ سوال
تولید مثل نهاندانگان۲ سوال۲ سوال۲ سوال
پاسخ گیاهان به محرکها۱ سوال۱ سوال۱ سوال
مولکول های اطلاعاتی۲ سوال۳ سوال۲ سوال
جریان اطلاعات در یاخته۳ سوال۲ سوال۳ سوال
انتقال اطلاعات در نسلها۳ سوال۴ سوال۳ سوال
تغییر در اطلاعات وراثتی۲ سوال۲ سوال۲ سوال
از ماده به انرژی۱ سوال۲ سوال۱ سوال
از انرژی به ماده۲ سوال۱ سوال۲ سوال
فناوری های نوین زیستی۱ سوال۰ سوال۱ سوال
رفتارهای جانوران-۲ سوال۰ سوال۲ سوال
ترکیبی۰ سوال۱۲ سوال۰ سوال
 • بودجه بندی درس فیزیک در آزمون سراسری رشته تجربی به شرح زیر است :
 مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
فیزیک و اندازه گیری 1 سوال۱ سوال۱ سوال
 کار ، انرژی و توان۲ سوال۱ سوال۲ سوال
 ویژگی های فیزیکی مواد۳ سوال۳ سوال۲ سوال
دما و گرما۳ سوال۲ سوال۳ سوال
الکتریسیتە ساکن۳ سوال۳ سوال۳ سوال
جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم۲ سوال۴ سوال۳ سوال
مغناطیس و القای الکترومغناطیسی۳ سوال۲ سوال۳ سوال
حرکت بر خط راست۳ سوال۳ سوال۳ سوال
دینامیک۳ سوال۲ سوال۳ سوال
نوسان و امواج ۴ سوال۷ سوال۴ سوال
آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای۳ سوال۲ سوال۳ سوال
 • بودجه بندی درس شیمی در آزمون سراسری رشته تجربی به شرح زیر است :
 مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
کیهان زادگاه الفبای هستی۴ سوال۴ سوال۳ سوال
ردپای گازها در زندگی۲ سوال۳ سوال۳ سوال
آب ، آهنگ زندگی۳ سوال۴ سوال۲ سوال
قدر هدایای زمینی را بدانیم۲ سوال۵ سوال۴ سوال
در پی غذای سالم۴ سوال۳ سوال۴ سوال
پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر۶ سوال۵ سوال۶ سوال
مولکول ها در خدمت تندرستی۴ سوال۴ سوال۳ سوال
آسایش و رفاه در سایه شیمی۳ سوال۴ سوال۴ سوال
شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی و ماندگاری۴ سوال۲ سوال۴ سوال
 شیمی ، راهی به سوی آینده ای روشن تر۳ سوال۱ سوال۲ سوال

بودجه بندی کنکور سراسری ۱۴۰۱ : رشته انسانی

 • بودجه بندی درس ریاضی در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :
 مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
عبارت های جبری۲ سوال۲ سوال۱ سوال
معادله درجه دوم۱ سوال۱ سوال۱ سوال
تابع۶ سوال۶ سوال۵ سوال
کار با داده های آماری (معیارهای پراکندگی)۱ سوال۱ سوال۲ سوال
نمایش داده ها (نمودار های یک متغیره)۲ سوال۲ سوال۰ سوال
آشنایی با منطق و استدلال ریاضی۱ سوال۲ سوال۱ سوال
آمار(شخص های آماری و سری زمانی)۱ سوال۱ سوال۲ سوال
آمار و احتمال۳ سوال۲ سوال۵ سوال
الگوهای خطی (مدل سالزی و دنبال حسابی)۲ سوال۱ سوال۱ سوال
الگوهای غیر خطی (دنباله هندسی)۱ سوال۲ سوال۲ سوال
 • بودجه بندی درس اقتصاد در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :
مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
اقتصاد چیست؟۰ سوال۱ سوال۰ سوال
تولید۲ سوال۲ سوال۳ سوال
بازار۲ سوال۱ سوال۱ سوال
آشنایی با شاخص های اقتصادی۵ سوال۳ سوال۳ سوال
پول۱ سوال۱ سوال۲ سوال
بانک۱ سوال۱ سوال۱ سوال
بازار سرمایه۰ سوال۱ سوال۱ سوال
رشد ، توسعه و پیشرفت۰ سوال۱ سوال۰ سوال
فقر و توزیع درآمد۱ سوال۱ سوال۱ سوال
دولت و اقتصاد۰ سوال۰ سوال۰ سوال
بودجه و امور مالی دولت۰ سوال۱ سوال۱ سوال
اقتصاد بین الملل۲ سوال۱ سوال۱ سوال
اقتصاد ایران۱ سوال۱ سوال۱ سوال
اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت۰ سوال۰ سوال۰ سوال
 • بودجه بندی درس ادبیات فارسی تخصصی در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :
 مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
معنی لغت۱ سوال۱ سوال۱ سوال
تاریخ ادبیات و سبک شناسی۷ سوال۹ سوال۱۱ سوال
عروض۸ سوال۶ سوال۷ سوال
قافیه۲ سوال۲ سوال۱ سوال
آرایه ادبی۸ سوال۷ سوال۷ سوال
قرابت معنایی۴ سوال۵ سوال۲ سوال
 • بودجه بندی درس زبان عربی تخصصی در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :
مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
ترجمه و تعریب۹ سوال۸ سوال۸ سوال
تحلیل صرفی۳ سوال۳ سوال۳ سوال
اعراب گذاری۱ سوال۱ سوال۱ سوال
قواعد۷ سوال۸ سوال۷ سوال
 • بودجه بندی درس تاریخ در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :
 مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
دهم۵ سوال۵ سوال۵ سوال
یازدهم۵ سوال۵ سوال۵ سوال
دوازدهم۵ سوال۵ سوال۵ سوال
 • بودجه بندی درس جغرافیا در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :
 مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
دهم۳ سوال۵ سوال۳ سوال
یازدهم۷ سوال۵ سوال۴ سوال
دوازدهم۵ سوال۵ سوال۳ سوال
 • بودجه بندی درس علوم اجتماعی در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :
 مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
دهم۳ سوال۲ سوال۶ سوال
یازدهم۹ سوال۹ سوال۷ سوال
دوازدهم۶ سوال۸ سوال۶ سوال
سوالات ترکیبی۲ سوال۱ سوال۲ سوال
 • بودجه بندی درس فلسفه و منطق در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :
 مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
منطق دهم۱۰ سوال۹ سوال۹ سوال
فلسفه یازدهم۵ سوال۸ سوال۷ سوال
فلسفه دوازدهم۱۰ سوال۸ سوال۹ سوال
 • بودجه بندی درس روانشناسی در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :
مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
روان شناسی : تعریف و روش مورد مطالعه۷ سوال 3 سوال۴ سوال
روان شناسی رشد۴ سوال۳ سوال۳ سوال
احساس ، توجه وادراک۱ سوال۳ سوال۲ سوال
حافظه و علل فراموشی۱ سوال۲ سوال۳ سوال
تفکر (۱) حل مسئله۲ سوال۲ سوال۲ سوال
تفکر (۲) تصمیم گیری۲ سوال۳ سوال۴ سوال
انگیزه و نگرش۱ سوال۱ سوال۲ سوال
روانشناسی سلامت۱ سوال۱ سوال۰ سوال
سوالات ترکیبی۱ سوال۲ سوال۰ سوال

بودجه بندی کنکور سراسری ۱۴۰۱ : رشته هنر

 • بودجه بندی درس درک عمومی هنر در آزمون سراسری رشته هنر به شرح زیر است :
مبحثتعداد سوالات
هنر پیشا تاریخ ایران۱
هنر ایران باستان۱
هند۱
اژه و یونان۱
قرون وسطی۱
خوشنویس۱
هنر پیشا تاریخی جهان۱
چین و ژاپن۱
بین النهرین۱
هنر اسلامی ایران۴
هنر رنسانس۱
چاپ۱
سبک های هنری۵
صنایع دستی۲
عکاسی۳
موسیقی۱
نمایش۴
 • بودجه بندی درس درک عمومی ریاضی و فیزیک در آزمون سراسری رشته هنر به شرح زیر است :
مبحثتعداد سوالات
اعداد حقیقی۲
معادله۱
نسبت و تناسب۲
رادیکال۱
هوش شناسی۳
درصد۱
هوش و ریاضی۱
اعداد گویا۱
مثلث۲
الگو سازی۲
چند ضلعی۳
تبدیلات هندسی۳
هندسه در فضا۲
دایره۱
فشار۱
گرما۱
کار و انرژی۱
نور۱
خواص مواد۱
 • بودجه بندی درس ترسیم فنی در آزمون سراسری رشته هنر به شرح زیر است :
مبحثتعداد سوالات
تاریخچه۱
مثلث۱
چند ضلعی۲
ترسیمات هندسی۲
برش و تداخل۱
جایگاه خط و صفحه۱
رسم سه نما۱
مجهول یابی۳
تصاویر سه بعدی۱
هندسه احجام۱
مقیاس۱
نقشه کشی معماری۳
مکعبات کوچک۱
 • بودجه بندی درس خلاقیت تصویری تجسمی در آزمون سراسری رشته هنر به شرح زیر است :
مبحثتعداد سوالات
عناصر و کیفیات بصری۵
شناخت تکنیک و ابزار۲
شناخت آثار هنرمندان۳
شناخت سبک های هنری۳
مبانی طراحی گرافیک۳
سایر موضوعات۴
 • بودجه بندی درس خلاقیت نمایشی در آزمون سراسری رشته هنر به شرح زیر است :
مبحثتعداد سوالات
عناصر نمایش۱
نمایش در شرق۱
ماسک و گریم۱
نمایش در ایران۳
نمایش عروسکی۱
سینمای ایران۴
مباحث فنی سینما۲
سینمای ملل۲
سبک های سینمایی۱
کارگردانان خلاق دوره ی صامت۱
درک تصویر۲
اسطوره و حماسه۱
انیمیشن۱
 • بودجه بندی درس خلاقیت موسیقی در آزمون سراسری رشته هنر به شرح زیر است :
مبحثتعداد سوالات
مد شناسی موسیقی ایرانی۳
ساز شناسی غربی۴
ساز شناسی ایرانی۲
تاریخ موسیقی غرب۱
تاریخ موسیقی ایران۱
موسیقی فیلم۲
فرم شناسی۲
آکور شناسی۲
هارمونی۳
 • بودجه بندی درس خواص مواد در آزمون سراسری رشته هنر به شرح زیر است :
مبحثتعداد سوالات
مواد و مصالح۳
کاغذ و چاپ۴
شیشه۱
الیاف نساجی۲
شیمی رنگ۱
عکاسی۱
ابزار و اسلوب های هنری۳
مرمت و موزه داری۱
حلال ها و رنگ برها۱
چسب۱
آلات موسیقی۲

بودجه بندی کنکور سراسری ۱۴۰۱ : رشته زبان

 • بودجه بندی درس زبان تخصصی در آزمون سراسری رشته زبان به شرح زیر است :
 مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
گرامر۱۰ سوال۱۰ سوال۱۰ سوال
واژگان۱۵ سوال۱۵ سوال۱۵ سوال
ترتیب واژه۵ سوال۵ سوال۵ سوال
درک مطلب۲۰ سوال۲۰ سوال۲۰ سوال
کاربرد زبان۱۰ سوال۱۰ سوال۱۰ سوال
کلوز تست۱۰ سوال۱۰ سوال۱۰ سوال

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با ” صفر تا صد بودجه بندی کنکور ۱۴۰۱ ” پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

پیج اینستاگرام :
konkur.info.official

به نظرت شما بهترین انتشارات برای کتاب فیزیک کنکور چیه؟

نمایش نتیجه نظرسنجی

Loading ... Loading …

1 دیدگاه دربارهٔ «صفر تا صد بودجه بندی کنکور ۱۴۰۱»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
Scroll to Top