کنکور اینفو

بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

آریان حیدری کلاسینو
آریان حیدری کلاسینو
زیر گروه رشته در کنکور 1402

زیر گروه رشته در کنکور ۱۴۰۲

در کنکور سراسری داوطلبان در پنج گروه آزمایشی تجربی – ریاضی – انسانی – زبان و هنر با یکدیگر به رقابت می پردازند که ضرایب دروس عمومی برای هر پنج رشته یکسان بوده و تفاوت موجود در زیر گروه ها مربوط به دروس اختصاصی است.
در واقع لیست رشته ها و همچنین ضرایب هر درس در هر گروه آزمایشی متفاوت است.

آگاهی از لیست رشته های هر زیر گروه و همچنین ضرایب هر درس این امکان را برای داوطلبان فراهم می آورد که به راحتی بتوانند شناخت خوبی را نسبت به رشته های دانشگاهی کسب کنند و برای برنامه ریزی صحیح مطالعاتی دروس عمومی و اختصاصی اقدام کنند.
قطعا همه شما داوطلبان کنکوری می دانید که گام اول برای موفقیت در مسیر کنکور سراسری برنامه ریزی اصولی و دقیق است که شناخت و آگاهی از لیست رشته های هر زیر گروه در رشته های مختلف یکی از اصول برنامه ریزی صحیح درسی است.

در ادامه با ما همراه باشید تا با زیر گروه رشته ها در کنکور ۱۴۰۲ آشنا شوید.

زیر گروه های رشته تجربی در کنکور ۱۴۰۲

رشته تجربی شامل ۵ زیر گروه است که هر یک از آن ها در مقاطع کاردانی – کارشناسی – کارشناسی ارشد و دکتری شامل تعدادی رشته دانشگاهی هستند که در جدول های زیر به تفکیک مقاطع آن ها مشاهده می کنید.

لیست رشته های زیر گروه یک کنکور تجربی

لیست رشته های زیر گروه یک کنکور تجربی در مقطع دکتری به شرح زیر است :

مقطعنام رشته
دکتریدکترای پیوسته بیوتکنولوژی، پزشکی، دکترای عمومی دامپزشکی، دندانپزشکی

لیست رشته های زیر گروه یک کنکور تجربی در مقطع کارشناسی به شرح زیر است :

مقطعنام رشته
کارشناسیآموزش ابتدایی، آموزش زیست شناسی، آموزش کودکان استثنایی، تکنولوژی اتاق عمل، اعضای مصنوعی، بهداشت مواد غذایی، بهداشت و بازرسی گوشت، بینایی سنجی، پرستاری، تکنولوژی پرتودرمانی، تکنولوژی پرتوشناسی، روان شناسی، زیست شناسی جانوری، زیست شناسی دریا، زیست شناسی سلولی و مولکولی، زیست شناسی گیاهی، زیست فناوری، ساخت پروتزهای دندانی، شنوایی شناسی، علوم آزمایشگاهی، علوم آزمایشگاهی دامپزشکی، علوم تربیتی، علوم تغذیه، علوم و صنایع غذایی، فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتار درمانی، مامایی، هوشبری، میکروبیولوژی

لیست رشته های زیر گروه یک کنکور تجربی در مقطع کاردانی به شرح زیر است :

مقطعنام رشته
کاردانیکاردانی آموزش و پرورش ابتدایی، کاردانی اتاق عمل، کاردانی بهورزی، کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی، کاردانی تکنسین سلامت دهان، کاردانی تکنولوژی پرتودرمانی، کاردانی تکنولوژی رادیولوژی دهان – فک و صورت، کاردانی دامپزشکی، کاردانی علوم آزمایشگاهی، کاردانی فوریت های پزشکی، کاردانی مامایی، کاردانی هوشبری

لیست رشته های زیر گروه دو کنکور تجربی

لیست رشته های زیر گروه دو کنکور تجربی در مقطع دکتری به شرح زیر است :

مقطعنام رشته
دکتریداروسازی
  • لیست رشته های زیر گروه دو کنکور تجربی در مقطع کارشناسی به شرح زیر است :
مقطعنام رشته
کارشناسیآموزش شیمی، بهداشت عمومی، بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها، تکنولوژی پزشکی هسته ای، شیمی کاربردی، شیمی محض، فناوری اطلاعات سلامت، مهندسی بهداشت محیط، مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

لیست رشته های زیر گروه دو کنکور تجربی در مقطع کاردانی به شرح زیر است :

مقطعنام رشته
کاردانیکاردانی بهداشت حرفه ای، کاردانی بهداشت عمومی (گرایش های بهداشت خانواده)، کاردانی بهداشت محیط، کاردانی شیمی آزمایشگاهی

لیست رشته های زیر گروه سه کنکور تجربی

لیست رشته های زیر گروه سه کنکور تجربی در مقطع کارشناسی ارشد به شرح زیر است :

مقطعنام رشته
کارشناسی ارشدکارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و ارشاد

لیست رشته های زیر گروه سه کنکور تجربی در مقطع کارشناسی به شرح زیر است :

مقطعنام رشته
کارشناسیاقیانوس شناسی، زمین شناسی

لیست رشته های زیر گروه چهار کنکور تجربی

لیست رشته های زیر گروه چهار کنکور تجربی در مقطع کارشناسی به شرح زیر است :

مقطعنام رشته
کارشناسیادیان و مذاهب، اقتصاد، امنیت اقتصادی، تاریخ اسلام، تاریخ تمدن ملل اسلامی، حسابداری، زبان و ادبیات عربی، شیعه شناسی، علم اطلاعات و دانش شناسی، علوم انتظامی، علوم قرآن و حدیث، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق شافعی، فقه و حقوق مذاهب اسلامی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فلسفه و حکمت اسلامی، فلسفه و عرفان اسلامی، فلسفه و کلام اسلامی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، گردشگری، مدیریت اطلاعات و ارتباطات، مدیریت امور بانکی، مدیریت امور گمرکی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدریت بیمه اکو، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت فرهنگی هنری، مدیریت کسب و کارهای کوچک، مدیریت مالی، مدیریت و بازرگانی دریایی،معارف اسلامی، معارف اسلامی – تبلیغ و ارتباطات، معارف اسلامی و اخلاق، معارف اسلامی و ادیان، معارف اسلامی و تاریخ، معارف اسلامی و علوم تربیتی، معارف اسلامی و علوم قرآنی، معارف اسلامی و کلام، معارف اسلامی و مدیریت، هتلداری

لیست رشته های زیر گروه چهار کنکور تجربی در مقطع کاردانی به شرح زیر است :

مقطعنام رشته
کاردانیکاردانی امور بانکی، کاردانی بیمه، کاردانی امور دولتی، کاردانی امور فرهنگی، کاردانی امور مالی و مالیاتی، کاردانی تربیت مبلغ قرآن کریم، کاردانی تربیت معلم قرآن کریم، کاردانی گردشگری، کاردانی حسابداری، کاردانی علم اطلاعات و دانش شناسی، کاردانی علوم انتظامی، کاردانی مدارک پزشکی، کاردانی مدیریت بازرگانی، کاردانی مدیریت صنعتی، کاردانی مدیریت گمرکی، کاردانی هتلداری

لیست رشته های زیر گروه پنج کنکور تجربی

لیست رشته های زیر گروه پنج کنکور تجربی در مقطع کارشناسی به شرح زیر است :

مقطعنام رشته
کارشناسیآموزش تربیت بدنی، امنیت اطلاعات، امنیت بین الملل، امنیت نرم، پژوهشگری امنیت، تربیت مروج سیاسی، ترویج و آموزش کشاورزی پایدار، حفاظت اطلاعات، ضد تروریسم، علوم دامی، علوم سیاسی، علوم فنی امنیت، علوم ورزشی، علوم و مهندسی باغبانی، علوم و مهندسی جنگل، علوم و مهندسی خاک، علوم و مهندسی شیلات، علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)، علوم و مهندسی محیط زیست، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، گیاه پزشکی، مددکاری اجتماعی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مربیگری عقیدتی، مطالعات امنیتی، مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی، مهندسی صنایع مبلمان، مهندسی طبیعت، مهندسی فضای سبز، اقتصاد کشاورزی

لیست رشته های زیر گروه پنج کنکور تجربی در مقطع کاردانی به شرح زیر است :

مقطعنام رشته
کاردانیکاردانی امور اراضی، کاردانی امور زراعی و باغی، کاردانی تکنولوژی تولیدات دامی، کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی، کاردانی تکنولوژی جنگلداری، کاردانی تکنولوژی چوب، کاردانی تکنولوژی شیلات، کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی، کاردانی تکنولوژی محیط زیست، کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری، کاردانی تکنولوژی مواد غذایی، کاردانی تولید و فرآوری خرما، کاردانی پرورش اسب، کاردانی پرورش زنبور عسل، کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر، کاردانی علوم ورزشی، کاردانی نوغان داری

زیر گروه های رشته ریاضی در کنکور ۱۴۰۲

رشته ریاضی شامل ۳ زیر گروه است که هر یک از آن ها در مقاطع کاردانی – کارشناسی – کارشناسی ارشد و دکتری شامل تعدادی رشته دانشگاهی هستند که در جدول های زیر به تفکیک مقاطع آن ها مشاهده می کنید.

لیست رشته های زیر گروه یک کنکور ریاضی

لیست رشته های زیر گروه یک کنکور ریاضی در مقطع دکتری به شرح زیر است :

مقطعنام رشته
دکتریدکترای پیوسته بیوتکنولوژی ، دکترای پیوسته فیزیک

لیست رشته های زیر گروه یک کنکور ریاضی در مقطع کارشناسی ارشد به شرح زیر است :

مقطعنام رشته
کارشناسی ارشدکارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و ارشاد

لیست رشته های زیر گروه یک کنکور ریاضی در مقطع کارشناسی به شرح زیر است :

مقطعنام رشته
کارشناسیآمار و سنجش آموزشی، آمار، آموزش ابتدایی، آموزش ریاضی، آموزش تربیت بدنی، آموزش فیزیک، آموزش کودکان استثنایی، ادیان و مذاهب، اقتصاد، الکترونیک و مخابرات دریایی، امنیت اطلاعات، امنیت اقتصادی، امنیت بین الملل، امنیت نرم، ایمنی صنعتی، پژوهشگری امنیت، تاریخ اسلام، تاریخ تمدن ملل اسلامی، تربیت مروج سیاسی، حسابداری، حفاظت اطلاعات، روان شناسی، ریاضیات و کاربردها، زبان و ادبیات عربی، شیعه شناسی، ضد تروریسم، علم اطلاعات و دانش شناسی، علوم انتظامی، علوم تربیتی، علوم سیاسی، علوم فنی امنیت، علوم قرآن و حدیث، علوم کامپیوتر، علوم مهندسی، علوم ورزشی، علوم و مهندسی آب، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق شافعی، فقه و حقوق مذاهب اسلامی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فلسفه و حکمت اسلامی، فلسفه و عرفان اسلامی، فلسفه و کلام اسلامی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، فیزیک، فیزیک مهندسی، گردشگری، مددکاری اجتماعی، مدیریت اطلاعات و ارتباطات، مدیریت امور بانکی، مدیریت امور گمرکی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت بیمه اکو، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت فرهنگی هنری، مدیریت کسب و کارهای کوچک، مدیریت مالی، مدیریت و بازرگانی دریایی، مربیگری عقیدتی، مطالعات امنیتی، معارف اسلامی، معارف اسلامی – تبلیغ و ارتباطات، معارف اسلامی و اخلاق، معارف اسلامی و ادیان، معارف اسلامی و تاریخ، معارف اسلامی و علوم تربیتی، معارف اسلامی و علوم قرآنی، معارف اسلامی و کلام، معارف اسلامی و مدیریت، معماری داخلی، مهندسی اپتیک و لیزر، مهندسی انرژی، مهندسی برق، مهندسی بهره برداری راه آهن، مهندسی پزشکی، مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما، مهندسی حمل و نقل ریلی، مهندسی خط و سازه های ریلی، مهندسی دریا، مهندسی دریانوردی، مهندسی راه آهن، مهندسی ساخت و تولید، مهندسی شهرسازی، مهندسی صنایع، مهندسی عمران، مهندسی کامپیوتر، مهندسی کشتی، مهندسی ماشین آلات دریایی، مهندسی ماشین های ریلی، مهندسی ماشین های صنایع غذایی، مهندسی معماری، مهندسی مکانیک، مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، مهندسی مواد و متالورژی، مهندسی نساجی، مهندسی نقشه برداری، مهندسی هوافضا، هتلداری، هنرهای چند رسانه ای، هوانوردی، اقتصاد کشاورزی

لیست رشته های زیر گروه یک کنکور ریاضی در مقطع کاردانی به شرح زیر است :

مقطعنام رشته
کاردانیکاردانی آمار، کاردانی آموزش ریاضی، کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی، کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات، کاردانی امور بانکی، کاردانی امور دولتی، کاردانی امور فرهنگی، کاردانی امور مالی و مالیاتی، کاردانی بهینه سازی مصرف انرژی، کاردانی بیمه، کاردانی تربیت مبلغ قرآن کریم، کاردانی تربیت معلم قرآن کریم، کاردانی تعمیر و نگهداری هواپیما، کاردانی تکنولوژی آبیاری، کاردانی تکنولوژی ماشین های کشاورزی، کاردانی گردشگری، کاردانی حسابداری، کاردانی سخت افزار کامپیوتر، کاردانی علم اطلاعات و دانش شناسی، کاردانی علوم انتظامی، کاردانی علوم ورزشی، کاردانی فرآوری مواد معدنی، کاردانی فناوری اطلاعات و ارتباطات، کاردانی فنی خط و ابنیه، کاردانی فنی کشتی، کاردانی مخابرات، کاردانی مخابرات هواپیما، کاردانی مدیریت بازرگانی، کاردانی مدیریت صنعتی، کاردانی مدیریت گمرکی، کاردانی مراقبت پرواز، کاردانی معماری، کاردانی معماری سنتی، کاردانی مکانیزاسیون کشاورزی، کاردانی هتلداری

لیست رشته های زیر گروه دو کنکور ریاضی

  • لیست رشته های زیر گروه دو کنکور ریاضی در مقطع کارشناسی به شرح زیر است :
مقطعنام رشته
کارشناسیشیمی کاربردی، شیمی محض، مهندسی ایمنی، مهندسی پلیمر، مهندسی شیمی، مهندسی معدن، مهندسی نفت، مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، مهندسی ایمنی صنعتی، مهندسی ایمنی و بازرس فنی

لیست رشته های زیر گروه دو کنکور ریاضی در مقطع کاردانی به شرح زیر است :

مقطعنام رشته
کاردانیکاردانی فنی مواد

لیست رشته های زیر گروه سه کنکور ریاضی

  • لیست رشته های زیر گروه سه کنکور ریاضی در مقطع کاردانی به شرح زیر است :
مقطعنام رشته
کاردانیکاردانی الکترونیک هواپیمایی، کاردانی اویونیک هواپیما، کاردانی پالایش گاز، کاردانی شهرسازی، کاردانی فنی برق، کاردانی فنی جوشکاری، کاردانی فنی صنایع، کاردانی فنی صنایع شیمیایی، کاردانی فنی عمران، کاردانی فنی عملیات پتروشیمی، کاردانی فنی معدن، کاردانی فنی مکانیک، کاردانی نقشه برداری

زیر گروه های رشته انسانی در کنکور ۱۴۰۲

رشته انسانی شامل ۵ زیر گروه است که هر یک از آن ها در مقاطع کاردانی – کارشناسی – کارشناسی ارشد و دکتری شامل تعدادی رشته دانشگاهی هستند که در جدول های زیر به تفکیک مقاطع آن ها مشاهده می کنید.

لیست رشته های زیر گروه یک کنکور انسانی

لیست رشته های زیر گروه یک کنکور انسانی در مقطع کارشناسی ارشد به شرح زیر است :

مقطعنام رشته
کارشناسی ارشدکارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی، کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و ارشاد، کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق
  • لیست رشته های زیر گروه یک کنکور انسانی در مقطع کارشناسی به شرح زیر است :
مقطعنام رشته
کارشناسیآموزش الهیات، آموزش زبان عربی، آموزش زبان و ادبیات فارسی، ادیان و مذاهب، ادیان و عرفان، ایران شناسی، تاریخ تمدن ملل اسلامی، تربیت مروج سیاسی، حقوق، زبان و ادبیات ترکی آذری، زبان و ادبیات عربی، زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات کردی، شیعه شناسی، علوم قرآن و حدیث، علوم قضایی، فرهنگ و معارف اسلامی، فقه شافعی، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق شافعی، فقه و حقوق مذاهب اسلامی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فلسفه، فلسفه و حکمت اسلامی، فلسفه و عرفان اسلامی، فلسفه و کلام اسلامی، مترجمی زبان عربی، مربیگری عقیدتی، مطالعات امنیتی، معارف اسلامی، معارف اسلامی – تبلیغ و ارتباطات، معارف اسلامی و اخلاق، معارف اسلامی و ادیان، معارف اسلامی و تاریخ، معارف اسلامی و علوم تربیتی، معارف اسلامی و علوم قرآنی، معارف اسلامی و کلام، معارف اسلامی و مدیریت
  • لیست رشته های زیر گروه یک کنکور انسانی در مقطع کاردانی به شرح زیر است :
مقطعنام رشته
کاردانیکاردانی آموزش دینی و عربی، کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسی، کاردانی امور تربیتی، کاردانی امور دولتی، کاردانی تربیت مبلغ قرآن کریم، کاردانی تربیت معلم قرآن کریم، کاردانی حقوق قضایی، کاردانی خدمات اداری

لیست رشته های زیر گروه دو کنکور انسانی

  • لیست رشته های زیر گروه دو کنکور انسانی در مقطع کارشناسی به شرح زیر است :
مقطعنام رشته
کارشناسیآموزش علوم اجتماعی، امنیت اطلاعات، امنیت بین الملل، امنیت نرم، برنامه ریزی اجتماعی و تعاون، پژوهشگری امنیت، جامعه شناسی، حفاظت اطلاعات، روزنامه نگاری، ضد تروریسم، علوم فنی امنیت، مددکاری اجتماعی، مردم شناسی، علوم ارتباطات اجتماعی
  • لیست رشته های زیر گروه دو کنکور انسانی در مقطع کاردانی به شرح زیر است :
مقطعنام رشته
کاردانیکاردانی آموزش مطالعات اجتماعی

لیست رشته های زیر گروه سه کنکور انسانی

لیست رشته های زیر گروه سه کنکور انسانی در مقطع کارشناسی به شرح زیر است :

مقطعنام رشته
کارشناسیاقتصاد، امنیت اقتصادی، حسابداری، روابط عمومی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، گردشگری، مدیریت اطلاعات و ارتباطات، مدیریت امور بانکی، مدیریت امور گمرکی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت بیمه اکو، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت فرهنگی هنری، مدیریت کسب و کارهای کوچک، مدیریت مالی، مدیریت و بازرگانی دریایی، مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات، هتلداری
  • لیست رشته های زیر گروه سه کنکور انسانی در مقطع کاردانی به شرح زیر است :
مقطعنام رشته
کاردانیکاردانی اشتغال، کاردانی اقتصاد کار و بهره وری، کاردانی امور بانکی، کاردانی امور فرهنگی، کاردانی امور مالی و مالیاتی، کاردانی بیمه، کاردانی گردشگری، کاردانی حسابداری، کاردانی روابط کار، کاردانی مدیریت بازرگانی، کاردانی مدیریت صنعتی، کاردانی مدیریت گمرکی، کاردانی هتلداری

لیست رشته های زیر گروه چهار کنکور انسانی

لیست رشته های زیر گروه چهار کنکور انسانی در مقطع کارشناسی به شرح زیر است :

مقطعنام رشته
کارشناسیآمار، آموزش تاریخ، آموزش جغرافیا، باستان شناسی، تاریخ، تاریخ اسلام، جغرافیا، زبان شناسی، علوم انتظامی، علوم سیاسی
  • لیست رشته های زیر گروه چهار کنکور انسانی در مقطع کاردانی به شرح زیر است :
مقطعنام رشته
کاردانیکاردانی باستان شناسی، کاردانی علوم انتظامی

لیست رشته های زیر گروه پنج کنکور انسانی

  • لیست رشته های زیر گروه پنج کنکور انسانی در مقطع کارشناسی به شرح زیر است :
مقطعنام رشته
کارشناسیآموزش ابتدایی، آموزش مشاوره و راهنمایی، آموزش تربیت بدنی، آموزش کودکان استثنایی، روان شناسی، علم اطلاعات و دانش شناسی، علوم تربیتی، علوم ورزشی، مشاوره، مطالعات خانواده

لیست رشته های زیر گروه پنج کنکور انسانی در مقطع کاردانی به شرح زیر است :

مقطعنام رشته
کاردانیکاردانی آموزش و پرورش ابتدایی، کاردانی آموزش و پرورش کودکان استثنایی، کاردانی علم اطلاعات و دانش شناسی، کاردانی علوم ورزشی، کاردانی مربی کودک

زیر گروه های رشته هنر در کنکور ۱۴۰۲

رشته هنر شامل ۵ زیر گروه است که هر یک از آن ها در مقاطع کاردانی – کارشناسی – کارشناسی ارشد و دکتری شامل تعدادی رشته دانشگاهی هستند که در جدول های زیر به تفکیک مقاطع آن ها مشاهده می کنید.

لیست رشته های زیر گروه یک کنکور هنر

لیست رشته های زیر گروه یک کنکور هنر در مقطع کارشناسی به شرح زیر است :

مقطعنام رشته
کارشناسیآموزش ارتباط تصویری، ارتباط تصویری، تلویزیون و هنرهای دیجیتالی، چاپ، صنایع دستی، طراحی پارچه، طراحی و ساخت طلا و جواهر، طراحی صحنه، طراحی لباس، عکاسی، فرش، کتابت و نگارگری، مجسمه سازی، نقاشی، هنرهای تجسمی، هنرهای صناعی

لیست رشته های زیر گروه یک کنکور هنر در مقطع کاردانی به شرح زیر است :

مقطعنام رشته
کاردانیکاردانی عکاسی خبری، کاردانی فرش دستباف، کاردانی گرافیک، کاردانی گرافیک رایانه، کاردانی هنر سفالگری، کاردانی هنرهای تجسمی، کاردانی هنرهای سنتی

لیست رشته های زیر گروه دو کنکور هنر

لیست رشته های زیر گروه دو کنکور هنر در مقطع کارشناسی به شرح زیر است :

مقطعنام رشته
کارشناسیباستان شناسی، طراحی صنعتی، مرمت بناهای تاریخی، مرمت و احیای بناهای تاریخی، هنر اسلامی

لیست رشته های زیر گروه دو کنکور هنر در مقطع کاردانی به شرح زیر است :

مقطعنام رشته
کاردانیکاردانی باستان شناسی، کاردانی طراحی صنعتی

لیست رشته های زیر گروه سه کنکور هنر

لیست رشته های زیر گروه سه کنکور هنر در مقطع کارشناسی به شرح زیر است :

مقطعنام رشته
کارشناسیمرمت آثار تاریخی، موزه

لیست رشته های زیر گروه سه کنکور هنر در مقطع کاردانی به شرح زیر است :

مقطعنام رشته
کاردانیکاردانی حفاظت و مرمت آثار تاریخی، کاردانی موزه

لیست رشته های زیر گروه چهار کنکور هنر

لیست رشته های زیر گروه چهار کنکور هنر در مقطع کارشناسی به شرح زیر است :

مقطعنام رشته
کارشناسیادبیات نمایشی، بازیگری، سینما، کارگردانی تلویزیون، نمایش عروسکی

لیست رشته های زیر گروه چهار کنکور هنر در مقطع کاردانی به شرح زیر است :

مقطعنام رشته
کاردانیکاردانی انیمیشن، کاردانی هنرهای نمایشی

لیست رشته های زیر گروه پنج کنکور هنر

لیست رشته های زیر گروه پنج کنکور هنر در مقطع کارشناسی به شرح زیر است :

مقطعنام رشته
کارشناسیآهنگ سازی، موسیقی نظامی، نوازندگی موسیقی ایرانی، نوازندگی موسیقی جهانی

زیر گروه های رشته زبان در کنکور ۱۴۰۲

رشته زبان شامل ۴ زیر گروه است که هر یک از آن ها در مقاطع کاردانی – کارشناسی – کارشناسی ارشد و دکتری شامل تعدادی رشته دانشگاهی هستند که در جدول های زیر به تفکیک مقاطع آن ها مشاهده می کنید.

لیست رشته های زیر گروه یک کنکور زبان

لیست رشته های زیر گروه یک کنکور زبان در مقطع کارشناسی به شرح زیر است :

مقطعنام رشته
کارشناسیآموزش زبان انگلیسی، زبان و ادبیات انگلیسی، مترجمی زبان انگلیسی

لیست رشته های زیر گروه یک کنکور زبان در مقطع کاردانی به شرح زیر است :

مقطعنام رشته
کاردانیکاردانی آموزش زبان انگلیسی، کاردانی مترجمی زبان انگلیسی

لیست رشته های زیر گروه دو کنکور زبان

لیست رشته های زیر گروه دو کنکور زبان در مقطع کارشناسی به شرح زیر است :

مقطعنام رشته
کارشناسیزبان و ادبیات آلمانی، مترجمی زبان آلمانی

لیست رشته های زیر گروه سه کنکور زبان

لیست رشته های زیر گروه سه کنکور زبان در مقطع کارشناسی به شرح زیر است :

مقطعنام رشته
کارشناسیزبان و ادبیات فرانسه

لیست رشته های زیر گروه چهار کنکور زبان

لیست رشته های زیر گروه چهار کنکور زبان در مقطع کارشناسی به شرح زیر است :

مقطعنام رشته
کارشناسیزبان ایتالیایی، زبان چینی، زبان روسی، زبان و ادبیات اردو، زبان و ادبیات ارمنی، زبان و ادبیات اسپانیایی، زبان و ادبیات ترکی استانبولی، زبان و ادبیات ژاپنی

امیدواریم مطالب فوق اطلاعات لازم و کافی را درباره زیر گروه رشته در کنکور ۱۴۰۲ در اختیار شما قرار داده باشد.

اگه هیچوقت ریسک کردن رو یاد نگیرید؛ برای همیشه توی همین جایگاهی که هستید باقی می مونید.

پیج اینستاگرام :
konkur.info.official

آریان حیدری کلاسینو
آریان حیدری کلاسینو

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
Scroll to Top