کنکور اینفو

بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

خبر های داغ کنکور
آخرین مقالات
آزمون های آزمایشی
رشته دندانپزشکی

رشته دندانپزشکی

از رشته دندانپزشکی چه می دانید؟

دروس رشته دندانپزشکی

دروس پایه رشته دندانپزشکی

 • فیزیک پزشکی
 • بیوشیمی
 • بافت‌شناسی انسانی
 • جنین‌ شناسی
 • تشریح
 • ژنتیک انسانی
 • میکروب‌شناسی
 • ایمنی شناسی
 • فیزیولوژی
 • روان‌شناسی عمومی
 • آسیب‌شناسی عمومی

دروس تخصصی رشته دندانپزشکی

 • کالبدشناسی و مرفولوژی دندان
 • زبان خارجی اختصاصی
 • جنین و بافت‌شناسی فک و دهان
 • آسیب‌شناسی دهان
 • ارتودنسی
 • اندودنتیکس
 • بیماریهای دهان و تشخیص
 • بیولوژی دهان
 • پریودنتولوژی
 • دندان‌پزشکی ترمیمی (پروتز متحرک پارسیل، پروتز ثابت، پروتز کامل)
 • جراحی دهان و فک و صورت
 • دندان‌پزشکی کودکان
 • رادیولوژی دهان
 • گوش و حلق و بینی
 • نظام پزشکی و طب قانونی
 • بهداشت عمومی و اکولوژی
 • بهداشت محیط زیست
 • دندان‌پزشکی مجتمعی
 • بیماریهای روانی
 • بیماریهای درونی
 • فارماکولوژی
 • بهداشت دهان و تغذیه
 • دندان‌پزشکی پیشگیری مواد دندانی و پایان‌نامه (رساله)‌.

چه افرادی مناسب این رشته می باشند؟

بهره مندی از قوای روانی کامل و جسمانی بالا
سرعت عمل بالا
مهارت در دروس پایه و دروسی همچون انگلیسی
برخورداری از هماهنگی دست و چشم در انجام کارهای ظریف
روابط عمومی و مهارت کلامی بالا
دقت عمل و توجه به جزئیات
صبر و تحمل در برابر فشار کاری
روحیه خلاق همراه با ذوق و سلیقه
مطالعه مستمر و فراگیری دانش جدید

رتبه قبولی رشته دندانپزشکی

آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی منطقه یک

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۱دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران | روزانه-بورسیه نیرو انتظامیتهران  دختر۱۹۰۴
۱دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران | روزانه-بورسیه نیرو دریاییشیراز پسر ۱۸۹۰
۱دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | پردیس خودگردان اصفهاندختر ۱۹۴۶
۱دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | پردیس خودگردان مرکزی دختر۱۸۹۹
۱دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | محروم-بومی استان اصفهانتهران پسر  ۲۵۹۴
۱دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بابل | پردیس خودگردانتبریز دختر ۱۸۳۲
۱دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانهمشهد پسر  ۱۷۸۰
۱دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | پردیس خودگردانمشهد  پسر۲۱۰۴
۱دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | پردیس خودگردان مشهد پسر۲۰۵۵
۱دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | پردیس خودگردان-نیمسال اولشیراز دختر۲۲۰۲
۱دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | پردیس خودگردان-نیمسال دوماصفهان پسر ۲۳۰۰
۱دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان | پردیس خودگردانتهراندختر ۱۸۶۲
۱دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی کرمان | پردیس خودگردانتبریز  پسر۲۰۰۷
۱دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | پردیس خودگردان تهراندختر  ۲۰۵۵
۱دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری | پردیس خودگردانخراسان رضویدختر ۱۷۷۸
۱دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | محروم-بومی خراسان رضویخراسان رضوی پسر۲۲۹۸
۱دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | پردیس خودگردانتهران دختر ۱۸۲۳
۱دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یزد | پردیس خودگردانشیرازپسر ۱۷۶۳

آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی منطقه دو

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی اراک | محروم-بومی مرکزیمرکزی
 
پسر ۴۵۵۹
۲دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | محروم-بومی آذربایجان غربینقده  دختر۳۵۰۰
۲دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | محروم-بومی استان اصفهانکوهپایه دختر ۳۸۷۲
۲دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | محروم-بومی خراسان جنوبی بیرجند پسر۳۳۲۴
۲دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | محروم-بومی خوزستان اهوازدختر ۴۱۰۹
۲دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | محروم-بومی استان کرمانکرمان  پسر۳۷۲۸
۲دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | پردیس خودگردان-نیمسال اولدزفول  دختر۳۱۹۷
۲دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | پردیس خودگردان-نیمسال دوممیانه  پسر۳۲۸۰
۲دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان و بلوچستانزاهدان  دختر۵۵۸۵
۲دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان | محروم-بومی استان زنجانزنجان دختر  ۳۸۰۰
۲دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی سمنان | محروم-بومی استان سمنانشاهرود  دختر۴۲۵۸
۲دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی کردستان -سنندج | محروم-بومی کردستانسنندج پسر ۴۱۵۸
۲دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری | محروم-بومی مازندرانساری دختر ۳۵۷۱
۲دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | محروم-بومی خراسان رضوینیشابور پسر ۳۱۷۶

آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی منطقه سه

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۳دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران | روزانه-بورسیه نیرو انتظامیقم  دختر۲۲۰۰
۳دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران | روزانه-بورسیه نیرو دریایی لامرد پسر۲۱۰۰
۳دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران | روزانه-سهمیه سپاه پاسدارانگلپایگان دختر۲۰۵۰
۳دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی ایلام | محروم-بومی استان ایلام ساوه دختر۲۵۴۵
۳دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | پردیس خودگردانمحلات  پسر۲۰۳۰
۳دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | روزانهنطنز پسر۱۹۹۰
۳دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | محروم-بومی هرمزگانبوشهر دختر ۳۱۹۱
۳دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | محروم-بومی استان بوشهردارابپسر ۲۵۲۰
۳دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی -بجنورد | محروم-بومی سیل زده خراسان شمالیفسا دختر ۲۲۸۰
۳دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | محروم-بومی استان کرمانشهرضا پسر ۱۹۹۱
۳دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | پردیس خودگردان-نیمسال اولرودهن پسر۲۱۳۶
۳دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | پردیس خودگردان-نیمسال دوم کازرونپسر ۲۲۰۰
۳دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان و بلوچستان(ایرانشهر) نهاونددختر ۱۱۰۲۵
۳دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان(زابل) تویسرکاندختر ۴۴۶۶
۳دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی کردستان -سنندج | محروم-بومی کردستاناردکان پسر ۲۰۷۳

آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سهمیه ۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی -بجنورد | محروم-بومی خراسان شمالیبجنورد پسر۸۵۳
۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | پردیس خودگردان-نیمسال اولاهواز دختر ۹۲۹
۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | پردیس خودگردان-نیمسال دوممیانه پسر ۹۸۰
۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستانزاهدان  دختر۳۱۸۶
۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان | پردیس خودگردان زنجاندختر ۷۷۷
۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | پردیس خودگردان-نیمسال اولاصفهان  پسر۷۹۰
۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | پردیس خودگردان-نیمسال دوم ملارددختر ۸۲۵
۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی کرمان | پردیس خودگردان تهران پسر۸۳۲
۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | پردیس خودگردانمبید  پسر۸۸۸
۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان | ظرفیت مازاد مشهد پسر۷۷۵
۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی لرستان -خرم اباد | محروم-بومی لرستانقم
 
دختر ۸۵۱
۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری | محروم-بومی مازندرانمرکزی  دختر۱۰۹۴
۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | پردیس خودگردانبروجرد پسر ۹۷۲
۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | محروم-بومی خراسان رضویمشهد پسر ۹۷۵
۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | محروم-بومی کهگیلویه وبویراحمد یاسوج دختر۹۷۷
۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یزد | پردیس خودگردانتبریز پسر ۸۰۲

آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سهمیه ۲۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | پردیس خودگردانتهران دختر ۱۱۶۲
۲۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | روزانهمرکزی پسر ۷۲۱
۲۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | پردیس خودگردان-نیمسال اولمشهد دختر ۱۳۳۱
۲۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | پردیس خودگردان-نیمسال دومنیشابور دختر ۱۳۶۰
۲۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال اولاصفهان پسر ۸۶۲
۲۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال دوم شیرازدختر ۸۹۲
۲۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان | محروم-بومی استان زنجان بندرگناوهدختر ۱۱۷۱
۲۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | پردیس خودگردان-نیمسال دوم چابهارپسر ۷۱۱
۲۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی کردستان -سنندج | روزانهکرمان دختر ۷۶۸
۲۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | پردیس خودگردانساری پسر ۱۱۴۵
۲۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان | ظرفیت مازادتبریز دختر ۹۳۳
۲۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | پردیس خودگردانتهران  دختر۱۱۳۰
۲۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | پردیس خودگرداننهاوند دختر ۱۰۶۳
۲۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانهملایر  پسر۷۳۶
۲۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یزد | پردیس خودگردانقم دختر۸۸۵

گرایش های رشته دندانپزشکی

پریودنتیست
پروستودنتیست
آسیب شناسی دهان و فک و صورت
جراحی فک و دهان و صورت
کودکان
رادیولوژی فک و دهان و صورت
بیماری‌های دهان، فک و صورت
ترمیمی و زیبایی
ارتودنتیست
اندودنتیست

فرصت های شغلی رشته دندانپزشکی

بیمارستان، کلینیک‌ها، درمانگاه‌ها و سایر مراکز درمانی از موقعیت های شغلی دندانپزشکان می باشد که استخدام در آنها صورت می گیرد.

اما باید گفت اکثر دندانپزشکان به صورت مستقل کار می کنند و دارای مطب شخصی می باشند.

از دیگر زمینه های شغلی این رشته می توانند به استخدام در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی اشاره کرد که فرد ملزم به داشتن تخصص (Ph.D) و بورد تخصصی و علاقمند به تدریس و مباحث آموزشی می باشد.

پیج اینستاگرام :
konkur.info.official

به نظرت شما بهترین انتشارات برای کتاب فیزیک کنکور چیه؟

نمایش نتیجه نظرسنجی

Loading ... Loading …

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
Scroll to Top