کنکور اینفو

بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

آریان حیدری کلاسینو
آریان حیدری کلاسینو
درصدهای لازم برای قبولی رشته دندانپزشکی

درصدهای لازم برای قبولی رشته دندانپزشکی

رشته دندان پزشکی یکی از پرطرفدارترین رشته های کنکور تجربی است که داوطلبان بسیاری به دنبال قبولی ر این رشته هستند.
جایگاه اجتماعی و درآمد بالای یک دندان پزشک در جامعه امروز و همچنین گرایش عموم مردم به سلامت دهان و دندان خود سبب شده است که رشاته دندان پزشکی متقاضیان زیادی را برای ورود به دانشگاه داشته باشد.

تقریبا چند ماه مانده به برگزاری کنکور سراسری شما داوطلبان علاقمند و مستعد به قبولی در رشته های تراز اول مانند دندان پزشکی به دنبال جزییات مهم و تاثیر گذار برای قبولی در بهترین دانشگاه کشور هستید.
درصدهای لازم برای قبولی در رشته دندان پزشکی نیز یکی از مواردی است که می تواند در بهبود عملکرد شما علاقمندان به قبولی در این رشته تاثیر به سزایی داشته باشد پس تا انتهای اتین مقاله همراه ما باشید.

اگر به دنبال قبولی در رشته دندان پزشکی هستید تا انتهای این مقاله همراه ما باشید تا از درصدهای لازم برای قبولی رشته دندان پزشکی آگاه شوید.

درصدهای لازم برای قبولی رشته دندانپزشکی

سازمان سنجش و آموزش کشور هر سال تقریبا یک ماه پس از برگزاری کنکور سراسری اقدام به انتشار کارنامه اولیه داوطلبان این آزمون میکند.
کارنامه اولیه شامل موارد زیر می باشد :

  • درصد دروس امتحانی
  • رتبه
  • تراز 
  • وضعیت مجاز بودن متقاضیان

برای مطالعه تحلیل دقیق کارنامه کنکور سراسری کلیک کنید

از آنجایی که پذیرش در کنکور سراسری بر اساس رتبه در سهمیه داوطلبان انجام می شود در ادامه درصدهای لازم برای قبولی رشته پزشکی در مناطق یک و دو و سه را مشاهده می کنید.

درصدهای لازم برای قبولی رشته دندانپزشکی منطقه یک

درصدهای لازم برای قبولی رشته دندانپزشکی منطقه یک به شرح زیر است :

شهرداوطلبدانشگاهرتبه در زیرگروهزبان و ادبیات فارسیدین و زندگیزمین شناسیزیست شناسیشیمیزبان عربیزبان خارجيرياضياتفیزیک
تهراندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران۶۲۵۳.۴۸۴۷۴.۶۹۸۲۶۸.۵۹۹۴.۶۹۱۰۰۴۲.۴۶۹
تهراندانشگاه علوم پزشکی تهران۹۵۵۳.۴۸۴۵۳.۴۸۴۷۶.۱۹۸۰۹۴.۶۹۲۰.۶۵۸.۹
تهراندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران۱۲۹۶۲.۷۸۱.۴۰۷۱.۴۶۱۹۴.۶۹۱۰۰۴۴.۵۸۲.۳
شیرازدانشگاه علوم پزشکی شیراز۲۱۰۵۲۵۷.۴۲۲.۷۸۰۳۷.۲۷۰.۶۹۷۸.۶۹۷۹.۵۷۰
شیرازدانشگاه علوم پزشکی شیراز۱۹۸۵۲۸۵.۴۰۷۸.۶۹۴۸.۵۹۹۴.۶۹۱۰۰۲۶.۷۶۷.۸
کرجدانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج۲۶۲۴۵.۴۹۰.۶۹۰۷۶.۶۹۵۲.۴۶۸۸۶.۶۹۴۱.۰۹۶۳.۴
مشهددانشگاه علوم پزشکی مشهد۲۶۶۴۶.۷۹۲۰۷۲۷۱.۵۱۰۰۵۲۲۱.۷۹۶۰
ارومیهدانشگاه علوم پزشکی ارومیه۵۷۳۳۸.۷۵۸.۷۰۶۹.۴۶۷.۶۹۸۲.۶۹۷۰.۶۹۳۷.۴۵۳.۴
بیرجنددانشگاه علوم پزشکی بیرجند۷۶۵۴۹.۴۵۴.۷۰۵۹.۴۵۵.۲۹۹۴.۶۹۴۴۳۳.۴۷۱.۱۹
رفسنجاندانشگاه علوم پزشکی رفسنجان۸۷۸۴۲.۷۹۰.۶۹۰۶۴.۶۹۴۷.۷۶۹.۴۸۱.۴۳۲۴۸.۲۹
تهراندانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران۱۵۵۶۴۲.۷۸۶.۶۹۰۷۲۳۵.۲۹۸۰۱۶۳۳.۴۲۱.۸۹
اصفهاندانشگاه علوم پزشکی اصفهان۳۳۳۰۴۴۵۰.۷۲.۷۴۶.۷۵۱.۵۷۴.۶۹۷۷.۴۱۰.۶۹۳۸.۹

درصدهای لازم برای قبولی رشته دندانپزشکی منطقه دو

درصدهای لازم برای قبولی رشته دندانپزشکی منطقه دو به شرح زیر است :

شهرداوطلبدانشگاهرتبه در زیرگروهزبان و ادبیات فارسیدین و زندگیزمین شناسیزیست شناسیشیمیزبان عربیزبان خارجيرياضياتفیزیک
تهراندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران۲۸۶۲.۷۹۴.۶۹۰۸۴۸۲۹۴.۶۹۱۰۰۲۸۶۰
اصفهاندانشگاه علوم پزشکی اصفهان۲۵۲۴۰۷۸.۶۹۰۷۸۶۴.۸۸۴۷۶۳۲.۰۹۷۷.۸
مشهددانشگاه علوم پزشکی مشهد۳۰۷۶۴۸۵.۴۲۶.۷۸۱.۴۴۲.۹۷۰.۶۹۶۹.۴۳۸.۵۵۱.۲
کرجدانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج۵۲۳۵۸.۷۹۴.۶۹۰۶۶.۶۹۵۴.۲۹۹۴.۶۹۷۲۳۳.۴۵۰
رشتدانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت۵۵۸۴۵.۴۹۴.۶۹۲۹.۳۹۷۴۵۵.۲۹۹۴.۶۹۹۴.۶۹۲۱.۳۹۴۸.۲۹
ساریدانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری۶۱۵۴۶.۷۸۸۰۷۳.۴۶۸.۵۹۹۰.۶۹۶۸۱۸.۷۴۶.۷
اراکدانشگاه علوم پزشکی اراک۸۳۳۱۷.۳۹۵۶۴۴۸۰۴۹.۵۹۸۴۳۸.۷۷۵.۶۹۴۶.۷
رشتدانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت۷۱۵۳۳.۴۶۰۰۶۴۷۳.۴۶۸۵۰.۷۳۵.۹۷۶.۶۹
اهوازدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز۷۸۹۳۴.۷۷۸.۶۹۰۵۴۶۷.۶۹۹۶۹۴.۶۹۵۲۵۳.۴
شهرکرددانشگاه علوم پزشکی شهرکرد۹۰۶۵۴.۷۸۰۲۲.۷۷۰.۶۹۴۵.۷۹۹۶۸۶.۶۹۲۸۴۱.۲
قمدانشگاه علوم پزشکی قم۹۷۷۴۲.۷۸۱.۴۰۶۸.۶۹۵۸.۰۹۸۱.۴۷۸.۶۹۳۲.۰۹۴۳.۴
یزددانشگاه علوم پزشکی یزد۹۹۲۳۶۸۴۰۷۴۵۸.۰۹۷۸.۶۹۷۳.۴۱۶.۷۵۸.۹
بویر احمد(یاسوج)دانشگاه علوم پزشکی یاسوج۹۹۸۳۴.۷۷۴.۶۹۰۴۸.۷۶۶.۶۹۹۴.۶۹۶۹.۴۴۴.۹۶۸.۹
بندرعباسدانشگاه علوم پزشکی بندرعباس۱۳۹۷۴۸۷۳.۴۰۶۴.۶۹۵۲.۴۶۸۶۸۲۰۶۳.۴

درصدهای لازم برای قبولی دندانپزشکی منطقه سه

درصدهای لازم برای قبولی دندانپزشکی منطقه سه به شرح زیر است :

شهرداوطلبدانشگاهرتبه در زیرگروهزبان و ادبیات فارسیدین و زندگیزمین شناسیزیست شناسیشیمیزبان عربیزبان خارجيرياضياتفیزیک
همداندانشگاه علوم پزشکی همدان۲۴۹۵۷.۴۲۰۵۰.۷۷۸.۶۹۷۰.۵۳۶۲۵.۳۹۸۴.۶۹۱۵.۶
ارومیهدانشگاه علوم پزشکی ارومیه۲۸۶۳۷.۴۲۹.۳۹۴۴۷۹.۴۶۶.۶۹۸۹.۴۶۰۸۴.۶۹۹.۱۹
کاشاندانشگاه علوم پزشکی کاشان۲۰۹۷۰.۶۹۸۴۰۶۹.۴۴۰۸۴۷۴.۶۹۳۰.۷۷۸.۹
بجنورددانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- بجنورد۶۳۵۴۰۸۵.۴۰۷۰.۶۹۵۱.۵۹۰.۶۹۵۰.۷۲۹.۳۹۴۷.۷۹
سنندجدانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج۶۴۰۴۲.۷۸۴۰۶۴۴۹.۵۹۷۴.۶۹۹۴.۶۹۲۸۵۸.۹
بوشهردانشگاه علوم پزشکی بوشهر۸۱۲۱۶۷۰.۶۹۲۴۶۴.۶۹۶۹.۵۹۸۲.۶۹۴۸۳۳.۴۶۱.۲
گرگاندانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان۷۸۸۴۹.۴۷۷.۴۰۶۲.۷۵۵.۲۹۹۴.۶۹۷۳.۴۲۶.۷۴۲.۲۹
سمناندانشگاه علوم پزشکی سمنان۹۳۴۵۳.۴۳۲۰۶۰.۷۶۹.۵۹۷۲۶۴۸۰.۸۵.۸

کارنامه سبز کنکور سراسری

انتشار کارنامه سبز کنکور سراسری آخرین مرحله از مسیر پر پیچ و خم کنکور سراسری است.
کارنامه سبز کنکور سراسری که یک ماه پس از انتخاب رشته و در شهریور ماه توسط سایت سنجش و آموزش کشور منتشر می شود برای شما مشخص می کند که مجاز به ادامه تحصیل در کدام رشته و دانشگاه در کشور می باشید.

برای مطالعه تحلیل دقیق کارنامه سبز کنکور سراسری کلیک کنید

امیدواریم موارد فوق اطلاعات لازم و کافی را درباره درصدهای لازم برای قبولی رشته دندانپزشکی در اختیار شما قرار داده باشد.

اجازه ندید ترس از شکست، قدرت بیشتری از شوق رسیدن به موفقیت داشته باشه.

پیج اینستاگرام :
konkur.info.official

آریان حیدری کلاسینو
آریان حیدری کلاسینو

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
Scroll to Top