کنکور اینفو

بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

آریان حیدری کلاسینو
آریان حیدری کلاسینو
حذفیات کنکور 1402

حذفیات کنکور ۱۴۰۲

حذفیات کنکور ۱۴۰۲ دی و تیر شامل مباحثی از کتاب های درسی دهم، یازدهم و دوازدهم می باشد که نباید از آن ها در طراحی سوالات کنکور استفاده شود. در در همین راستا هر ساله سازمان سنجش لیست حذفیات کنکور ۱۴۰۲ تجربی، ریاضی، انسانی و معارف را منتشر می کند که در ادامه می توانید مشاهده کنید. فهرست حذفیات کنکور سراسری هر ساله از سوی سازمان سنجش برای کاهش استرس و دغدغه داوطلبان ارائه می شود تا این افراد بتوانند با اطلاع از حذفیات منابع آزمون ۱۴۰۲ به مطالعه دقیق کلیه مباحث کنکور بپردازند و با آمادگی بیشتری در جلسه آزمون سراسری شرکت نمایند. لیست این حذفیات برای کنکور نوبت دی و تیر ماه توسسط سایت سنجش در تاریخ ۲۴ آذر ماه منتشر شد.

لیست حذفیات کنکور ۱۴۰۲

حذفیات کنکور ۱۴۰۲ هم مانند سال های قبل از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور اطلاع رسانی می شود تا داوطلبان شرکت در آزمون سراسری، اطلاع کاملی از منابع طراحی سوال داشته باشند. آزمون کنکور بزرگ ترین آزمون سراسری کشور است که تا سال ۱۴۰۱ یک دوره در سال برگزار می شد؛ اما با توجه به تصمیمات مسولین مربوطه در این حوزه، از سال ۱۴۰۲ دو مرتبه در هر سال برگزار خواهد شد تا متقاضیان بتوانند دو بار شانش خود را برای قبولی در دانشگاه امتحان کرده با استرس کم تری رو به رو باشند. به هر حال، چیزی که برای شرکت در این آزمون الزامی است، اطلاع از منابعی است که سوالات از آن ها طرح می شود؛ از این رو متقاضیان باید از حذفیات کنکور آگاهی داشته و زمان خود را برای مطالعه این قسمت ها هدر ندهند. زیرا هر ساله بخش های مختلفی از کتاب های درسی گوناگون در گروه های آزمایشی مختلف کنار گذاشته شده و سوالی از این قسمت ها طراحی نمی گردد.

فهرست حذفیات منابع کنکور ریاضی ۱۴۰۲

نام کتاب کد کتابپایه تحصیلیسال چاپحذفیات
فیزیک ۱۱۱۰۲۰۹دهم۱۳۹۹تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی
، جدول ها ، پیوست ها، واژه نامه ها ، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی که
تصاویر دور از هدف اصلی تصویرند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها
و مسایل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
ادامه فیزیک ۱۱۱۰۲۰۹دهم۱۳۹۹در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات و الزاما رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها هم راستا یا عمود بر هم نیستند یا کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیه بردار است. جز اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی از آنها سوال طراحی نشود.
براساس برنامه درسی تولید شده در شرایط قرمز همه گیری کووید ۱۹ برای سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اام مطالعه آزاد بخش هایی از کتاب های درسی، طرح سوال از مباحث زیر مطالبق با برنامه وضعیت قرمز) مجاز نیست.
-فصل ۱: بخش ۱ – ۶ و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل.
– فصل ۲: بخش ۲-۲  و ۲-۵ و پرسش ها و مسئله ها ی مرتبط با آن در انتهای فصل
-فصل ۳: صفحات ۷۵و ۷۶یازده ) و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل
-فصل ۴ صفحات ۹۲ تا ۹۵ ( انبساط سطحی و حجمی و انبساط غیر عادی آب ) بخش ۴-۵ و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آنها در انتهای فصل .
-فصل ۵: صفحات ۱۴۰۱ تا ۱۴۴ ( ماشین های گرمایی برون سوز و درون سوز ) بخش ۸-۵ و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن ها در انتهای فصل 
فیزیک۲۱۱۱۲۰۹یازدهم۱۴۰۰تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی
، جدول ها ، پیوست ها، واژه نامه ها ، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی که
تصاویر دور از هدف اصلی تصویرند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها
و مسایل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزیابی بیان شده است که در طراحی سوالات و الزاما رعایت می شود. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها و میدان های الکتریکی هم راستایا عمود بر هم نیستند یا حل مدار های چند حلقه ای که در حلقه های مختلف از باتری استفاده می شودو همچنین سایر به هم بستن های مقاومت ها به غیر از  به هم بستن متوالی متوالی و موازی جز اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی از آن ها سوال طراحی نشود.
فیزیک ۳۱۱۲۲۰۹دوازدهم۱۴۰۱تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی
، جدول ها ، پیوست ها، واژه نامه ها ، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی که
تصاویر دور از هدف اصلی تصویرند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها
و مسایل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
در بسیاری  از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزیابی بیان شده است که در طراحی سوالات و الزاما رعایت می شود. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها و میدان های الکتریکی هم راستایا عمود بر هم نیستند یا حل مدار های چند حلقه ای که در حلقه های مختلف از باتری استفاده می شودو همچنین سایر به هم بستن های مقاومت ها به غیر از  به هم بستن متوالی متوالی و موازی جز اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی از آن ها سوال طراحی نشود.
هندسه ۱۱۱۰۲۱۳دهم۱۳۹۹تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب 
هندسه ۲۱۱۱۲۱۳یازدهم۱۴۰۰تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب 
هندسه۳۱۱۲۲۱۳دوازدهم۱۴۰۱تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب 
حسابان ۱۱۱۱۲۱۴یازدهم۱۴۰۰تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب 
حسابان ۲
۱۱۲۲۱۴
دوازدهم۱۴۰۱تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب 
ریاضیات گسسته ۱۱۲۲۱۵دوازدهم۱۴۰۱تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب 
آمار و احتمال ۱۱۱۲۱۵یازدهم۱۴۰۰تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب 

فهرست حذفیات منابع کنکور تجربی ۱۴۰۲

نام کتاب کد کتاب سال تحصیلی سال چاپحذفیات
زیست شناسی ۱۱۱۰۲۱۶دهم۱۳۹۹مطالبی که با عنوان بیشتر بخوانید و واژه شناسی مشخص شده اند.
پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی.
فرمول ساختاری مواد شیمیایی .
پرسش از شکل هایی که با ” غیر مجاز بودن طرح سوال” در کتاب درسی مشخص شده اند.
براساس برنامه درسی تولید شده در شرایط قرمز همه گیری کووید ۱۹ برای سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اعلام  مطالعه آزاد بخش هایی از کتاب های درسی، طرح سوال از مباحث زیر مطالبق با برنامه وضعیت قرمز) مجاز نیست.
– فصل اول : از زیست شناسی در خدمت انسان تا آخر گفتار ۱
– فصل دوم: گفتار ۳
-فصل سوم: از ظرفیت های تنفسی تا آخر گفتار ۲
-فصل چهارم: از تنظیم دستگاه گردش خون تا آخر گفتار ۲ و گفتار ۴
-فصل پنجم: از تخلیه ادرار تا اخر گفتار ۱ و از سازش با محیط تا آخر فصل.
-فصل ششم: از ترکیبات دیگر در گیاهان تا اخر گفتار ۱ و از سازش با محیط تا آخر فصل.
-فصل هقتم: از بهبود خاک تا آخر گفتار ۱ و از روش های دیگر به دست آرودن مواد غذایی در گیاهان تا آخر گفتار ۲.
زیست شناسی ۲۱۱۱۲۱۶یازدهم۱۴۰۰مطالبی که با عنوان بیشتر بخوانید و واژه شناسی مشخص شده اند.
پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی.
فرمول ساختاری مواد شیمیایی .
پرسش از شکل هایی که با ” غیر مجاز بودن طرح سوال” در کتاب درسی مشخص شده اند.
زیست شناسی ۳۱۱۲۲۱۶دوازدهم۱۴۰۱مطالبی که با عنوان بیشتر بخوانید و واژه شناسی مشخص شده اند.
پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی.
فرمول ساختاری مواد شیمیایی .
پرسش از شکل هایی که با ” غیر مجاز بودن طرح سوال” در کتاب درسی مشخص شده اند
فیزیک ۱۱۱۰۲۱۴دهم۱۳۹۹تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی
، جدول ها ، پیوست ها، واژه نامه ها ، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی که
تصاویر دور از هدف اصلی تصویرند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها
و مسایل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات و الزاما رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها هم راستا یا عمود بر هم نیستند یا کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیه بردار است. جز اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی از آنها سوال طراحی نشود.
براساس برنامه درسی تولید شده در شرایط قرمز همه گیری کووید ۱۹ برای سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اعلام  مطالعه آزاد بخش هایی از کتاب های درسی، طرح سوال از مباحث زیر مطالبق با برنامه وضعیت قرمز) مجاز نیست.
-فصل ۱: بخش ۱ – ۶ و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل.
– فصل ۲: بخش ۲-۲  و ۲-۵ و پرسش ها و مسئله ها ی مرتبط با آن در انتهای فصل
-فصل ۳: صفحات ۷۵و ۷۶یازده ) و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل
-فصل ۴ صفحات ۹۲ تا ۹۵ ( انبساط سطحی و حجمی و انبساط غیر عادی آب ) بخش ۴-۵ و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آنها در انتهای فصل .
فیزیک ۲۱۱۱۲۴۴یازدهم۱۴۰۰تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی
، جدول ها ، پیوست ها، واژه نامه ها ، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی که
تصاویر دور از هدف اصلی تصویرند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها
و مسایل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزیابی بیان شده است که در طراحی سوالات و الزاما رعایت می شود. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها و میدان های الکتریکی هم راستایا عمود بر هم نیستند یا حل مدار های چند حلقه ای که در حلقه های مختلف از باتری استفاده می شودو همچنین سایر به هم بستن های مقاومت ها به غیر از  به هم بستن متوالی متوالی و موازی جز اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی از آن ها سوال طراحی نشود.
فیزیک ۳۱۱۲۲۴۴دوازدهم۱۴۰۱تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی
، جدول ها ، پیوست ها، واژه نامه ها ، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی که
تصاویر دور از هدف اصلی تصویرند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها
و مسایل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
در بسیاری  از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزیابی بیان شده است که در طراحی سوالات و الزاما رعایت می شود. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها و میدان های الکتریکی هم راستایا عمود بر هم نیستند یا حل مدار های چند حلقه ای که در حلقه های مختلف از باتری استفاده می شودو همچنین سایر به هم بستن های مقاومت ها به غیر از  به هم بستن متوالی متوالی و موازی جز اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی از آن ها سوال طراحی نشود.
ریاضی ۲۱۱۱۲۱۱یازدهم ۱۴۰۰تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب 
ریاضی ۳۱۱۲۲۱۱دوازدهم۱۴۰۱تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب 

فهرست حذفیات منابع کنکورعلوم و معارف اسلامی ۱۴۰۲

نام کتابکدکتابپایه تحصیلیسال چاپحذفیات
عربی،زبان قران ۱
علوم و معارف اسلامی 
۱۱۰۲۰۸دهم۱۳۹۹بخش های ستاره دار مانند قواعد و تمرینات که برای مطالعه دانش آموزان است.
کلیه قواعد پاورقی
بخش “البحث العلمی”
تشخیص اسم مبالغه بودن یا نبودن اسم بزار و شغل بر وزن فعال و فعاله مانند جوال 
عربی،زبان قران ۲
علوم و معارف اسلامی 
۱۱۱۲۰۸یازدهم۱۴۰۰بخش های ستاره دار مانند قواعد و تمرینات که برای مطالعه دانش آموزان است.
کلیه قواعد پاورقی
بخش “البحث العلمی”
تشخیص اسم مبالغه بودن یا نبودن اسم بزار و شغل بر وزن فعال و فعاله مانند جوال 
عربی،زبان قران ۳
علوم و معارف اسلامی 
۱۱۲۲۰۸دوازدهم۱۴۰۱بخش های ستاره دار مانند قواعد و تمرینات که برای مطالعه دانش آموزان است.
کلیه قواعد پاورقی
بخش “البحث العلمی”
تشخیص اسم مبالغه بودن یا نبودن اسم بزار و شغل بر وزن فعال و فعاله مانند جوال 

فهرست حذفیات منابع مشترک کنکور رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک

نام کتابکد کتابپایه تحصیلیسال چاپحذفیات
شیمی ۱۱۱۰۲۱۰دهم ۱۳۹۹پرسش از محتوای ” در میان تارنما، تفکر نقادانه و آیا می دانید”
حفظ کردن معادله های شیمیایی
حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب آلی پیچیده
رسم آزایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از ۳۶ در جدول تناوبی
براساس برنامه درسی تولید شده در شرایط قرمز همه گیری کووید ۱۹ برای سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اعلام  مطالعه آزاد بخش هایی از کتاب های درسی، طرح سوال از مباحث زیر مطالبق با برنامه وضعیت قرمز) مجاز نیست.
– فصل اول : از آغاز فصل تا ص ۴ از نو کلید شناخت جهان تا ص ۲۱
-فصل دوم : آغاز فصل/ هوا معجونی ارزشمند/ پیوند با صنعت ص ۵۱/اکسیژن گازی واکنش پذیر /در میان تار نما ها/رفتار اکسید های فلزی و نافلزی / پیوند با زندگی ص ۶۰/ چه بر سر هوا می آوریم تا ص۷۳/توسعه پایدار
-فصل سوم: اب آهنگ زندپی تا ص ۸۹/ پیوند با صنعت ص ۹۷/ آب و دیگر حلال ها/ پیوند با زندگی ص ۱۱۰ و ۱۱۵/ رد پای آب در زندگی تا ابتدای پیوند با زندگی ص ۸۷
شیمی۲۱۱۱۲۱۰یازدهم۱۴۰۰پرسش از محتوای ” در میان تارنما، تفکر نقادانه و آیا می دانید”
نام گذاری ترکیب های آلی بجز آلکان ها
حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب آلی پیچیده
رسم آرایش  الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از ۳۶ در جدول تناوبی
شیمی۳۱۱۲۲۱۰دوازدهم۱۴۰۱پرسش وا محتوای ” در میان تارنما، تفکر نقادانه و آیا می دانید”
حفظ کردن معادله های شیمیایی
حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب آلی پیچیده
رسم آرایش  الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر وا ۳۶ در جدول تناوبی
زمین شناسی ۱۱۱۲۳۷یازدهم۱۴۰۰بیشتر بخوانید ها و مفاخر ایران و جهان
ریاضی ۱۱۱۰۲۱۱دهم۱۳۹۹تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب 

حذفیات دروس مشترک کنکور سراسری رشته های علوم انسانی و ادبیات ۱۴۰۲

نام کتابکد درسپایه تحصیلیسال چاپحذفیات
عربي، زبان قرآن ۱۱۱۰۲۰۷دهم۱۳۹۹بخش بحث العلمی
ذكر صيغه فعل به صورت للغائب، للمخاطبین …. به جای
اصطلاح  للغائب، اصطلاح  مفرد مذكر غائب ذكر شود.
عربي، زبان قرآن ۲۱۱۱۲۰۷یازدهم۱۴۰۰بخش ” للمطالعة ” صفحات ۵۷ و ۵۸
بخش البحث العلمی
عربي، زبان قرآن ۳۱۱۲۲۰۷دوازدهم۱۴۰۱بخش ” خوب است بدانيم” صفحه ۱۸
تشخيص اسلوب حصر
فلسفه ۱۱۱۱۲۲۶یازدهم۱۴۰۰فعاليت ها درون مت كه با علامت * مشخص شده اند
مطالبی كه در حاشيه كتاب آمده است
پاورقی ها و مطالب مربوط به مطالعه
فلسفه ۲۱۱۲۲۲۶دوازدهم۱۴۰۱فعاليت ها درون متن كه با علامت * مشخص شده اند
 مطالبی كه در حاشيه كتاب آمده است.
پاورقی ها و مطالب مربوط به مطالعه
منطق۱۱۰۲۲۳دهم۱۳۹۹پيرا بندها آبي ستاره دار – حكايت ها – پاورقی ها –
صفحات ” آنچه در این بخش می خوانيم “
صفحات “عناوین بخش ها” – فرهنگ اصطلاحات  – بر اساس برنامه درسی توليد شده در شرايط قرمز همه گیری کوید ۱۹ برای سال تحصيلي ۱۴۰۰ -۱۳۹۹ و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اعلام مطالعه آزاد بخشهايی از كتاب های درسی، طرح سوال از دروس ۹ و ۱۰ (مطابق با برنامه وضعيت قرمز) مجاز نيست.
جامعه شناسی ۱
۱۱۰۲۲۰
دهم۱۳۹۹بر اساس برنامه درسی توليد شده در شرايط قرمز همه گيری
كوید ۱۹ برای سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹ و بخشنامه ارسال
شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اعلام مطالعه
آزاد بخش هايی از كتاب های درسی، طرح سوال از دروس ۹ و ۱۴ بخوانيم و بدانيم
صفحات ۱۲۶، ۱۰۹، ۱۱، ۸، ۴ ( مطابق با برنامه وضعيت قرمز) مجاز نيست.
جامعه شناسی ۲
۱۱۱۲۲۲
یازدهم۱۴۰۰مطالب “بخوانيم و بدانيم” . ” ببينيم و بدانيم” .
جغرافیا ۲۱۱۱۲۱۸یازدهم۱۴۰۰مطالاب “بیشتر بدانیم “، “بیندیشیم”، “یرای مطالعه “،
“توضيحات و زير نويس ها”، نقشه ها و مدل ها “
 “آمار و ارقام مندرج در جدول ها و نمودارها” . “.واژه نامه های پیوست كتاب”
جغرافیا ۳ (کاربردی)۱۱۲۲۱۸دوازدهم۱۴۰۱مطالاب “بیشتر بدانیم “، “بیندیشیم”، “یرای مطالعه “،
“توضيحات و زير نويس ها”، نقشه ها و مدل ها “
 “آمار و ارقام مندرج در جدول ها و نمودارها” . “.واژه نامه های پیوست كتاب”
تاریخ ۱۱۱۰۲۱۹دهم۱۳۹۹تمام مطالب ذيل عنوان ها ” بيشتر بدانيم ” و  “يك توضيح “
تمامي مطالب مندرج در جدول
تمامی مطالب مندرج در نمودارها خط زمان، نقشه ها و تصاوير تاريخی و سایر نمودارها
متن و مطالب تمامی فعاليت ها به ويژه فعاليت های ذيل عنوان ” بررسی شواهد و مدارك “
بر اساس برنامه درسی توليد شده در شرايط قرمز همه گيری كووید ۱۹ برای سال تحصيلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اعلام مطالعه آزاد بخش هايی از كتاب ها درسی، طرح سوال از دروس ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ (مطابق با برنامه وضعيت قرمز) مجاز نيست.
تاریخ ۲۱۱۱۲۱۹یازدهم۱۴۰۰تمامي مطالب ذيل عنوان ها ” بيشتر بدانيم” و “يك توضيح” 
تمامي مطالب مندرج در جدول
تمامي مطالب مندرج در نمودارها خط زمان، نقشه ها و 
تصاوير تاريخی و ساير نمودارها
متن و مطالب تمامی فعاليت ها به ويژه فعاليت ها ذيل عنوان “بررسی شواهد و مدارك”
تاریخ ۳۱۱۲۲۱۹دوازدهم۱۴۰۱تمامی مطالب ذيل عنوان ها ” بيشتر بدانيم” و “يك توضيح” تمامی مطالب مندرج در جدول
تمامی مطالب مندرج در نمودارها خط زمان، نقشه ها و تصاویر تاريخی و ساير نمودارها
متن و مطالب تمامی فعاليت ها به ويژه فعاليت ها ذيل عنوان “بررسی شواهد و مدارك “
علوم و فنون ادبی۱۱۰۲۰۳دهم۱۳۹۹خود ارزيابی ها – كارگاه ها تحليل فصل

دروس مشترک رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

نام کتابکد درسپایه تحصیلیسال چاپحذفیات
روان شناسی ۱۱۱۲۲۴یازدهم ۱۴۰۰بخش برای مطالعه تمام دروس
پانویس های انگلیسی تمام صفحات کتاب 
جامعه شناسی ۱۱۱۰۲۲۰دهم۱۳۹۹براساس برنامه درسی تولید شده در شرایط قرمز
 همه گیری کووید ۱۹ برای سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ و
بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی
بر اعلام  مطالعه آزاد بخش هایی از کتاب های درسی،
طرح سوال از دروس ۹ و ۱۴ بخوانیم و بدانیم صفحات
 ۱۲۶-۱۰۹-۱۱-۸-۴ (مطابق با برنامه وضعیت قرمز)
مجاز نیست.
جامعه شناسی ۲۱۱۱۲۲۲یازدهم۱۴۰۰مطالب ” بخوانیم و بدانیم ” و ” ببینیم و بدانیم”
ریاضی و آمار ۱۱۱۰۲۱۲دهم۱۳۹۹تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب 
ریاضی و آمار ۲۱۱۱۲۱۲یازدهم۱۴۰۰تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب
درس دوم (درس سری های زمانی) از فصل سوم (فصل آمار)
صفحات ۶۳ تا ۷۳
ریاضی و آمار ۳۱۱۲۲۱۲دوازدهم۱۴۰۱تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب 
اقتصاد ۱۱۰۲۲۱دهم۱۳۹۹بخش های : موقعیت در اول هر درس ، بیشتر بدانیم، شهد و شکر
درس زندگی، گفتگو در کلاس، فعالیت ها
براساس برنامه درسی تولید شده در شرایط قرمز همه گیری کووید ۱۹ برای سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اعلام  مطالعه آزاد بخش هایی از کتاب های درسی، طرح سوال از مباحث درس های ۱۴-۱۳-۱۲-۲ ( مطالبق با برنامه وضعیت قرمز) مجاز نیست.
جغرافیای ایراندهم۱۳۹۹مطالب “بیشتر بدانیم ” . “بیندیشیم” . “برای مطالعه “
“توضیحات و زیرنویس ها” . “نقشه های و مدل ها”.
“امار و ارقام مندرج در جدول ها و نمودار ها” و “واژه نامه های پیوست”

پیج اینستاگرام :
konkur.info.official

آریان حیدری کلاسینو
آریان حیدری کلاسینو

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
Scroll to Top