کنکور اینفو

بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

آریان حیدری کلاسینو
آریان حیدری کلاسینو
حذفیات کنکور تجربی 1402

حذفیات کنکور ریاضی ۱۴۰۲

فهرست حذفیات کنکور سراسری هر ساله از سوی سازمان سنجش برای کاهش استرس و دغدغه داوطلبان ارائه می شود تا این افراد بتوانند با اطلاع از حذفیات منابع آزمون ۱۴۰۲ به مطالعه دقیق کلیه مباحث کنکور بپردازند و با آمادگی بیشتری در جلسه آزمون سراسری شرکت نمایند.

اگر داوطلب گروه آزمایشی علوم ریاضی و فیزیک هستید مطالبی که در ادامه قرار دارند را با دقت مطالعه کنید تا با حذف آنچه از طرف سازکان سنجش و اموزش کشور اعلام شده است حجم کمتری از کتاب درسی را مطالعه کنید.

حذفیات کنکور سراسری هر سال شامل تعدادی پارگراف – صفحه – تمرینات کتاب درسی – بیشتر بدانید ها – فهرست ها – نمودار ها و تصاویر کتاب درسی است.

در ادامه همراه ما باشید تا با صفر تا صد جزییات حذفیات کنکور ریاضی ۱۴۰۲ آشنا شوید.

حذفیات کنکور ریاضی ۱۴۰۲

حذفیات کنکور ریاضی ۱۴۰۲ به شرح زیر است :

نام کتاب کد کتابپایه تحصیلیسال چاپحذفیات
فیزیک ۱۱۱۰۲۰۹دهم۱۳۹۹تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی
، جدول ها ، پیوست ها، واژه نامه ها ، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی که
تصاویر دور از هدف اصلی تصویرند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها
و مسایل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
ادامه فیزیک ۱۱۱۰۲۰۹دهم۱۳۹۹در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات و الزاما رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها هم راستا یا عمود بر هم نیستند یا کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیه بردار است. جز اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی از آنها سوال طراحی نشود.
براساس برنامه درسی تولید شده در شرایط قرمز همه گیری کووید ۱۹ برای سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اام مطالعه آزاد بخش هایی از کتاب های درسی، طرح سوال از مباحث زیر مطالبق با برنامه وضعیت قرمز) مجاز نیست.
-فصل ۱: بخش ۱ – ۶ و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل.
– فصل ۲: بخش ۲-۲  و ۲-۵ و پرسش ها و مسئله ها ی مرتبط با آن در انتهای فصل
-فصل ۳: صفحات ۷۵و ۷۶یازده ) و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل
-فصل ۴ صفحات ۹۲ تا ۹۵ ( انبساط سطحی و حجمی و انبساط غیر عادی آب ) بخش ۴-۵ و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آنها در انتهای فصل .
-فصل ۵: صفحات ۱۴۰۱ تا ۱۴۴ ( ماشین های گرمایی برون سوز و درون سوز ) بخش ۸-۵ و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن ها در انتهای فصل 
فیزیک۲۱۱۱۲۰۹یازدهم۱۴۰۰تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی
، جدول ها ، پیوست ها، واژه نامه ها ، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی که
تصاویر دور از هدف اصلی تصویرند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها
و مسایل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزیابی بیان شده است که در طراحی سوالات و الزاما رعایت می شود. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها و میدان های الکتریکی هم راستایا عمود بر هم نیستند یا حل مدار های چند حلقه ای که در حلقه های مختلف از باتری استفاده می شودو همچنین سایر به هم بستن های مقاومت ها به غیر از  به هم بستن متوالی متوالی و موازی جز اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی از آن ها سوال طراحی نشود.
فیزیک ۳۱۱۲۲۰۹دوازدهم۱۴۰۱تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی
، جدول ها ، پیوست ها، واژه نامه ها ، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی که
تصاویر دور از هدف اصلی تصویرند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها
و مسایل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
در بسیاری  از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزیابی بیان شده است که در طراحی سوالات و الزاما رعایت می شود. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها و میدان های الکتریکی هم راستایا عمود بر هم نیستند یا حل مدار های چند حلقه ای که در حلقه های مختلف از باتری استفاده می شودو همچنین سایر به هم بستن های مقاومت ها به غیر از  به هم بستن متوالی متوالی و موازی جز اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی از آن ها سوال طراحی نشود.
هندسه ۱۱۱۰۲۱۳دهم۱۳۹۹تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب 
هندسه ۲۱۱۱۲۱۳یازدهم۱۴۰۰تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب 
هندسه۳۱۱۲۲۱۳دوازدهم۱۴۰۱تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب 
حسابان ۱۱۱۱۲۱۴یازدهم۱۴۰۰تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب 
حسابان ۲
۱۱۲۲۱۴
دوازدهم۱۴۰۱تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب 
ریاضیات گسسته ۱۱۲۲۱۵دوازدهم۱۴۰۱تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب 
آمار و احتمال ۱۱۱۲۱۵یازدهم۱۴۰۰تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب 

حذفیات منابع مشترک کنکور علوم تجربی و ریاضی ۱۴۰۲

حذفیات منابع مشترک کنکور علوم تجربی و ریاضی ۱۴۰۲ به شرح زیر است :

نام کتابکد کتابپایه تحصیلیسال چاپحذفیات
شیمی ۱۱۱۰۲۱۰دهم ۱۳۹۹پرسش از محتوای ” در میان تارنما، تفکر نقادانه و آیا می دانید”
حفظ کردن معادله های شیمیایی
حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب آلی پیچیده
رسم آزایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از ۳۶ در جدول تناوبی
براساس برنامه درسی تولید شده در شرایط قرمز همه گیری کووید ۱۹ برای سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اعلام  مطالعه آزاد بخش هایی از کتاب های درسی، طرح سوال از مباحث زیر مطالبق با برنامه وضعیت قرمز) مجاز نیست.
– فصل اول : از آغاز فصل تا ص ۴ از نو کلید شناخت جهان تا ص ۲۱
-فصل دوم : آغاز فصل/ هوا معجونی ارزشمند/ پیوند با صنعت ص ۵۱/اکسیژن گازی واکنش پذیر /در میان تار نما ها/رفتار اکسید های فلزی و نافلزی / پیوند با زندگی ص ۶۰/ چه بر سر هوا می آوریم تا ص۷۳/توسعه پایدار
-فصل سوم: اب آهنگ زندپی تا ص ۸۹/ پیوند با صنعت ص ۹۷/ آب و دیگر حلال ها/ پیوند با زندگی ص ۱۱۰ و ۱۱۵/ رد پای آب در زندگی تا ابتدای پیوند با زندگی ص ۸۷
شیمی۲۱۱۱۲۱۰یازدهم۱۴۰۰پرسش از محتوای ” در میان تارنما، تفکر نقادانه و آیا می دانید”
نام گذاری ترکیب های آلی بجز آلکان ها
حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب آلی پیچیده
رسم آرایش  الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از ۳۶ در جدول تناوبی
شیمی۳۱۱۲۲۱۰دوازدهم۱۴۰۱پرسش وا محتوای ” در میان تارنما، تفکر نقادانه و آیا می دانید”
حفظ کردن معادله های شیمیایی
حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب آلی پیچیده
رسم آرایش  الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر وا ۳۶ در جدول تناوبی
زمین شناسی ۱۱۱۲۳۷یازدهم۱۴۰۰بیشتر بخوانید ها و مفاخر ایران و جهان
ریاضی ۱۱۱۰۲۱۱دهم۱۳۹۹تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب 

برای مطالعه صفر تا صد جزییات حذفیات کنکور ۱۴۰۲ روی لینک زیر کلیک کنید :

حذفیات کنکور ۱۴۰۲

امیدواریم مطالب فوق اطلاعات لازم و کافی را درباره رشته “حذفیات کنکور ریاضی ۱۴۰۲” در اختیار شما قرار داده باشد.

پیج اینستاگرام :
konkur.info.official

آریان حیدری کلاسینو
آریان حیدری کلاسینو

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
Scroll to Top