کنکور اینفو

بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

خبر های داغ کنکور
آخرین مقالات
آزمون های آزمایشی
بودجه بندی کنکور 1402 رشته ریاضی

بودجه بندی کنکور ۱۴۰۲ رشته ریاضی

در این مطلب به بررسی صفر تا صد جزئیات مرتبط با بودجه بندی کنکور ۱۴۰۲ رشته ریاضی ، به تفکیک هر درس و هر سر فصل درسی خواهیم پرداخت .

یکی از موضوعات و مباحث مهمی که برای داوطلبان آزمون سراسری و همچنین مشاوران فعال در این حوزه ، حائز اهمیت است ، آگاهی از بودجه بندی دروس کنکور است .

درواقع یکی از اولین گام هایی که یک دانش آموز کنکوری برای آمادگی در آزمون سراسری باید بردارد ، این است که از بودجه بندی کنکور اطلاع پیدا کند.

بودجه بندی کنکور سراسری نشان دهنده این است که از هر مبحث در کنکور سنوات و سال های پیشین چند سوال طراحی شده است.

آگاهی و مقایسه مباحثی که از آن ها تعداد سوالات بیشتری در کنکور طراحی می شود ، می تواند نقش به سزایی را در صرفه جویی زمان و انرژی داوطلبان ، ایفا کند .

به گونه ای که دانش آموزان و علاقه مندان به شرکت در کنکور ، در همه گروه های آزمایشی ، می توانند با توجه و اهتمام بیشتر به قسمت ها و مباحث سوال خیز کتب درسی ، در زمان و انرژی خود حداکثر استفاده را ببرند .

به عبارت دیگر آگاهی از بودجه بندی آزمون سراسری و اطلاع از مباحث پرتکرار هر درس ، این امکان را برای همه داوطلبان فراهم می کند تا بتوانند زمان بیشتری از برنامه ریزی خود را برای مطالعه مطالب مهم و پرتکرار اختصاص دهند.

بودجه بندی دروس عمومی کنکور ریاضی ۱۴۰۲

مطابق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ، از کنکور ۱۴۰۲ به بعد ، دروس عمومی از آزمون سراسری حذف خواهند شد و صرفا از دروس اختصاصی سوالات طراحی خواهند شد .

در واقع نمرات مرتبط با دروس عمومی به بخش سوابق تحصیلی منتقل شده و در تراز و رتبه نهایی فرد تاثیر گذار خواهند بود .

اما از آنجایی که امکان دارد تا زمان برگزاری آزمون سراسری ۱۴۰۲ ، این مصوبات دستخوش تغییرات شوند ؛ آگاهی از بودجه بندی احتمالی دروس عمومی خالی از لطف نیست و می تواند برای دانش آموزان کمک کننده باشد .

بنابراین در ادامه مطلب بودجه بندی دروس احتمالی را نیز معرفی خواهیم کرد و توصیه می شود که بنابر علاقه خود آن ها را مطالعه کنید .

بودجه بندی کنکور ریاضی ۱۴۰۲ : زبان و ادبیات فارسی

  • بودجه بندی درس زبان و ادبیات فارسی در آزمون سراسری رشته ریاضی به شرح زیر است :
مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
معنی لغت۳ سوال۳ سوال۳ سوال
املا۳ سوال۳ سوال۳ سوال
تاریخ ادبیات۱ سوال۱ سوال۱ سوال
دستور زبان۵ سوال۵ سوال۵ سوال
آرایه ادبی۴ سوال۴ سوال۴ سوال
قرابت معنایی۹ سوال۹ سوال۹ سوال

بودجه بندی کنکور ریاضی ۱۴۰۲ : زبان عربی

  • بودجه بندی درس زبان عربی در آزمون سراسری رشته ریاضی به شرح زیر است :
مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
ترجمه و تعریب۱۰ سوال۱۰ سوال۱۰ سوال
درک مطلب۴ سوال۴ سوال۴ سوال
تحلیل صرفی۳ سوال۳ سوال۳ سوال
اعراب گذاری۱ سوال۱ سوال۱ سوال
قواعد۷ سوال۷ سوال۷ سوال

بودجه بندی کنکور ریاضی ۱۴۰۲ : دین و زندگی

  • بودجه بندی درس دین و زندگی در آزمون سراسری رشته ریاضی به شرح زیر است :
مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
دهم۹ سوال۹ سوال۹ سوال
یازدهم۸ سوال۹ سوال۷ سوال
دوازدهم۸ سوال۷ سوال۸ سوال

بودجه بندی کنکور ریاضی ۱۴۰۲ : زبان انگلیسی

  • بودجه بندی درس زبان انگلیسی در آزمون سراسری رشته ریاضی به شرح زیر است :
مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
گرامر۴ سوال۴ سوال۴ سوال
واژگان۸ سوال۸ سوال۸ سوال
درک مطلب۸ سوال۸ سوال۸ سوال
کلوز تست۵ سوال۵ سوال۵ سوال

بودجه بندی دروس اختصاصی کنکور ریاضی ۱۴۰۲

از آنجایی آزمون سراسری ۱۴۰۲ ، تنها شامل دروس اختصاصی می شوند ؛ آگاهی نسبی از مباحث و قسمت های سوال خیز و پر تکرار ، اهمیت دو چندانی پیدا می کند .

دروس اختصاصی دارای ضریب و اهمیت بالاتری از دروس عمومی هستند که این مسئله در کنکور ۱۴۰۲ ، مستلزم صرف زمان و توجه بیتشری از ادوار گذشته است .

همواره داوطلبان آزمون سراسری می بایست نسبت به مطالعه دروس اختصاصی اهتمام بورزند و در خواندن مطالب ، مرور و تست قسمت های پرتکرار ، کوشا باشند.

در ادامه مطلب بودجه بندی احتمالی دروس اختصاصی به تفکیک هر درس مشخص شده است .

بودجه بندی کنکور ریاضی ۱۴۰۲ : ریاضی

  • بودجه بندی درس ریاضی در آزمون سراسری رشته ریاضی به شرح زیر است :
مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
مجموعه ، الگو و دنباله۲ سوال۱ سوال۲ سوال
مثلثات۳ سوال۴ سوال۵ سوال
توان های گویا و عبارت های جبری۱ سوال۲ سوال۲ سوال
معادله ها و نامعادله ها۲ سوال۳ سوال۲ سوال
تابع۲ سوال۲ سوال۲ سوال
شمارش ، بدون شمردن۰ سوال۰ سوال۱ سوال
آمار۲ سوال۲ سوال۲ سوال
توابع نمایی و لگاریتمی۱ سوال۲ سوال۳ سوال
حد و پیوستگی۳ سوال۴ سوال۴ سوال
مشتق۳ سوال۳ سوال۳ سوال
کاربرد های مشتق۲ سوال۴ سوال۲ سوال
آشنایی با مبانی ریاضیات۰ سوال۳ سوال۲ سوال
احتمال۲ سوال۲ سوال۳ سوال
آشنایی با نظریۀ اعداد۴ سوال۴ سوال۳ سوال
حد نامتناهی و بی نهایت۱ سوال۰ سوال۱ سوال
ماتریس۳ سوال۳ سوال۳ سوال
گراف و مدل سازی۲ سوال۲ سوال۱ سوال
ترکیبیّات (شمارش)۴ سوال۴ سوال۱ سوال
ترسیم های هندسی و استدلال۱ سوال۰ سوال۲ سوال
قضیۀ تالس ، تشابه و کاربردهای آن۲ سوال۲ سوال۲ سوال
چند ضلعی ها۱ سوال۱ سوال۱ سوال
تجسم فضایی۳ سوال۲ سوال۳ سوال
دایره۳ سوال۳ سوال۱ سوال
تبدیل های هندسی و کاربردها۲ سوال۲ سوال۱ سوال
روابط طولی در مثلث۱ سوال۱ سوال۰ سوال

بودجه بندی کنکور ریاضی ۱۴۰۲ : فیزیک

  • بودجه بندی درس فیزیک در آزمون سراسری رشته ریاضی به شرح زیر است :
مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
فیزیک و اندازه گیری۰ سوال۱ سوال۲ سوال
ویژگی های فیزیکی مواد۱ سوال۳ سوال۳ سوال
کار ، انرژی و توان۳ سوال۲ سوال۱ سوال
دما و گرما۵ سوال۴ سوال۵ سوال
ترمودینامیک۴ سوال۲ سوال۲ سوال
الکتریسیته ساکن۵ سوال۴ سوال۵ سوال
جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم۴ سوال۵ سوال۳ سوال
مغناطیس۲ سوال۲ سوال۱ سوال
القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب۲ سوال۲ سوال۲ سوال
حرکت بر خط راست۴ سوال۵ سوال۳ سوال
دینامیک و حرکت دایرهای۵ سوال۵ سوال۲ سوال
نوسان و موج ۴ سوال۶ سوال۳ سوال
برهم کنش های موج۲ سوال۲ سوال۱ سوال
آشنایی با فیزیک اتمی ۲ سوال۱ سوال۲ سوال
آشنایی با فیزیک هسته ای۲ سوال۱ سوال۱ سوال

بودجه بندی کنکور ریاضی ۱۴۰۲ : شیمی

  • بودجه بندی درس شیمی در آزمون سراسری رشته ریاضی به شرح زیر است :
 مباحثسال ۱۳۹۸۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
کیهان زادگاه الفبای هستی۲ سوال۳ سوال۲ سوال
ردپای گازها در زندگی۳ سوال۲ سوال۳ سوال
آب ، آهنگ زندگی۴ سوال۵ سوال۶ سوال
قدر هدایای زمینی را بدانیم۴ سوال۵ سوال۴ سوال
در پی غذای سالم۴ سوال۳ سوال۵ سوال
پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر۳ سوال۳ سوال۴ سوال
مولکول ها در خدمت تندرستی۳ سوال۳ سوال۳ سوال
آسایش و رفاه در سایه شیمی۳ سوال۳ سوال۳ سوال
شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی و ماندگاری۲ سوال۳ سوال۲ سوال
 شیمی ، راهی بهسوی آینده ای روشنتر۳ سوال۲ سوال۳ سوال
ترکیبی۴ سوال۳ سوال۰ سوال

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با ” بودجه بندی کنکور ۱۴۰۲ رشته ریاضی ” پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

پیج اینستاگرام :
konkur.info.official

به نظرت شما بهترین انتشارات برای کتاب فیزیک کنکور چیه؟

نمایش نتیجه نظرسنجی

Loading ... Loading …

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
Scroll to Top