کنکور اینفو

بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

خبر های داغ کنکور
آخرین مقالات
آزمون های آزمایشی
بودجه بندی کنکور 1402 رشته انسانی

بودجه بندی کنکور ۱۴۰۲ رشته انسانی

در این مطلب به بررسی صفر تا صد جزئیات مرتبط با بودجه بندی کنکور ۱۴۰۲ رشته انسانی ، به تفکیک هر درس و هر سر فصل درسی خواهیم پرداخت .

یکی از موضوعات و مباحث مهمی که برای داوطلبان آزمون سراسری و همچنین مشاوران فعال در این حوزه ، حائز اهمیت است ، آگاهی از بودجه بندی دروس کنکور است .

درواقع یکی از اولین گام هایی که یک دانش آموز کنکوری برای آمادگی در آزمون سراسری باید بردارد ، این است که از بودجه بندی کنکور اطلاع پیدا کند.

بودجه بندی کنکور سراسری نشان دهنده این است که از هر مبحث در کنکور سنوات و سال های پیشین چند سوال طراحی شده است.

آگاهی و مقایسه مباحثی که از آن ها تعداد سوالات بیشتری در کنکور طراحی می شود ، می تواند نقش به سزایی را در صرفه جویی زمان و انرژی داوطلبان ، ایفا کند .

به گونه ای که دانش آموزان و علاقه مندان به شرکت در کنکور ، در همه گروه های آزمایشی ، می توانند با توجه و اهتمام بیشتر به قسمت ها و مباحث سوال خیز کتب درسی ، در زمان و انرژی خود حداکثر استفاده را ببرند .

به عبارت دیگر آگاهی از بودجه بندی آزمون سراسری و اطلاع از مباحث پرتکرار هر درس ، این امکان را برای همه داوطلبان فراهم می کند تا بتوانند زمان بیشتری از برنامه ریزی خود را برای مطالعه مطالب مهم و پرتکرار اختصاص دهند.

بودجه بندی دروس عمومی کنکور انسانی ۱۴۰۲

مطابق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ، از کنکور ۱۴۰۲ به بعد ، دروس عمومی از آزمون سراسری حذف خواهند شد و صرفا از دروس اختصاصی سوالات طراحی خواهند شد .

در واقع نمرات مرتبط با دروس عمومی به بخش سوابق تحصیلی منتقل شده و در تراز و رتبه نهایی فرد تاثیر گذار خواهند بود .

اما از آنجایی که امکان دارد تا زمان برگزاری آزمون سراسری ۱۴۰۲ ، این مصوبات دستخوش تغییرات شوند ؛ آگاهی از بودجه بندی احتمالی دروس عمومی خالی از لطف نیست و می تواند برای دانش آموزان کمک کننده باشد .

بنابراین در ادامه مطلب بودجه بندی دروس احتمالی را نیز معرفی خواهیم کرد و توصیه می شود که بنابر علاقه خود آن ها را مطالعه کنید .

بودجه بندی کنکور انسانی ۱۴۰۲ : زبان و ادبیات فارسی

 • بودجه بندی درس زبان و ادبیات فارسی در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :
مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
معنی لغت۳ سوال۳ سوال۳ سوال
املا۳ سوال۳ سوال۳ سوال
تاریخ ادبیات۱ سوال۱ سوال۱ سوال
دستور زبان۵ سوال۵ سوال۵ سوال
آرایه ادبی۴ سوال۴ سوال۴ سوال
قرابت معنایی۹ سوال۹ سوال۹ سوال

بودجه بندی کنکور انسانی ۱۴۰۲ : زبان عربی

 • بودجه بندی درس زبان عربی در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :
مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
ترجمه و تعریب۱۰ سوال۱۰ سوال۱۰ سوال
درک مطلب۴ سوال۴ سوال۴ سوال
تحلیل صرفی۳ سوال۳ سوال۳ سوال
اعراب گذاری۱ سوال۱ سوال۱ سوال
قواعد۷ سوال۷ سوال۷ سوال

بودجه بندی کنکور انسانی ۱۴۰۲ : دین و زندگی

 • بودجه بندی درس دین و زندگی در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :
مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
دهم۹ سوال۹ سوال۹ سوال
یازدهم۸ سوال۹ سوال۷ سوال
دوازدهم۸ سوال۷ سوال۸ سوال

بودجه بندی کنکور انسانی ۱۴۰۲ : زبان انگلیسی

 • بودجه بندی درس زبان انگلیسی در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :
مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
گرامر۴ سوال۴ سوال۴ سوال
واژگان۸ سوال۸ سوال۸ سوال
درک مطلب۸ سوال۸ سوال۸ سوال
کلوز تست۵ سوال۵ سوال۵ سوال

بودجه بندی دروس اختصاصی کنکور انسانی ۱۴۰۲

از آنجایی آزمون سراسری ۱۴۰۲ ، تنها شامل دروس اختصاصی می شوند ؛ آگاهی نسبی از مباحث و قسمت های سوال خیز و پر تکرار ، اهمیت دو چندانی پیدا می کند .

دروس اختصاصی دارای ضریب و اهمیت بالاتری از دروس عمومی هستند که این مسئله در کنکور ۱۴۰۲ ، مستلزم صرف زمان و توجه بیتشری از ادوار گذشته است .

همواره داوطلبان آزمون سراسری می بایست نسبت به مطالعه دروس اختصاصی اهتمام بورزند و در خواندن مطالب ، مرور و تست قسمت های پرتکرار ، کوشا باشند.

در ادامه مطلب بودجه بندی احتمالی دروس اختصاصی به تفکیک هر درس مشخص شده است .

بودجه بندی کنکور انسانی ۱۴۰۲ : ریاضی

 • بودجه بندی درس ریاضی در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :
 مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
عبارت های جبری۲ سوال۲ سوال۱ سوال
معادله درجه دوم۱ سوال۱ سوال۱ سوال
تابع۶ سوال۶ سوال۵ سوال
کار با داده های آماری (معیارهای پراکندگی)۱ سوال۱ سوال۲ سوال
نمایش داده ها (نمودار های یک متغیره)۲ سوال۲ سوال۰ سوال
آشنایی با منطق و استدلال ریاضی۱ سوال۲ سوال۱ سوال
آمار(شخص های آماری و سری زمانی)۱ سوال۱ سوال۲ سوال
آمار و احتمال۳ سوال۲ سوال۵ سوال
الگوهای خطی (مدل سالزی و دنبال حسابی)۲ سوال۱ سوال۱ سوال
الگوهای غیر خطی (دنباله هندسی)۱ سوال۲ سوال۲ سوال

بودجه بندی کنکور انسانی ۱۴۰۲ : اقتصاد

 • بودجه بندی درس اقتصاد در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :
مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
اقتصاد چیست؟۰ سوال۱ سوال۰ سوال
تولید۲ سوال۲ سوال۳ سوال
بازار۲ سوال۱ سوال۱ سوال
آشنایی با شاخص های اقتصادی۵ سوال۳ سوال۳ سوال
پول۱ سوال۱ سوال۲ سوال
بانک۱ سوال۱ سوال۱ سوال
بازار سرمایه۰ سوال۱ سوال۱ سوال
رشد ، توسعه و پیشرفت۰ سوال۱ سوال۰ سوال
فقر و توزیع درآمد۱ سوال۱ سوال۱ سوال
دولت و اقتصاد۰ سوال۰ سوال۰ سوال
بودجه و امور مالی دولت۰ سوال۱ سوال۱ سوال
اقتصاد بین الملل۲ سوال۱ سوال۱ سوال
اقتصاد ایران۱ سوال۱ سوال۱ سوال
اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت۰ سوال۰ سوال۰ سوال

بودجه بندی کنکور انسانی ۱۴۰۲ : ادبیات فارسی تخصصی

 • بودجه بندی درس ادبیات فارسی تخصصی در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :
 مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
معنی لغت۱ سوال۱ سوال۱ سوال
تاریخ ادبیات و سبک شناسی۷ سوال۹ سوال۱۱ سوال
عروض۸ سوال۶ سوال۷ سوال
قافیه۲ سوال۲ سوال۱ سوال
آرایه ادبی۸ سوال۷ سوال۷ سوال
قرابت معنایی۴ سوال۵ سوال۲ سوال

بودجه بندی کنکور انسانی ۱۴۰۲ : زبان عربی تخصصی

 • بودجه بندی درس زبان عربی تخصصی در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :
مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
ترجمه و تعریب۹ سوال۸ سوال۸ سوال
تحلیل صرفی۳ سوال۳ سوال۳ سوال
اعراب گذاری۱ سوال۱ سوال۱ سوال
قواعد۷ سوال۸ سوال۷ سوال

بودجه بندی کنکور انسانی ۱۴۰۲ : تاریخ

 • بودجه بندی درس تاریخ در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :
 مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
دهم۵ سوال۵ سوال۵ سوال
یازدهم۵ سوال۵ سوال۵ سوال
دوازدهم۵ سوال۵ سوال۵ سوال

بودجه بندی کنکور انسانی ۱۴۰۲ : جغرافیا

 • بودجه بندی درس جغرافیا در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :
 مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
دهم۳ سوال۵ سوال۳ سوال
یازدهم۷ سوال۵ سوال۴ سوال
دوازدهم۵ سوال۵ سوال۳ سوال

بودجه بندی کنکور انسانی ۱۴۰۲ : علوم اجتماعی

 • بودجه بندی درس علوم اجتماعی در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :
 مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
دهم۳ سوال۲ سوال۶ سوال
یازدهم۹ سوال۹ سوال۷ سوال
دوازدهم۶ سوال۸ سوال۶ سوال
سوالات ترکیبی۲ سوال۱ سوال۲ سوال

بودجه بندی کنکور انسانی ۱۴۰۲ : فلسفه و منطق

 • بودجه بندی درس فلسفه و منطق در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :
 مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
منطق دهم۱۰ سوال۹ سوال۹ سوال
فلسفه یازدهم۵ سوال۸ سوال۷ سوال
فلسفه دوازدهم۱۰ سوال۸ سوال۹ سوال

بودجه بندی کنکور انسانی ۱۴۰۲ : روانشناسی

 • بودجه بندی درس روانشناسی در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :
مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
روان شناسی : تعریف و روش مورد مطالعه۷ سوال 3 سوال۴ سوال
روان شناسی رشد۴ سوال۳ سوال۳ سوال
احساس ، توجه وادراک۱ سوال۳ سوال۲ سوال
حافظه و علل فراموشی۱ سوال۲ سوال۳ سوال
تفکر (۱) حل مسئله۲ سوال۲ سوال۲ سوال
تفکر (۲) تصمیم گیری۲ سوال۳ سوال۴ سوال
انگیزه و نگرش۱ سوال۱ سوال۲ سوال
روانشناسی سلامت۱ سوال۱ سوال۰ سوال
سوالات ترکیبی۱ سوال۲ سوال۰ سوال

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با ” بودجه بندی کنکور ۱۴۰۲ رشته انسانی ” پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

پیج اینستاگرام :
konkur.info.official

به نظرت شما بهترین انتشارات برای کتاب فیزیک کنکور چیه؟

نمایش نتیجه نظرسنجی

Loading ... Loading …

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
Scroll to Top