بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

آخرین اخبار کنکور

خبر های داغ کنکور
آخرین مقالات
آزمون های آزمایشی
بودجه بندی کنکور تجربی 1401

بودجه بندی کنکور تجربی ۱۴۰۱

در این مطلب به بررسی صفر تا صد بودجه بندی کنکور تجربی ۱۴۰۱ در دروس عمومی و اختصاصی ، به تفکیک هر درس خواهیم پرداخت .

یکی از موضوعات و مباحث مهمی که برای داوطلبان آزمون سراسری و همچنین مشعلمان و مشاوران فعالی در این حوزه ، حائز اهمیت است ، آگاهی از بودجه بندی دروس کنکور است .

پس یکی از اولین گام هایی که یک دانش آموز کنکوری برای آمادگی در آزمون سراسری باید بردارد ، این است که از بودجه بندی کنکور اطلاع پیدا کند.

بودجه بندی کنکور سراسری نشان دهنده این است که از هر مبحث در کنکور سنوات و سال های پیشین چند سوال طراحی شده است.

آگاهی و مقایسه مباحثی که از آن ها تعداد سوالات بیشتری در کنکور طراحی می شود ، می تواند نقش به سزایی را در صرفه جویی زمان و انرژی داوطلبان ، ایفا کند .

به گونه ای که دانش آموزان و علاقه مندان به شرکت در کنکور ، در همه گروه های آزمایشی ، می توانند با توجه و اهتمام بیشتر به قسمت ها و مباحث سوال خیز کتب درسی ، در زمان و انرژی خود حداکثر استفاده را ببرند .

به عبارت دیگر آگاهی از بودجه بندی آزمون سراسری و اطلاع از مباحث پرتکرار هر درس ، این امکان را برای همه داوطلبان فراهم می کند تا بتوانند زمان بیشتری از برنامه ریزی خود را برای مطالعه مطالب مهم و پرتکرار اختصاص دهند.

همچنین اطلاع از این بودجه بندی ، سبب می شود تا داوطلبان با نگاه دقیق تر و ریز بینانه تری بتواند از سوالات و مباحث مهم و پرتکرار اطلاع پیدا کنند و در نتیجه بتوانند برنامه ریزی صحیح و اصولی ، منحصر بفردی را برای خود در نظر بگیرد. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با  بودجه بندی کنکور تجربی۱۴۰۱ ، تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید .

بودجه بندی کنکور تجربی ۱۴۰۱ : زبان و ادبیات فارسی

  • بودجه بندی درس زبان و ادبیات فارسی در آزمون سراسری رشته تجربی به شرح زیر است :
مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
معنی لغت۳ سوال۳ سوال۳ سوال
املا۳ سوال۳ سوال۳ سوال
تاریخ ادبیات۱ سوال۱ سوال۱ سوال
دستور زبان۵ سوال۵ سوال۵ سوال
آرایه ادبی۴ سوال۴ سوال۴ سوال
قرابت معنایی۹ سوال۹ سوال۹ سوال

بودجه بندی کنکور تجربی ۱۴۰۱ : زبان عربی

  • بودجه بندی درس زبان عربی در آزمون سراسری رشته تجربی به شرح زیر است :
مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
ترجمه و تعریب۱۰ سوال۱۰ سوال۱۰ سوال
درک مطلب۴ سوال۴ سوال۴ سوال
تحلیل صرفی۳ سوال۳ سوال۳ سوال
اعراب گذاری۱ سوال۱ سوال۱ سوال
قواعد۷ سوال۷ سوال۷ سوال

بودجه بندی کنکور تجربی ۱۴۰۱ : دین و زندگی

  • بودجه بندی درس دین و زندگی در آزمون سراسری رشته تجربی به شرح زیر است :
مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
دهم۹ سوال۸ سوال۹ سوال
یازدهم۸ سوال۶ سوال۸ سوال
دوازدهم۸ سوال۸ سوال۸ سوال

بودجه بندی کنکور تجربی ۱۴۰۱ : زبان انگلیسی

  • بودجه بندی درس زبان انگلیسی در آزمون سراسری رشته تجربی به شرح زیر است :
مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
گرامر۴ سوال۴ سوال۴ سوال
واژگان۸ سوال۸ سوال۸ سوال
درک مطلب۸ سوال۸ سوال۸ سوال
کلوز تست۵ سوال۵ سوال۵ سوال

بودجه بندی کنکور تجربی ۱۴۰۱ : زمین شناسی

  • بودجه بندی درس زمین شناسی در آزمون سراسری رشته تجربی به شرح زیر است :
 مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
آفرینش کیهان و تکوین زمین۵ سوال۴ سوال۵ سوال
منابع معدنی و ذخایر انرژی ، زیربنای تمدن و توسعه۳ سوال۵ سوال۳ سوال
منابع آب و خاک۳ سوال۵ سوال۴ سوال
زمین شناسی و سازه های مهندسی۴ سوال۳ سوال۳ سوال
زمین شناسی و سلامت۴ سوال۲ سوال۴ سوال
پویایی زمین۳ سوال۴ سوال۳ سوال
زمین شناسی ایران۳ سوال۲ سوال۳ سوال

بودجه بندی کنکور تجربی ۱۴۰۱ : ریاضی

  • بودجه بندی درس ریاضی در آزمون سراسری رشته تجربی به شرح زیر است :
 مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
مجموعه ، الگو و دنباله۱ سوال۱ سوال۱ سوال
مثلثات۴ سوال۴ سوال۴ سوال
توان های گویا و عبارت های جبری۰ سوال۰ سوال۰ سوال
معادله ها و نامعادله ها۳ سوال۳ سوال۳ سوال
تابع۲ سوال۲ سوال۲ سوال
شمارش بدون شمردن۱ سوال۱ سوال۱ سوال
آمار و احتمال۳ سوال۳ سوال۳ سوال
هندسه تحلیلی و جبر۴ سوال۴ سوال۴ سوال
توابع نمایی و لگاریتمی۲ سوال۲ سوال۱ سوال
حد و پیوستگی۴ سوال۴ سوال۴ سوال
مشتق۲ سوال۴ سوال۴ سوال
کاربرد مشتق۴ سوال۲ سوال۲ سوال

بودجه بندی کنکور تجربی ۱۴۰۱ : زیست شناسی

  • بودجه بندی درس زیست شناسی در آزمون سراسری رشته تجربی به شرح زیر است :
 مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
زیست شناسی ، دیروز ، امروز و فردا۰ سوال۰ سوال۰ سوال
گوارش و جذب مواد۳ سوال۳ سوال۳ سوال
تبادلات گازی۲ سوال۲ سوال۲ سوال
گردش مواد در بدن۳ سوال۴ سوال۳ سوال
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد۳ سوال۰ سوال۳ سوال
از یاخته تا گیاه۳ سوال۱ سوال۳ سوال
جذب و انتقال مواد در گیاهان۲ سوال۰ سوال۲ سوال
تنظیم عصبی۳ سوال۲ سوال۳ سوال
حواس۳ سوال۲ سوال۳ سوال
دستگاه حرکتی۲ سوال۲ سوال۲ سوال
تنظیم شیمیایی۰ سوال۱ سوال۰ سوال
ایمنی۳ سوال۱ سوال۳ سوال
تقسیم یاخته۱ سوال۱ سوال۱ سوال
تولیدمثل۳ سوال۲ سوال۳ سوال
تولید مثل نهاندانگان۲ سوال۲ سوال۲ سوال
پاسخ گیاهان به محرکها۱ سوال۱ سوال۱ سوال
مولکول های اطلاعاتی۲ سوال۳ سوال۲ سوال
جریان اطلاعات در یاخته۳ سوال۲ سوال۳ سوال
انتقال اطلاعات در نسلها۳ سوال۴ سوال۳ سوال
تغییر در اطلاعات وراثتی۲ سوال۲ سوال۲ سوال
از ماده به انرژی۱ سوال۲ سوال۱ سوال
از انرژی به ماده۲ سوال۱ سوال۲ سوال
فناوری های نوین زیستی۱ سوال۰ سوال۱ سوال
رفتارهای جانوران-۲ سوال۰ سوال۲ سوال
ترکیبی۰ سوال۱۲ سوال۰ سوال

بودجه بندی کنکور تجربی ۱۴۰۱ : فیزیک

  • بودجه بندی درس فیزیک در آزمون سراسری رشته تجربی به شرح زیر است :
 مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
فیزیک و اندازه گیری 1 سوال۱ سوال۱ سوال
 کار ، انرژی و توان۲ سوال۱ سوال۲ سوال
 ویژگی های فیزیکی مواد۳ سوال۳ سوال۲ سوال
دما و گرما۳ سوال۲ سوال۳ سوال
الکتریسیتە ساکن۳ سوال۳ سوال۳ سوال
جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم۲ سوال۴ سوال۳ سوال
مغناطیس و القای الکترومغناطیسی۳ سوال۲ سوال۳ سوال
حرکت بر خط راست۳ سوال۳ سوال۳ سوال
دینامیک۳ سوال۲ سوال۳ سوال
نوسان و امواج ۴ سوال۷ سوال۴ سوال
آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای۳ سوال۲ سوال۳ سوال

بودجه بندی کنکور تجربی ۱۴۰۱ : شیمی

  • بودجه بندی درس شیمی در آزمون سراسری رشته تجربی به شرح زیر است :
 مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
کیهان زادگاه الفبای هستی۴ سوال۴ سوال۳ سوال
ردپای گازها در زندگی۲ سوال۳ سوال۳ سوال
آب ، آهنگ زندگی۳ سوال۴ سوال۲ سوال
قدر هدایای زمینی را بدانیم۲ سوال۵ سوال۴ سوال
در پی غذای سالم۴ سوال۳ سوال۴ سوال
پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر۶ سوال۵ سوال۶ سوال
مولکول ها در خدمت تندرستی۴ سوال۴ سوال۳ سوال
آسایش و رفاه در سایه شیمی۳ سوال۴ سوال۴ سوال
شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی و ماندگاری۴ سوال۲ سوال۴ سوال
 شیمی ، راهی به سوی آینده ای روشن تر۳ سوال۱ سوال۲ سوال

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با ” بودجه بندی کنکور تجربی ۱۴۰۱ ” پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

پیج اینستاگرام :
konkur.info.official

به نظرت شما بهترین انتشارات برای کتاب فیزیک کنکور چیه؟

نمایش نتیجه نظرسنجی

Loading ... Loading …

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
Scroll to Top