بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

آخرین اخبار کنکور

خبر های داغ کنکور
آخرین مقالات
آزمون های آزمایشی
بودجه بندی کنکور انسانی 1401

بودجه بندی کنکور انسانی ۱۴۰۱

در این مطلب به بررسی صفر تا صد بودجه بندی کنکور انسانی ۱۴۰۱ در دروس عمومی و اختصاصی ، به تفکیک هر درس خواهیم پرداخت .

یکی از موضوعات و مباحث مهمی که برای داوطلبان آزمون سراسری و همچنین مشعلمان و مشاوران فعالی در این حوزه ، حائز اهمیت است ، آگاهی از بودجه بندی دروس کنکور است .

پس یکی از اولین گام هایی که یک دانش آموز کنکوری برای آمادگی در آزمون سراسری باید بردارد ، این است که از بودجه بندی کنکور اطلاع پیدا کند.

بودجه بندی کنکور سراسری نشان دهنده این است که از هر مبحث در کنکور سنوات و سال های پیشین چند سوال طراحی شده است.

آگاهی و مقایسه مباحثی که از آن ها تعداد سوالات بیشتری در کنکور طراحی می شود ، می تواند نقش به سزایی را در صرفه جویی زمان و انرژی داوطلبان ، ایفا کند .

به گونه ای که دانش آموزان و علاقه مندان به شرکت در کنکور ، در همه گروه های آزمایشی ، می توانند با توجه و اهتمام بیشتر به قسمت ها و مباحث سوال خیز کتب درسی ، در زمان و انرژی خود حداکثر استفاده را ببرند .

به عبارت دیگر آگاهی از بودجه بندی آزمون سراسری و اطلاع از مباحث پرتکرار هر درس ، این امکان را برای همه داوطلبان فراهم می کند تا بتوانند زمان بیشتری از برنامه ریزی خود را برای مطالعه مطالب مهم و پرتکرار اختصاص دهند.

همچنین اطلاع از این بودجه بندی ، سبب می شود تا داوطلبان با نگاه دقیق تر و ریز بینانه تری بتواند از سوالات و مباحث مهم و پرتکرار اطلاع پیدا کنند و در نتیجه بتوانند برنامه ریزی صحیح و اصولی ، منحصر بفردی را برای خود در نظر بگیرد. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با  بودجه بندی کنکور انسانی ۱۴۰۱ ، تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید .

بودجه بندی کنکور انسانی ۱۴۰۱ : زبان و ادبیات فارسی

 • بودجه بندی درس زبان و ادبیات فارسی در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :
مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
معنی لغت۳ سوال۳ سوال۳ سوال
املا۳ سوال۳ سوال۳ سوال
تاریخ ادبیات۱ سوال۱ سوال۱ سوال
دستور زبان۵ سوال۵ سوال۵ سوال
آرایه ادبی۴ سوال۴ سوال۴ سوال
قرابت معنایی۹ سوال۹ سوال۹ سوال

بودجه بندی کنکور انسانی ۱۴۰۱ : زبان عربی

 • بودجه بندی درس زبان عربی در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :
مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
ترجمه و تعریب۱۰ سوال۱۰ سوال۱۰ سوال
درک مطلب۴ سوال۴ سوال۴ سوال
تحلیل صرفی۳ سوال۳ سوال۳ سوال
اعراب گذاری۱ سوال۱ سوال۱ سوال
قواعد۷ سوال۷ سوال۷ سوال

بودجه بندی کنکور انسانی ۱۴۰۱ : دین و زندگی

 • بودجه بندی درس دین و زندگی در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :
مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
دهم۹ سوال۹ سوال۹ سوال
یازدهم۸ سوال۹ سوال۹ سوال
دوازدهم۸ سوال۷ سوال۷ سوال

بودجه بندی کنکور انسانی ۱۴۰۱ : زبان انگلیسی

 • بودجه بندی درس زبان انگلیسی در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :
مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
گرامر۴ سوال۴ سوال۵ سوال
واژگان۸ سوال۸ سوال۷ سوال
درک مطلب۸ سوال۸ سوال۸ سوال
کلوز تست۵ سوال۵ سوال۵ سوال

بودجه بندی کنکور انسانی ۱۴۰۱ : ریاضی

 • بودجه بندی درس ریاضی در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :
 مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
عبارت های جبری۲ سوال۲ سوال۱ سوال
معادله درجه دوم۱ سوال۱ سوال۱ سوال
تابع۶ سوال۶ سوال۵ سوال
کار با داده های آماری (معیارهای پراکندگی)۱ سوال۱ سوال۲ سوال
نمایش داده ها (نمودار های یک متغیره)۲ سوال۲ سوال۰ سوال
آشنایی با منطق و استدلال ریاضی۱ سوال۲ سوال۱ سوال
آمار(شخص های آماری و سری زمانی)۱ سوال۱ سوال۲ سوال
آمار و احتمال۳ سوال۲ سوال۵ سوال
الگوهای خطی (مدل سالزی و دنبال حسابی)۲ سوال۱ سوال۱ سوال
الگوهای غیر خطی (دنباله هندسی)۱ سوال۲ سوال۲ سوال

بودجه بندی کنکور انسانی ۱۴۰۱ : اقتصاد

 • بودجه بندی درس اقتصاد در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :
مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
اقتصاد چیست؟۰ سوال۱ سوال۰ سوال
تولید۲ سوال۲ سوال۳ سوال
بازار۲ سوال۱ سوال۱ سوال
آشنایی با شاخص های اقتصادی۵ سوال۳ سوال۳ سوال
پول۱ سوال۱ سوال۲ سوال
بانک۱ سوال۱ سوال۱ سوال
بازار سرمایه۰ سوال۱ سوال۱ سوال
رشد ، توسعه و پیشرفت۰ سوال۱ سوال۰ سوال
فقر و توزیع درآمد۱ سوال۱ سوال۱ سوال
دولت و اقتصاد۰ سوال۰ سوال۰ سوال
بودجه و امور مالی دولت۰ سوال۱ سوال۱ سوال
اقتصاد بین الملل۲ سوال۱ سوال۱ سوال
اقتصاد ایران۱ سوال۱ سوال۱ سوال
اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت۰ سوال۰ سوال۰ سوال

بودجه بندی کنکور انسانی ۱۴۰۱ : ادبیات فارسی تخصصی

 • بودجه بندی درس ادبیات فارسی تخصصی در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :
 مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
معنی لغت۱ سوال۱ سوال۱ سوال
تاریخ ادبیات و سبک شناسی۷ سوال۹ سوال۱۱ سوال
عروض۸ سوال۶ سوال۷ سوال
قافیه۲ سوال۲ سوال۱ سوال
آرایه ادبی۸ سوال۷ سوال۷ سوال
قرابت معنایی۴ سوال۵ سوال۲ سوال

بودجه بندی کنکور انسانی ۱۴۰۱ : زبان عربی تخصصی

 • بودجه بندی درس زبان عربی تخصصی در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :
مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
ترجمه و تعریب۹ سوال۸ سوال۸ سوال
تحلیل صرفی۳ سوال۳ سوال۳ سوال
اعراب گذاری۱ سوال۱ سوال۱ سوال
قواعد۷ سوال۸ سوال۷ سوال

بودجه بندی کنکور انسانی ۱۴۰۱ : تاریخ

 • بودجه بندی درس تاریخ در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :
 مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
دهم۵ سوال۵ سوال۵ سوال
یازدهم۵ سوال۵ سوال۵ سوال
دوازدهم۵ سوال۵ سوال۵ سوال

بودجه بندی کنکور انسانی ۱۴۰۱ : جغرافیا

 • بودجه بندی درس جغرافیا در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :
 مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
دهم۳ سوال۵ سوال۳ سوال
یازدهم۷ سوال۵ سوال۴ سوال
دوازدهم۵ سوال۵ سوال۳ سوال

بودجه بندی کنکور انسانی ۱۴۰۱ : علوم اجتماعی

 • بودجه بندی درس علوم اجتماعی در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :
 مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
دهم۳ سوال۲ سوال۶ سوال
یازدهم۹ سوال۹ سوال۷ سوال
دوازدهم۶ سوال۸ سوال۶ سوال
سوالات ترکیبی۲ سوال۱ سوال۲ سوال

بودجه بندی کنکور انسانی ۱۴۰۱ : فلسفه و منطق

 • بودجه بندی درس فلسفه و منطق در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :
 مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
منطق دهم۱۰ سوال۹ سوال۹ سوال
فلسفه یازدهم۵ سوال۸ سوال۷ سوال
فلسفه دوازدهم۱۰ سوال۸ سوال۹ سوال

بودجه بندی کنکور انسانی ۱۴۰۱ : روانشناسی

 • بودجه بندی درس روانشناسی در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :
مباحثسال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۹سال ۱۴۰۰
روان شناسی : تعریف و روش مورد مطالعه۷ سوال 3 سوال۴ سوال
روان شناسی رشد۴ سوال۳ سوال۳ سوال
احساس ، توجه وادراک۱ سوال۳ سوال۲ سوال
حافظه و علل فراموشی۱ سوال۲ سوال۳ سوال
تفکر (۱) حل مسئله۲ سوال۲ سوال۲ سوال
تفکر (۲) تصمیم گیری۲ سوال۳ سوال۴ سوال
انگیزه و نگرش۱ سوال۱ سوال۲ سوال
روانشناسی سلامت۱ سوال۱ سوال۰ سوال
سوالات ترکیبی۱ سوال۲ سوال۰ سوال

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با ” بودجه بندی کنکور انسانی ۱۴۰۱ ” پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

پیج اینستاگرام :
konkur.info.official

به نظرت شما بهترین انتشارات برای کتاب فیزیک کنکور چیه؟

نمایش نتیجه نظرسنجی

Loading ... Loading …

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
Scroll to Top