کنکور اینفو

بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

آریان حیدری کلاسینو
آریان حیدری کلاسینو
بهترین منابع کمک آموزشی کنکور هنر 1402

بهترین منابع کمک آموزشی کنکور هنر ۱۴۰۲

اگر داوطلب کنکور ۱۴۰۲ هستید می دانید که کنکور ۱۴۰۲ فقط محدود به دروس اختصاصی برای هر ۵ گروه آزمایشی تجربی – ریاضی – انسانی – هنر و زبان شده است.
اگر به دنبال بهترین عملکرد در دروس اختصاصی کنکور رشته خود هستید بهتر است در کنار کتاب های درسی از کتب کمک آموزشی برتر در هر یک از دروس اختصاصی استفاده کنید تا سطح خود را برای شرکت در کنکور سراسری افزایش دهید.

با ما همراه باشید تا با بهترین منابع کمک آموزشی دروس اختصاصی کنکور هنر ۱۴۰۲ آشنا شوید.

بهترین منابع کمک آموزشی دروس اختصاصی کنکور هنر ۱۴۰۲

کنکور تجربی شامل ۷ درس اختصاصی درک عمومی هنر – درک عمومی ریاضی و فیزیک – ترسیم فنی – خلاقیت تصویری و تجسمی – خلاقیت نمایشی – خلاقیت موسیقی و خواص مواد است.
کنکور اینفو کامل ترین منابع دروس اختصاصی رشته هنر کنکور ۱۴۰۲ را به شما پیشنهاد می کند و شما می توانید بر اساس سطح تحصیلی خود یکی از آن ها را انتخاب کنید و بهترین شکل از آن استفاده کنید.
بهترین منابع کمک آموزشی دروس اختصاصی کنکور هنر ۱۴۰۲ به شرح زیر است :

بهترین منابع کمک آموزشی درس درک عمومی ریاضی و فیزیک کنکور هنر ۱۴۰۲

بهترین منابع کمک آموزشی درس درک عمومی ریاضی و فیزیک کنکور هنر ۱۴۰۲ به شرح زیر است :

نام انتشارات سطح ویژگی ها
کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک کنکور هنر انتشارات کارنامه کتاب (دو جلدی)رای دانش آموزان با هر سطحاین کتاب شامل سه بخش ریاضیات (جبر) – هندسه و فیزیک می شود
ارائه مباحث فرعی مانند تست هوش
ارائه مثال های متنوع در میان درسنامه برای فهم بهتر و دقیق تر مباحث و تثبیت آن ها
ارائه تست های مرتبط در پایان هر مبحث
ارائه پاسخنامه تشریحی برای سوالات هر بخش
ارائه تست های تالیفی و کنکوری
کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک کنکور هنر انتشارات راه اندیشه (تک جلدی)رای دانش آموزان با هر سطحشامل درسنامه‌ی کامل همراه با مثال
تست‌های تالیفی همراه با پاسخنامه‌ی تشریحی کامل
تست‌های سال‌های اخیر در پایان هرفصل همراه با پاسخنامه‌ی تشریحی
درک عمومی ریاضی شامل مباحث (عبارات جبری – زاویه،مثلث – N ضلعی‌ها و ۴ ضلعی‌ها – دایره – چند‌وجهی‌های منتظم – شکل‌های فضایی – تبدیلات هندسی)‌
درک عمومی فیزیک شامل مباحث (‌نور‌-‌الکتریسته و مغناطیس – کار،حرکت،انرژی – ویژگی‌های مواد و گرما – امواج)
کتاب درک عمومی ریاضی و فیزیک کنکور هنر انتشارات مبتکران (تک جلدی)رای دانش آموزان با هر سطحجمع‌‌ آوری کامل مباحث کنکور هنر 
بیان تعاریف عمدتا به شکل نکات آموزشی 
استفاده از تصاویر برای ارائه آموزش کتاب 
استفاده از جداول و نمودارها برای یادگیری مباحث
ارائه تست های تالیفی و کنکوری
ارائه پاسخنامه تشریحی برای سوالات

بهترین منابع کمک آموزشی درس درک عمومی کنکور هنر ۱۴۰۲

بهترین منابع کمک آموزشی درس درک عمومی هنر کنکور هنر ۱۴۰۲ به شرح زیر است :

نام انتشارات سطح ویژگی ها
کتاب درک عمومی هنر کنکور هنر انتشارات کلک معلم (دو جلدی)برای دانش آموزان از هر سطحاین کتاب دو جلدی محتوای کتاب درک عمومی هنر ۱ و ۲ را در قالب درسنامه ای جامع و کامل در اختیار شما قرار داده است که با تکیه بر آن می توانید درک بهتری از مفاهیم این درس داشته باشید
کتاب درک عمومی هنر کنکور هنر انتشارات راه اندیشه (تک جلدی)برای دانش آموزان از هر سطحارائه مطالب و نکات مهم و کلیدی
ارائه تست های کنکوری و سازمان سنجش
طبقه بندی تست های از آسان به سخت
ارائه پاسخنامه تشریحی برای سوالات
کتاب درک عمومی هنر کنکور هنر آبی قلم چی (تک جلدی)برای دانش آموزان از هر سطحارائه بیش از ۲۵۰۰ تست طبقه بندی شده
ارائه تست های شناسنامه دار
پوشش کامل مطالب کتاب های معرفی شده توسط سازمان سنجش
پاسخ های تشریحی جامع برای تمام تست ها

بهترین منابع کمک آموزشی درس درس خلاقیت تصویری و تجسمی کنکور هنر ۱۴۰۲

بهترین منابع کمک آموزشی درس خلاقیت تصویری و تجسمی کنکور هنر ۱۴۰۲ به شرح است :

نام انتشارات سطح ویژگی ها
کتاب خلاقیت تصویری و تجسمی کنکور هنر انتشارات کارنامه کتاب (تک جلدی)برای دانش آموزان با هر سطحارائه درسنامه کامل و جامع همراه با تمرین و مثال
مبانی هنرهای تجسمی – مبانی طراحی گرافیک – شناخت تکنیک و روش آثار هنری و سبک شناسی آثار هنری ۴ بخش اصلی این کتاب هستند
ارائه ده مجموعه تست تحت عنوان آزمون جامع
ارائه تست های تالیفی و کنکوری
ارائه پاسخنامه تشریحی برای سوالات همراه با نکات کنکوری
کتاب خلاقیت تصویری و تجسمی کنکور هنر انتشارات اتود (تک جلدی)برای دانش آموزان با هر سطحسوالات آزمون های آزمایشی سراسری سنجش ۶ سال اخیر (۹۱ تا ۹۶)
طبقه بندی دقیق سوالات براساس سر فصل های آزمون سراسری
به همراه پاسخ تشریحی تمام سوالات

بهترین منابع کمک آموزشی درس خلاقیت نمایشی کنکور هنر ۱۴۰۲

بهترین منابع کمک آموزشی درس خلاقیت نمایشی کنکور هنر ۱۴۰۲ به شرح زیر است :

نام انتشارات سطح ویژگی ها
کتاب خلاقیت نمایشی کنکور هنر انتشارات راه اندیشه (تک جلدی)برای دانش آموزان با هر سطحارائه درسنامه جامع و کامل
ارائه تست های چالشی بر اساس سطح کنکورهای سال های اخیر
ارائه تست های طبقه بندی شده از آسان به سخت
ارائه پاسخنامه تشریحی برای هر سوال
کتاب آبی قلم چی خلاقیت نمایشی کنکور هنر (تک جلدی)برای دانش آموزان با هر سطحارائه مفاهیم چهار بخش تئاتر، سینما، تلویزیون و درک تصویر با ریز مبحث های مربوطه تمام مباحث و مرتبط با بودجه بندی کنکور هنر
ارائه تست های طبقه بندی شده از آسان تا سخت
ارائه تست های تالیفی – کنکوری و آزمون های آزمایشی کنکور سراسری
ارائه پاسخنامه تشریحی کامل و جامع برای هر سوال
کتاب خلاقیت نمایشی کنکور هنر شاهکار انتشارات شباهنگ (تک جلدی)برای دانش آموزان با هر سطحارائه مفاهیم سینما و تئاتر در گام اول
آموزش جامع و کامل مفاهیم مرتبط با کتاب های مرجع
ارائه تست های کنکوری مطابق با سطح کنکورهای سال های اخیر
ارائه پاسخنامه تشریحی سوالات به همراه نکات کنکوری
کتاب خلاقیت نمایشی کنکور هنر انتشارات کارنامه کتاب (تک جلدی)برای دانش آموزان با هر سطحیادآوری نکات درسی با استفاده از پرسش و پاسخ تشریحی
تئاتر و سینما دو بخش اصلی این کتاب هستند
دو سوم سوالات این کتاب از سوالات تالیفی هستند
یک سوم سوالات آن از آزمون های سنجش هستند
ارائه انواع تست های تالیفی مفهومی و استدلالی
ارائه پاسخنامه تشریحی کامل به همراه نکات کنکوری

بهترین منابع کمک آموزشی درس خلاقیت موسیقی کنکور هنر ۱۴۰۲

بهترین منابع کمک آموزشی درس خلاقیت موسیقی کنکور هنر ۱۴۰۲ به شرح زیر است :

نام انتشارات سطحویژگی ها
کتاب خلاقیت موسیقی کنکور هنر انتشارات راه اندیشه (تک جلدی)برای دانش آموزان با هر سطحارائه درسنامه کامل و جامع
دارای مطالبی که با مختصات کنکور هنر تنظیم شده است
دارای سوالات کنکور‌های سراسری سال‌های اخیر
مباحثی چون فرم و اصوات هارمونیک
بخش ‌های چون «میزان»، «آکور» و «تاریخ موسیقی کلاسیک» به طور کامل مورد بحث قرار گرفته است
این کتاب شامل فصل های تئوری موسیقی، اصطلاحات موسیقی، تئوری موسیقی ایران، تاریخ موسیقی ایران، تاریخ موسیقی کلاسیک، سازشناسی و چند آزمون که انتهای این کتاب آمده است
کتاب خلاقیت موسیقی کنکور هنر انتشارات کارنامه کتاب (تک جلدی)برای دانش آموزان با هر سطحبخش یکم این کتاب پرسشنامه، شامل تست های تئوری، تاریخ و سازشناسی است که به تفکیک موضوع طبقه  بندی شده اند
مبنای فصل‌ بندی مطالب این بخش مباحث کتاب مبانی موسیقی صورت گرفته است رای استفاده مفیدتر از این بخش، ابتدا فصل مربوطه از کتاب مبانی موسیقی مطالعه و سپس به حل تست های پرسش نامه پرداخته شود
ارائه تست های تاریخ موسیقی به ترتیب دوره های تاریخی و تقدم زمانی آهنگسازان
بخش دوم: ارائه آزمون های جامع
بخش سوم : ارائه پاسحنامه تشریحی
بخش چهارم : ارائه سوالات کنکور سراسری
ارائه جدول پراکندگی سوالات «خلاقیت موسیقی» در آزمون‌ های ده سال گذشت
کتاب خلاقیت موسیقی کنکور هنر انتشارات اتود (تک جلدی)برای دانش آموزان با هر سطحارائه سوالات آزمون های سازمان سنجش ۶ سال اخیر (۹۱ تا ۹۶)
طبقه بندی دقیق سوالات بر اساس سرفصل های آزمون سراسری
ارائه پاسخنامه تشریحی برای سوالات برای فهم بهتر و دقیق تر دانش آموزان

بهترین منابع کمک آموزشی درس ترسیم فنی کنکور هنر ۱۴۰۲

بهترین منابع کمک آموزشی درس ترسیم فنی کنکور هنر ۱۴۰۲ به شرح زیر است :

نام انتشارات سطح ویژگی ها
کتاب ترسیم فنی کنکور هنر انتشارات کارنامه کتاب (تک جلدی)برای دانش آموزان با هر سطحارائه مفاهیم درسی کامل‌ ترین شکل، کمترین حجم و با بیان ساده و مفهومی
مبحث‌ های مطرح‌ شده در کتاب‌ ها نیز پیوسته و منسجم (شامل ۱. مبانی ترسیم فنی ۲. تداخل و برش ۳. هندسه‌ ی ترسیمی ۴. اصول و قواعد پرسپکتیو ۵. معماری ۶. عناصر و تجهیزات و ۷. هندسه) بررسی شده‌ اند
حذف مباحث تکراری و نیمه‌ کاره
ارائه تصاویر متناسب با محتوای مفاهیم در درسنامه
کتاب ترسیم فنی کنکور هنر انتشارات راه اندیشه (تک جلدی)برای دانش آموزان با هر سطحارائه مباحث آموزشی در قالب درسنامه
ارائه ارتباط بین هر مبحث با مسائل کنکوری
کتاب آبی قلم چی ترسیم فنی کنکور هنر (تک جلدی)برای دانش آموزان با هر سطحطبقه بندي موضوعي سؤالات درس “ترسيم فني” كنكور هنر
ارائه تمامي سؤالات كنكور سراسري و آزاد مربوط به سال هاي ۶۲ تا امسال
ارائه پاسخ های تشریحی به همراه نکات کنکوری
ارائه مباحث هندسه – شناخت احجام – تصاویر دو بعدی و پرسپکتیو

بهترین منابع کمک آموزشی درس خواص مواد کنکور هنر ۱۴۰۲

بهترین منابع کمک آموزشی درس خواص مواد کنکور هنر ۱۴۰۲ به شرح زیر است :

نام انتشارات سطحویژگی ها
کتاب خواص مواد کنکور هنر انتشارات مبتکران (تک جلدی)برای دانش آموزان با هر سطحدرسنامه های آموزشی کامل
از جدول ها و تصاویر متعددی برای تفهیم مطالب درسی استفاده شده که در عین خلاصه بودن کامل است
مبحث خواص مواد سنتی (صنایع دستی) در کتاب گنجانده شده است
مجموعه ای از تست های تالیفی و کنکوری
ارائه پاسخنامه تشریحی به همراه نکات کنکوری
کتاب خواص مواد کنکور هنر انتشارات کارنامه کتاب (تک جلدی)برای دانش آموزان با هر سطحارائه درسنامه کامل بر اساس تالیف جدید کتاب
ارائه نکات مهم درسی بر اساس سلیقه طراحان سوال کنکور
بخش پیوست‌ ها در پایان کتاب به آشنایی با اصطلاحات پرکاربرد رشته‌های هنری مانند صنایع دستی، طراحی صنعتی، معماری و … اختصاص داده شده است
کتاب آبی قلم چی خواص مواد کنکور هنر (تک جلدی)برای دانش آموزان با هر سطحمنطبق بر آخرین سوالات کنکور سراسری
طبقه بندي صحيح و كامل سؤالات خواص مواد
ارائه انواع تست های تالیفی – کنکور سراسری و آزمون های آزمایشی
ارائه پاسخنامه تشریحی سوالات همراه با نکات کنکوری

امیدواریم مطالب فوق اطلاعات لازم و کافی را درباره “بهترین منابع کمک آموزشی کنکور هنر ۱۴۰۲″ در اختیار شما قرار داده باشد.

رویاهات تاریخ انقضا ندارن نفس عمیق بکش و از نو شروع کن.

پیج اینستاگرام :
konkur.info.official

آریان حیدری کلاسینو
آریان حیدری کلاسینو

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
Scroll to Top